Compatible

(của phần cứng hoặc phần mềm máy tính) có thể được sử dụng với một phần cứng hoặc phần mềm cũ hơn mà không cần điều chỉnh hoặc sửa đổi đặc biệt.

Bạn đang xem: Compatible

Ví dụ: At the same time, the new format offers complete backward compatibility to any existing MP3 software & hardware devices.

Đồng thời, định dạng mới cung cấp khả năng tương thích ngược hoàn toàn với mọi thiết bị phần mềm và phần cứng MP3 hiện có.


Ví dụ: This allows programmers to make improvements to the standard while retaining backward compatibility with earlier iterations.

Điều này mang lại phép các lập trình viên thực hiện các cải tiến mang lại tiêu chuẩn trong lúc vẫn duy trì khả năng tương thích ngược với các lần lặp trước đó.


Ví dụ: Among mỏi its various benefits, the patch breaks the backward compatibility of the user interface.

Trong số các lợi ích khác nhau của nó, bản vá phá vỡ khả năng tương thích ngược của giao diện người dùng.


Ví dụ: But the argument falls down when you remember the noble software tradition of backward compatibility .

Nhưng tranh ma luận rơi xuống lúc bạn nhớ truyền thống phần mềm cao quý về khả năng tương thích ngược.


Ví dụ: The need to lớn consider backward compatibility , with various operating systems, printers, and monitors, has now come lớn application thiết kế & development.

Sự cần thiết phải coi xét khả năng tương thích ngược, với các hệ điều hành, máy in và màn hình khác nhau, giờ đã đến với thiết kế và phát triển ứng dụng.


backwall, backward analysis, backward branching, backward chaining, backward channel, backward compatibility, backward counter, backward country, backward creep, backward derivative, backward difference, backward diode, backward dough, backward effect, backward erosion,

Xem thêm: "Đẹp Đẽ Là Gì, Nghĩa Của Từ Đẹp Đẽ, Đẽ Đàng Là Gì

*

Nhập khẩu tự ITALY Với tinh chiết thực đồ dùng cơ học Loại bỏ nhanh khô ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu từ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm nhức nkhô cứng, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com
*

Nhập khẩu trường đoản cú ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm nhức nkhô cứng, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com