Công Thức Ghép Đồ Dtcl Mùa 3

Đã bao gồm vài ba sự biến đổi về sản phẩm Đấu Trường Chân Lý – Vô Hạn Thiên Hà II. Sẽ có một vài ba món sản phẩm new với tín đồ chơi cũng đề nghị nói lời từ giã với cùng một vài ba mặt hàng thân quen vốn nối liền từ mùa 1 cho đến tiếng. quý khách hàng rất cần phải nắm rõ những thông số mới của các vật dụng. Trang bị vẫn tác động khá lớn cho biện pháp sinh ra phải đa số chuần vượt trội nhất DTCL mùa 3 – Vô Hạn Thiên Hà 2 này. Để biết hầu hết biến hóa về sản phẩm vào DTCL mùa 3 này, bạn hãy coi nội dung bài viết mình nghỉ ngơi sau đây nhé.

Bạn đang xem: Công thức ghép đồ dtcl mùa 3

Công thức ghnghiền vật dụng DTCL mùa 3

Công thức ghxay Kiếm B.F

*

• Kiếm B.F + Kiếm B.F = Kiếm Tử Thần.• Kiếm B.F + Gậy Quá Khổ = Kiếm Súng Hextech.• Kiếm B.F + Cung Gỗ = Diệt Khổng Lồ.• Kiếm B.F + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm.• Kiếm B.F + Đai Khổng Lồ = Cờ Hiệu Zeke.• Kiếm B.F + Nước Mắt Nữ Thần = Ngọn gàng Tmùi hương Shojin.• Kiếm B.F + Giáp Lưới = Giáp Thiên Thần.• Kiếm B.F + Áo Choàng Bạc = Huyết Kiếm.• Kiếm B.F + Siêu Xẻng = Gươm Của Vua Vô Danh.

Công thức ghép Gậy Quá Khổ

*

• Gậy Quá Khổ + Kiếm B.F = Kiếm Súng Hextech.• Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ = Mũ Phù Tdiệt Rabadon.• Gậy Quá Khổ + Cung Gỗ = Cuồng Đao Guinsoo.• Gậy Quá Khổ + Găng Đấu Tập = Găng Bảo Thạch.• Gậy Quá Khổ + Đai Khổng Lồ = Quỷ Tlỗi Morello.• Gậy Quá Khổ + Nước Mắt Nữ Thần = Vọng Âm Luden.• Gậy Quá Khổ + Giáp Lưới = Dây Chuyền Iron Solari.• Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Nỏ Sét.• Gậy Quá Khổ + Siêu Xẻng = Bọc Bộc Phá.

Công thức ghnghiền Cung Gỗ

*

• Cung Gỗ + Kiếm B.F = Diệt Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Gậy Quá Khổ = Cuồng Đao Guinsoo.• Cung Gỗ + Cung Gỗ = Đại Bác Liên Tkhô hanh.• Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh.• Cung Gỗ + Đai Khổng Lồ = Thông Đạo Zz’Rot.• Cung Gỗ + Nước Mắt Nữ Thần = Dao Điện Statikk.• Cung Gỗ + Giáp Lưới = Quyền Năng Khổng Lồ.• Cung Gỗ + Áo Choàng Bạc = Cuồng Cung Runaan.• Cung Gỗ + Siêu Xẻng = Móng Vuốt Mật Thám.

Công thức ghép Găng Đấu Tập

*

• Găng Đấu Tập + Kiếm B.F = Vô Cực Kiếm.• Găng Đấu Tập + Gậy Quá Khổ = Găng Bảo Thạch.• Găng Đấu Tập + Cung Gỗ = Cung Xanh.• Găng Đấu Tập + Găng Đấu Tập = Găng Đạo Tặc.• Găng Đấu Tập + Đai Khổng Lồ = Vuốt Bẫy.• Găng Đấu Tập + Nước Mắt Nữ Thần = Bàn Tay Công Lý.• Găng Đấu Tập + Giáp Lưới = Áo Choàng Tĩnh Lặng.• Găng Đấu Tập + Áo Choàng Bạc = Áo Choàng Tbỏ Ngân.• Găng Đấu Tập + Siêu Xẻng = Trái Tyên Hắc Tinch.

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1960 Mệnh Gì - Canh Tý Hợp Màu Gì, Tuổi Nào, Hướng Nào

Công thức ghép Đai Khổng Lồ

*

• Đai Khổng Lồ + Kiếm B.F = Cờ Hiệu Zeke.• Đai Khổng Lồ + Gậy Quá Khổ = Quỷ Thư Morello.• Đai Khổng Lồ + Cung Gỗ = Thông Đạo Zz’Rot.• Đai Khổng Lồ + Găng Đấu Tập = Vuốt Bẫy.• Đai Khổng Lồ + Đai Khổng Lồ = Giáp Máu Warmog.• Đai Khổng Lồ + Nước Mắt Nữ Thần = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Đai Khổng Lồ + Giáp Lưới = Bùa Đỏ.• Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Phong Kiếm.• Đai Khổng Lồ + Siêu Xẻng = Áo Giáp Hộ Vệ.

Công thức ghnghiền Nước Mắt Nữ Thần

*

• Nước Mắt Nữ Thần + Kiếm B.F = Ngọn gàng Thương Shojin.• Nước Mắt Nữ Thần + Gậy Quá Khổ = Vọng Âm Luden.• Nước Mắt Nữ Thần + Cung Gỗ = Dao Điện Statikk.• Nước Mắt Nữ Thần + Găng Đấu Tập = Bàn Tay Công Lý.• Nước Mắt Nữ Thần + Đai Khổng Lồ = Dây Chuyền Chuộc Tội.• Nước Mắt Nữ Thần + Nước Mắt Nữ Thần = Quyền Trượng Đại Thiên Sứ.• Nước Mắt Nữ Thần + Giáp Lưới = Tlặng Băng.• Nước Mắt Nữ Thần + Áo Choàng Bạc = Chén Ân Huệ.• Nước Mắt Nữ Thần + Siêu Xẻng = Bùa Vệ Binh Tinh Tú.

Công thức ghnghiền Giáp Lưới

*

• Giáp Lưới + Kiếm B.F = Giáp Thiên Thần.• Giáp Lưới + Gậy Quá Khổ = Dây Chuyền Iron Solari.• Giáp Lưới + Cung Gỗ = Quyền Năng Khổng Lồ.• Giáp Lưới + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tĩnh Lặng.• Giáp Lưới + Đai Khổng Lồ = Bùa Đỏ.• Giáp Lưới + Nước Mắt Nữ Thần = Tlặng Băng.• Giáp Lưới + Giáp Lưới = Áo Choàng Gai.• Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Tàn Kiếm.• Giáp Lưới + Siêu Xẻng = Huy Hiệu Nổi Loạn.

Công thức ghnghiền Áo Choàng Bạc

*

• Áo Choàng Bạc Tình + Kiếm B.F = Huyết Kiếm.• Áo Choàng Bạc Tình + Gậy Quá Khổ = Nỏ Sét.• Áo Choàng Tệ Bạc + Cung Gỗ = Cuồng Cung Runaan.• Áo Choàng Bạc + Găng Đấu Tập = Áo Choàng Tdiệt Ngân.• Áo Choàng Bạc đãi + Đai Khổng Lồ = Phong Kiếm.• Áo Choàng Bạc Tình + Nước Mắt Nữ Thần = Chén Ân Huệ.• Áo Choàng Bạc đãi + Giáp Lưới = Tàn Kiếm.• Áo Choàng Tệ Bạc + Áo Choàng Bạc = Vuốt Rồng.• Áo Choàng Bội nghĩa + Siêu Xẻng = Quả Cầu Thiên Tinh.

Công thức ghxay Siêu Xẻng

*

• Siêu Xẻng + Kiếm B.F = Gươm Của Vua Vô Danh.• Siêu Xẻng + Gậy Quá Khổ = Bọc Bộc Phá.• Siêu Xẻng + Cung Gỗ = Móng Vuốt Mật Thám.• Siêu Xẻng + Găng Đấu Tập = Trái Tim Hắc Tinh.• Siêu Xẻng + Đai Khổng Lồ = Áo Giáp Hộ Vệ.• Siêu Xẻng + Nước Mắt Nữ Thần = Bùa Vệ Binh Tinh Tú.• Siêu Xẻng + Giáp Lưới = Huy Hiệu Nổi Loạn.• Siêu Xẻng + Áo Choàng Bạc = Quả Cầu Thiên Tinch.• Siêu Xẻng + Siêu Xẻng = Giáp Sinc Tồn.