Đáp án đề thi sử thpt quốc gia 2021

Sở Giáo dục với Đào tạo đã chào làng đề tìm hiểu thêm thi tốt nghiệp THPT 2021. Dưới đấy là lời giải lưu ý đề tham khảo môn Lịch sử vì chưng thầy giáo tổ Lịch sử – Hệ thống Giáo dục đào tạo HOCMAI triển khai.

*

(F5 nhằm update tin new nhất…)

1. Đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11D21A31A
2A12A22D32A
3C13C23A33C
4A14A24A34A
5D15B25A35B
6B16A26C36D
7A17A27A37B
8C18D28A38A
9B19C29D39B
10A20D30A40C

2. Đề tđắm say khảo

Tải file PDF: Link

*
*
*
*


*