Dạy vẽ trẻ em hải phòng

*
Trần Thanh Hà, 3A4 trường Tiểu học Nguyễn Thị Minc Khai2019
*
Ngày Tết - Nguyễn Pmùi hương Chi (9t) 2018Trường tè học tập Nguyễn Văn uống Tố, Q. Lê Chân

Bạn đang xem: Dạy vẽ trẻ em hải phòng

*
Nguyễn Minh Anh (12t) 2017Trường trung học cơ sở Tô Hiệu, Q. Lê Chân
*
Lê Quang Trường (5 tuổi) 2017

*
Trịnh Ngọc Hà (5 tuổi) 2017

*
Nguyễn Quỳnh Chi (9 tuổi) 2017

Xem thêm: Wiring Là Gì - Wiring Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

*
Bùi Nguyễn Khánh Huyền (8 tuổi) 2017

*
Lê Thị Pmùi hương Nga (10 tuổi) 2017

*
Phạm Minch Thảo (8 tuổi) 2017
*
Thành phố của em - Phạm Trung Hiếu (8 tuổi) 2017(Trường Tiểu học tập Ngọc Xuim, Q. Đồ Sơn)

*
Trường em - Nguyễn Thị Thùy Linc (5 tuổi) 2017(Mầm non Sao Sáng 3, Q. Ngô Quyền)
*
Vui ngày hội- Phạm Nguyễn Ngọc Minh (8 tuổi) 2017(Trường Tiểu học Lưu Kỳ, H. Thủy Nguyên)