Đề cương ôn thi học sinh giỏi lịch sử 8


Spinning Đang tải tài liệu...
Tải file Word
Tải file PDF
Tài liệu này miễn phí tải xuống

Xem hướng dẫn


0 Bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tài liệu này
Tài liệu ôn HSG sử 8
*

Tài liệu ôn HSG sử 8. Trong bài viết này xin giới thiệu Tài liệu ôn HSG sử 8. Tài liệu ôn HSG sử 8 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG sử 8. Hãy tải ngay Tài liệu ôn HSG sử 8. neftekumsk.com nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


0

5 - Rất hữu ích 0


4 - Tốt 0


3 - Trung bình 0


2 - Tạm chấp nhận 0


1 - Không hữu ích 0


Mô tả


Tài liệu ôn thi HSG môn Lịch sử 8 2016-2017

I/Phần sử thế giới:

Câu 1. Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? Đó là cuộc cách mạng nào ? vì sao ?

(Vì sao ở Nga 1917 có hai cuộc cách mạng ?)

Cách mạng dân chủ tư sản tháng hai và cách mạng XHCN tháng Mười.

Bạn đang xem: Đề cương ôn thi học sinh giỏi lịch sử 8

Sở dĩ có hai cuộc cuộc các mạng là vì :

-Đầu thế kỉ XX, nước Nga tồn tại nhiều mâu thuẫn: Nông dân >Câu 2. Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, năm 1919 nhà văn Mỹ Giôn-rít đã

công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới’’.Vậy vì sao nhà văn lại đặt tên

cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”.Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng

tháng mười Nga năm 1917,em hãy giải thích lí do?

- Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga 1917đã đạt tới đỉnh cao bằng việc giành

chính quyền về tay nhân dân. Đây là một sự kiện lịch sử vĩ đại của loài người và nó mang cả ý

nghĩa trong nước và quốc tế.

* Trong nước :

Đã đập tan ách thống trị của giai cấp phong kiến và tư sản Nga, cách mạng đã đưa người lao

động lên nắm chính quyền, xây dựng chính quyền mới-chế độ XHCN trên phạm vi 1/6 diện

tích thế giới, mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga- kỉ nguyên độc lập tự do và đi lên

xây dựng chủ nghĩa xã hội .

* Thế giới :

- Đập tan chủ nghĩa đế quốc ở khâu yếu nhất là đế quốc Nga từ đó phân chia thế giới thành hai

chế độ đối lập nhau là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa Xã hội .

Xem thêm: Các Mẫu Tranh Thêu Chữ Thập Cửu Ngư Quần Hội, Các Mẫu Tranh Thêu Cửu Ngư Quần Hội Đẹp Nhất

- Mở ra con đường cách mạng vô sản cho giai cấp công nhân ở các nước tư bản và nhân dân

các nước thuộc địa và phụ thuộc. Cách mạng tháng Mười Nga như một tấm chói lọi, nó thức

tỉnh và cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng “Giống như mặt trời chói lọi, cách

mạng tháng Mười chiếu khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu triệu người bị áp bức đứng lên tự

giải phóng”

- Cách mạng tháng Mười đã mở đầu sự gắn bó chặt chẽ giữa phong trào cách mạng vô sản ở

các nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc thành một

mặt trận chung chống đế quốc.Bởi vậy từ sau cách mạng tháng Mười, phong trào cách mạng ở

mỗi nước trong đó có Việt Nam đều là một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế

giới.

- CMT10 Nga đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời mở đường cho chủ

nghĩa Mác-Lê-nin thâm nhập vào các quốc gia, dân tộc khác nhất là các nước thuộc địa và phụ

thuộc.

- CMT10 Nga cung cấp những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu cho phong trào cách

mạng thế giới.

Giáo viên : Bùi Văn Phong

Trang

1

80 câu trắc nghiệm Phrasal Verbs


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Review 1 Unit 123 Lesson 1 Language.pptx


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Review 1 Unit 123 Lesson 2 Skills.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Review 2 Unit 456 Lesson 1 Language.pptx


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Review 2 Unit 456 Lesson 2 Skills.pptx


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Review 3 Unit 789 Lesson 2 Skills.pptx


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Review 3 Unit 789 Lesson 1 Language.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 01 Leisure Activities Lesson 1 Getting started.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 01 Leisure Activities Lesson 3 A Closer Look 2.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 V-ING.pptx


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 01 Leisure Activities Lesson 7 Looking back project.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 01 Leisure Activities Lesson 6 Skills 2.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 01 Leisure Activities Lesson 5 Skills 1.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 01 Leisure Activities Lesson 4 Communication.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 01 Leisure Activities Lesson 2 A Closer Look 1.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 01 Leisure Activities Lesson 2 A Closer Look 1.ppt


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 03 Peoples of Viet Nam Lesson 7 Looking back project.pptx


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 03 Peoples of Viet Nam Lesson 6 Skills 2.pptx


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 03 Peoples of Viet Nam Lesson 4 Communication.pptx


Giáo án điện tử, bài giảng Power point tiếng anh 8 Unit 03 Peoples of Viet Nam Lesson 3 A Closer Look 2 (1).pptx