ĐỂ HIỂN THỊ MỘT SỐ BẢN GHI NÀO ĐÓ

" class="title-header">Để hiển thị một số phiên bản ghi làm sao đó vào đại lý tài liệu, những thống kê dữ liệu, ta dùng: A. Mẫu hỏi B. Câu hỏi C.

Bạn đang xem: Để hiển thị một số bản ghi nào đó

*

45 điểm

Trần Tiến


Để hiển thị một vài phiên bản ghi nào kia vào cửa hàng tài liệu, thống kê dữ liệu, ta dùng:A. Mẫu hỏi B. câu. hỏi C. Liệt kê D. Trả lời

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Tài Chính Điểm Chuẩn 2021, Trường Đại Học Kinh Tế

*

Trả lời: Mẫu hỏi hay được áp dụng để bố trí những bản ghi, chọn những ngôi trường để hiển thị, triển khai tính toán thù, chọn những bạn dạng ghi vừa lòng ĐK cho trước, tổng vừa lòng cùng hiển thị báo cáo từ nhiều bảng hoặc mẫu mã hỏi khác.Đáp án: A