ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 8

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8

Khách vãng lai

Xem thêm: Detection Of Jovian Seismic Waves: A New Probe Of Its Interior Structure

Đề thi khác:

Đề khám nghiệm 15 phút hóa 8 Cmùi hương VI : Dung dịch

Đề đánh giá 15 phút hóa 8 Cmùi hương V: Hiđro-Nước

Đề kiểm soát 15 phút hóa 8 Cmùi hương IV : Oxi-Không khí

Đề bình chọn 15 phút hóa 8 Chương II:Phản ứng hóa học-Chương III:Mol cùng tính tân oán hóa học

Đề bình chọn 15 phút hóa 8 Cmùi hương I : Chất-Ngulặng tử-Phân tử


Nội dung:ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG V: HIĐRO ĐỀ 2 A. TRẮC NGHIỆM Câu 1. Tại sao nhẵn được bơm khí hiđro có thể bay lên rất cao được ? A. Vì hiđro là chất khí ngơi nghỉ nhiệt độ hay. B. Vì hiđro là chất khí dịu tốt nhất, khối lượng nhẹ hơn không ít đối với không gian. C. Vì khí hiđro không tính năng với các khí có trong không gian. D. Vì khí hiđro gồm trọng lượng mol nhỏ. Câu 2. Khí H2 bắt buộc khử được oxit kim loại như thế nào thành kim loại ngơi nghỉ nhiệt độ cao? A. CuO. B. Fe2O3. C. Al2O3. D. PbO. Câu 3. Cho bội nghịch ứng sau Fe2O3 + CO 2Fe + 3CO2. Vai trò của CO nghỉ ngơi vào phản ứng này là A. chất lão hóa. B. hóa học khử. C. sản phẩm của phản ứng. D. chất xúc tác. Câu 4. Một chất ra làm sao thì được Hotline là chất oxi hóa? A. Chất chiếm phần oxi của chất không giống được gọi là hóa học oxi hóa. B. Chất nhường oxi mang lại chất khác được Điện thoại tư vấn là hóa học lão hóa. C. Chất tính năng được với oxi thì Điện thoại tư vấn là hóa học lão hóa. D. Chất có khả năng tác dụng với chất khác thì gọi là hóa học thoái hóa. Câu 5.Phản ứng làm sao sau đó là bội phản ứng lão hóa khử ? A. 3sắt + 2O2 Fe3O4. B. H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O. C. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3+ H2O. D. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl. Câu 6. Tại sao trong phân tách điều chế khí hi đro, hoàn toàn có thể thu khí hi đro bởi phương pháp đẩy nước ? A. Vì hiđro là chất khí ở ĐK thường xuyên. B. Vì khí hiđro khối lượng nhẹ hơn nước. C. Vì khí hiđro nhẹ hơn không gian. D. Vì khí hiđro không nhiều tan nội địa. Câu 7. Hoàn thành phương thơm trình chất hóa học dựa vào sơ vật phản ứng sau: Al + H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + H2 A. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 B. 2Al + 2H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 C. Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 D. Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Câu 8. Trong những phản nghịch ứng sau, bội phản ứng làm sao là làm phản ứng nắm ? A. 2H2 + O2 2H2O. B. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O. C. Na + H2O → NaOH + H2. D. CuO + CO Cu + CO2. B. TỰ LUẬN Bài 1. Hoàn thành những PTHH sau a. KClO3 b. Fe + O2 c. PbO + H2 d. sắt + H2SO4 → Bài 2. Cho những Hóa chất bao gồm sẵn sau: nước, Fe2O3, axit H2SO4. Hãy khuyến nghị cách pha chế sắt kẽm kim loại sắt, muối bột Fe (II) sunfat tự những hóa chất trên. Viết PTHH minch họa cho các làm phản ứng pha chế. Bài 3. Khử hoàn toàn 2,4 gam đồng oxit bởi một lượng khí hiđro (đktc) trọn vẹn. Kết thúc bội nghịch ứng chiếm được một hóa học rắn màu nâu đỏ. a. Chất rắn màu nâu đỏ là gì? Tính trọng lượng của lượng chất rắn màu đỏ đó. b. Tính thể tích khí hiđro (đktc) đã có dùng để làm khử trọn vẹn lượng đồng oxit ngơi nghỉ bên trên. c. Để điều chế lượng khí hiđro nghỉ ngơi bên trên, bạn ta đã cho sắt kẽm kim loại kẽm chức năng cùng với axit sunfuric loãng, dư. Tính trọng lượng kẽm phải dùng để điều chế được lượng khí hiđro bên trên.