Đề thi anh chung lê hồng phong nam định

Tài liệu "Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Chung) năm 2015 ngôi trường trung học phổ thông Chulặng Lê Hồng Phong, Nam Định" bao gồm mã là 1644947, dung lượng tệp tin thiết yếu 132 kb, có 1 tệp tin kèm theo cùng với tư liệu này, dung lượng: 386 kb. Tài liệu thuộc chuyên mục: . Tài liệu thuộc nhiều loại Bạc


Nội dung Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Chung) năm 2015 ngôi trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định

Trước Khi thiết lập bạn có thể xem qua phần pđánh giá bên dưới. Hệ thống tự động lấy bất chợt 20% những trang vào tư liệu Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Chung) năm 2015 trường THPT Chulặng Lê Hồng Phong, Tỉnh Nam Định nhằm tạo dạng ảnh nhằm hiện lên ra. Hình ảnh hiển thị dưới dạng slide bắt buộc bạn triển khai gửi slide giúp thấy hết những trang.

Bạn đang xem: Đề thi anh chung lê hồng phong nam định

quý khách lưu ý là vì hiển thị hốt nhiên yêu cầu có thể thấy cách biệt một vài trang, mà lại vào văn bản file download về đã tương đối đầy đủ trang. Chúng tôi khuyễn khích chúng ta nên coi kỹ phần pĐánh Giá này để chắc hẳn rằng đó là tài liệu bạn cần tải.

Xem pđánh giá Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Chung) năm năm ngoái trường THPT Chulặng Lê Hồng Phong, Nam Định

Nếu bạn đang xem bên trên laptop thì bạn có thể click vào phần hình ảnh nhỏ dại phía bên dưới hoặc cũng có thể cliông xã vào mũi bên sang trọng trái, sang phải kê đưa câu chữ slide.Nếu áp dụng điện thoại thì các bạn chỉ việc dùng ngón tay gạt sang trái, lịch sự phải để chuyển ngôn từ slide.


SoanBai123 » Ôn thi vào lớp 10 » Ôn thi vào lớp 10: Môn Tiếng Anh » Đề thi vào 10 môn giờ (Anh chung) Chuyên ổn Tỉnh Nam Định năm 2017-2018

Đề thi vào 10 môn tiếng (Anh chung) Chuyên Nam Định năm 2017-2018 ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚPhường 10 TRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN Năm học tập 2017 – 2018 Môn: TIẾNG ANH (đề chung) Thời gian làm cho bài: 90 phút

PART A. PHONETICS (1.0 point)I. Chọn một trường đoản cú tất cả phần gạch ốp chân vạc âm khác những trường đoản cú còn lại. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ chọn như ví dụ (câu 0) đã trải. (0.4p) 0. A.hotthử nghiệm B.hostel C.hour D.happy 1. A. starts B. books C. hopes D. rains 2. A. floor B. moon C. soon D. food

II. Chọn một từ bao gồm trọng âm chủ yếu lâm vào cảnh vị trí âm tiết không giống các trường đoản cú sót lại. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ chọn nhỏng ví dụ (câu 0) đã trải. (0.6p)

0. A. mother B. brother C. machine D. beauty 1. A. deny B. prefer C. protect D. visit 2. A. active B. consist C. section D. happy

3. A. travel B. admit C. exchange D. relax

PART B. GRAMMAR AND VOCABULARY (3.0 points)

I. Chọn một từ/ nhiều tự thích hợp độc nhất để hoàn chỉnh các câu sau. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với từ/ cụm từ đúng nhỏng ví dụ (câu 0) đã từng. (1.0p) 0. Nam ______ here three weeks ago. A. has been B. will be C. was D. is 1. The film was _____ boring that she went home page early. A. too B. so C. such D. very 2. Are these the keys ______ Mrs. Janet has been looking for? A. who B. what C. whose D. which 3. The pagoda ______ about 1,000 years ago. A. was built B. is built C. has been built D. will be built 4. If you want to lớn know the meaning of this word, you can look it up _______ the dictionary. A. at B. in C. for D. to 5. ______ capital of Vương Quốc Nụ Cười is Bangkok. A. A B. An C. The D. X (no article) 6. Would you lượt thích a cup of coffee, please? – _____________. A. No. I don’t like. B. Sorry, I don’t lượt thích. C. No, please. D. Yes, please. 7. Once you get on the trip, you’ll be in a _______ world. A. different B. identical C. corresponding D. distinguished 8. The _______ of natural resources is being talked about by Peter’s teacher. A. preserve B. preservation C. prehệ thống D. preservatory 9. Are there _______ oranges left in the fridge? A. any B. some C. a little D. lot of 10. If he had got up early yesterday morning, he ______ the bus.

A. missed B. won’t miss C. wouldn’t miss D. wouldn’t have missed

II. Cho dạng đúng của hễ trường đoản cú vào ngoặc nhằm hoàn chỉnh câu như ví dụ (câu 0) sẽ làm cho. (0.5p) 0. Put the raincoat on. It _________is raining___________ (rain). 1. Peter _________________________ (come) lớn Paris lớn learn French a year ago. 2. The Smiths ________________ (watch) TV in the sitting room now. 3. She wishes her room _________________ (be) larger. 4. Most children enjoy _______________ (listen) khổng lồ funny story.

5. Thanh’s parents don’t allow ____________ (go) out at night.

III. Xác định một phần gạch chân chứa lỗi không nên vào các câu sau. Khoanh tròn A, B, C hoặc D nhỏng ví dụ (câu 0) đã trải. (0.5p)

0. Ioftenlisten tothemusicandI lượt thích jazzbest. A B C D

1.Tetholidayisoneof themoreexciting celebrationsforVietnamese people.

A B C D

2. Thousands ofstudentwill takeanimportantexaminationnext month.

A B C D

3.Last month, my familywent toVung Tau,wheremy uncleis livingin.


A B C D

4. She seldomgoesoutwithherfriendsat night,doesn’t she?

A B C D

5.To learnEnglish well, learnershaskhổng lồ practiseitas much aspossible.

A B C D

IV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc nhằm chấm dứt câu nhỏng ví dụ (câu 0) đang làm cho. (1.0p)

0. We use solar energy for our ______daily ____life. (day) 1. English is one of the most ________________ subjects. (fascinate) 2. The road to lớn the beach will be _________________ next year. (enlarge) 3. Maria was really ________________ by the beauty of the city and the friendliness of its people. (impress) 4. __________________, he got bad marks và failed his exams. (lucky)

5. People should be encouraged to lớn use _________________ friendly products. (environment)

PART C. READING (3.0 points)

I. Đọc vnạp năng lượng bản và vấn đáp những thắc mắc sau. Đối với các câu hỏi từ 1,2 viết câu trả lời vào chỗ trống sau mỗi ý hỏi (có thể trả lời ngắn gọn tuy vậy phải đủ ý); đối với các câu hỏi từ 3,4,5 khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng với phương án đúng để hoàn chỉnh câu. (1.0p)

Independence Day in the United States is observed every year on the Fourth of July. Today, for most communities throughout the nation, the traditional celebration includes parades down the main streets, picnics with hot dogs và lemonade, and, of course, a fireworks display at night. In some towns across the country, however, special events are planned in honor of theannualoccasion. In Bristol, Rhode islvà, fire engine teams from communities throughout New Englvà compete in a conkiểm tra lớn squirt water from their fire hoses. Flagstaff, Arizona hosts a huge three -day powwow, including a rodeo, for twenty Native sầu American tribes. The annual Eskimo games with traditional kayak races are held in Kotzebue, Alaska. Two auto races are always scheduled for the Fourth, including- a four-hundred-mile stoông chồng car event at the Daytona international Speedway in Daytona, Florida, và an annual tự động hóa race up the fourteen-thousand-foot precipice at Pike’s Peak in Coloravị.

Xem thêm: " Tpd Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tpd Trong Tiếng Việt

Several small towns celebrate in other quality ways. Hannibal, Missouri, the hometown of Mark Twain, invites the children khổng lồ participate in a fence-painting condemo, reenacting a scene from Twain’s novel Tom Sawyer. Lititz, Pennsylvania congregates in the Lititz Springs Park to light thousands of candles & arrange them in various shapes and images.

In Ontario, California, the townspeople combine the traditional with the unusual by setting up tables along Euclid A venue for what they describe as “the biggest picnic table in the world”. In this way, everyone in town has a front – row seat for the two-mile parade.

1. How often is Independence Day in the United States celebrated? …………………………………………………………………………………………………………………………….

2. How bởi vì the townspeople in Ontario, California have sầu a front-row seat for the two mile parade? …………………………………………………………………………………………………………………………….

3. What is NOT mentioned as ways Independence Day in the United States is celebrated? A. fireworks B. picnics C. dances D. parades 4. Children take part in a fence- painting condemo in _______________. A. Pennsylvania B. Missouri C. Floridomain authority D. California

5. The word “annual” in the first paragraph means __________.

A. every two year B. twice a year C. once or twice D. yearly

II. Khoanh tròn A, B, C hoặc D ứng cùng với phương án đúng nhằm hoàn chỉnh vnạp năng lượng phiên bản sau nhỏng vídụ (câu 0) đang có tác dụng. (1.0p)

The Mediterranean has been described as ______(0)___ world’s largest swimming pool. However, it can also be described now as the world’s dirtiest sewer, full of rubbish, oil, chemicals & wastes _____(1) all kinds.

Unfortunately, most countries bordering the Mediterranean ________(2) ____ greatly in their attitudes to this problem. While some countries want lớn start cleaning up the Mediterranean, others have sầu begun building new ports lớn develop their oil wells & natural gas fields. Industries _______(3) ______ in all the countries surrounding the Mediterranean. It will take a century for all the water in the Mediterranean to drain inkhổng lồ the Atlantic Ocean, & be replaced completely by clean water. Three great rivers, the Nile, Po, và Rhone, all flow inlớn the Mediterranean, carrying lots of ______(4)_______ inkhổng lồ the sea and making it very dangerous for everyone who swims in the Mediterranean và who eats fish ______(5)_____ there. 0. A. a B. an C. the D. X (no article) 1. A. with B. in C. of D. for 2. A. differ B. different C. differently D. difference 3. A. is now grown B. are now being grown C. have now been grown D. have now grown 4. A. ingredients B. minerals C. nutrients D. pollutants

5 A. khổng lồ catch B. catching C. caught D. is caught

III.Tìm một từ thích hợp để điền vào mỗi chỗ trống có đánh số để hoàn hảo vnạp năng lượng bản sau

nhỏng ví dụ (câu 0) đã thử.(1.0p)

When robots are widely used in the trang chủ, (0) ____they______ will probably be used to vị the cleaning, table-laying, scrubbing (1) ____________ washing-up, but it is considered unlikely that they will be used to lớn vày the cooking, at least, not in the near future.

In factories, di động robots are already used to carry (2) ___________ a large number of the distribution and assembly tasks while human beings carry out research & produce plans for new (3) ________________. Aý muốn the numerous jobs on the farm, (4) _____________ will drive tractors, keeping their eyes on the ground in front to guide the tractor along a straight line.

The majority of the robots used at present vì chưng not (5) ______________ like human beings at all because their design is chiefly functional.

b52 club - Cổng game bài bom tấn năm 2022 | game đổi thưởng số 1 việt nam doithuong88 | win79 - Tải game nhận ngay 79k