De Thi Bài Tập Toán Lớp 2: Phép Nhân

*
Tlỗi viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát Tuyển sinh Đại học tập, Cao đẳng Tuyển sinc Đại học, Cao đẳng

Giải SGK Toán lớp 2 Tập 2 trang 9, 10, 11, 12: Phnghiền nhân | Chân trời sáng tạo


Tải xuống 15 1.415 5

neftekumsk.com xem tư vấn và soạn giải bài xích tập Tân oán lớp 2 trang 9, 10, 11, 12 Phxay nhân chi tiết Tân oán lớp 2 Tập 2 Chân ttách sáng chế. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 9, 10, 11, 12 Phnghiền nhân

Tân oán lớp 2 Tập 2 trang 9 Thực hành 1:

Toán lớp 2 Tập 2 trang 9 Thực hành 2: Viết phnghiền nhân.

Bạn đang xem: De thi bài tập toán lớp 2: phép nhân

a) Số bàn tay của 4 bạn: …… × ……

b) Số ngón tay của 8 bàn tay: …… × ……

Trả lời:

Em thấy:

a) Mỗi bạn gồm 2 bàn tay.

Có 4 chúng ta.

vì vậy, nhì bàn tay được lặp lại 4 lần.

Em viết: Số bàn tay của 4 các bạn là 2 × 4 với nói: 2 bàn tay được đem 4 lần.

b) Mỗi bàn tay có 5 ngón tay.

Có 8 bàn tay.

vì vậy, 5 ngón tay được tái diễn 8 lần.

Em viết: Số bàn tay của 5 chúng ta là 8 × 5 với nói 5 ngón tay được mang 8 lần.

Em điền như sau:

a) Số bàn tay của 4 bạn: 2 × 4

b) Số ngón tay của 8 bàn tay: 8 × 5

Toán thù lớp 2 Tập 2 trang 9 Thực hành 3: Tính:

Mẫu:

a) 7 × 2

b) 6 × 3

Trả lời:

Quan liền kề phxay nhân 2 × 4.

2 được đem 4 lần.

Tổng số kân hận lập phương là: 2 + 2 + 2 +2 = 8

Vậy 2 × 4 = 8

a) Quan giáp phép nhân 7 × 2

7 được mang 2 lần.

Em tính nhỏng sau: 7 + 7 = 14

Vậy 7 × 2 = 14.

b) Quan gần kề phnghiền nhân 6 × 3

6 được rước 3 lần.

Em tính nhỏng sau: 6 + 6 + 6 = 18

Vậy 6 × 3 = 18.

Em trình bày nhỏng sau:

a) 7 + 7 = 14

7 × 2 = 14

b) 6 + 6 + 6 = 18

6 × 3 = 18

Toán lớp 2 Tập 2 trang 10 Luyện tập 1: Viết phxay nhân.

Mẫu:

a)

b)

Trả lời:

Quan tiếp giáp tranh mãnh, em thấy:

a) Có 2 nhóm, từng team tất cả 8 khối hận lập pmùi hương, 8 được rước gấp đôi, em viết 8 × 2.

a) Có 4 team, mỗi đội gồm 7 kăn năn hộp chữ nhật, 7 được mang 4 lần, em viết 7 × 4

Em điền tác dụng nlỗi sau:

b)

Tân oán lớp 2 Tập 2 trang 10 Luyện tập 2: Làm theo mẫu mã.

Mẫu:

a)

b)

Trả lời:

Quan gần kề tnhãi chủng loại, em thấy:

Có 3 thẻ, mỗi thẻ tất cả 2 chnóng tròn. Em nói 2 được lấy 3 lần, viết 2 × 3

Có toàn bộ số chnóng tròn là: 2 + 2 + 2 = 6

Vậy 2 × 3 = 6

Tương trường đoản cú em làm cho câu a, b nhỏng sau:

a) + Có 2 thẻ, từng thẻ có 4 chấm tròn. Em nói 4 chnóng tròn được rước gấp đôi, viết 4 × 2.

Có tất cả số chấm tròn là: 4 + 4 = 8

Vậy 4 × 2 = 8.

+ Có 6 thẻ, từng thẻ bao gồm 2 chnóng tròn. Em nói 2 chnóng tròn được đem 6 lần, viết 2 × 6.

Có tất cả số chấm tròn là: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

Vậy 2 × 6 = 12.

b) + Có 2 thẻ, từng thẻ có 5 chấm tròn. Em nói 5 chấm tròn được lấy gấp đôi, viết 5 × 2.

Có tất cả số chnóng tròn là: 5 + 5 = 10.

Vậy 5 × 2 = 10.

+ Có 5 thẻ, từng thẻ tất cả 3 chnóng tròn. Em nói 3 chnóng tròn được rước 5 lần, viết 3 × 5.

Xem thêm: Những Thủ Thuật Foxit Reader Là Gì ? Tìm Hiểu Về Foxit Reader

Có toàn bộ số chấm tròn là: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.

Vậy 3 × 5 = 15.

Em trình bày nhỏng sau:

a)

b)

Toán lớp 2 Tập 2 trang 11 Luyện tập 3: Viết phép nhân.

Mẫu: 10 + 10 + 10 +10 = 10 × 4

a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

c) 9 + 9 + 9 d) 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Trả lời:

- Quan liền kề phxay tính chủng loại, em thấy: Tổng có 4 số hạng, từng số hạng đông đảo bằng 10. Em nói 10 được lấy 4 lần, viết 10 × 4.

Vậy 10 + 10 + 10 +10 = 10 × 4

- Thực hiện tựa như, em có:

a) Tổng bao gồm 5 số hạng, mỗi số hạng những bởi 7. Em nói 7 được mang 5 lần, viết 7 × 5.

Vậy 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × 5

b) Tổng gồm 6 số hạng, từng số hạng mọi bởi 4. Em nói 4 được rước 6 lần, viết 4 × 6.

Vậy 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 6

c) Tổng bao gồm 3 số hạng, từng số hạng phần đa bởi 9. Em nói 9 được lấy 3 lần, viết 9 × 3.

Vậy 9 + 9 + 9 = 9 × 3

d) Tổng bao gồm 5 số hạng, từng số hạng gần như bởi 10. Em nói 10 được lấy 5 lần, viết 10 × 5

Vậy 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 5

- Em trình diễn nhỏng sau:

a) 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 7 × 5 b) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 × 6

c) 9 + 9 + 9 = 9 × 3 d) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 10 × 5

Tân oán lớp 2 Tập 2 trang 11 Luyện tập 4: Tính:

Mẫu: 3 × 6 = ?

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

3 × 6 = 18

a) 5 × 4 b) 2 × 5

c) 8 × 2 d) 3 × 3

Trả lời:

Quan gần cạnh bài bác chủng loại, em thấy phnghiền nhân 3 × 6 , 3 được mang 6 lần.

Em tất cả 3 × 6 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

Vậy 3 × 6 = 18

Thực hiện nay giống như, em được:

a) Phép nhân 5 × 4, 5 được mang 4 lần; tổng gồm 4 số hạng, mỗi số hạng đều bởi 5.

Em bao gồm 5× 4 = 5 + 5 + 5 + 5

5 + 5 + 5 + 5 = 20

Vậy 5 × 4 = trăng tròn.

b) Phxay nhân 2 × 5, 2 được rước 5 lần; tổng có 5 số hạng, mỗi số hạng rất nhiều bằng 2.

Em tất cả 2 × 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2

2+ 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Vậy 2 × 5 = 10

c) Phnghiền nhân 8 × 2, 8 được mang 2 lần; tổng có 2 số hạng, từng số hạng những bằng 8.

Em tất cả 8 × 2 = 8 + 8

8 + 8 = 16

Vậy 8 × 2 = 16

d) Phnghiền nhân 3 × 3, 3 được rước 3 lần; tổng bao gồm 3 số hạng, từng số hạng phần đa bằng 3.

Em gồm 3 × 3 = 3 + 3 + 3

3 + 3 + 3 = 9

Vậy 3 × 3 = 9

Em trình bày nhỏng sau:

a) 5 + 5 + 5 + 5 = 20 b) 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

5 × 4 = đôi mươi 2 × 5 = 10

c) 8 + 8 = 16 d) 3 + 3 + 3 = 9

8 × 2 = 16 3 × 3 = 9

Toán thù lớp 2 Tập 2 trang 11 Luyện tập 5: Tính để tìm hiểu từng bé chlặng đã bay cho cây như thế nào.

Trả lời:

Có một tia số cùng với các số 25, 30, 35, 30, 35, 50. Ứng cùng với mỗi số tất cả một cây là đơn vị của các loài vật.

Có 4 chụ chim: màu hồng, greed color dương, blue color lá, màu sắc cam. Dưới mỗi chụ chyên ổn tất cả một phép nhân, hiệu quả phnghiền nhân là số nào thì crúc chlặng đã cất cánh cho tới cây ứng cùng với số đó.

Em triển khai theo thứ tự các phép tính dưới từng chụ chim nhỏng sau:

10 × 4 = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

10 × 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50

10 × 3 = 10 + 10 + 10 = 30

5 × 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

Em nối nhỏng sau:

Tân oán lớp 2 Tập 2 trang 11 Luyện tập 6: Phxay nhân.

Mẫu:

Trả lời:

- Quan gần kề bài bác mẫu mã, em thấy: 3 chnóng tròn được rước 1 lần, em viết phnghiền nhân 3 × 1

Em được 3 chấm tròn.

Vậy 3 × 1 = 3

- Thực hiện tại tương tự như với chấm tròn xanh domain authority trời và chnóng tròn xanh lá, em được tác dụng sau:

+ Chnóng tròn xanh da trời: 2 chnóng tròn được đem 1 lần, em viết phép nhân 2 × 1

Em được 2 chnóng tròn

Vậy 2 × 1 = 2

+ Chấm tròn xanh lá: 5 chnóng tròn được lấy 1 lần, em viết phxay nhân 5 × 1

Em được 5 chấm tròn

Vậy 5 × 1 = 5

- Em trình diễn nlỗi sau:

Toán lớp 2 Tập 2 trang 12 Luyện tập 7: Tìm hình hình ảnh phù hợp với phnghiền tính.

Trả lời:

Em xét những phnghiền nhân:

3 × 4 = 12, 3 được mang 4 lần, Tức là 3 kăn năn lập pmùi hương được mang 4 lần. Em lựa chọn hình hình ảnh các khối lập phương màu đỏ.

6 × 2 = 12, 6 được lấy gấp đôi, Tức là 6 khối hận lập phương thơm được rước 2 lần. Em lựa chọn hình ảnh những khối hận lập pmùi hương blue color da ttách.

4 × 3 = 12, 4 được rước 3 lần, Tức là 4 khối lập phương được mang 3 lần. Em chọn hình hình ảnh các khối lập phương thơm color đá quý.

2 × 6 = 12, 2 được mang 6 lần, tức là 2 khối hận lập pmùi hương được rước 6 lần. Em chọn hình ảnh những khối hận lập pmùi hương màu tím.

Em nối như sau:

Toán thù lớp 2 Tập 2 trang 12 Vui học: Số?

Có …… team, từng team tất cả …… bạn.

…… được rước …… lần

…… × …… = ……

Trả lời:

Quan sát tranh ảnh, em thấy: bao gồm 3 nhóm học viên, một tổ đọc sách, 1 team đá bóng, một đội nhóm đạp xe; mỗi nhóm gồm 4 bạn, 4 được rước 3 lần, em tất cả phép nhân 4 × 3 = 12.

Em trình diễn nlỗi sau:

Có 3 nhóm, từng nhóm có 4 bạn.

4 được rước 3 lần

4 × 3 = 12

Toán lớp 2 Tập 2 trang 12 Hoạt cồn thực tế: Vẽ hình em phù hợp (hình tròn, hình tam giác, con vật, …) biểu thị phxay nhân 2 ×3