ĐỀ THI CÔNG DÂN 9 HỌC KÌ 1

... Điểm B2 1 C7C8 1 3 2 Năng hễ sáng tạo Câu-Bài Điểm C9 0.5 B3 2 2 2.

Bạn đang xem: Đề thi công dân 9 học kì 1

5 Lphát minh sinh sống của tkhô nóng niên Câu-Bài Điểm C10 0.5 1 0.5 Số Câu-Bài 5 5 3 13 TỔNG Điểm 3 4 3 10 B. ĐỀ: PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM ... C2 0.5 C3 0.5 2 1 Bảo vệ hoà bình Câu-Bài Điểm C4 0.5 B1 2 2 2. 5 Hợp tác cùng cải tiến và phát triển Câu-Bài Điểm C5 0.5 C6 0.5 2 1 Kế thừa cùng phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp mắt của dân tộc Câu-Bài Điểm B2 1 ... tập luyện anh tài rượu cồn,sáng chế như vậy nào? (2 iểm) C. ĐÁP ÁN : Phần 1: (5điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đ .án úng thay đổi nền khoác ai A B B D D B B D C Phần 2 :( 5điểm) Bài 1: -Hoà bình là chứng trạng...
*

... ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN GDCD LỚPhường 9 A. MA TRẬN Chủ đề kỹ năng và kiến thức Nhận biết Thông gọi Vận dụng TỔNG KQ TL KQ TL KQ TL Chủ đề 1; Tự chủ Câu-Bài C1 1 Điểm 0,5 0,5 Chủ đề 2: Kế thừa phát huy ... C2,C7 2 Điểm 1 1 Chủ đề 3: Lphát minh sống của tkhô giòn niên Câu-Bài C3 B1 2 Điểm 0,5 2, 5 3 Chủ đề 4: Dân công ty kỷ biện pháp Câu-Bài C4,C5 2 Điểm 1 1 Chủ đề 5: Hợp tác cùng cách tân và phát triển Câu-Bài C9 C6 2 ... 0,5 1 Chủ đề 6:Chí công vô tư Câu-Bài C8 1 Điểm 0,5 0,5 Chủ đề 7: Tổng phù hợp Câu-Bài C10 1 Điểm 0,5 0.5 Chủ đề 7: Bảo vệ tự do Câu-Bài B2 1 Điểm 2, 5 2, 5 Số Câu-Bài 1, 5 0 7 1 0 1 13 TỔNG Điểm 1, 5...
*

... C 12 ,14 1 2, 5 Sống liên minh C4 0,5 C8 0,5 1 Tính tự giác C7 0,5 C10 ,13 1 C2 0,5 2 Bảo vệ môi trường xung quanh C 11 0,5 0,5 Tiết kiệm C9 0,5 B1 1, 5 2 Tổng cộng 3,5 3 3,5 10 ĐỀ : I/ Trắc nghiệm (7điểm) 1Những ... loài kiến kia không ?Vì sao. ĐÁP ÁN I/Trắc nghiệm. 1d.2a .3a .4a. 5c. 6d. 7a. 8a. 9a. 10 a 11 a 12 a 13 d 14 b. II/ Tự luận. 1. Trả lời đúng khái niệm SGK với đến ví dụ đúng (1. 5điểm) 2 Đúng từng ý o,5điểm.- ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN : GDCD LỚP.. 6 MA TRẬN Chủ đề đạo đức Nhận biết Thông đọc Vận dụng Tổng cộng KQ TL KQ TL KQ TL Rèn luyện sức khỏe C1 0,5 0,5 Kỉ công cụ B2 1, 5 1, 5 Lễ phép C3.5.6 1, 5 C 12 ,14 ...
*

... ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN:CÔNG DÂN LỚPhường 6 I.Trắc nghiệm (3Đ) Chọn đáp án đúng Câu 1/ Siêng năng là gì A Là sự chuyên cần,mải mê một công việc nào ... câu hỏi hầu như đặn C Là quyết trung ương có tác dụng đến thuộc cho dù gặp khó khăn D Là sự siêng năng Câu2/ Đâu là thành ngữ nói đến tiết kiệm ngân sách A Cơm quá gạo thi u B Góp gió thành bão C Vung tay thừa trán DKiếm củi 3 năm thi u ... hữu dụng đến bản thân Câu6/ Biết ơn là gì? A Là biết đền rồng ơn đáp nghĩa những người dân vẫn giúp sức mình B Là giãi tỏ cách biểu hiện trân trọng cảm xúc đền rồng ơn đáp nghĩa những người sẽ trợ giúp mình ,những người dân...
*

... 0,5 2 1 Chủ đề 4 Câu-Bài Điểm C3 0,5 1 0,5 Chủ đề 5 Câu-Bài Điểm C5 0,5 B3 2 2 2, 5 Chủ đề 6 Câu-Bài Điểm B1 2 1 2 Chủ đề 8 Câu-Bài Điểm C4 0,5 1 0,5 Chủ đề 9 Câu-Bài Điểm C7 0,5 1 0,5 Chủ đề 11 ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: GDCD Lớp 6 A. MA TRẬN Chủ đề kỹ năng và kiến thức Nhận biết Thông phát âm Vận dụng TỔNG Số câu Đ KQ TL KQ TL KQ TL Chủ đề 1 Câu-Bài Điểm C1 0,5 1 0,5 Chủ đề 2 Câu-Bài Điểm C2, ... 1 0,5 Chủ đề 11 Câu-Bài Điểm B2 2 C6 0,5 2 2,5 Số Câu -Bài 4 6 1 11 TỔNG Điểm 3,5 4,5 2 10 B.ĐỀ Phần I: TRẮC NGIỆM Chọn phương án đúng duy nhất trong những câu sau: Câu 1: Theo em bài toán có tác dụng nào biểu...
*

... ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN GDCD LỚPhường. 7 MA TRẬN : Chủ đề đạo đức nghề nghiệp Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm KQ TL KQ TL KQ TL 10 1.

Xem thêm: We Play: Blood Brothers 2: Strategy Rpg For Android, End Of Blood Brothers 2 : Bb2

Sống buộc phải kiệm , liêm bao gồm , chí công vô tư C1 0,5 0,5 2. Sống tự ... Sống tự trọng cùng tôn kính bạn khác C2,3 0,5 C4 2 3. Sống bao gồm kỉ mức sử dụng B1 2 2 4. sinh sống có nhân , vị tha C7 0,5 B2 1 1,5 5. Sống hội nhập C6 0,5 B3 3 3,5 6. Sống tất cả văn hóa C5 0,5 0,5 ĐỀ : I. Trắc ... sgk ( 1, 5 điểm ) - Giúp đỡ , cấu kết , chịu khó ( 0,5 điểm ) Câu 2 :( 1 điểm ) - Trả lời đúng mỗi hành động 0,5 điểm Câu 3 : 2 ý ( 3 điểm ) - Ý 1 : Trả lời đúng có mang sgk ( 1 điểm ) - Ý 2 :...
... fan khác C4,5 1 C 12 0,5 C13 1 2, 5 Sống có kỉ lao lý C1,3 1 B1 2 3 Sống có nhân vị tha C2 0,5 C7 0,5 1 Sống hội nhập C6 0,5 C9 0,5 1 Sống tất cả văn hóa truyền thống C 11 0,5 B2 1 1,5 Tổng cùng 3 3 4 10 ĐỀ : I/ Trắc ... ĐỀ THI HỌCKÌ 1 MÔN GDCD LỚP 7 MA TRẬN: Chủ đề đạo đức nghề nghiệp Nhận biết Thông phát âm Vận dụng Tổng cùng KQ TL KQ TL KQ TL Sống nên kiệm liêm chí chí công vô tư C8 ,10 1 1 Tự trọng với tôn kính ... 1A. 2C. 3C.4A. 5D. 6B. 7A. 8B. 9C. 10 A. 11 A. 12 C. 13 từng ý 0,5 II/Tự luận. 1. Trả lời đúng tư tưởng sgk 1 iểm.Biểu hiện chân thực 1 iểm. 2. Trách rưới nhiệm của học sinh 1 iểm. ...
... 0.5 1 0.5 Giữ thương hiệu Câu Đ C8 0.5 1 0.5 Xây dựng tình chúng ta trong sáng… Câu Đ C10 0.5 1 0.5 Lao hễ sáng chế B1 2 1 2 Số câu 1 5 6 TỔNG Đ 0.5 2. 5 7.0 10 ĐỀ : Phần 1: TRẮC NGHIỆM : Hãy khoanh vào ... phán phần đông câu hỏi làm cho sai trái D. Lắng nghe chủ ý của người không giống, tranh luận nhằm tìm thấy chân lý 3. Bác Hồ được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa truyền thống thế giới vào thời điểm năm nào? A. 19 90 B. 19 91 C. 19 92 ... kiến của bạn nào? Vì sao? (3 điểm) ĐÁP.. ÁN : PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P .ÁN ĐÚNG D C A A B A A B B D PHẦN 2 : TỰ LUẬN Bài 1. Lao cồn sáng tạo: - Luôn luôn lưu ý đến cách tân...
... 1 Đ Câu 2 1 3 3Đ xây đắp tình bạn trong sạch an lành Câu 2 1 Đ5 Câu 5 1 Đ Câu 2 1 5 2 2Đ5 Tích cự tmê say gia những HĐ kinh tế tài chính - XH Câu 6 1 Đ 1 1Đ Tôn trọng cùng học tập hỏi những dân tộc bản địa khác Câu 1 1 ... ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN GDCD LỚP 8 Ma trận : Chủ đề kiến thức Câu Nhận biết Thông đọc Vận dụng TS câu Điểm KQ TL KQ TL KQ TL Tôn trọng tín đồ khác Câu 1 1 Đ 1 1Đ Pháp vẻ ngoài kỉ chế độ Câu 3 1 ... hỏi các dân tộc bản địa khác Câu 1 1 Đ5 Câu 7 1 Đ 2 2Đ5 Tổng 1 3 1 2 9 10 ĐỀ : I/ Trắc nghiệm : (7đ) Chọn phương án em chỉ ra rằng đúng duy nhất trong các câu sau : Câu 1 : Trong những câu tục ngữ sau câu như thế nào biểu...
... ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN :GDCD LỚPhường 8I/ Trắc nghiệm(3Đ) Chọn đáp án đúng Câu1/ Lẽ yêu cầu là gì? A/ Là đầy đủ điều được coi là đúng chuẩn B/Là những điều được xem như là đúng chuẩn, phù hợp cùng với đạo lý cùng ... ích bình thường của thôn hộiCâu2/ Tôn trọng lẽ cần giúp? A/ Mọi người dân có phương pháp xử sự tốt đẹp nhất.tương xứng B/ Làm mạnh khỏe những quan hệ C/ Góp phần can dự thôn hội bình ổn với prát triển D/ Cả abc ... ngay thật nhận lỗi cứ hứă sữa chữa trị còn làm được mang lại đâu lại là cthị xã khác. Theo em A/ Đúng Hay B/ SaiCâu7/ Đâu là biểu thị của xây đắp nếp sống vnạp năng lượng hoá A Trẻ em tập kết quán xá,la cà ko kể...
Từ khóa: đề thi học kì 1 với đáp án môn gdcd lớp 8 new đề 1đề thi học tập kì 1 cùng câu trả lời môn gdcd lớp 6 bắt đầu đềđề thi học tập kì 1 với câu trả lời môn technology lớp 8de thi hoc ki 1 va dap an tháng vat li lop 6de thi hoc ki 1 va dap phúc lợi an sinh hoc lop 6de thi tieng anh lop 9 hoc ki 1 va dap anđề với đáp án môn địa lớp 9 thi học tập kì hai năm học 20122013 bến tređề thi hoc sinc gioi cùng đáp án môn dia ly lop 9đề thi và lời giải môn hóa lớp 9de thi va dap an mon toan lop 9 hk212 hoc ki 1 teo dap an tháng toanbộ đề thi và giải đáp môn tân oán lớp 9de va dap an tháng toan lop 5 cuoi ky 2de va dap an tháng su lop 9 truong chuyen nguyen trai hai duongđề thi hóa 11 học kì 1 gồm đáp ánsiêng đề năng lượng điện luân phiên chiều theo dạngNghiên cứu vớt tổ chức triển khai pha trộn, review chất lượng dung dịch tiêm truyền vào điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý chuyển động dạy dỗ hát xoan trong ngôi trường trung học tập cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinch học 11 bài xích 13: Thực hành phạt hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: Thực hành vạc hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP. LPWANTrả làm hồ sơ khảo sát bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm download bao gồm đặc điểm chỉ chiếm đoạt theo lao lý Tố tụng hình sự Việt Nam trường đoản cú trong thực tế đô thị Sài Gòn (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Phát hiện tại xâm nhập dựa trên thuật tân oán k meansĐịnh tội danh trường đoản cú trong thực tiễn thị trấn Cần Giuộc, thức giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức cùng hoạt động vui chơi của Phòng Tư pháp trường đoản cú trong thực tế thức giấc Phụ Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát vấn đề giải quyết và xử lý tố cáo, tin báo về tù túng và ý kiến đề nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự VN từ bỏ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: Tiêu hóa ngơi nghỉ rượu cồn vậtchuong 1 tong quan tiền quan liêu tri rui roGiáo án Sinc học tập 11 bài bác 14: Thực hành phát hiện tại hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phạt hiện nay thở làm việc thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới thống trị tài chủ yếu trong vận động khoa học thôn hội ngôi trường hợp viện hàn lâm kỹ thuật xóm hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu mới Chủ đề tài liệu new đăng kungfu cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ tết Đặc điểm bình thường và vai trò của ngành ruột vùng ttiết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài tập thứ lý 8 cthị trấn cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc biên soạn bài cô nhỏ bé buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau củ bài xích ca ngắn thêm đi trên kho bãi cat sự cách tân và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại VN lớp 11 bài bác tập Tỷ Lệ những thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8 đối chiếu bài thơ trường đoản cú tình 2