Đề Thi Của Trường 218

Bạn đang xem bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem và cài đặt ngay bản rất đầy đủ của tư liệu trên đây (215.92 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Đề thi của trường 218

TRƯỜNG BỒI DƯỢNG VĂN HÓA 218 LÝ TỰ TRỌNG, Q.1ĐIỆN THOẠI: 38 243 243CÂU 1.a.b.c.CÂU 2.a.b.c.CÂU 3.MÔN THI: TOÁN HỆ KHÔNG CHUYÊNTHỜI GIAN LÀM BÀI: 120 phút(1,5 điểm)Giải những phương trình với hệ phương trình sau :25x – 11x + 2 = 07x4 + 6x2 – 13 = 01 2 7 x  y  2 3 4   2x y(2 điểm)
Cho hàm số y = ax2 bao gồm đồ thị (P) trải qua điểm A(2 ; – 1)Tìm a cùng vẽ vật thị (P)Tìm tọa độ giao điểm của (P) với đường trực tiếp (d): y  3 x  1 bởi phép tốn.4Viết phương trình mặt đường trực tiếp (d’) // (d) cùng (d’) xúc tiếp (P).(1 điểm)Chứng minc đẳng thức sau:2  4y  y2y2CÂU 4.ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO CẤP 3 NĂM HỌC 201120124  2 4y  y2  55  109  55  109 (cùng với 2 (2 điểm)Cho phương trình : (m + 1)x2 – (2m + 3)x + 2 = 0 (1) (x là ẩn số, m là tmê say số) .a.Tìm m nhằm phương thơm trình (1) có 2 nghiệm biệt lập x1, x2.b.Tìm m nhằm x1 = 4x2c.Tìm m để A = x12 + x22 – x1x2 đạt quý giá nhỏ dại tốt nhất.
CÂU 5.(3,5 điểm)Cho đường tròn (O) đường kính AB; (d1) và (d2) là nhị tiếp tuyến trên A và B của (O);M là vấn đề di động bên trên (O) (M  A, M  B) cùng I  OA (I và OA núm định)Lấy C  (d1) và lấy D  (d2) sao để cho CM  XiaoMI với ID  IC;CI giảm MA tại E; ID giảm MB tại F.a.Chứng minh: tứ giác ACXiaoMI với MEIF nội tiếp (1 điểm)b.Chứng minh: EF//AB cùng C, M, D thẳng hàng. (1,5 điểm)c.Vẽ dây MN của (O), MN qua I cùng vẽ đường tròn (Q) nội tiếp ABN xúc tiếp NA, NB lầnlượt trên T với V. Kẻ TT’, VV’ và NH thuộc vng góc cùng với AB.2Chứng minh: NHkhơng thay đổi lúc M di động bên trên (O). (1 điểm)TT".VV"------- Hết -------ĐÁPhường ÁN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH CẤPhường 3 NĂM HỌC 20112012TRƯỜNG BỒI DƯỢ
NG VĂN HÓA 218 LÝ TỰ TRỌNG, Q.1MÔN THI: TOÁNHỆ KHÔNG CHUYÊNĐIỆN THOẠI: 38 243 243CÂU 1. (1,5 điểm = 0,5 × 3)a. 5x2 – 11x + 2 = 0 (1) (bao gồm  = 112 – 4.5.2 = 81= 92)  pt (1) tất cả nhị nghiệm x1 = 2 và x2 = 1/5b. 7x4 + 6x2 – 13 = 0 (1)  7x4 – 7x2 + 13x2 – 13 = 0  7x2(x2 – 1) + 13(x2 – 1) = 0  (x2 – 1)(7x2 + 13) = 0 x2 – 1 = 0 (vì 7x2 + 13 > 0, x )  (x – 1)(x + 1) = 0  x = 1 tuyệt x = – 1.Pt (1) tất cả nhì nghiệm x1 = 1 với x2 = –1c. 2y  724  2 (I) . Với điều kiện x ≠ 0 cùng y ≠ 0:xy13x2 4 x  y  7(I)  3 4
   2x yCÂU 2. (2 điểm)a. (0,75 điểm)5 5 x  1x 2  1 7 2  17 y2y x 2 y   45 . Vậy (I) tất cả nghiệm là  y   45x 1x 1(P): y = ax2 A(2 ; – 1)  (P)  – 1 = a.(2)2  4a = – 1  a = –1/4. Vậy (P): y   1 x 24 HS vẽ đồ dùng thị (P)(0,25 điểm)(0,5 điểm)
b. Phương trình hồnh độ giao điểm của (P) và đường trực tiếp (d):  1 x2  3 x  1  x + 3x – 4 = 0 (gồm a + b + c = 0)441 x = 1 xuất xắc x = –4. Với x = 1  y   ; cùng với x = – 4  y = – 4.41Vậy (d) giảm (P) trên 2 điểm E(1;  ) và F(–4;–4)(0,75 điểm)4c.  Phương thơm trình (d’): y = a’x + b’ (d) // (d’)  a = a’  3 với b’ ≠ – 1  (d’): y  3 x + b’44 (d’) tiếp xúc (P)  phương thơm trình hồnh độ giao điểm :  1 x2  3 x  b" tất cả nghiệm kép442 x + 3x + 4b’ = 0 có nghiệm kxay   = 0  9 – 16b’ = 0  b’ = 9 (≠ –1). Vậy (d’) : y  3 x  9164162CÂU 3. (1 điểm) Với 2 0 (*)Đẳng thức 2 2  4y  y 2 . 2  4y  y 2
y2 55  109  55  109(*) 2 (y  2)22 4  4y  y 2 2( 55  109  55  109 )  110  2 109  110  2 109y2(y  2)2 2  ( 109  1)2  ( 109  1)2  2  109  1  109  1  2 109  1  109  1 (đúng) (vì chưng 109  1  0 )CÂU 4. (2 điểm) (m + 1)x2 – (2m + 3)x + 2 = 0 (1)a. Pmùi hương trình (1) tất cả nhị nghiệm rành mạch cần có a ≠ 0  m + 1 ≠ 0  m ≠ – 1.Ta có : (1)  (m + 1)x2 – (2m + 2)x – x + 2 = 0  (m + 1)x(x – 2) – (x – 2) = 0 (x – 2)<(m + 1)x – 1> = 0  x – 2 = 0 tốt (m + 1)x – 1 = 0 (2)  x = 2 là 1 trong nghiệm của (1).(1) gồm 2 nghiệm riêng biệt x1, x2 thì 2 khơng buộc phải là nghiệm của (2)  (m + 1).2 – 1 ≠ 0  m   1 .21Vậy m   ; 1 (*)2b. Với điều kiện (*) : (1) có hai nghiệm là 2 và2  4m  1  2m 1  

Xem thêm: Phương Pháp Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Vuông Góc Đều? Cách Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Vuông Góc Đều

x1  4x 2  m 1  1  1 88 m  1c. A = x12 + x22 – x1x2 = 4 (0,75 điểm)1m 1 m  1 m  7 (thỏa(*)). Vậy khi m  1; 7 thì x1 = 4x2881 2  ( 1  1)2  3 .(m  1)2 m  1 m  1Do ( 1  1)2  0, m thỏa (*)  A ≥ 3  A đạt quý giá nhỏ dại tốt nhất bởi 3 Khi m = 0m 1(0,75 điểm)
CÂU 5. (3,5 điểm)a. Chứng minh: tđọng giác ACXiaoMi MI cùng MEIF nội tiếp (1 điểm) CA  AO (AC tx (O) trên C) và CM  XiaoMi MI (gt)  CMI  900 (I  AO) CAI  CMI  1800  ACXiaoMi MI nội tiếp (1) (2 góc đối bù) CAI  900 (gnt chắn ½(O), E  MA, F  MB) EMF  900 (CI  ID; E  CI và F  ID)cùng EIF  EIF  1800  MEIF nội tiếp (2) (2 góc đối bù) EMFb. Chứng minh: EF//AB cùng C, M, D thẳng mặt hàng. (1,5 điểm)A C (t/c 2 đỉnh kề của tgnt) (1)  11I1  B1 (yttư)
  vng CMI  vng AMB  I1  F1 và I2  E1 (t/c 2 đỉnh kề của tgnt) (2)   B  F , tại đoạn đồng vị, cát con đường MB  EF//AB11 Kéo dài CM cắt (d2) tại D’.Tương trường đoản cú phần a ta có tđọng giác IMD’B nội tiếp (t/c 2 đỉnh kề của tgnt)B  MD"I 1 (= I1  MD"IB1 _cmt) kết hợp C1 chung CMI CID’ (g.g)  CID’ vng trên I D’I  CI cơ mà DI  CI  D  D’ xuất xắc C, M, D trực tiếp hàngNH 2 khơng thay đổi . (1 điểm)TT ".VV "
 NAB vng trên N vị nội tiếp (O), AB là 2 lần bán kính. Hotline K là tiếp điểm của (Q) với AB. Áp dụng tính chất 2 tiếp đường giao nhau của (Q) ta có: BV = BK; NV = NT; AT = AK 2VB  BV  BK  AB  BN  AN  AB  (BN  AN)  4VB.AT = AB2 – (BN – AN)22AT  AT  AK  AB  AN  BN  AB  (BN  AN)c. Chứng minh:= (AN2 + BN2) – BN2 + 2BN.AN – AN2 (đl Pitago trong  vng NAB)  BN.AN = 2AT.VB2 NH . NH  NA . NB  2AT.VB  2 Áp dụng hệ trái đl Ta lét trong NHA cùng NHB: NHTT ".VV " TT " VV " AT VBAT.VB2NHVậykhơng thay đổi Lúc M di động cầm tay bên trên (O) (M  A, M  B)TT ".VV "ĐÁP ÁN MÔN TOÁNTHI THỬ VÀO LỚPhường 10 HỆ KHÔNG CHUYÊN NĂM 20112012LƯU HÀNH NỘI BỘ
*
*
Đề & ĐA thi thử vào lớp 10 môn tân oán 3 746 4
*
Đề thi demo vào lớp 10 môn Tân oán lần 1 năm học tập 2015-năm 2016 ngôi trường THCS Tân Trường, Thành Phố Hải Dương 4 913 4
*
Đề thi demo vào lớp 10 môn Tân oán chăm lần 3 năm học 2015-năm nhâm thìn trường trung học phổ thông Chuim Nguyễn Huệ, thủ đô hà nội 4 677 3
*
Đề thi demo vào lớp 10 môn Toán năm 2015 ngôi trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, Hưng Yên 4 813 3