ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 2

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 sách Kết nối học thức cùng với cuộc sống đời thường (Kèm đáp án) năm học tập 2022-2023, bao gồm các đề thi, có cố nhiên cả câu trả lời để học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng nhằm mục đích đạt kết quả rất tốt mang lại kì thi cuối kì I. Mời những em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 lớp 2


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2022-2023

I. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày số 1II. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 sách Kết nối trí thức cùng với cuộc sống số 2

I. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức cùng với cuộc sống đời thường số 1

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Mạch KT-KN

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số với phxay tính:

- Biết viết, đối chiếu các số trong phạm vi 100.

- Cộng, trừ không lưu giữ với gồm ghi nhớ vào phạm vi 100.

Số câu

2

2

1

2

4

3

Câu số

1, 2

3, 5

8

9, 10

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

4,0

2. Hình học và đo lường:

- Nhận hiểu rằng hình tđọng giác.

- Biết ngày, giờ cùng đơn vị chức năng đo độ dài, trọng lượng.

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

7

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

3

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,0

3,0

2,0

1,0

2,0

6,0

4,0


2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TRƯỜNG TH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2022-2023

Môn: Tân oán - Lớp.......

(Thời gian: 35 phút ít, không kể thời hạn giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ mẫu để trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 mang lại câu 4)

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phxay tính: 52 + 25 = ......

A. 65 B. 67 C. 75 D. 77

Câu 2: (0,5 điểm) Hiệu của 42 - 22 là:

A. 40 B. 30 C. 20 D.10

Câu 3: (1 điểm) 50 + 24 … trăng tròn + 56. Dấu bắt buộc điền vào địa điểm chấm là:

A. C. =

Câu 4: (1 điểm) Trong hình mặt có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ đọng giác

C. 4 hình tứ đọng giác

D. 5 hình tứ đọng giác

Câu 5: (1 điểm) Điền số phù hợp vào vị trí chấm.

a) Số nhỏ tuổi độc nhất bao gồm nhì chữ số là: ..................................….

b) Số ngay thức thì sau số 85 là số: ................................................

Câu 6: (1 điểm) Điền số tương thích vào địa điểm chnóng.

a) Một ngày có……giờ đồng hồ.

b) Một giờ bởi …..phút ít.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S.

19 kilogam + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 centimet = 16 cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35 43 + 17 65 – 46 91 - 4

............................ ………………… ………………. ……………….


............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ……………….. ……………….

Câu 9: (1 điểm) Nam tất cả 39 viên bi. Việt có tương đối nhiều hơn Nam 4 viên bi. Hỏi Việt bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số cùng với số lớn số 1 có 1 chữ số?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1- > 4:

Câu 1 (0,5 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

D

C

A

B

Câu 5: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Số nhỏ tuổi độc nhất tất cả hai chữ số là: 10


b) Số tức khắc sau số 85 là số: 86

Câu 6: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Một ngày gồm 24 tiếng.

Xem thêm: Động Từ Thường Xuyên, Đột Trong : Regular And Irregular Verbs Là Gì

b) Một giờ bởi 60 phút.

Câu 7: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

19 kilogam + 25 kg = 45 kg

61 centimet – 45 cm = 16 cm

Phần II. Tự luận ( 4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

28

43

65

91

35

17

46

4

63

60

19

87

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số viên bi của Việt là: (0,25đ)

39 + 4 = 43 (viên) (0,5đ)

Đáp số: 43 viên bi (0,25đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số là 90.

Số nhỏ nhất gồm một chữ số là 9.

Hiệu của nhì số là 90 – 9 = 81

Đáp số: 81

II. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối trí thức cùng với cuộc sống số 2

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Mạch loài kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học và phnghiền tính

Số câu

2

1

2

1

1

4

3

Câu số

1,2

7

4,5

9

10

Số điểm

2

1

2

1

1

4

3

2. Đo lường.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

1

1

1

1

3. Hình học

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1

1

Tổng số câu

4

4

2

6

4

Tổng số điểm

4

4

2

6

4

Tỉ lệ %

40%

40%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 sách Kết nối tri thức

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2022-2023

MÔN TOÁN - LỚPhường 2

(Thời gian làm cho bài: 40 phút ko đề cập giao đề)

Họ với tên: …………………………………...... Lớp: 2..................

Trường Tiểu học tập .................................................................

Duyệt đề

Điểm

Lời thừa nhận xét của thầy giáo

....................................................................................................

........................................................................................................


1. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng hoặc tiến hành theo kinh nghiệm bài.

Câu 1 (M1- 1đ)

a/ Phnghiền tính: 5 + 7 bao gồm công dụng là :

A. 12 B. 14 C. 16

b/ Phxay tính : 16 – 7 tất cả kết quả là:

A. 6 B. 9 C. 7

Câu 2 (M1- 1đ)

a/ Trong phép tính : 63 – 28 = 35 , số 28 được call là:

A. Hiệu B. Số trừ C. Số bị trừ

b/ Dấu thích hợp điền vào vị trí chnóng 35 + 8 … 33 là :

A. > B.

Thứ đọng hai

Thứ ba

Thđọng tư

Thứ năm

Thứ đọng sáu

Thđọng bảy

Chủ nhật

Tháng 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 12 có..... ngày.

Ngày thứ nhất của tháng 12 là thiết bị.............

Ngày công ty nhật sau cuối của tháng 12 là ngày..................

Câu 9 (M2- 1đ) Một shop có 85 chiếc xe đạp, đang bán tốt 27 chiếc xe đạp. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu cái xe đạp?

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

Câu 10 (M3- 1đ) Tìm hiệu của 43 cùng số tròn chục nhỏ dại độc nhất gồm nhị chữ số.

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Câu

1a

1b

2a

2b

3

4

Đáp án

A

B

B

A

C

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Câu 5: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng chấm 0,25 điểm

18 + 17 = 35

8 + 12 = 20

31 - 23 = 8

68 – 64 = 4

Câu 6: (1 điểm) Vẽ đoạn trực tiếp AB nhiều năm 4 cm, CD nhiều năm 6 cm

HS vẽ đúng đoạn trực tiếp, viết được thương hiệu nhị đầu đoạn trực tiếp với viết được số đo của đoạn trực tiếp lên trên mặt hình. Mỗi câu đúng 0,5 điểm.


Câu 7: (1 điểm) Mỗi phnghiền tính đặt tính cùng tính hợp lý cho 0.25 điểm.

72

65

90

53

Câu 8: (1 điểm) Mỗi ý chuẩn cho 0.3 điểm.

Tháng 12 gồm …31…. ngày

Ngày trước tiên của mon 12 là thứ…tư……

Ngày chủ nhật ở đầu cuối của mon 12 là ngày….26…..

Câu 9 (1 điểm)

Bài giải

Cửa hàng còn lại là : (0,25 điểm)

85- 27 = 58 (dòng xe cộ đạp) (0,5 điểm)

Đáp số: 58 chiếc xe đạp (0,25 điểm)

Câu vấn đáp không đúng, phnghiền tính đúng không nhỉ chấm điểmCâu trả lời đúng, tính không đúng đến nửa số điểm

Câu 10 (1 điểm)

Tìm hiệu của 43 và số tròn chục nhỏ tuổi độc nhất gồm nhì chữ số.

Bài giải

Số tròn chục nhỏ tuổi độc nhất vô nhị gồm nhị chữ số là : 10

Hiệu của nhì số là :

43 – 10 = 33

Đáp số : 33

Mời các bạn bài viết liên quan những đọc tin hữu dụng không giống trên thể loại Học tập ở trong mục Tài liệu.