Đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4

Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 mang tưới 50 đề thi học kì 1, tất cả giải đáp cố nhiên, giúp thầy cô xem thêm để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 đến học sinh của bản thân. Đồng thời, cũng góp các em bao gồm thêm tài liệu xem thêm, nhằm ôn thi học tập kì 1 thật tốt.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 4

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 tất cả đáp án, còn làm các em luyện giải đề, gắng chắc cấu tạo đề thi cũng tương tự những dạng bài bác tập thường xuyên gặp vào đề thi cuối học tập kì 1 nhằm ôn thi hiệu quả hơn. Chi huyết mời thầy cô và những em cùng quan sát và theo dõi nội dung bài viết dưới đây của neftekumsk.com:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4


Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5T 8kilogam = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong những số sau số nào phân chia không còn mang đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong những góc tiếp sau đây, góc như thế nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là rứa kỉ thiết bị bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ bé xíu đến lớn: ...................................................

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận lợi nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của bà bầu cùng bé là 57 tuổi. Mẹ hơn bé 33 tuổi. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, nhỏ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) Tìm số bị phân tách nhỏ tốt nhất trong phép chia gồm tmùi hương là 12 và số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5T 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là nỗ lực kỉ lắp thêm bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thiết bị từ từ nhỏ nhắn đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính cùng thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp tiện lợi nhất: Làm đúng mỗi phần mang lại 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của bé là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số phân chia nhỏ nhắn tuyệt nhất là : 20

Số bị phân chia nhỏ bé độc nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng( trường đoản cú câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm ngàn tía trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn bố trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dmét vuông = …... dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số là 27. Số nhỏ bé là 19 thì số Khủng là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Bốn góc nhọn, nhị góc tù túng và hai góc vuông

B. Bốn góc nhọn, nhị góc tù nhân và một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc phạm nhân cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận lợi nhất: 567x23+433x23

Câu 7: Cho những chữ số 0,3,5,7. Từ các chữ số sẽ đến, hãy viết số lớn số 1 phân tách hết cho 2, 3 và 5, những chữ số số đông khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: Tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một siêu thị trong hai mon bán tốt 3 450m vải vóc. Tháng thứ nhất bán được thấp hơn tháng máy hai là 170m vải. Hỏi hàng tháng cửa hàng đó bán được từng nào mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng cách dễ dàng nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số chính là 750


Câu 8: Mỗi phxay tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 9: Mỗi phxay tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: Bài giải

Tháng trước tiên shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng sản phẩm nhị shop bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Crúc ý: Các câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính và đúng là được tính 1/2 số điểm

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số tư trăm linch nhì ngàn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 40 002 400 B. 4 0trăng tròn 420C. 402 420 D. 240 420

Câu 2. Số tương thích nhằm viết vào vị trí chấm của 7 yến 8 kg =……..kg là:

A. 78kilogam B. 780kg C. 7 008kgD. 708kg

Câu 3: Bác Hồ sinh năm 1980. Bác Hồ sinh vào nắm kỉ……

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cùng của nhị số 42 và 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 - 94 874Bài 3. Cả nhị lớp 4A và lớp 4B tLong được 568 cây. Biết rằng lớp 4B tdragon được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Xem thêm: Bản Vẽ Váy Dạ Hội - 34 Mẫu Váy Dạ Hội Vẽ Siêu Đẹp Mọi Thời Đại

Bài 4. Hãy nêu tên những góc gồm vào hình mẫu vẽ sau:+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc tù túng đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng độc nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 hiểu là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám ngàn tứ ngàn năm trăm nhị mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu ngàn bố trăm tám mươi tứ triệu năm trăm nhị mươi kiểu mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi bốn năm trăm nhị mươi kiểu mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi tư nghìn năm trăm hai mươi kiểu mẫu.

Câu 2: (0,5 điểm) Các số sau đây số nào phân tách không còn mang lại 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59T 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 tiếng = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo máy tự tự bé đến lớn:

a) Theo đồ vật từ từ bỏ bé xíu cho lớn: ...................................................................

b) Theo vật dụng từ bỏ trường đoản cú béo cho bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Hình bên bao gồm .........góc vuông.

Hình mặt tất cả..........góc tù túng.Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 160m, chiều rộng lớn kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................