ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

Tổng phù hợp cỗ 3 đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 2021 bao gồm đáp án và lời giải chi tiết. Hỗ trợ những em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất, chuẩn bị xuất sắc đến kỳ thi đặc trưng sắp tới đây.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 môn toán lớp 4


Nội dung bài xích viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 tiếp đây, yêu cầu search tìm nguồn tư liệu ôn thi bao gồm thống gồm lời giải chi tiết của các em học viên là cực kỳ mập. Thấu phát âm điều ấy, công ty chúng tôi đã dày công tham khảo Sở 3 đề thi Tân oán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được Reviews gồm kết cấu tầm thường của đề thi cuối kì bên trên toàn quốc , cung ứng các em làm thân quen cùng với cấu tạo đề thi môn Toán thù lớp 4 cùng văn bản kiến thức thường xuất hiện. Mời những em thuộc quý thầy cô theo dõi và quan sát đề trên đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) Trong những số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) Giá trị của chữ số 3 trong những 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 48đôi mươi B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích đã là:

A. 16m B. 16mét vuông C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD và BC. B. B. BA cùng BC; DB và DC. C. C. AB và AD; BD cùng BC; DA với DC. D. D. AB với AD; DA cùng DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) Lúc này, tuổi của người mẹ với tuổi của con cộng lại là 45 tuổi. Mẹ rộng bé 29 tuổi.

a. Hỏi bà bầu từng nào tuổi, nhỏ từng nào tuổi?

b. Cách đây 2 năm, bé từng nào tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau mà số đó vừa phân chia hết mang đến 2 với vừa chia hết mang lại 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 8 Văn, Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 8 Môn Văn

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phxay tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của bé là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của nhỏ cách đó hai năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; bà bầu 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số mà lại vừa chia hết cho 2 vừa chia hết mang đến 5 gồm tận thuộc là chữ số 0. Mà số lớn số 1 ấy bao gồm 4 chữ số không giống nhau đề nghị số đó là: 9870

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính vừa phải cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số phù hợp để viết vào chỗ chấm 6m29dm2 =…. dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào khu vực chấm 2 tấn 75kg =…..kilogam là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và .......

b. Đoạn thẳng BC tuy nhiên tuy vậy cùng với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm ngàn, 2 ngàn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 6đôi mươi 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp dễ dãi nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính quý hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng lớn bởi 270m, chiều dài ra hơn chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán thù lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng với bao gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận lợi nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng lớn mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học kì 1 Tân oán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tứ trăm linc nhị ngàn tứ trăm nhị mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 4đôi mươi C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 45 m bởi bao nhiêu Khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số phù hợp để viết vào vị trí chnóng của 65 dmét vuông = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của bố số thoải mái và tự nhiên thường xuyên là 333. Số lớn số 1 vào bố số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính cực hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ tuyệt nhất có chiều dài 112centimet, chiều rộng 80centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa trước tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa trang bị nhị 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi lời giải đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Tự luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phnghiền tính đặt với thực hiện đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, công dụng đúngquán triệt điểm. Nếu không viết kết quả theo mặt hàng ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu trả lời không tồn tại chân thành và ý nghĩa cùng với phép toán hoặc tác dụng phnghiền tính saithì ko lấy điểm. HS thiếu thốn hoặc không nên thương hiệu đơn vị toàn hủy diệt 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- Tìm đúng hai lần số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- Tìm đúng số thóc làm việc thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- Tìm đúng số thóc ở thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa sâu sắc với phxay tân oán hoặc hiệu quả phnghiền tính saithì không lấy điểm. (Học sinh có tác dụng không đúng tự đâu thì ko chấm tiếp trường đoản cú đó)

HS thiếu thốn hoặc không đúng thương hiệu đơn vị toàn tiêu diệt 0,25 điểm. Không yên cầu học viên vẽ sơ đồ gia dụng.

Lưu ý - Điểm toàn bài xích làm cho tròn theo hiệ tượng sau:

+ 5,25 điểm làm cho tròn thành 5 điểm.

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút ít TẢI VỀ tiếp sau đây để tải về Sở 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF trọn vẹn miễn phí!