DE THI CUỐI KÌ 2 LỚP 1 NĂM 2020

Sở đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp một năm 2022 - 2023 tất cả 44 đề bình chọn học kì II môn Tân oán lớp 1 các bộ sách Cánh Diều, Kết nối, Chân ttránh, Vì sự đồng đẳng, Cùng học tập nhằm cách tân và phát triển. Hi vọng tư liệu này góp những em học viên lớp 1 từ ôn luyện và vận dụng các kỹ năng và kiến thức đang học vào câu hỏi giải bài xích tập toán. Chúc những em học tốt.

Bạn đang xem: De thi cuối kì 2 lớp 1 năm 2020


Để biết sâu rộng về đề thi học tập kì 2 lớp một năm 2023, mời các bạn vào con đường link sau để tải về trọn bộ: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn tiếng Việt 2023 và Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán 2023.


44 đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm 2023

I. Sở 14 đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán Sách mớiII. Sở 30 đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1 Hay chọn lọc

I. Sở 14 đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán Sách mới

Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 sách Cánh Diều

Ma trận Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚPhường 1 - NĂM HỌC: ....... Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số gồm 7 chục cùng 8 đơn vị được viết là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số nào lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số lập tức trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số thích hợp hợp: 17 -……..= 10


A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết vào chỗ chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >,

Hình vẽ bên có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Câu 9. Số (M3-1đ)

Câu 10. Đức tất cả 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại bao nhiêu viên bi? (M3-1đ)


Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng: (M1-1đ)

a) Số có 7 chục và 8 đơn vị được viết là:

C. 78

b) Số làm sao lớn số 1 trong các số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (M1- 1đ)

a) Số tức khắc trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số đam mê hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết vào địa điểm chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87centimet - 35cm + trăng tròn cm = 72cm

b)50 cm + 27 cm – 6centimet = 71 cm

Câu 7. Cho các số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp các số theo lắp thêm tự tự nhỏ nhắn mang lại lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ bên có: 5 hình tam giác 2 hình vuông 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Câu 10. Đức có 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức còn sót lại 44 viên bi.

Xem đưa ra tiết:


Đề thi Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách kết nối tri thức

Ma trận Đề thi Toán thù lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, viết, so sánh những số trong phạm vi 100; nhận biết số chẵn, lẻ; tiến hành những phéo tính cùng trừ vào phạm vi 100; số ngay thức thì trước, số tức thời sau, viết phnghiền tính vào bài bác toán thù giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết các hình với khối hận, biết xem đồng hồ, đo độ nhiều năm, coi thời hạn tiếng kế hoạch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề thi Tân oán học kì 2 lớp 1

Họ cùng tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập.........

Xem thêm: Một Cách Nhìn Về Giới Tinh Hoa Là Gì ? Tinh Hoa Là Gì, Nghĩa Của Từ Tinh Hoa

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC ........

Ngày kiểm tra:……./……./ .....

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng từng bài bác tập dưới đây:

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 gọi là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được viết là:

A. 60

B. 63

C. 64

D. 65

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt có....... hình vuông?

A. 3

C. 5

B. 4

D. 6

Câu 3. Cho hàng số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số như thế nào to nhất?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32


b. (M1) (0.5đ) Số nào bé xíu nhất?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái của phnghiền tính 65 – 3 là:

A. 68

B. 35

C. 62

D. 95

b. (M1) (0.5đ) Kết quả của phnghiền tính 46 + 12 là:

A. 67

B. 57

C. 34

D. 25

Câu 5. Số nên điền vào vị trí chnóng là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn?

A. 14

B. 25

C. 39

D. 67

b. (M1) (0.5đ) Cho dãy số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số đề xuất điền vào địa điểm chnóng là:

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào tiếp sau đây xếp theo máy từ bỏ trường đoản cú bé bỏng cho lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12, 15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu độc nhất vô nhị gồm nhị chữ số như thể nhau là:

A. 10

B. 11

C. 22

D. 33

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 nhành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ hái được bao nhiêu nhành hoa ?

A. 20

B. 25

C. 30

C. 35

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là vật dụng hai ngày 10 tháng 5. Vậy ngày 13 mon 5 là vật dụng mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thđọng năm

C. Thđọng sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn kê bao gồm 86 con, trong số ấy tất cả 5 chục nhỏ đang vào chuồng. Hỏi còn sót lại bao nhiêu nhỏ con gà không vào chuồng?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước giải đáp đúng từng bài xích tập dưới đây:

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 phát âm là:

B. Mười năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết là:

C. 64

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ mấy giờ?

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình bên tất cả....... hình vuông?

C. 5

Câu 3. Cho hàng số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số như thế nào lớn nhất?

C. 65

b. (M1) (0.5đ) Số làm sao bé xíu nhất?

A. 23

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái của phnghiền tính 65 – 3 là:

C. 62

b. (M1) (0.5đ) Kết quả của phnghiền tính 46 + 12 là:

B. 57

Câu 5. Số cần điền vào khu vực chnóng là:

(M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số như thế nào là số chẵn?

A. 14

b. (M1) (0.5đ) Cho dãy số 5, 10, 15, đôi mươi, ......, 30, 35, 40. Số buộc phải điền vào chỗ chấm là:

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số làm sao tiếp sau đây xếp theo thiết bị trường đoản cú tự bé xíu đến lớn?

B. 12,15, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu tốt nhất bao gồm nhì chữ số giống như nhau là:

B. 11

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả hai bạn hái được từng nào bông hoa?

B. 25

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm nay là lắp thêm nhì ngày 10 tháng 5. Vậy ngày 12 tháng 5 là trang bị mấy?

B. Thứ đọng tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)


Câu 10. (M3) (1đ) Đàn con gà gồm 86 con, trong số đó gồm 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi sót lại từng nào con con kê không vào chuồng?

86

-

50

=

36

Đề thi Tân oán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Chân ttránh sáng tạo

1.1. Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1