ĐỀ THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA 2015

TPO - Dưới đó là đề thi cùng đáp án chính thức của tất cả các mã đề thi trung học phổ thông Quốc gia từ năm 2015 mang lại năm 2019 bởi vì Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo chào làng để thí sinc rất có thể xem thêm đến kỳ thi giỏi nghiệp THPT năm 20đôi mươi.

Bạn đang xem: Đề thi đại học quốc gia 2015


1.Đề và đáp án các môn thi năm 2019

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN>>Đề bao gồm thức

ĐÁP ÁNMÔN NGỮ VĂN

* ĐỀ THI MÔN TOÁN >>Mã đề 120

ĐÁP.. ÁN MÔN TOÁN

* ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH >>Mã đề 416

ĐÁP.. ÁNMÔN TIẾNG ANH

* ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ >>Mã đề 213

ĐÁP. ÁN MÔN VẬT LÝ

* ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC >>Mã đề 217

ĐÁPhường ÁNMÔN HÓA HỌC

* ĐỀ THI MÔN SINH HỌC >>Mã đề 221

ĐÁPhường ÁNMÔN SINH HỌC

* ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ >>Mã đề315

ĐÁPhường ÁN MÔN LỊCH SỬ

* ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ >>Mã đề 315

ĐÁP.. ÁN MÔN ĐỊA LÝ

* ĐỀ THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN >>Mã đề 304

ĐÁP.. ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

2.Đề thi với lời giải những môn thi năm 2018

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN>>Xem trên đây

ĐÁP. ÁNMÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TOÁN,mã đề 101

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MÔN VẬT LÝ,mã đề 201

ĐÁP ÁNMÔN VẬT LÝ

MÔN HÓA HỌC,mã đề 201

ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

MÔN SINH HỌC,mã đề 201

ĐÁP.. ÁN MÔN SINH HỌC

ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI

MÔN LỊCH SỬ,mã đề 301


ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

MÔN ĐỊA LÝ,mã đề 301

ĐÁPhường ÁN MÔN ĐỊA LÝ

MÔN GDCD,mã đề 301

ĐÁPhường. ÁN GDCD

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH,mã đề 401

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH

3.Đề thi năm 2017

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN>>Xem tại đây

ĐÁP ÁNMÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI MÔN TOÁN,mã đề 101

ĐÁP ÁNMÔN TOÁN

ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MÔN VẬT LÝ,mã đề 201

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

MÔN HÓA HỌC,mã đề 201

ĐÁP. ÁNMÔN HÓA HỌC

MÔN SINH HỌC,mã đề 201

ĐÁPhường ÁNMÔN SINH HỌC,

ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI

MÔN LỊCH SỬ,mã đề 301

ĐÁPhường ÁNLỊCH SỬ

MÔN ĐỊA LÝ,mã đề 301

ĐÁP..

Xem thêm: App Chèn Nhạc Vào Video 4

ÁNĐỊA LÝ

MÔN GDCD,mã đề 301

ĐÁP ÁNMÔN GDCD

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH,mã đề 401

ĐÁP.. ÁN MÔN TIẾNG ANH

4.Đề thi với câu trả lời những môn năm 2016

-ĐỀ THI MÔN TOÁN

-ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

-ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

-ĐÁPhường ÁN MÔN NGỮ VĂN

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH

-ĐÁPhường ÁN MÔN TIẾNG ANH

-ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

-ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ

-ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

-ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

-ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

-ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

-ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

-ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ

-ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

-ĐÁP. ÁN MÔN ĐỊA LÝ

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG PHÁP

-ĐÁPhường ÁN MÔN TIẾNG PHÁP

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG NHẬT

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NHẬT

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG ĐỨC

-ĐÁP. ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG TRUNG

-ĐÁPhường. ÁN MÔN TIẾNG TRUNG

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG NGA

-ĐÁPhường ÁN MÔN TIẾNG NGA

Đề thi năm 2015

-ĐỀ THI MÔN TOÁN

-ĐÁPhường. ÁN MÔN TOÁN

-ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN

-ĐÁP. ÁN MÔN NGỮ VĂN

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH

-ĐÁPhường ÁN MÔN TIẾNG ANH

-ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

-ĐÁP. ÁN MÔN VẬT LÝ

-ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

-ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC

-ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

-ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC

-ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

-ĐÁP.. ÁN MÔN LỊCH SỬ

-ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ

-ĐÁP.. ÁN MÔN ĐỊA LÝ

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG PHÁP

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG NHẬT

-ĐÁPhường ÁN MÔN TIẾNG NHẬT

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG ĐỨC

-ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG TRUNG

-ĐÁPhường ÁN MÔN TIẾNG TRUNG

-ĐỀ THI MÔN TIẾNG NGA

-ĐÁPhường ÁN MÔN TIẾNG NGA

* Đồng hành cùng thí sinch, Báo Điện tử neftekumsk.com sẽ thường xuyên thân tặng độc giả các đoạn phim hướng dẫn ôn tập thi THPT. Kính mời thí sinc, và fan hâm mộ đón đọc tại:TƯ VẤN TUYỂN SINH-HƯỚNG DẪN ÔN THI THPT 2020.

* quý khách phát âm, thí sinc tất cả thắc mắc, nhu cầu tư vấn tuyển sinch vào những trường ĐH năm 20trăng tròn, xin gửi câu hỏi về đến phân mục giáo dục và đào tạo, Báo Tiền phong năng lượng điện tử theo thúc đẩy hộp thư: online