DE THI FAMILY AND FRIENDS 4 HỌC KÌ 2

Odd one out. Read & match. Write the words in the correct order. Look at the pictures. Choose the correct sentences.


Đề bài

I. Odd one out.

1.

Bạn đang xem: De thi family and friends 4 học kì 2

A. jeans

B. shirt

C. pants

D. skirt

2.

A. can

B. fly

C. sing

D. sleep

3.

A. drawer

B. pencil

C. chair

D. these

II. Read và match.

 

*

III. Write the words in the correct order.

1. please/ have/ I/ the/ eraser,/ May/ the

_____________________________________?

2. cat/ is/ the/ There/ table/ under/ a

_____________________________________.

3. my/ are/ new/ Those/ pencils

_____________________________________.

IV. Look at the pictures. Choose the correct sentences.

 

1. 

*

A. The girl can run.

B. The girl can play soccer.

C. The girl can catch.

2. 

*

A. The boy can ride a bike.

B. The boy can catch.

Xem thêm: Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Vật Lý 2016, Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thpt Quốc Gia Vật Lý 2016

C. The boy can fly.

3. 

*

A. The boy’s wearing boots. The girl’s wearing pants.

B. The boy’s wearing shoes. The girl’s wearing a dress.

C. The boy’s wearing boots. The girl’s wearing a skirt.

4. 

*

A. She’s watching TV.

B. She’s talking.

C. She’s brushing her hair.

-------------------THE END-------------------


Đáp án

ĐÁP. ÁN

Thực hiện: Ban trình độ Loigiaituyệt.com

I. Look & write.

1. B

2. A

3. D

II. Read & match.

1 – b

2 – c

3 – a

4 – e

5 – d

III. Write the words in the correct order.

1. May I have sầu the eraser, please?

2. There is a cát under the table.

3. Those are my new pencils.

IV. Look at the pictures. Choose the correct sentences.

1. A

2. B

3. C 

4. C

 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

I. Odd one out.

(Chọn từ không giống một số loại.)

1. B

jeans (n): quần bò

shirt (n): áo sơ mi

pants (n): quần

skirt (n): phần chân váy

Giải thích: Đáp án B là danh trường đoản cú chỉ trang phục cho chỗ thân bên trên, trong khi đầy đủ phương án còn lại đông đảo là phần đông danh trường đoản cú chỉ trang phục dành riêng cho phần thân bên dưới.

2. A

can: tất cả thể 

fly (v): bay

sing (v): hát

sleep (v): ngủ

Giải thích: Đáp án A là đụng từ bỏ kmáu thiếu hụt, trong những lúc gần như giải pháp còn lại số đông là rất nhiều hễ từ hay. 

3. D

drawer (n): ngăn uống kéo

pencil (n): cây viết chì

chair (n): ghế

these: các chiếc này

Giải thích: Đáp án D không phải là danh tự chỉ dụng cụ giống như các phương pháp sót lại.