ĐỀ THI GDCD 9 GIỮA HỌC KÌ 2

C.Kinh doanh khụng cần phải xin phộp D.Tự do lựa chọn mặt hàng, quy mụ kinh doanh

 nhưng phải theo quy định của pháp luật.

 


Bạn đang xem: Đề thi gdcd 9 giữa học kì 2

*
41 trang
*
HoangHaoMinh
*
22001
*
10Download

Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Sinh Năm 1983 Nữ Sinh 1983 Mệnh Gì, Tuổi Quý Hợi Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết giữa học kì II môn giáo dục công dân 9 (đề 1) thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

đề kt 1t giữa hkii môn gdcd9 (Đề 1)Thờigian: 45 phútI. Trắc nghiệm:Câu1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất:1. Quyền tự do kinh doanh của cụng dõn cú nghĩa là cụng dõn cú quyền:A.Kinh doanh bất cứ mặt hàng nào B.Làm mọi cỏch để cú được lợi nhuận caoC.Kinh doanh khụng cần phải xin phộp D.Tự do lựa chọn mặt hàng, quy mụ kinh doanh nhưng phải theo quy định của pháp luật.2. Phỏp luật nước ta quy định cấm nhận trẻ em dưới bao nhiờu tuổi vào làm việc.A. Dưới 13 tuổi. B. Dưới 14 tuổi. C. Dưới 15 tuổi. D. Dưới 16 tuổi.Cõu 2: Điền từ, cụm từ thớch hợp vào chỗ trống để được câu trả lời hoàn thiện:“. là hoạt động cú của con người nhằm tạo ra .vật chất và cỏc giỏ trị . cho xó hội”.Cõu 3: Hóy nối cột A với cột B sao cho đỳngCột ACột Ba. Việc kết hụn phải được đăng kớ tại cơ quan Nhà nước cú thẩm quyền1. Nghĩa vụ của người sử dụng lao độngb. Cụng dõn cú quyền tự do sử dụng sức lao động của mỡnh để học nghề 2. Nghĩa vụ của người kinh doanhc. Cỏc cơ sở sản xuất khụng nhận người dưới 15 tuổi vào làm việc3. Quyền và nghĩa vụ của cụng dõn trong hụn nhõnd. Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ đúng thuế4. Quyền lao động của cụng dõne. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thu hỳt lao động đều được Nhà nước khuyến khớch a b c d eii. tự luậnCõu 1: Nêu các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam? Cõu 2: Thuế là gì? Tác dụng của thuế? Tại sao nhà nước lại quy định các mức thuế chênh lệch nhau nhiều đối với các mặt hàng trong phần Đặt vấn đề SGK?Cõu 3: Cho tình huống sau: Bình, 17 tuổi, học hết lớp 9, do gia đình khó khăn, Bình muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Bình có thể tìm việc bằng cách nào? Giải thích vì sao?đề kt 1t giữa hkii môn gdcd9 (Đề 2)Thờigian: 45 phútI. Trắc nghiệm:Câu1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất:1. Hà 17 tuổi , muốn cú việc làm để giỳp đỡ gia đỡnh. Hà cú thể làm cỏch nào sau đõy ?A. Xin vào biờn chế trong cơ quan nhà nước.B. Xin làm hợp đồng trong cỏc cơ sở sản xuất kinh doanh.C. Xin đi lao động xuất khẩu nước ngoài.D. Xin vay vốn ngõn hàng để mở cơ sở sản xuất kinh doanh.2. Người cú khả năng lao động và giao kết hợp đồng lao động phải ớt nhất là bao nhiờu tuổi ?A. 15 tuổi B. 16 tuổi. C. 17 tuổi. D. 18 tuổi.3. ý kiến nào sau đõy về hụn nhõn là đỳng phỏp luật ?A. Kết hụn khi cả nam và nữ đủ 18 tuổi. B. Kết hụn khụng phõn biệt tụn giỏo, dân tộcD. Cha mẹ có quyền quyết định hụn nhõn cho con. D. Yờu nhau tự nguyện thỡ chỉ cần làm đỏm cưới không cần đăng kí kết hôn.4. Trường hợp nào sau đõy thực hiện đỳng Quyền tự do kinh doanh ?A. Kinh doanh cỏc mặt hàng ghi trong giấy phộp.B. Kinh doanh tất cả cỏc mặt hàng nếu mỡnh muốn.C. Chỉ cần kinh doanh mà khụng cần kờ khai vốn.D. Khi kinh doanh chỉ cần tuõn theo luật Kinh tế.Cõu 2: Điền từ, cụm từ thớch hợp vào chỗ trống để được câu trả lời hoàn thiện:“. là một phần trong thu nhập mà . và tổ chức ... cú nghĩa vụ nộp vào .... nhà nước để chi tiờu cho những cụng việc chung.”Cõu 3: Nối cột A với cột B sao cho phự hợp:ANốiB1. Thuế.a. Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng húa nhằm mục đớch thu lợi nhuận.2.Quyền tự do kinh doanh.b. Cú tỏc dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế.3. Nghĩa vụ lao động của cụng dõn.c.Vợ chồng bỡnh đẳng với nhau, cú nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đỡnh.4. Quyền và nghĩa vụ của cụng dõn trong hụn nhõnd. Là nghĩa vụ đối với bản thõn, gia đỡnh, xó hội và đất nước của mỗi cụng dõn.ii. tự luậnCõu 1: Em hiểu hụn nhõn là gỡ? Nêu quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong gia đình?Cõu 2: Nêu trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?Câu 3: Cho tỡnh huống sau: Khi lấy anh Hựng, chị Thủy đang là giỏo viờn mầm non. Lấy nhau một thời gian thỡ anh Hựng xin được làm bảo vệ trạm y tế xó nờn khụng cú nhiều thời gian chăm lo việc đồng ỏng. Anh nghe theo bố mẹ, bắt chị Thủy phải bỏ nghề để về làm ruộng. Chị Thủy khụng đồng ý thỡ anh Hựng dọa sẽ li hụn với chị. Căn cứ vào quy định của phỏp luật về hụn nhõn, em hóy nờu nhận xột của mỡnh về việc làm của anh Hựng?ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ( đề 1)Cõu123456Đỏp ỏnCBAB- Thuế; - cụng dõn- kinh tế; - ngõn sỏch1 – b 2 – a 3 – d 4 – c II. Tự luận: (7 điểm)Cõu 1: (3 điểm) - Hụn nhõn là sự liờn kết đặc biệt giữa một nam một nữ trờn nguyờn tắc bỡnh đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lõu dài và xõy dựng một gia đỡnh hoà thuận, hạnh phỳc. - Anh Hựng xử sự như vậy là sai . + Nguyờn nhõn là do anh khụng hiểu về quyền và nghĩa vụ cơ bản của cụng dõn trong hụn nhõn: Vợ chồng bỡnh đẳng với nhau, cú nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đỡnh. Vợ chồng phải tụn trọng danh dự, nhõn phẩm và nghề nghiệp của nhau.Cõu 2: (2 điểm)- Trỏch nhiệm phỏp lớ là nghĩa vụ đặc biệt mà cỏc cỏ nhõn, tổ chức, cơ quan vi phạm phỏp luật phải chấp hành những biện phỏp bắt buộc do Nhà nước quy định.- í kiến đú sai vỡ:+ Trẻ chưa đủ tuổi thành niờn cú thể được miễn trỏch nhiệm hỡnh sự nếu phạm tội ớt nghiờm trọng hoặc gõy hại khụng lớn và được gia đỡnh hoặc cơ quan, tổ chức nhận giỏm sỏt, giỏo dục. + Tũa ỏn cú thể ỏp dụng biện phỏp giỏo dục tại xó, phường, thị trấn từ 1 năm đến 2 năm. Trẻ chưa đủ tuổi thành niờn phải chấp hành đầy đủ những nghĩa vụ về học tập, lao động, tuõn theo phỏp luật dưới sự giỏm sỏt, giỏo dục của chớnh quyền xó, phường, thị trấn và tổ chức xó hội được tũa ỏn giao trỏch nhiệm.Cõu 3: (2 điểm)- Trực tiếp: Tham gia vào cỏc cụng việc của Nhà nước; bàn bạc, đúng gúp ý kiến và giỏm sỏt hoạt động của cỏc cơ quan và cỏn bộ, cụng chức nhà nước. + Vớ dụ: Làm cỏn bộ, cụng chức nhà nước- Giỏn tiếp tham gia thụng qua cỏc đại biểu của nhõn dõn để họ kiến nghị lờn cỏc cơ quan cú thẩm quyền giải quyết. + Vớ dụ: Tham gia ý kiến qua đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhõn dõn cỏc cấp.ĐỀ THI HỌC Kè II ( đề 2)MễN: GIÁO DỤC CễNG DÂN 9I. Trắc nghiệm khỏch quan. (3 điểm) Hóy khoanh trũn vào đỏp ỏn đỳng ( từ cõu 1 đến cõu 4 mỗi cõu đỳng 0,25 điểm)Cõu 1: ý kiến nào sau đõy về hụn nhõn là đỳng phỏp luật ? A. Kết hụn khi cả nam và nữ đủ 18 tuổi. B. Yờu nhau tự nguyện thỡ chỉ cần làm đỏm cưới khụng cõn đăng kớ kết hụn. C. Kết hụn khụng phõn biệt tụn giỏo. D. Cha mẹ quyết định hụn nhõn cho con.Cõu 2: Độ tuổi được kết hụn theo quy định của phỏp luật là: A. Nam, nữ đủ 18 tuổi trở lờn.C. Nam 19 tuổi, nữ 18 tuổi trở lờn. B. Nam 20 tuổi, nữ 18 tuổi trở lờn.D. Nam 20 tuổi, nữ 17 tuổi trở lờn.Cõu 3: Phỏp luật nước ta quy định cấm kết hụn trong phạm vi mấy đời. A. 2 đời.C. 4 đời. B. 3 đời.D. 5 đời.Cõu 4: Em đồng ý với ý kiến nào sau đõy? A. Khụng nờn yờu sớm vỡ cú thể sẽ dẫn đến kết hụn sớm B. Cha mẹ cú quyền quyết định hụn nhõn của con. C. Lấy vợ ( chồng) con nhà giàu mới cú hạnh phỳc. D. Nếu vợ chồng bỡnh đẳng thỡ sẽ khụng cú trật tự trong gia đỡnh.Cõu 5: (1 điểm) Điền cụm từ thớch hợp vào chỗ trống. . là hoạt động cú của con người nhằm tạo ra .vật chất và cỏc giỏ trị . cho xó hội.Cõu 6: (1 điểm) Nối cột A với cột B sao cho phự hợp.AB1. Trỏch nhiệm dõn sự.a. Là trỏch nhiệm của người phạm tội phải chịu hỡnh phạt được quy định trong bộ luật hỡnh sự.2. Trỏch nhiệm hỡnh sự.b. Là trỏch nhiệm của cỏc nhõn, tổ chức, cơ quan vi phạm phỏp luật dõn sự.3. Trỏch nhiệm kỉ luật.c. Là trỏch nhiệm của cỏc nhõn, tổ chức, cơ quan vi phạm phải chịu hỡnh thức sử lớ hành chớnh.4. Trỏch nhiệm hành chớnh.d. Là trỏch nhiệm của người vi phạm kỉ luật phải chịu cỏc hỡnh thức kỉ luật.5. Vi phạm phỏp luật hỡnh sự.II. Tự luận: (7 điểm)Cõu 1: (2 điểm) Hóy nờu những việc làm mà em và cỏc bạn cú thể làm để thực hiện trỏch nhiệm bảo vệ tổ quốc? ( ớt nhất 4 ý)Cõu 2: (2 điểm) Thế nào là bảo vệ Tổ quốc? Vỡ sao phải bảo vệ Tổ quốc? Học sinh cú trỏch nhiệm gỡ để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?.Cõu 3: (3 điểm) Vi phạm phỏp luật là gỡ? Hóy kể tờn cỏc loại vi phạm phỏp luật? Tỡnh huống: Để về nhà nhanh, Hoàng đó đi xe đạp vào đường ngược chiều nờn bị chỳ cụng an viết giấy xử phạt hành chớnh. Mẹ Hoàng cho rằng chỳ cụng an xử phạt Hoàng như vậy là sai. Vỡ Hoàng mới 15 tuổi, chưa đến tuổi bị xử phạt hành chớnh.- Theo em, ý kiến trờn của mẹ Hoàng đỳng hay sai? Vỡ sao?ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ( đề 2)Cõu123456Đỏp ỏnCBBA- lao động - mục đớch- của cải - tinh thần1 – b 2 – a 3 – d 4 – c II. Tự luận: (7 điểm)Cõu 1: (2 điểm)- Tớch cực học tập, rốn luyện, tu dưỡng đạo đức.- Tuyờn truyền kiến thức về bảo vệ tổ quốc cho mọi người xung quanh.- Tham gia cỏc hoạt động ngày Hội quốc phũng toàn dõn 22-12.- Tớch cực giỳp đỡ gia đỡnh thương binh, liệt sĩ.- Tổ chức kỉ niệm ngày 27-7.Cõu 2: (2 điểm)- Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lónh thổ. Bảo vệ chế độ XHCN và nhà nước Cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt nam.- Non sụng đất nước ta là do cha ụng ta bao đời đổ mồ hụi, xương mỏu khai phỏ, bồi đắp, bảo vệ mới cú đượcHiện nay vẫn cũn nhiều thế lực thự địch đang õm mưu phỏ hoại, thụn tớnh Tổ quốc ta.- Xõy dựng quốc phũng toàn dõn.+ Tớch cực tham gia bảo an ninh trật tự trong trường học cũng như nơi cư trỳ.+ Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quõn sự.+ Tớch cực vận động mọi người thực hiện tốt nghĩa vụ quõn sự.Cõu 3: (3 điểm)- Vi phạm phỏp luật là hành vi trỏi phỏp luật, cú lỗi, do người cú năng lực trỏch nhiệm phỏp lớ thực hiện, xõm hại đến cỏc quan hệ xó hội được phỏp luật bảo vệ.- Cú 4 loại vi phạm phỏp luật.+ Vi phạm phỏp luật hỡnh sự.+ Vi phạm phỏp luật dõn sự.+ Vi phạm phỏp luật hành chớnh.+ Vi phạm kỉ luật. Tỡnh huống: - í kiến của mẹ Hoàng là sai.- Vỡ: Theo điều 6, phỏp lệnh xử lý vi phạm hành chớnh năm 2002 thỡ người đủ 14 tuổi đến 16 tuổi bị xử lý hành chớnh do cố ý.+ Hoàng đó 15 tuổi, lại cố ý đi vào đường ngược chiều nờn chỳ cụng an xử phạt hành chớnh Hoàng là đỳng.ĐỀ THI HỌC Kè II ( đề 3)MễN: GIÁO DỤC CễNG DÂN 9I. Trắc nghiệm khỏch quan. (3 điểm) Hóy khoanh trũn vào đỏp ỏn đỳng ( từ cõu 1 đến cõu 4 mỗi cõu đỳng 0,25 điểm)Cõu 1: Trường hợp nào sau đõy thực hiện đỳng Quyền tự do kinh doanh ? A. Kinh doanh cỏc mặt hàng ghi trong giấy phộp. B. Kinh doanh tất cả cỏc mặt hàng nếu mỡnh muốn. C. Chỉ cần kinh doanh mà khụng cần kờ khai vốn. D. Khi kinh doanh chỉ cần tuõn theo luật Kinh tế.Cõu 2: Nghĩa vụ lao động của cụng dõn là nhằm mục đớch: A. Nuụi sống bản thõn, gia đỡnh.C. Nuụi sống gia đỡnh. B. Nuụi sống bản thõn, gia đỡnh và xõy dựng đất nước.D. Nuụi sống bản thõn. Cõu 3: Theo Phỏp luật Việt Nam, cú mấy loại vi phạm phỏp luật? A. 2 loại.C. 4 loại. B. 3 loạiD. 5 loại.Cõu 4: Việc làm nào dưới đõy đó thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? A. Khụng chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. B.Tự ý chụp ảnh ở cỏc khu vực quõn sự. C. Lười biếng trong học tập v ... hải thực hiện nghĩa vụ đúng thuế4. Quyền lao động của cụng dõne. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thu hỳt lao động đều được Nhà nước khuyến khớch a b c d eii. tự luậnCõu 1: Nêu các trờng hợp cấm kết hôn theo quy định của pháp luật Việt Nam? Cõu 2: Thuế là gì? Tác dụng của thuế? Tại sao nhà nớc lại quy định các mức thuế chênh lệch nhau nhiều đối với các mặt hàng trong phần Đặt vấn đề SGK?Cõu 3: Cho tình huống sau: Bình, 17 tuổi, học hết lớp 9, do gia đình khó khăn, Bình muốn có việc làm để giúp đỡ bố mẹ. Theo em, Bình có thể tìm việc bằng cách nào? Giải thích vì sao?đề kt 1t giữa hkii môn gdcd9 (Đề 2)Thờigian: 45 phútI. Trắc nghiệm:Câu1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất:1. Hà 17 tuổi , muốn cú việc làm để giỳp đỡ gia đỡnh. Hà cú thể làm cỏch nào sau đõy ?A. Xin vào biờn chế trong cơ quan nhà nước.B. Xin làm hợp đồng trong cỏc cơ sở sản xuất kinh doanh.C. Xin đi lao động xuất khẩu nước ngoài.D. Xin vay vốn ngõn hàng để mở cơ sở sản xuất kinh doanh.2. Người cú khả năng lao động và giao kết hợp đồng lao động phải ớt nhất là bao nhiờu tuổi ?A. 15 tuổi B. 16 tuổi. C. 17 tuổi. D. 18 tuổi.3. ý kiến nào sau đõy về hụn nhõn là đỳng phỏp luật ?A. Kết hụn khi cả nam và nữ đủ 18 tuổi. B. Kết hụn khụng phõn biệt tụn giỏo, dân tộcD. Cha mẹ có quyền quyết định hụn nhõn cho con. D. Yờu nhau tự nguyện thỡ chỉ cần làm đỏm cới không cần đăng kí kết hôn.4. Trường hợp nào sau đõy thực hiện đỳng Quyền tự do kinh doanh ?A. Kinh doanh cỏc mặt hàng ghi trong giấy phộp.B. Kinh doanh tất cả cỏc mặt hàng nếu mỡnh muốn.C. Chỉ cần kinh doanh mà khụng cần kờ khai vốn.D. Khi kinh doanh chỉ cần tuõn theo luật Kinh tế.Cõu 2: Điền từ, cụm từ thớch hợp vào chỗ trống để đợc câu trả lời hoàn thiện:“. là một phần trong thu nhập mà . và tổ chức ... cú nghĩa vụ nộp vào .... nhà nước để chi tiờu cho những cụng việc chung.”Cõu 3: Nối cột A với cột B sao cho phự hợp:ANốiB1. Thuế.a. Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng húa nhằm mục đớch thu lợi nhuận.2.Quyền tự do kinh doanh.b. Cú tỏc dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế.3. Nghĩa vụ lao động của cụng dõn.c.Vợ chồng bỡnh đẳng với nhau, cú nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đỡnh.4. Quyền và nghĩa vụ của cụng dõn trong hụn nhõnd. Là nghĩa vụ đối với bản thõn, gia đỡnh, xó hội và đất nước của mỗi cụng dõn.ii. tự luậnCõu 1: Em hiểu hụn nhõn là gỡ? Nêu quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng trong gia đình?Cõu 2: Nêu trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc?Câu 3: Cho tỡnh huống sau: Khi lấy anh Hựng, chị Thủy đang là giỏo viờn mầm non. Lấy nhau một thời gian thỡ anh Hựng xin được làm bảo vệ trạm y tế xó nờn khụng cú nhiều thời gian chăm lo việc đồng ỏng. Anh nghe theo bố mẹ, bắt chị Thủy phải bỏ nghề để về làm ruộng. Chị Thủy khụng đồng ý thỡ anh Hựng dọa sẽ li hụn với chị. Căn cứ vào quy định của phỏp luật về hụn nhõn, em hóy nờu nhận xột của mỡnh về việc làm của anh Hựng?đề kt 1t giữa hkii môn gdcd7 (đề 1)Thời gian: 45 phúti. trắc nghiệmCâu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời em cho là đúng nhất:1.Biện pháp có tác dụng bảo vệ môi trờng là:A.Dùng than tổ ong để đốt thay củi, rơm, rạ cho đỡ khói và bụiB. Bón thật nhiều phân hoá học để cây trồng lên xanh tốtC.Xử lí nớc thải công nhiệp trớc khi đổ vào nguồn nớcD.Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây2. Di sản văn hoá dới đây là di sản phi vật thể:a.Trống đồng Đông Sơn C. Hoàng thành Thăng LongB.Lễ hội đền Hùng D. Bến nhà Rồng3. Vì sao cần phải sống và làm việc có kế hoạch:A. Có thời gian vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí B. Thấy ngời ta làm rồi bắt chớc làm theo.C. Giúp chúng ta chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức, đạt hiệu quả trong công việc. D. Cả A, B, C đều đúng.Câu 2: Điền từ, cụm từ còn thiếu vào dấu chấm () để đ ợc câu trả lời hoàn thiện: “. Bao gồm di sản văn hoá phi vật thể và di sản văn hoá., là sản phẩm tinh thần, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, đợc ..từ thế hệ này qua thế hệ khác”Câu 3: Nối 1 nội dung ở cột A với 1 nội dung ở cột B để đợc câu trả lời phù hợp:AB1. Môi trờng2. Tài nguyên thiên nhiênRừng câySông hồCác nguồn nớcKhói bụiii.Tự luậnCâu 1: Theo em vì sao pháp luật nớc ta qui định trẻ em có quyền đợc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục?Câu 2: Hãy kể 4 hành vi làm ô nhiễm môi trờng và 4 hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá?Câu 3: Cho tình huống sau: Đi tham quan viện bảo tàng lịch sử, tại đây trng bày các hiện vật quí hiếm. Khi xem các hiện vật cổ, một số bạn cời đùa, chế nhạo và tự ý cầm hiện vật lên xem.Theo em, hành vi của các bạn đó có đúng không ? Vì sao?Nêu chứng kiến hành vi đó thì em sẽ làm gì?đề kt 1t giữa hkii môn gdcd7 (đề 2)Thời gian: 45 phúti. trắc nghiệmCâu 1: Khoanh tròn vào chữ cái tr ớc câu trả lời em cho là đúng nhất:1.Hành vi thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ng ỡng và tôn giáo của ng ời khác là:a. Mỉa mai ng ời hay đi lễ chùa.b. Tôn trọng những nơi thờ tự của các tín ng ỡng, tôn giáo.c. Chia rẽ ng ời theo đạo Phật và đạo Thiên chúa giáo.d. Lợi dụng tín ng ỡng để làm điều phi pháp.2. Trong những việc làm sau việc làm nào thực hiện quyền trẻ em?a. Mắng chửi trẻ em. b. Kinh doanh trên sức lao động của trẻ em.c. Tổ chức lớp học tình th ơng cho trẻ em. d. Lợi dụng trẻ em để buôn bán ma tuý.3. Trong các địa danh sau, địa danh nào là di tích lịch sử - văn hoá?a. Vịnh Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn. b. Rừng Cúc Ph ơng, Động Phong Nha – Kẻ Bàng.c. Đà Lạt, Sa Pa, Nha Trang. d. Bến Nhà Rồng, Văn Miếu Quốc Tử Giám, cây đa Tân Trào.4. Hành vi nào góp phần bảo vệ môi tr ờng và tài nguyên thiên nhiên?a. Buôn bán động vật quý hiếm. b. Trồng cây xanh.c. Đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ. d. Vứt rác bừa bãi.Câu 2: Điền từ, cụm từ còn thiếu vào dấu chấm () để đ ợc câu trả lời hoàn thiện: “.. là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh ., có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con ng ời và thiên nhiên. Những điều kiện đó hoặc đã có sẵn trong .. (Rừng cây, đồi, núi, sông, hồ,) hoặc do tạo ra (Nhà máy, đ ờng sá, công trình thuỷ lợi, khói bụi, rác, chất thải,.)”Câu 3: Hãy đánh dấu X vào ô trống để đ ợc câu trả lời đúng:Nội dungDi sản văn hoáDi tích lịch sửDanh lam thắng cảnhRừng Cúc Ph ơngBến nhà RồngVịnh Hạ LongCố đô Huếii. tự luậnCâu 1: Nêu một số việc làm của em góp phần bảo vệ di sản văn hoá? Hãy kể tên 4 di sản vật thể của n ớc ta đã đ ợc UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới?Câu 2: Hãy kể 4 hành vi làm ô nhiễm môi tr ờng?Câu 3: Cho tình huống sau: Đi tham quan viện bảo tàng lịch sử, tại đây tr ng bày các hiện vật quí hiếm. Khi xem các hiện vật cổ, một số bạn c ời đùa, chế nhạo và tự ý cầm hiện vật lên xem.Theo em, hành vi của các bạn đó có đúng không ? Vì sao?Nêu chứng kiến hành vi đó thì em sẽ làm gì?đề kiểm tra GIữA học kì Ii môn GDCD 8 (đề 1)Thời gian: 45 phútI.Trắc nghiệm:Câu1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất:1. Nguyên nhân nào dẫn con ngời sa vào tệ nạn xã hội? a. Cha mẹ nuông chiều b. ăn chơi đua đòi c. Bị bạn bè xấu lôi kéo, rủ rê. d. CA, B, C đều đúng 2. Pháp luật nớc ta quy định ngời bị nhiễm HIV/AIDS : a. Đợc giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm b. Không bị phân biệt đối xử ngợc đãi c. Không đợc truyền bệnh cho ngời khác d. Cả A, B, C đều sai. 3. Có ý kiến cho rằng lại gần nói chuyện với ngời bị nhiễm HIV/AIDS thì mình sẽ bị nhiễm bệnh. Theo em, ý kiến đó là: a. Đúng b. Sai4. Trong các chất, loại sau, chất, loại nào không gây nguy hiểm cho con ngời:a. Bom mìn b. Thuốc nổ c. Súng săn d. Dầu gội đầuCõu 2: Theo em, đõu là tài sản của cụng dõn, đõu là tài sản của Nhà nước trong những cõu sau (đỏnh dấu x vào cột phự hợp):Loại TÀI SẢNTÀI SẢN NHÀ NƯỚCTÀI SẢN CễNGDÂNa- Tiền, vốn cỏ nhõn gúp trong doanh nghiệp Nhà nướcb- Đất đai, rừng, khoỏng sảnc- Đồ dựng sinh hoạt cỏ nhõn d- Biển và tài sản biển Câu 3: Điền từ, cụm từ còn thiếu vào dấu chấm () để đợc câu trả lời hoàn thiện:“ là những lợi ích chung dành cho mọi ngời và xã hội. . và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển của đất nớc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ..”II. Tự luận Câu1: Em hãy cho biết tệ nạn xã hội là gì? Em có những biện pháp gì để giữ mình không bị sa vào tệ nạn xã hội?Câu2: Em hãy cho biết công dân có quyền sở hữu những loại tài sản nào? Đợc quy định ở đâu?Câu 3: Cho tình huống sau: Năm nay, Việt đã 14 tuổi, bố mẹ mua cho Việt một chiếc xe đạp để đi học. Nhng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Việt tự rao bán chiếc xe đó. Theo em:Việt có quyền bán chiếc xe đạp cho ngời khác không? Vì sao?Việt có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?Muốn bán chiếc xe đạp đó Việt phải làm gì?đề kiểm tra giữa hkii môn GDCD lớp 8 (đề 2)Thời gian 45 phútI. trắc nghiệm Câu1: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng nhất:1. Phòng chống tệ nạn là trách nhiệm của ai? a. Gia đình. b. Xã hội. c. Nhà tr ờng. d. Bản thân. e. Cả 4 ý trên.2. ý kiến nào sau đây là đúng:a. AIDS chỉ lây truyền cho những ng ời lao động b. AIDS chỉ lây truyền ở những n ớc đang phát triển .c. Hiện nay đã có thuốc chữa khỏi hẳn ng ời bị nhiễm AIDS.d. Nhà tr ờng là môi tr ờng hữu hiệu để phòng nhiễm HIV/ AIDS.3. Nếu bạn bè, ng ời thân nhiễm HIV/AIDS em làm thế nào? a. Xa lánh, ruồng bỏ B. Cố ý để cho ng ời thân truyền bệnh sang ng ời khác. c. Động viên, chăm sóc, quan tâm. D. Không gần gũi tiếp xúc 4. Những loại, chất nào sau đây dễ gây tai nạn nguy hiểm cho con ng ời? a. Thuốc nổ b. Thuỷ ngân c. Thuốc trừ sâu d. Cả 3 loại trên Câu 2: Thống kê tên 4 loại tài sản nhà n ớc và 4 loại lợi ích cộng đồng mà em biết vào bảng sau:Tài sản nhà n ớcLợi ích cộng đồngCâu 3: Điền từ, cụm từ còn thiếu vào dấu chấm () để đ ợc câu trả lời hoàn thiện:“. là tên một loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở ng ời. là giai đoạn cuối của sự nhiễm .., thể hiện triệu chứng của .. khác nhau, đe doạ tính mạng con ng ời. ”ii. tự luận: Câu 1: Tài sản nhà n ớc là gì? Đ ợc quy định ở đâu? Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà n ớc và lợi ích công cộng bằng cách nào?Câu 2: Vi-rút HIV lây truyền qua những con đờng nào? Nêu cách phòng tránh đối với mỗi con đờng? Câu 3: Ngôi nhà số 12 thuộc quyền sở hữu của ông Mạnh. Ông Mạnh cho bà Mai thuê tầng một để buôn bán. Do làm ăn thua lỗ, bà Mai đã gán lại ngôi nhà đó cho ông Hoàng là chủ nợ.Theo em: - Ông Mạnh có quyền cho bà Mai thuê nhà không? - Bà Mai có quyền gán lại ngôi nhà đó cho ông Hoàng không? - Ông Hoàng có quyền sử dụng ngôi nhà đó không? - Ông Mạnh cần làm gì để đòi lại ngôi nhà đó?