Đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 4

*
Thỏng viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học tập, Cao đẳng Tuyển sinc Đại học, Cao đẳng

Bộ 50 Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 năm 2022 có đán án


Tải xuống 77 1.444 21

Tài liệu Bộ 50 Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 4 năm 2022 có đán án tổng thích hợp tự đề thi môn Toán học tập 4 của các trường đái học trên cả nước đã có biên soạn đáp án cụ thể góp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao vào bài bác thi Giữa học tập kì 1 Toán học lớp 4. Mời các bạn thuộc đón xem:

Bộ 50 Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 4 năm 2022 bao gồm đán án - Đề 1

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 4

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không nói thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:Chữ số hàng trăm ngàn của số 905 432 là:

A. 9

B. 0

C. 5

D. 4

Câu 2:Tìm số tự nhiên x, biết: 2

A.1; 2

B. 2; 3

C. 3; 4

D. 4; 5

Câu 3: Tìm số vừa đủ cùng của 42 và 52 là:

A. 47

B. 57

C. 27

D. 36

Câu 4:Trong những số 42756; 42567; 42765; 42675 số nào lớn nhất là:

A. 42756

B. 42765

C. 42657

D. 42567

Câu 5:2 tấn 5 yến =………... kg

A. 250

B. 2500

C. 2050

D. 2000

Câu 6: Trong các hình bên trên hình nào tất cả hai góc vuông?

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 bao gồm câu trả lời (10 đề)" />

A. Hình A

B. Hình B

C. Hình C

D. Hình A cùng hình B

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.Đặt tính rồi tính:

a) 37 072 + 21 436

b) 3765612037

c) 487 × 3

d) 790 : 2

Bài 2. Hai thùng đựng được tất cả là 600l nước. Thùng bé nhỏ đựng được ít hơn thùng to lớn 120l nước. Hỏi mỗi thùng cất bao nhiêu lít nước?

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 có lời giải (10 đề) (hình họa 1)" height="337" />

ĐÁPhường ÁN ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng,từng giải đáp đúng được 0,5 điểm:

Câu

1

2

3

4

5

6

Ý đúng

B

C

A

B

C

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Bài 1.

a. 58508

b. 25619

c. 1461

d. 395

Bài 2.

Hai lần thùng bé xíu là:

600 – 1đôi mươi = 480

Số lít nước thùng bé là:

480:2 = 240 (l)

Số lít nước thùng to là:

240+1trăng tròn = 360 (l)

Đáp số: Thùng nhỏ xíu là: 240 lít, thùng to lớn là: 360 lkhông nhiều.

..........................

..........................

..........................

……………………………………………

Bộ 50 Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 năm 2022 bao gồm đán án - Đề 2

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không nói thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM:

Mỗi câu sau gồm các đáp án A, B, C, D. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1. Trong các số tiếp sau đây chữ số 7 trong các nào có giá trị là 7000:

A. 71 608

B. 57 312

C. 570 064

D. 56 738

Câu 2. Cách đọc: "Ba mươi lăm triệu tứ trăm sáu mươi nhì nghìn nhì trăm linh tám". Đúng cùng với số nào?

A. 35 462 008

B. 35 460 208

C. 35 462 208

D. 35 462 280

Câu 3. Các số được sắp xếp theo đồ vật tự từ bé nhỏ cho mập là:

A. 128; 276; 762; 549

B. 276; 549; 762; 128

C. 128; 276; 549; 762

D. 762; 549; 276; 128

Câu 4. Số lớn số 1 trong các số 79 217; 79 257; 79 381; 79 831.

A. 79 217

B. 79 257

C. 79 381

D. 79 831

Câu 5. giờ = ........ phút. Số thích hợp vào khu vực chnóng là:

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

Câu 6. Cho 2m 7cm = ..................... cm. Số phù hợp điền vào nơi chnóng là:

A. 27

B. 207

C. 207 cm

D. 270cm

Câu 7. 3 tấn 72 kilogam = ............ kilogam.

A. 372

B. 3072

C. 3027

D. 3070

Câu 8. Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 6centimet, chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật kia là:

A. 7trăng tròn cm2

B. 36 cm2

C. 144cm2

D. 72 cm2

Câu 9. Tổng của nhị số là 58, hiệu của nhị số là 36. Số mập với số bé nhỏ theo lần lượt là:

A. 47 với 11

B. 22 cùng 11

C. 11 cùng 47

D. 47 với 94

Câu 10. Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

7;14 ; 21 ; ...... ; ...... ; ....... ; .........;

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 465218 + 342905

b) 839084 – 46937

Câu 2. Bài toán:

Một xe hơi giờ đồng hồ đầu tiên chạy được 40 km, giờ đồng hồ sản phẩm công nghệ hai chạy được 48 km, tiếng máy bố chạy được 53 km. Hỏi mức độ vừa phải từng tiếng ô tô kia chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 3. Tìm toàn bộ các số có nhị chữ số nhưng hiệu của nhị chữ số bằng 5?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 4 bao gồm giải đáp (10 đề) (hình ảnh 1)" height="105" />

PHẦN II: TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm). Đúng mỗi bài được một điểm

a , 808123

b, 792147

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải

- Cả cha tiếng ô tô kia chạy được là:

40 + 48 + 53 = 141 (km)

- Trung bình mỗi tiếng ô tô đó chạy được là:

141 : 3 = 47 (km)

Đáp số: 47 km.

Bài 5.

Các số gồm nhì chữ số mà lại hiệu của nhị chữ số bằng 5 là:

16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94, 50

……………………………….

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài 1. Khoanh tròn vào vần âm (A, B, C, D) đặt trước câu vấn đáp đúng:

1. Số “Ba mươi tía triệu tía trăm linh cha nghìn ko trăm linch bảy” viết là:

A. 33300007

B. 33303007

C. 33330007

D. 30333007

2. Giá trị của chữ số 8 trong số 45873246 là:

A. 8000

B. 80000

C. 800000

D. 8000000

3. Trung bình cùng của 2 số là 234. Biết số đầu tiên là 196. Vậy số sản phẩm nhị là:

A. 215

B. 19

C. 38

D. 272

4. Số lớn số 1 trong số số: 725369; 725396; 725936; 725693 là:

A. 725936

B. 725396

C. 725369

D. 725693

Bài 2. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

1. 2 tấn 5 tạ = 2500kilogam

2. 3m = 30centimet

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính cùng tính:

4556 + 3728

74928 – 5342

5034 x 8

14100 : 6

Bài 2. Tính:

1. Điền số vào địa điểm chấm.

chũm kỉ 17 năm = .......................... năm.

2. Tính quý giá biểu thức : 149 + 608 : 8 = .....................................................

.....................................................

.....................................................

Sở 50 Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 4 năm 2022 gồm đán án - Đề 3

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: phút

(ko nói thời gian phân phát đề)

(Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài 1. Khoanh tròn vào vần âm (A, B, C, D) đặt trước câu vấn đáp đúng:

1. Số “Ba mươi cha triệu tía trăm linh bố nghìn ko trăm linch bảy” viết là:

A. 33300007

B. 33303007

C. 33330007

D. 30333007

2. Giá trị của chữ số 8 trong số 45873246 là:

A. 8000

B. 80000

C. 800000

D. 8000000

3. Trung bình cùng của 2 số là 234.Biết số trước tiên là 196. Vậy số vật dụng hai là:

A. 215

B. 19

C. 38

D. 272

4. Số lớn nhất trong các số: 725369; 725396; 725936; 725693 là:

A. 725936

B. 725396

C. 725369

D. 725693

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 bao gồm giải đáp (10 đề)" />

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1. Đặt tính và tính:

4556 + 3728

74928 – 5342

5034 x 8

14100 : 6

Bài 2. Tính:

1. Điền số vào địa điểm chấm.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 bao gồm đáp án (10 đề)" />vắt kỉ 17 năm = .......................... năm.

2. Tính giá trị biểu thức : 149 + 608 : 8 = .....................................................

.....................................................

.....................................................

Bài 3. Hãy vẽ một đường trực tiếp trải qua điểm A với vuông góc cùng với đường thẳng CD. (0,5 điểm)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 gồm đáp án (10 đề)" />

Bài 4. Một miềng khu đất hình chữ nhật có tổng chiều lâu năm và chiều rộng là 30m. Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 16m. Tìm chiều dài và chiều rộng miếng đất đó?

Bài 5: Bạn An dự định mua một cỗ xếp hình giá bán 55 000 đồng. Từng Ngày An để có được 8000 đồng. Hỏi sau một tuần lễ, bạn An rất có thể thiết lập bộ đồ áo chơi đó ko ? Vì sao ?

Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 4 tất cả lời giải (10 đề) (ảnh 2)" height="375" />

ĐÁPhường ÁN ĐỀ SỐ 3

Phần I. Trắc nghiệm

Bài 1.

1. B. 33303007

2. C. 800000

3. D. 272

4. B.725396

Bài 2.

1. Đúng

2. Sai

Phần II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính và tính

4556 + 3728 = 8284

74928 – 5342 = 69586

5934 x 8 = 40272

14100 : 6 = 2350

Bài 2.

1)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 tất cả đáp án (10 đề)" />nạm kỉ 17 năm = 37 năm

2) 149 + 608 : 8 = 149 + 76 = 225

Bài 3.

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 bao gồm đáp án (10 đề)" />

Bài 4.

Chiều dài miếng đất là :

(30 + 16) : 2 = 23 (m)

Chiều rộng lớn miếng khu đất là:

23 – 16 =7 (m)

Đáp số: Chiều dài: 23m; Chiều rộng: 7m

Bài 5.

1 tuần = 7 ngày

Số tiền An nhằm dành sau một tuần là :

8000 x 7 = 56000 (đồng)

Trả lời được: An có thể sở hữu bộ đồ áo nghịch kia vày bộ đồ áo đùa chỉ gồm 55000 đồng mà lại An để đạt được 56000 đồng cơ mà 56000 >55000 thì được0,5 điểm.

..................................................

Bộ 50 Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 năm 2022 gồm đán án - Đề 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(không nói thời hạn vạc đề)

(Đề số 4)

I/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn câu vấn đáp đúng.

Bài 1. Đọc số sau: 24 534 142

A. Hai mươi tứ nghìn năm trăm tía mươi tư nghìn một trăm tứ mươi hai

B. Hai triệu tư ngàn năm trăm tía mươi tứ nghìn một trăm tư mươi hai

C. Hai mươi tứ triệu năm trăm cha mươi bốn ngàn một trăm tư mươi hai

D. Hai mươi tư triệu năm trăm tía mươi bốn triệu một trăm bốn mươi hai

Bài 2. Giá trị chữ số 8 trong các 48967:

A. 8

B. 80

C. 800

D. 8000

Bài 3. Số lớn số 1 trong những số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725

A. 684 257

B. 684 750

C. 684 275

D. 684 725

Bài 4. Điền số phù hợp vào vị trí trống:

5 tấn 83 kg = ................. kg là:

A. 583

B. 5830

C. 5083

D. 5038

Bài 5:

2 phút ít 10 giây = ............. giây là:

A. 30

B. 70

C. 210

D. 130

Bài 6.Khoanh vào chữ cái trư­ớc câu trả lời đúng:

Với a = 15 thì biểu thức 256 – 3 × a có mức giá trị là:

A. 211

B. 221

C. 231

D. 241

II/ Phần từ bỏ luận

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

845763 + 96858

607549 - 536857

Câu 2. mái ấm chưng Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm lắp thêm nhị bác Hà thu hoạch bằng

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 gồm giải đáp (10 đề)" />năm đầu, năm trang bị cha thu hoạch gấp rất nhiều lần năm đầu. Hỏi vừa phải hàng năm chưng hà thu hoạch bao nhiêu tạ.

ĐÁPhường ÁN ĐỀ SỐ 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Học sinh điền đúng mỗi câu đạt 1 điểm

Câu 1: (1 điểm) ý C

Câu 2: (1 điểm) ý D

Câu 3: (1 điểm) ý B

Câu 4: (1 điểm) ý D

Câu 5: (1 điểm) ý D

Câu 6: (1 điểm) ý A

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: 1 điểm: Học sinch làm cho đúng từng phép tính đạt 0,5 điểm

Câu 2: 3 điểm

Số tạ thóc năm lắp thêm nhì chưng Hà thu hoạch được:

60: 2 = 30 (tạ)

Số tạ thóc năm máy tía chưng Hà thu hoạch được:

60 x 2 = 120 (tạ)

Số thóc trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch được là:

(60 + 30 + 120): 3 = 70 (tạ)

Đáp số: 70 (tạ)

...................................

Bộ 50 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 năm 2022 có đán án - Đề 5

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm cho bài: phút

(không đề cập thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và làm cho các bài xích tập sau:

Câu 1.

a) Số 85 316 đọc là:

A. Tám mươi nghìn bố trăm mười sáu

B. Tám lăm ba trăm mười sáu

C. Tám mươi lăm nghìn cha trăm mười sáu

D. Tám năm ngàn cha mười sáu

b) Viết số gồm: Một trăm triệu,năm triệu, hai trăm ngàn ,hai ngàn ,một trăm cùng chín 1-1 vị

A. 10 522 190

B. 105 202 109

C. 105 200 109

D. 105 020 190

Câu 2.

a) 9T 9 kilogam = ... kilogam. Số phù hợp yêu cầu điền vào chổ chấm là:

A. 99

B. 909

C. 990

D. 9009

b) 2 tiếng nửa tiếng = …… phút. Số thích hợp bắt buộc điền vào chổ chấm là:

A. 150

B. 120

C. 90

D. 60

Câu 3.

Xem thêm: Tuổi Quý Dậu Hợp Với Hướng Nhà Nào, Xem Hướng Chuẩn Cho Nam Và Nữ 1993

Cho hình vẽ:

*

Hình mặt có…..

A. Một góc bẹt, một góc tội nhân, năm góc vuông với một góc nhọn

B. Một góc bẹt, một góc tội nhân, tư góc vuông cùng nhị góc nhọn

C. Một góc bẹt, năm góc vuông và nhị góc nhọn

D. Một góc bẹt, một góc tội phạm, năm góc vuông và nhị góc nhọn

Câu 4.Bốn bạn tđắm đuối gia cuộc thi chạy 100 m. An chạy hết

*
phút; Bình chạy hết
*
phút; Hà chạy hết
*
phút với chúng ta Lan chạy hết
*
phút. Vậy các bạn về nkhô cứng tuyệt nhất trong cuộc thi chạy đó là:

A. An

B. Lan

C. Hà

D. Bình

Câu 5.

a) Xếp những số sau theo đồ vật tự từ bỏ bé nhỏ đến lớn: 345678; 348765; 347568; 346587

A. 345 678; 348 765; 347 568; 346 587

B. 348 765; 347 568; 346 587; 345 678

C. 345 678; 346 587; 347 568; 348 765

D. 346 587; 345 678; 348 765; 347 568

b) Giá trị của chữ số 5 trong số 571638 là:

A. 500

B. 50 000

C. 500 000

D. 5 000 000

Câu 6.Giá trị của biểu thức 8625 – 8000 : (123 : 3 – 12 x 3)

A. 7125

B. 7025

C. 7024

D. 124

Câu 7.Đặt tính rồi tính:

a) 465 288 + 342 935

b) 89 084 – 46 937

Câu 8.Kân hận Bốn của Trường Tiểu học tập A tmê mẩn gia “tiết kiệm chi phí sinch thái”. Hai lớp Bốn đầu mỗi lớp đóng góp được 1 yến 7 kilogam giấy các loại. Ba lớp Bốn sau đóng góp được tất cả 4 yến 1 kg giấy nhiều loại. Hỏi vừa đủ mỗi lớp của kân hận Bốn góp phần được từng nào kilogam giấy loại?

Câu 9. Tính bằng phương pháp thuận lợi nhất:

a) 37849-38169 +12151 + 78169

b) 45678-36458 + 54322-13542

Câu 10. Tủ sách mi-ni của lớp 4B ngôi trường Tiểu học tập A tất cả hai ngnạp năng lượng sách cùng với tất cả 65 cuốn sách những loại.Nếu ngăn uống thứ nhất tất cả thêm 8 quyển và ngnạp năng lượng vật dụng nhì ít hơn 6 quyển thì số sách ngăn uống thiết bị nhị rộng số sách nhăn uống đầu tiên 5 quyển. Hỏi từng ngnạp năng lượng sách gồm bao nhiêu quyển?

Sở 50 Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 4 năm 2022 gồm đán án - Đề 6

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(ko nhắc thời hạn phạt đề)

(Đề số 6)

Khoanh vào chữ cái trước lời giải đúng trong những câu 1, 2, 3

Câu 1.

a) Chữ số 4 trong các 7249618 chỉ:

A. 40000

B. 4000

C. 400

D. 400000

b) Năm 1984 thuộc ráng kỉ:

A. XVIII

B. XIX

C. XX

D. XVII

Câu 2.

a) Số tương thích để điền vào nơi chấm của 5tấn 85kg =......................kg

A. 585

B. 5850

C. 5085

D. 5805

b) Số vừa đủ cùng của các số: 20; 35; 37; 65 và 73

A. 40

B. 42

C. 44

D.146

Câu 3. Những phát biểu nào dưới đây em cho là đúng.

A. Góc bẹt nhỏ tuổi hơn góc tù.

B. Góc tù lớn hơn góc vuông.

C. Góc nhọn bé dại rộng góc bẹt.

D. Góc nhọn to hơn góc vuông.

Câu 4. Đặt tính cùng tính:

56897 + 28896

586 × 6

78652 – 4689

726 : 6

Câu 5.

a) Ghi lại giải pháp hiểu các số sau:

489765:

6015605:

b) Viết những số sau:

Bốn mươi nhì triệu sáu trăm linh ba ngàn bảy trăm bốn mươi ba:

Ba trăm tư mươi tứ triệu ko trăm mười bảy nghìn nhị trăm linch năm:

Câu 6. Tính quý giá biểu thức m - 187 + n, cùng với m = 348 và n =156

Câu 7. Một mảnh đất nền tLong rau hình vuông vắn gồm chu vi 240m. Tính cạnh và mặc tích mảnh đất nền đó.

Em hãy viết kết quả phù hợp vào khu vực chấm (…) trong các câu vấn đáp sau:

Cạnh mảnh đất tLong rau hình vuông vắn là…………………………….……………

Diện tích mảnh đất nền tLong rau hình vuông là………………………………………

Câu 8. Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 72 tạ thóc. Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được không ít hơn thửa ruộng lắp thêm nhị 18 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 9. Hai số có tổng là số lớn số 1 tất cả nhị chữ số, biết số đầu tiên là số bé dại tuyệt nhất có nhì chữ số. Tìm số sản phẩm công nghệ hai.

……………………………

Sở 50 Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 năm 2022 tất cả đán án - Đề 7

Phòng Giáo dục cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không nhắc thời gian vạc đề)

(Đề số 7)

Bài 1. Trong những số dưới đây chữ số 7 trong những như thế nào có mức giá trị là 7000:

A. 57312

B. 71608

C. 570064

D. 56 738

Bài 2. Cách đọc: “Ba mươi lăm triệu bốn trăm sáu mươi hai ngàn nhị trăm linc tám”

Đúng với số nào?

A. 3 546 202

B. 35 460 208

C. 35 462 280

D. 35 462 008

Bài 3. Số lớn số 1 trong các số 79 217; 79 257; 79 381; 79 831

A. 79 217

B. 79 257

C. 79 831

D. 79 381

Bài 4. Các số được sắp xếp theo sản phẩm tự trường đoản cú nhỏ bé đến Khủng là:

A. 128; 276; 762; 549

B. 128; 276; 549; 762

C. 762; 549; 276; 128

D. 276; 549; 762; 128

Bài 5. Cho 2m7centimet = ... cm. Số thích hợp điền vào địa điểm chnóng là:

A. 27

B. 270

C. 207

D. 2007

Bài 6. 3 tấn 72 kg = ... kg

A. 30070

B. 30700

C. 3072

D. 3070

Bài 7. Giá trị của biểu thức 25 + 9 + 5 là:

A. 29

B. 59

C. 39

D. 49

Bài 8. Đặt tính rồi tính:

a) 465218 + 342905

b) 839084 – 46937

Bài 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

*

a) MN vuông góc cùng với NP

b) MN vuông góc cùng với MQ

c) MQ vuông góc cùng với QP

Bài 10. Trong hình mặt có:

*

... góc nhọn

... góc vuông

... góc tù

... góc bẹt

Bài 11. Một ô tô giờ đồng hồ trước tiên chạy được 40 km, giờ đồng hồ máy nhì chạy được 48 km, giờ sản phẩm công nghệ ba chạy được 53 km. Hỏi vừa đủ từng giờ đồng hồ xe hơi kia chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

........................................

Bộ 50 Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 năm 2022 bao gồm đán án - Đề 8

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian làm cho bài: phút

(ko nói thời gian phạt đề)

(Đề số 8)

I.I. Phần trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời hoặc hiệu quả đúng.

Câu 1. Số: Năm mươi chín triệu sáu trăm tứ mươi bố ngàn năm trăm năm mươi tứ viết là:

A. 59 643 554

B. 59 634 584

C. 5 986 544

D. 5 894 564

Câu 2. Nhà Trần được Thành lập và hoạt động năm 1226 nằm trong cố kỷ thiết bị mấy?

A. X

B. XI

C. XII

D. XIII

Câu 3. Số buộc phải điền vào vị trí chấm nạm kỷ = …. năm là:

A. trăng tròn năm

B. 25 năm

C. 30 năm

D. 50 năm

Câu 4. Thứ đọng bảy này là ngày 26 tháng 8 thì sản phẩm bảy tuần cho tới là:

A. 1 mon 9

B. 2 tháng 9

C. 3 mon 9

D. 4 mon 9

Câu 5. Số cần điền vào địa điểm chấm của 1452 kilogam = ........... tấn ....... kg

A. 14 tấn 52 kg

B. 145T 2 kg

C. 1 tấn 452 kg

D. 1 tấn 542 kg

Câu 6. Hai số gồm tổng là 240, số to hơn số nhỏ nhắn 60 đơn vị. Hai số kia là:

A. 300 và 240

B. 300 và 200

C. 1trăng tròn cùng 60

D. 150 với 90

Câu 7. Dãy số như thế nào dưới đây được viết theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú từ bé xíu đến lớn?

A. 16 642; 16624; 16 743; 16 742

B. 16 624; 16 642; 16 742; 16 743

C. 16 742; 16 624; 16 642; 16 743

D. 16 642; 16 624; 16 742; 16 743

Câu 8. Dòng làm sao dưới đây nêu đúng số các góc bao gồm trong Hình 1?

*

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tầy, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tội nhân, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tội nhân, 1 góc bẹt

Câu 9. Viết tiếp vào khu vực chấm:

*

A. Cạch MN ko tuy nhiên tuy vậy với cạnh.................................

B. Cạch BC vuông góc với cạnh............................................

I.II. Phần tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

152 399 + 24 698

92 508-22 429

3 089 x 5

43 263 : 9

Bài 2. Năm ni, toàn bô tuổi của nhị người mẹ nhỏ là 44 tuổi, người mẹ hơn nhỏ 28 tuổi. Tính tuổi bây chừ của mỗi người.

Bài 3. Tổng của hai số là 78. Nếu cấp dưỡng số bé nhỏ 10 đơn vị thì số nhỏ xíu bằng số béo. Tìm hai số kia.

Bài 4. Tính tổng sau bằng phương pháp dễ dãi nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 66 + 77 + 88 + 99

.......................................

Sở 50 Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 4 năm 2022 có đán án - Đề 9

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: phút

(ko kể thời gian phạt đề)

(Đề số 9)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào ý trả lời đúng.

Câu 1.Giá trị của chữ số cửu trong những 924 335 là bao nhiêu?

A. 9

B. 900

C. 90 000

D. 900 000

Câu 2.Số bao gồm “6 trăm ngàn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đối chọi vị” được viết là:

A. 600 257

B. 602 507

C. 602 057

D. 6trăng tròn 507

Câu 3.Năm 2017 trực thuộc cố kỉ thiết bị mấy?

A. chũm kỉ XVIII

B. nuốm kỉ XIX

C. nuốm kỉ XX

D. ráng kỉ XXI

Câu 4.Tính quý hiếm của biểu thức 326-(57 x y) với y = 3.

A. 155

B. 305

C. 807

D. 145

Câu 5.Viết đơn vị chức năng đo tương thích vào chỗ chấm:

a) 58 … = 580 tạ

b) 5 yến 8kilogam = … kg

Câu 6.Một siêu thị bao gồm 3 bao gạo nếp, mỗi bao khối lượng 36kilogam cùng 6 bao gạo tẻ, mỗi bao trọng lượng 54kilogam. Bởi vậy, vừa đủ từng bao gạo khối lượng là

A. 12 kilogam

B. 9 kilogam

C. 48 kg

D. 21 kg

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1.Đặt tính rồi tính:

152 399 + 24 457

6 992 508 – 22 384

429 089 × 5

143 263 : 9

Câu 2.Tính quý hiếm biểu thức với a = 339; b = 3; c = 135:

59 487 + (a : b)

a × b - c

c + a × b

Câu 3.Có nhị đội công nhân đào mặt đường. Đội thứ nhất bao gồm 5 người đào được 125m mặt đường. Đội thứ nhì tất cả 4 người đào được 145m con đường.