ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 LỚP 3 VIOLET

... 62 078, 82 075, 82 090, 82 100, 82 099, 92 109, 93 000. Số lớn nhất là:A. 92 109 B. 82 075 C. 82 090 D. 93 000 2.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 violet

Giá trị của biểu thức 78 92 + 4 03 x 9 là:A. 36 27 B. 11519 C. 11591D 11 5trăng tròn 3. ... từng bước.A. 1 B .2 C .3 D.4 1.Số ngay tắp lự sau của 54 829 là :A.54 839 . B.54819. C.54 828 . D.54 830 . 2. Số lớn số 1 trong các số:65 43 ;64 53 ;6 435 ,6 534 là:A.65 43 . B.64 53 C.6 435 . D.6 534 . 3. Kết quả của ... 000 2. Giá trị của biểu thức 23 4 2 + 21 168: 7 là:A. 536 6 B. 536 7 C. 5766D 6751 3.

Xem thêm: Cách Tăng Tốc Wifi Cho Iphone Bắt Sóng Wifi Mạnh Hơn, Cách Giúp Iphone Bắt Sóng Wifi Mạnh Hơn

Hình vuông có cạnh 7centimet. Diện tích hình vuông vắn là:A. 49centimet 2 B. 49centimet C. 28 centimet 2 D 28 cm4. Mua 8kg gạo không còn 32 456...
*

*

*

... 45Bài 2: (Mỗi phxay tính làm đúng 0,5 điểm)a) Đặt tính rồi tính: 6 + 72 35 + 30 99 – 8 87 – 57 6591--++ 30 785787899 30 35 72 6b) Tính: 63 + 36 = 99 78 – 6 = 72 55 + 4 = 59 95 - 30 ... HỌC II – KHỐI 1Năm học: đôi mươi 07 – trăng tròn 08Môn: Tân oán Bài 1: Viết các số 56, 45, 93, 65 (Mỗi phần làm đúng 0,5 điểm)a) Theo máy từ bỏ từ bé mang lại lớn: 45, 56. 65, 93 b) Theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ mập mang đến bé: 93, ... + 4 = 59 95 - 30 = 65Baøi 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống (Mỗi ô trống điền đúng 0,5 điểm)sĐĐs88 - 44 - 24 = 24 76 - 24 + 10 = 62 85 - 53 + 4 = 36 64 + 34 - 4 = 98Baøi 4: Vừa con gà...
*

*

... Khoanh vào C ; 2. Khoanh vào D ; 3. Khoanh vào B ;4. Khoanh vào B ; 5. Khoanh vào C. 6. Khoanh vào APhần 2 : (4 điểm)Bài 1 (1 điểm)Viết đúng tên mỗi hình đợc 0 ,25 điểm.Bài 2 (3 điểm)- Nêu ... diện tích S, tính thể tích một số hình đà học tập. II.Chuẩn bị:- GV: Ra đề kiểm tra- HS : Chuẩn bị giấy .III.Các vận động dạy- học hầu hết : 1. Đề bài : 2. Hớng dẫn reviews :Phần 1 : (6 điểm)Mỗi ... đá.Bài giảiplaner dạy học môn toán Lớp 5 Tuần 25 Bài : Kiểm tra định giữa III.Mục tiêu: Kiểm tra học sinh về:+ Tỉ số Tỷ Lệ với giải toán tương quan cho tỉ số phần trăm.+ Thu thập...