ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TIN LỚP 8

Bộ đề thi thân học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 8 năm 2023 được chỉnh sửa bgiết hại lịch trình SGK Tin học 8. Đề đánh giá thân kì 2 lớp 8 có đáp án cụ thể đi kèm theo. Chúc chúng ta ôn thi thân học tập kì 2 xuất sắc với bao gồm công dụng học tập cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 môn tin lớp 8


Đề thi thân kì 2 Tin học tập 8 năm 2022 - 2023 - Đề 1

Ma trận đề thi Tin học 8 giữa kì 1

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Câu lệnh lặp

- Nhận hiểu rằng có mang, cấu trúc, cú pháp câu lệnh lặp.

- Viết được cú pháp cùng nêu được hoạt động của câu lệnh lặp For..bởi.

- Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp.

- Sắp xếp được hoàn chỉnh công tác tính tổng N số thoải mái và tự nhiên.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

1

1

10%

4

1

10%

1

3

30%

2. Lặp cùng với mốc giới hạn chưa biết trước

Biết cấu tạo lặp với số lần chưa chắc chắn trước để hướng dẫn đến máy vi tính triển khai lặp đi lặp lại quá trình mang đến khi một điều kiện được thỏa mãn

Hiểu được hoạt động của câu lệnh lặp với mốc giới hạn chưa chắc chắn trước vào ngữ điệu lập trình cụ thể.

- Vận dụng kiến thức đang học tập để viết hoàn hảo hoàn hảo chương trình tự thuật toán

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

4

1

10%

1

2

20%

1

3

30%

10

7

70%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

9

3

30%

9

4

40%

1

3

30%

19

10

100%


Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2022

A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm, mỗi câu được 0,25 điểm)

* Khoanh tròn vào vần âm đứng trước hiệu quả em cho là đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Với ngôn ngữ thiết kế Passcal câu lệnh lặp for i:=1 khổng lồ 10 vì x:=x+1; thì biến đếm i phải được knhị báo là hình dáng dữ liệu nào?

A. Integer B. Real

C. String D. Tất cả những giao diện trên số đông được

Câu 2: Hoạt cồn làm sao tiếp sau đây lặp cùng với chu kỳ lặp biết trước?

A. Giặt tới Khi sạch

B. Học bài bác cho đến khi trực thuộc bài

C. call điện tới khi bao gồm fan nghe máy

D. Ngày tấn công răng 2 lần

Câu 3: Vòng lặp While – bởi vì chấm dứt Lúc nào

A. lúc một điều kiện cho trước được thỏa mãn

B. Lúc đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm kiếm được Output

D. Tất cả các phương án


A. 1 đơn vị B. 2 1-1 vị

C. 3 đơn vị D. 4 solo vị

Câu 5: trong câu lệnh lặp với mốc giới hạn khẳng định trước, được thực hiện bao nhiêu lần?

A. ( - ) lần.

B. ( - ) lần.

C. ( - + 1) lần.

D. Khoảng 10 lần

Câu 6: Tìm quý giá S lúc triển khai đoạn lịch trình sau đây

S:=0;

For i:=1 to lớn 5 vị S:= S+i;

A. S=0. B. S= 1.

C. S=10. D. S=15.

Câu 7: Hãy cho thấy công dụng của b trong khúc lịch trình sau đây.

Xem thêm: Giống Chó Pomsky - 5 Giống Chó Đẹp Và Dễ Thương Nhất Thế Giới

a:=10; b:=5;

while a>=10 do

begin b:=b+a; a:=a-1; end;

A. b=5. B. b=10.

C. b=15. D. B=20.

Câu 8: Lúc như thế nào thì câu lệnh lặp While..Do đang giới hạn lại?

A. có giá trị đúng.

B. có giá trị sai.

C. Các câu lệnh bên phía trong đang triển khai ngừng.

D. Tất cả cách thực hiện bên trên hầu hết sai.

Câu 9: Chọn cú pháp câu lệnh lặp là:

A. for : = lớn vị ;

B. for := khổng lồ vày ;

C. for = to lớn ; vị ;


D. for = lớn do ;

Câu 10: Việc trước tiên mà câu lệnh While ... vì cần tiến hành là gì?

A. Thực hiện tại sau tự khóa Do

B. Kiểm tra quý giá của

C. Thực hiện câu lệnh sau tự khóa Then

D. Kiểm tra

Câu 11: Cho biết câu lệnh sau Do triển khai mấy lần trong đoạn lịch trình sau:

i := 5;

While i>=1 do i := i – 1;

A. 1 lần B. 2 lần

C. 5 lần D. 6 lần

Câu 12: Hãy cho biết hiệu quả của đoạn lịch trình dưới đây:

a:=10;While a


Đề thi giữa học tập kì 2 lớp 8 môn Tin học tập - Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Hoạt rượu cồn như thế nào tiếp sau đây lặp với mốc giới hạn biết trước:

A. Hôm nay, em viết thư cho chính mình Lan

B. Hôm ni, em ăn cơm trắng nhanh chóng cơ hội 5 giờ

C. Em nạp năng lượng cơm trắng thời điểm 6 tiếng chiều mỗi ngày

D. Chạy cho đến khi mệt

Câu 2: Trong câu lệnh lặp for…vì, số vòng lặp là biết trước cùng bằng:

A. quý hiếm cuối – cực hiếm đầu + 1

B. cực hiếm cuối – giá trị đầu - 1

C. quý hiếm cuối – quý giá đầu

D. cực hiếm cuối – quý hiếm đầu

Câu 3: Chương thơm trình Pascal tiếp sau đây tiến hành vận động nào?

var i: integer;

begin

for i =1 lớn 101 do;

over.

A. Cmùi hương trình chạy biến đổi i từ một đến 101.

B. Chương thơm trình chạy trở nên i từ là một cho 100.

C. Chương trình chạy biến chuyển i từ là 1 cho 101 rồi không làm những gì cả.

D. Kết trái không giống.

Câu 4: Cho S cùng i là trở thành nguyên. Khi chạy đoạn cmùi hương trình:

s:=0;

for i:=1 khổng lồ 3 vì s := s+2*i;

writeln(s);

Kết quả in lên màn hình hiển thị là:

A. 12

B. 10

C. 0

D. 6

Câu 5: Cho S với i là trở nên nguyên. khi chạy đoạn lịch trình :

S := 0;

for i:= 1 to lớn 5 vì s := s+i;

Kết quả in lên screen là của s là :

A. 15

B. 16

C. 11

D. 22

Câu 6: Hãy phát âm đoạn lịch trình sau:

s:= 1;

for i:= 1 to 5 vày s := s + 1;

Sau Lúc triển khai ngừng, công dụng s bằng:

A. 10

B. 6

C. 7

D. 5

Câu 7: Sau lúc triển khai đoạn chương trình Pascal :

X:=3;

For i := 1 to 3 do x := x – 1;

X đã thừa nhận được giá trị như thế nào dưới đây?

A. 0;

B. 1 ;

C. -4 ;

D. – 1;

Câu 8: Điều khiếu nại trong câu lệnh lặp cùng với chu kỳ chưa biết trước thường là :

A. phxay gán

B. Câu lệnh đơn

C. Câu lệnh ghép

D. Phnghiền so sánh

Câu 9: Sau khi thực hiện đoạn công tác sau, cực hiếm của trở thành k bằng bao nhiêu?

k: = 0;

For i:= 1 to lớn 3 vị k:= k + 3;

A. 9

B. 8

C. 5

D. 2

Câu 10: Hãy phát âm đoạn chương trình sau:

s:=1;

for i:= 1 to 5 vì s:= s * i;

Sau khi tiến hành xong xuôi, hiệu quả s bằng:

A. 15

B. 0

C. Kết trái khác

D. 120

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết chương trình tính tổng những số tự nhiên trong phạm vi từ là một cho trăng tròn.

Thông báo hiệu quả ra màn hình?

Đáp án

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

D

A

A

B

A

D

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

---------------------

Ngoài Bộ đề thi thân học kì 2 môn Tin học tập lớp 8, mời chúng ta học sinh bài viết liên quan các đề thi thân học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 những môn Vnạp năng lượng 8, Anh lớp 8,... mà Cửa Hàng chúng tôi sẽ học hỏi và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp chúng ta tập luyện thêm năng lực giải đề với làm cho bài xích giỏi hơn. Chúc chúng ta ôn thi tốt!