ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10

Trắc nghiệm Toán thù 10 giữa kì 2 bao gồm đáp án

Trắc nghiệm Tân oán 10 thân kì 2 gồm giải đáp - Nhằm giúp chúng ta học sinh củng nắm kỹ năng và kiến thức môn Tân oán lớp 10 trước khi bước vào kỳ thi thân học kỳ 2. neftekumsk.com xin chia sẻ tổng thích hợp một trong những đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán thù trắc nghiệm bao gồm lời giải, đề kiểm soát thân học kì 2 lớp 10 môn Tân oán vào bài viết dưới đây. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 10

Sở đề thi giữa học kì 2 môn Tân oán lớp 10 sau đây bao gồm 3 đề thi thân học tập kì 2 lớp 10 môn Toán trắc nghiệm bao gồm lời giải để giúp đỡ các bạn ôn luyện kỹ năng và kiến thức giỏi hơn.

Ma trận đề kiểm soát giữa học kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ dìm thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất pmùi hương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình với hệ bất pmùi hương trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Dấu của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất phương thơm trình số 1 nhị ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Dấu của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô vị trí hướng của hai vectơ

2.1. Hệ thức lượng vào tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

3.1. Pmùi hương trình con đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ phổ biến (%)

70

30

100


Đề bình chọn thân học kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: Cho những số thực a, b thỏa mãn a0.

Câu 2: Với những số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề làm sao tiếp sau đây đúng ?

Câu 3: Điều kiện xác minh của bất pmùi hương trình  là

A. x ≠ 2

B. x ≥ 2.

C. x ≤ 2

D. x=2.

Câu 4: Trong những số dưới đây, số như thế nào là nghiệm của bất phương trình  ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương thơm trình  là


A. <-1 ; 2>

B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2>

D. (-1 ; 2)

Câu 6: Tập nghiệm của bất pmùi hương trình  là

Câu 7: Nhị thức hàng đầu làm sao dưới đây tất cả bảng xét vết như sau

A. f(x)=2 x-4

B. f(x)=-2 x+4.

C. f(x)=-x+2

D. f(x)=x+2.

Xem thêm: Business Consultant Là Gì - Nghĩa Của Từ Consultant Trong Tiếng Việt

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương thơm trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) làm sao dưới đó là nghiệm của bất phương thơm trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong mặt phẳng O x y, điểm nào sau đây trực thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).

B. N(1 ; 1).

C. M(1 ;-1)

D. Q(0 ; 1)

Câu 11: Cho tam thức bậc nhị . Giá trị f(-1) bằng

A. -2 .

B. -1

C. 3 .

D. 1 .

Câu 12: Cho tam thức bậc hai . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?


..............

Chi ngày tiết câu trả lời đề thi thân học kì 2 lớp 10 môn Tân oán mời chúng ta coi vào tệp tin download về.

Mời các bạn đọc thêm những công bố có ích khác bên trên chuyên mục Tài liệu của neftekumsk.com.