ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 CÔNG NGHỆ 7

Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 công nghệ 7

*


Xem thêm: Cách Chèn Khung Vào Word Với 5 Cách Nhanh Và Đơn Giản, Tạo Khung Trong Word Với 5 Cách Nhanh Và Đơn Giản


*

Chương thơm 1: Đại cương cứng về kinh nghiệm tLong trọt Bài 1: Vai trò, nhiện nay vụ của trồng trọt Bài 2: Khái niệm về đất tdragon với yếu tắc đề nghị khu đất tdragon Bài 3: Một số tính chất của đất trồng Bài 6: Biện pháp sử dụng, tôn tạo cùng bảo vệ đất Bài 7: Tác dụng của phân bón trong tdragon trọt Bài 9: Cách sử dụng vào bảo quản những loại phân bón thường thì Bài 10: Vai trò của giống như cùng phương pháp lựa chọn giống như cây cối Bài 11: Sản xuất vào bảo vệ giống cây cỏ Bài 12: Sâu, dịch sợ hãi cây xanh Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh dịch hại Chủ đề 1: Trồng trọt và lâm nghiệp Bài 1: Giới thiệu về tLong trọt Bài 2: Quy trình trồng trọt Bài 3: Nhân kiểu như cây trồng Bài 4: Giới thiệu chung về rừng Bài 5: Trồng cây rừng Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi tdragon Bài 7: Bảo vệ rừng Ôn tập chủ đề 1: Tdragon trọt với Lâm nghiệp Chủ đề 2: Chăn nuôi cùng tdiệt sản Bài 8: Giới thiệu tầm thường về chăn uống nuôi Bài 9: Nuôi dưỡng cùng chăm lo trang bị nuôi Bài 10: Phòng cùng trị dịch đến đồ gia dụng nuôi Bài 11: Giới thiệu chung về nuôi trồng tdiệt sản Bài 12: Quy trình nuôi cá nước ngọt vào ao Bài 13: Quản lí môi trường ao nuôi cùng phòng, trị căn bệnh tbỏ sản Bài 14: Bảo vệ môi trường cùng nguồn lợi tdiệt sản Ôn tập chủ thể 2: Chăn uống nuôi cùng Tbỏ sản Cmùi hương 1: Trồng trọt Bài 1: Giới thiệu về tdragon trọt Bài 2: Làm khu đất cây cối Bài 3: Gieo tLong, âu yếm và ngăn chặn sâu, dịch đến cây cối Bài 4: Thu hoạch sản phẩm tdragon trọt Bài 5: Nhân kiểu như vô tính cây cối Ôn tập cmùi hương 1 Chương thơm 2: Lâm nghiệp Bài 7: Giới thiệu về rừng Bài 8: TLong, chăm sóc và bảo đảm rừng Ôn tập cmùi hương 2 Chương thơm 3: Chăn uống nuôi Bài 9: Giới thiệu về chnạp năng lượng nuôi Bài 10: Nuôi dưỡng với quan tâm thiết bị nuôi Bài 11: Phòng và trị bệnh mang đến vật nuôi Bài 12: Chăn nuôi con kê làm thịt vào nông hộ Ôn tập chương 3 Chương 4: Thủy sản Bài 14: Giới thiệu về tdiệt sản Bài 15: Nuôi cá ao Ôn tập chương 4 Chương thơm 1: Msinh hoạt đầu về tLong trọt Bài 1: Nghề tdragon trọt ngơi nghỉ cả nước Bài 2: Các cách làm tdragon trọt làm việc đất nước hình chữ S Cmùi hương 2: Trồng cùng quan tâm cây xanh Bài 3: Quy trình tdragon trọt Bài 4: Nhân kiểu như cây xanh bằng phương pháp giâm cành Bài 5: Tdragon với chăm lo cây cải xanh Ôn tập cmùi hương 1 và chương 2 Chương 3: Trồng, quan tâm với đảm bảo an toàn rừng Bài 6: Rừng ở VN Bài 7: Trồng, chăm lo và đảm bảo an toàn rừng Ôn tập chương 3 Cmùi hương 4: Msinh sống đầu về chnạp năng lượng nuôi Bài 8: Nghề chăn uống nuôi nghỉ ngơi toàn nước Bài 9: Một số cách làm chăn uống nuôi ở đất nước hình chữ S Chương 5: Nuôi dưỡng, quan tâm và phòng, trị căn bệnh mang lại thiết bị nuôi Bài 10: Kĩ thuật nuôi chăm sóc cùng âu yếm trang bị nuôi Bài 11: Kĩ thuật chăn uống nuôi con gà giết mổ thả sân vườn Ôn tập cmùi hương 4 với cmùi hương 5 Chương thơm 6: Nuôi tbỏ sản Bài 12: Ngành tdiệt sản sinh hoạt toàn nước Bài 13: Quy trình kinh nghiệm nuôi thủy sản Bài 14: Bảo vệ môi trường và mối cung cấp lợi thủy sản Ôn tập cmùi hương 6 Cmùi hương 2: Quy trình phân phối với bảo đảm môi trường trong tLong trọt Bài 15: Làm đất và bón phân lót Bài 16: Gieo tLong cây NNTT Bài 19: Các giải pháp quan tâm cây cỏ Bài 20: Thu hoạch, bảo vệ cùng chế biến nông sản Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ Chương thơm 1: Kỹ thuật gieo tdragon và chăm sóc cây rừng Cmùi hương 1: Bài 22: Vai trò của rừng cùng trách nhiệm của tLong rừng Chương 1: Bài 23: Làm khu đất gieo ươm cây rừng Cmùi hương 1: Bài 24: Gieo hạt với quan tâm vườn cửa gieo ươm cây rừng Chương 1: Bài 26: Tdragon cây rừng Chương thơm 1: Bài 27: Chăm sóc rừng sau khi trồng Cmùi hương 2: Knhị thác và bảo đảm rừng Bài 28: Knhị thác rừng Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng Chương 1: Đại cưng cửng về kĩ thuật chnạp năng lượng nuôi Bài 30: Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi Bài 31: Giống thứ nuôi Bài 32: Sự sinh trưởng cùng phát dục của trang bị nuôi Bài 33: Một số phương thức tinh lọc cùng cai quản kiểu như đồ vật nuôi Bài 34: Nhân giống thứ nuôi Bài 37: Thức ăn uống thiết bị nuôi Bài 38: Vai trò của thức nạp năng lượng đối với vật nuôi Bài 39: Chế đổi thay với dự trữ thức ăn mang đến đồ dùng nuôi Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi Chương thơm 2: Quy trình sản xuất với bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên vào chnạp năng lượng nuôi Bài 44: Chuồng nuôi cùng vệ sinh vào chnạp năng lượng nuôi Bài 45: Nuôi chăm sóc cùng âu yếm những một số loại thứ nuôi Bài 46: Phòng, trị bệnh dịch mang đến thiết bị nuôi Bài 47: Vắc xin chống bệnh dịch mang đến vật nuôi Cmùi hương 1: Đại cương về kĩ thuật nuôi tbỏ sản Bài 49: Vai trò, trách nhiệm của nuôi thuỷ sản Bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản Bài 52: Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá ) Chương thơm 2: Quy trình cấp dưỡng với bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên trong nuôi tbỏ sản Bài 54: Chăm sóc, cai quản với phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm, cá) Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản cùng chế tao thành phầm thuỷ sản Bài 56: Bảo vệ môi trường thiên nhiên với nguồn lợi thuỷ sản Đề thi Công nghệ 7 Đề thi Công nghệ 7 Học kì 1 bao gồm giải đáp Đề thi Công nghệ 7 Học kì 2 gồm đáp án Đề thi Công nghệ 7 - KNTT Đề thi Công nghệ 7 Học kì 1 tất cả lời giải Đề thi Công nghệ 7 Học kì 2 bao gồm đáp án Đề thi Công nghệ 7 - Cánh diều Đề thi Công nghệ 7 Học kì 1 tất cả câu trả lời Đề thi Công nghệ 7 Học kì 2 tất cả câu trả lời Đề thi Công nghệ 7 - Chân trời trí tuệ sáng tạo Đề thi Công nghệ 7 Học kì 1 gồm lời giải Đề thi Công nghệ 7 Học kì 2 tất cả giải đáp