ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi Hóa 12 giữa học tập kì 1 năm 2022 - 2023 bao gồm 4 đề gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 hóa 12 có đáp án

Đề thi thân kì 1 Hóa 12 được biên soạn bgiết hại nội dung công tác trong sách giáo khoa. Thông qua đề thi Hóa lớp 12 thân học kì 1 sẽ giúp quý thầy thầy giáo chế tạo đề đánh giá theo chuẩn kỹ năng và kiến thức với khả năng, góp prúc huynh soát sổ kỹ năng và kiến thức cho các con của chính mình. điều đặc biệt góp những em luyện tập củng nỗ lực và cải thiện kỹ năng làm quen thuộc cùng với các dạng bài xích tập để triển khai bài xích đánh giá thân học tập kì 1 đạt công dụng giỏi. Vậy sau đó là nội dung chi tiết 4 đề thi thân kì 1 Hóa học tập 1hai năm 2022 - 2023, mời chúng ta cùng thiết lập trên đây.

Đề thi Hóa 12 thân học tập kì 1 năm 2022

STại GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO ………..

TRƯỜNG trung học phổ thông ………..

ĐỀ THI GIỮA KÌ I NĂM 2022 - 2023

MÔN : HÓA HỌC 12

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(50 câu trắc nghiệm)


Cho nguyên tử khối của các ngulặng tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39;

Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59.

(Thí sinch không được thực hiện bảng tuần hoàn )

Câu 1: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đông đảo có tác dụng tmê say gia phản nghịch ứng

A. tcố bạc B. tạo phức với Cu(OH)2 C. tbỏ phânD. trùng ngưng

Câu 2: Số đồng phân là este tất cả công thức phân tử C3H4O2 là

A. 2B. Không tất cả đồng phân C. 4 D. 3

Câu 3: Đun rét dung dịch chứa 21,60 gam glucozơ cùng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 (dư), trọng lượng Ag nhận được là

A. 16,đôi mươi gam B. 21,60 gamC. 32,40 gam D. 25,92 gam

Câu 4: Chất X vừa tính năng với axit vừa công dụng với bazơ. Chất X là:

A. CH3COOH B. CH3CHO C. H2NCH2COOH D. CH3NH2

Câu 5: Phân biệt glucozơ với fructozơ bằng

A. nước brom B. giấy quì tímC. hỗn hợp AgNO3/NH3 D. Cu(OH)2

Câu 6: Chất hữu cơ X mạch hở, gồm công thức phân tử C4H8O2. Cho m1 gam X bội nghịch ứng trọn vẹn với dung dịch NaOH (vừa đủ), chiếm được m2 gam muối bột hữu cơ Y. Biết m1 2. Số đồng phân kết cấu của X thỏa mãn nhu cầu đặc thù trên là


A. 2B. 1C. 3 D. 4

Câu 7: Muối nào tiếp sau đây được dùng làm cho xà phòng

A. CH3COONa B. C17H35COONaC. CH2=CHCOONa D. CH3CH(NH2)COONa

Câu 8: Đun 8,8 gam etyl axetat (CH3–COO–C2H5) vào một lượng hỗn hợp NaOH dư, sau thời điểm làm phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được m gam muối bột. Giá trị của m là

A.8,2 B. 4,1 C. 4,8D. 9,6

Câu 9: Thể tích hỗn hợp HNO3 67,5% (trọng lượng riêng biệt là một,5 g/ml) phải dùng để làm công dụng cùng với xenlulozơ chế tác thành 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %

A. 55 lít B. 81 lít C. 70 lít D. 49 lít

Câu 10: Để trung hòa 4,5 gam một amin đơn chức X buộc phải cần sử dụng 100 ml hỗn hợp HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A.

Xem thêm: Transcribe Là Gì - Nghĩa Của Từ Transcribe

CH5NB. C2H7N C. C3H7N D. C3H5N

Câu 11: Chọn tuyên bố không đúng về anilin?

A. Anilin không nhiều tan trong nước tuy thế Lúc công dụng với axit HCl sinh sản muối hạt lại tan tốt trong nướcB. Anilin là amin thơm bậc I, tính năng với dung dịch Br2tạo thành kết tủa trắngC. Anilin là amin thơm bậc I, làm cho chuyển màu quỳ tím ẩmD. Anilin là hóa học lỏng ko màu

Câu 12: Nhóm chất như thế nào dưới đây đông đảo tung được trong nước ?

A. glucozơ, fructozơ, xenlulozơB. glucozơ, fructozơ, saccarozơC.glucozơ, tinc bột, xenlulozơD. fructozơ, tinc bột, xenlulozơ

Câu 13: Hợp hóa học hữu tất cả X cất một một số loại nhóm chức, tất cả cách làm phân tử là C6H10O4. khi tbỏ phân X vào dung dịch NaOH nhận được một muối và hai ancol tất cả số nguyên tử cacbon gấp đôi nhau. X bao gồm công thức cấu trúc là


A. HOOC–(CH2)4–COOH B. CH3OOC–CH2–COO–C2H5C. HOOC–CH2–CH2–CH2–COO–CH3 D. C2H5OOC–CH2–CH2–COOCH3

Câu 14: lúc cho một ít ngấn mỡ lợn (sau thời điểm rán, đưa sử là tristearin) vào chén sứ đựng dung dịch NaOH, kế tiếp làm cho nóng và khuấy gần như tất cả hổn hợp một thời gian. Những hiện tượng lạ làm sao quan lại gần kề được sau đây là đúng?

A. Miếng mỡ nổi, không chuyển đổi gì vào quy trình làm cho nóng và khuấyB. Miếng mỡ chìm xuống, tiếp nối chảy dầnC. Miếng mỡ chảy xệ nổi, kế tiếp chảy dầnD. Miếng mỡ bụng chìm xuống, không tan

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Tất cả những este phản nghịch ứng với dung dịch kiềm luôn chiếm được thành phầm ở đầu cuối là muối cùng ancolB. Tdiệt phân hóa học Khủng thu được etylen glicolC. Tất cả các este được điều chế bằng phản bội ứng thân axit cacboxylic cùng ancol (xúc tác H2SO4đặc)D. Phản ứng hầu hết este từ axit cacboxylic và ancol là làm phản ứng thuận nghịch

Câu 16: Trong những phản ứng dưới đây, phản ứng glucozơ thể hiện tính thoái hóa là

A. CH2OH-4-CHO + H2→CH2OH-4-CH2OB.CH2OH-4-CHO + 2Cu(OH)2+ NaOH→ CH2OH-4-COONa + Cu2O + 3H2OCH2OH-4-CHO + 2AgNO3+ 3NH3+ H2O→ CH2OH-4-COONH4 + 2NH4NO3 + 2AgD. CH2OH-4-CHO + Br2+ H2O→CH2OH-4-COOH + 2HBr

Câu 17: Phản ứng giữa dung dịch I2 với hồ nước tinh bột tạo ra phức gồm màu sắc ?

a. đỏ gạch men B. vàngC. xanh tím D. trắng

Câu 18: Để chứng tỏ vào phân tử của glucozơ có nhiều team OH, người ta mang đến dung dịch glucozơ làm phản ứng cùng với.

A. Cu(OH)2/NaOH,nấu nóng B. kimmột số loại NaC. AgNO3/NH3, nấu nóng D. Cu(OH)2nghỉ ngơi nhiệt độ thường

Câu 19: Cho các chất : CH3–COO–CH=CH2 (I) ; HCOO–CH2–CH=CH2 (II).


Lúc mang lại từng chất tác dụng hết với dung dịch NaOH thì

A. chỉ phẩm vật phản ứng của chất (II) tđắm đuối gia phản ứng tráng bạcB. sản phẩm của 2 phản ứng đều không tđê mê gia làm phản ứng trứa bạcC. chỉ vật phẩm phản ứng của chất (I) tsay đắm gia phản ứng tráng bạcD. sản phẩm của 2 phản ứng đều tham gia phản nghịch ứng tthế bạc

Câu 20: Hòa chảy hết 50 gam tất cả hổn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ vào nước được dung dịch Y. Dung dịch Y làm mất đi màu sắc đầy đủ 160 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm về cân nặng của saccarozơ vào tất cả hổn hợp là

A. 72% B. 28% C. 40% D. 25%

Câu 21: Cho α- aminoaxit X cất một đội nhóm -COOH cùng một -NH2. Cho 10,3 gam X chức năng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức kết cấu thu gọn của X là.

A. CH3CH2CH(NH2)COOH B. H2NCH2CH2COOHC. H2NCH2COOH D. CH3CH(NH2)COOH

Câu 22: Chất như thế nào dưới đây ko trực thuộc cacbohiđrat

A. saccarozơ B. glucozơ C. glyxin D. xenlulozơ

Câu 23: Để phân biệt dung dịch H2NCH2COOH , CH3COOH với C2H5NH2 chỉ việc dùng một dung dịch test là:

A. quỳ tím B. hỗn hợp NaOH C. natri kim loại D. dung dịch HCl

Câu 24: Tbỏ phân hoàn toàn 7,4 gam este 1-1 chức, mạch hsinh hoạt X với 50,0 ml hỗn hợp KOH 2M (vừa đủ) chiếm được 3,2 gam một ancol Y. Tên điện thoại tư vấn của X là

A. etyl axetat B. etyl fomat C. metyl axetat D. metyl fomat

Câu 25: Chất X: C6H14O6 được pha chế từ glucozơ. X vừa công dụng với Na vừa tạo nên phức màu xanh lá cây lam với Cu(OH)2. Vậy X là

A. fructozơ B. sobitol C. axit gluconic D. axit glutamic

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 6,0 gam một este no, 1-1 chức, mạch hnghỉ ngơi thu được 4,48 lkhông nhiều khí CO2 (ở đktc). Công thức phân tử của este là

A. C5H10O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2 D. C3H6O2

Câu 27: Thủy phân saccarozơ vào dung dịch axit thu được

A. glucozơ cùng fructozơ B. glucozơ với etanol C. glucozơ với axit axetic D. fructozơ cùng axit axetic