Đề thi giữa kì 1 môn tin lớp 8

Đề thi giữa kì 1 môn Tin học 8 năm 2022 - 2023 bao hàm 2 đề bao gồm giải đáp chi tiết cố nhiên bảng ma trận đề thi.


Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 môn tin lớp 8

Đề thi giữa kì 1 môn Tin học tập 8 năm 2022 - 2023


Xem thêm: Nghĩa Của Từ Redundant Là Gì, Nghĩa Của Từ Redundancies Trong Tiếng Việt

Đề thi thân kì 1 Tin 8 năm 2022

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Em hãy khoanh tròn Câu trả lời đúng tốt nhất trong số Câu hỏi sau, từng Câu 0.5 điểm:

Câu 1: Dãy bit là dãy chỉ gồm:

A. 0 và 1 B. 2 và 3C. 4 và 5 D. 6 và 7

Câu 2: Trong các từ sau, từ nào là từ khóa:

A. realB. integerC. begin D. char

Câu 3: Quy tắc để thương hiệu trong ngôn ngữ lập trình gồm:

A. Tên không được trùng với từ khóaB. Tên sự khác biệt tương ứng với những đại lượng khác nhauC. Tên ko được khởi đầu bằng chữ số, các kí hiệu nổi bật và không được chứa dấu cáchD. Cả tía đáp án trên

Câu 4: Cấu trúc thông thường của một chương trình gồm:

A. Phần knhì báoB. Phần thân chương trìnhC. Cả A và B D. Tất cả đều sai

Câu 5: Cách đưa biểu thức ax2 +bx+c quý phái Pascal làm sao sau đây là đúng?


A. a*x2+b*x+c B. a*x*x+b*x+c*xC. a*x*x +b.x +c*x D.a*x*x + b*x+c

Câu 6: Biểu thức toán học tập (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?

A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)B (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) D. (a2+ b)(1 + c)3

Câu 7: Trong các tên dưới đây, đâu là tên ĐÚNG theo quy tắc đặt thương hiệu vào ngôn ngữ lập trình:

A. Tamgiac;B. begin; C. 8ª D. dien tich;

Câu 8: Để nhập dữ liệu từ bàn phím, ta sử dụng lệnh:

A. readlnB. readC. Cả A và B đều đúng D. Cả A và B đều sai

Câu 9: Hãy cho biết kết quả in ra màn hình Khi thực hiện Câu lệnh sau:

writeln (‘16 div 3 = ’ , 16 div 3) ;

A.16 div 3 =B. 16 div 3 = 5 C. 16 div 3 = 16 div 3 D. Tất cả đều sai

Câu 10: Hãy mang đến biết kết quả của phép tính 34 div 4 =

A. 4 B. 5C. Tất cả đều không nên D.8

Câu 11: Hãy mang đến biết kết quả của phxay tính 123 gian lận 5 =

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 12: Để tạm dừng công tác ta cần sử dụng lệnh như thế nào sau đây

A. Pausce B. Repet ( ); C. Delay( );D. Play

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: :(2 điểm)

Em hãy viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal :

*


*

Câu 2: (2 điểm) Viết chương trình để tính những biểu thức sau:

*

*

Đáp án đề chất vấn Tin 8 giữa kì 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

C

D

C

D

C

A

C

B

D

A

C

II PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu

Điểm

CÂU 1:

A. (10 + 5) / (3 + 1) – 18 / (5 + 1 )

B. (a*a + b) * (1+c)*(1+c)*(1 +c)

1 điểm

1 điểm

CÂU 2

Program bai_2;

Begin

writeln (‘(10 + 5) / (3 + 1) – 18 / (5 + 1 )=’, (10 + 5) / (3 + 1) – 18 / (5 + 1 ));

b52 club - Cổng game bài bom tấn năm 2022 | game đổi thưởng số 1 việt nam doithuong88 | win79 - Tải game nhận ngay 79k