Đề Thi Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 9

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm lời giải năm 2022 - 2023 (10 đề)

Haylamvị biên soạn cùng xem tư vấn Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có câu trả lời năm 2022 - 2023 (10 đề) được tổng hòa hợp chọn lọc từ bỏ đề thi môn Toán 9 của các ngôi trường trên toàn quốc để giúp học viên có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú đó đạt điểm trên cao trong số bài xích thi Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 9

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(ko nói thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2,0 điểm).

1. Thực hiện nay phép tính.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả giải đáp (10 đề)">

2. Tìm ĐK của x nhằm các biểu thức sau tất cả nghĩa:

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

Bài 2 (2,0 điểm).

1.Phân tích nhiều thức thành nhân tử.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm câu trả lời (10 đề)">

2 Giải phương thơm trình:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm giải đáp (10 đề)">

Bài 3 (2,0 điểm).

Cho biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm giải đáp (10 đề)">

a) Rút ít gọn gàng biểu thức A.

b) Tìm x để

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm lời giải (10 đề)">

Bài 4 (3,5 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH. Biết BC = 8centimet, BH = 2centimet.

a)Tính độ lâu năm các đoạn thẳng AB, AC, AH.

b)Trên cạnh AC mang điểm K (K ≠ A, K ≠ C), gọi D là hình chiếu của A trên BK. Chứng minc rằng: BD.BK = BH.BC

c)Chứng minch rằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm giải đáp (10 đề)">

Bài 5 (0,5 điểm).

Cho biểu thức P = x3 + y3 - 3(x + y) + 1993.

Tính quý giá biểu thức P với:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

.................... Hết .....................

ĐÁP ÁN

Bài 1


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

= 9 - √16 = 9 - 4 = 5

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm lời giải (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm lời giải (10 đề)">

0.25

2.a

0.5đ

Biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

⇔ x ≤ 1

0.25

2.b

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 có câu trả lời (10 đề)">

0.25

⇔ ( x - 1)2 > 0 ⇔ x ≠ 1

0.25


Bài 2 (2,0 điểm)


Ý

Nội dung

Điểm

1.a

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm câu trả lời (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)">

0.25

1.b

0.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm câu trả lời (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả lời giải (10 đề)">

0.25

2

1.0đ

ĐK :x ≥ - 1

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

⇔ x + 1 = 25 ⇔ x = 24 ( T/m ĐKXĐ)

0.25

Vậy pmùi hương trình có nghiệm độc nhất x = 24

0.25


Bài 3 (2,0 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.25đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 gồm lời giải (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> (với x > 0; x ¹ 1)

0.25

b

0.75đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 có lời giải (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả câu trả lời (10 đề)">

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

Vậy với x = 9 thì

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)"> .

0.25


Bài 4 (3,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

a

1.5đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả lời giải (10 đề)">

+ ΔABC vuông tại A, con đường cao AH => AB2 = BH.BC = 2.8 = 16

0.25

=> AB = 4 cm ( Vì AB > 0 )

0.25


Ý

Nội dung

Điểm

+ BC2 = AB2 + AC2 (Định lý Pitago trong tam giác vuông ABC)

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

+ Có HB + HC = BC HC = BC – HB = 8 – 2 = 6 cm

AH2 = BH.CH = 2.6 - 12

0.25

=> AH = √12 = 2√3 cm ( Vì AH > 0)

0.25

b

1.0đ

+ Δ ABK vuông trên A tất cả con đường cao AD => AB2 = BD.BK (1)

0.5

+ Mà AB2 = BH.BC ( Chứng minh câu a) (2)

0.25

Từ (1) cùng (2) => BD.BK = BH.BC

0.25

c

1.0đ

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả giải đáp (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm giải đáp (10 đề)">

0.25


Bài 5 (0,5 điểm).


Ý

Nội dung

Điểm

0.5đ

Ta có: x3 = 18 + 3x => x3 - 3x =18

y3 = 6 + 3y => y3 - 3y = 6

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)">

0.25


Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(ko kể thời hạn vạc đề)

(Đề số 2)

1. Giá trị lớn số 1 của biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> bằng:

A. 20đôi mươi B. 2019

C. 2018 D. - 2019

2. Với x, y là số đo những góc nhọn. Chọn ngôn từ không đúng trong số câu sau:

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 tất cả giải đáp (10 đề)">

3. Cho ΔABC vuông trên A ,con đường cao AH, ta có:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm câu trả lời (10 đề)">

4. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 tất cả đáp án (10 đề)"> bằng:

A. -11 B. 121 C. -121 D. 11

5. Căn uống bậc hai số học tập của 4 là

A. 2 B. 8 C. 16 D. 4

6. Chọn khẳng định đúng:

A. cot7đôi mươi = cot180 B. cos250 = sin650

C. sin670 = sin230 D. tan310 = cot310

7. Trong một tam giác vuông. Biết

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)"> . Tính sinx.

Xem thêm: Đề Thi Cuối Học Kì 2 Tiếng Việt Lớp 3 Năm 2019 2020, Tiếng Việt Lớp 3

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 gồm giải đáp (10 đề)">

8. Điều khiếu nại để

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có lời giải (10 đề)"> có nghĩa là:

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 tất cả lời giải (10 đề)">

9. Trục căn thức sinh hoạt mẫu

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có giải đáp (10 đề)"> ta được:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)">

10. Cho tam giác DEG vuông trên E, cosG bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 gồm câu trả lời (10 đề)">

11. Căn uống bậc ba của -27 là:

A.9 B.3 C.-3 D.-9

12. Nếu sin α =

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có câu trả lời (10 đề)"> thì cot α bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm câu trả lời (10 đề)">

13. Cho

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)">

14. Nếu cos x = sin 350 thì x bằng:

A.350 B.450 C.650 D.550

15. Tìm điều kiện để

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có câu trả lời (10 đề)"> bao gồm nghĩa, ta có:

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 gồm câu trả lời (10 đề)">

16. Tìm ĐK nhằm

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có giải đáp (10 đề)"> gồm nghĩa, ta có:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm câu trả lời (10 đề)">

17. Biểu thức phối hợp của biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả câu trả lời (10 đề)"> là:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả giải đáp (10 đề)">

18. Cnạp năng lượng bậc nhị của 16 là:

A. -4 và 4 B. 16 C. -16 cùng 16 D. 4

19. Rút gọn gàng biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm giải đáp (10 đề)"> bằng:

A. 10 B. √40 C. 4√36 D. 40

trăng tròn. Nếu α = 250 18" thì cot α khoảng:

A. 0,47 B. 0,43 C. 0,9 D. 2,12

21. Cho tam giác ABC vuông sống A, BC = 25; AC = 20, số đo của góc C bằng:

A. 530 B. 370 C. 360 D. 540

22. Cho tam giác BDC vuông trên D, sinC bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả lời giải (10 đề)">

23. Các tia nắng mặt ttránh sản xuất cùng với mặt khu đất một góc bởi 400 cùng nhẵn của tháp xung quanh khu đất nhiều năm 20 m. Tính chiều cao của tháp (có tác dụng tròn đến mét)

A. 24 m B. 20 m C. 17 m D. 13 m

24. Cho tam giác MNP vuông trên M, mặt đường cao MH. Biết NH = 5 cm, HP = 9 centimet. Độ nhiều năm MH bằng:

A. 4 B. 4,5 C. 7 D.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

25. Giá trị của biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)"> bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm lời giải (10 đề)">

Phần II. Tự luận(5 điểm)

Câu 26 (2,5 điểm)

a) So sánh:

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm câu trả lời (10 đề)">

b) Tìm điều kiện nhằm

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)"> có nghĩa.

c) Khử căn uống sống mẫu

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm giải đáp (10 đề)">

d) Tính cực hiếm biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có giải đáp (10 đề)">

Câu 27(2 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3(cm), AC = 4(cm), đường cao AH. Kẻ HK vuông góc với AC tại K, kẻ HG vuông góc cùng với AB trên G.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 28(0,5 điểm): Giải phương trình

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 gồm câu trả lời (10 đề)">

ĐÁPhường. ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Đ.án

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

Câu

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Đ.án

D

B

B

B

A

A

D

B

C

C

D

C

II. Phần từ bỏ luận

Câu

Lời giải

Điểm

26

(2,5đ)

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,25

0.25

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0,5

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả lời giải (10 đề)">

0,5

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,25

0,5

0,25

27

(2đ)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có giải đáp (10 đề)">

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm giải đáp (10 đề)">

0,25

0,25

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả câu trả lời (10 đề)">

0,5

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 tất cả câu trả lời (10 đề)">

0,125

0,125

0,125

0,125

28

(0,5đ)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

0.125

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm giải đáp (10 đề)">

0.125

Pmùi hương trình (2) gồm nghiệm khi: 6 - x ≥ 0 ⇔ x ≤ 6

khi đó: 2 vế của (2) ko âm

Ta bình phương thơm 2 vế của (2) được 16(3x – 5) = 36 - 12x + x2

⇔ X2 - 60x + 116 = 0

⇔ ( x - 2)(x - 58) = 0

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm câu trả lời (10 đề)">

0.125

Vậy: Tập nghiệm của pmùi hương trình là

0,125

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 9

Thời gian làm bài:60 phút

(không nói thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1:(2 điểm) triển khai tính:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có câu trả lời (10 đề)">

Câu 2:(1 điểm) Rút gọn gàng

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

Câu 3:(2 điểm) Tìm x, biết:

a) x2 -1=3

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có giải đáp (10 đề)">

Câu 4:(2 điểm) Cho biểu thức:

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

a)Hãy rút gọn biểu thức P..

b)Tìm giá trị của x nhằm biểu thức P=2

Câu 5:(3 điểm) Cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm đường cao AK phân tách cạnh huyền BC thành nhị đoạn KB=2centimet với KC=6centimet.

a)Tính độ lâu năm những đoạn thẳng: AK, AB, AC

b)Trên cạnh AC lấy điểm M ( M không giống A với C) gọi H là hình chiếu của A bên trên BM. Chứng minh rằng BH.BM=BK.BC

c)Chứng minch rằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)">

ĐÁP. ÁN

CÂU

ĐÁPhường ÁN

ĐIỂM

Câu 1:

(2điểm)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có đáp án (10 đề)">

0.5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2: (1,0 điểm)

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)">

0,5

0,5

Câu 3:

a) Tìm x, biết x2 -1=3

⇔ x2 = 4

⇒ x = -2 hoặc x = 2

Vậy x = -2 hoặc x = 2

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm câu trả lời (10 đề)">

0,25

0.5

0,25

0,25

0,25

0.25

0.25

Câu 4:

Cho biểu thức:

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 có đáp án (10 đề)">

a) Hãy rút gọn gàng biểu thức A.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 có giải đáp (10 đề)">

b) Tìm cực hiếm của x nhằm biểu thức P=2

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm giải đáp (10 đề)">

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 5:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 bao gồm câu trả lời (10 đề)">

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 có giải đáp (10 đề)">

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm giải đáp (10 đề)">

0.25

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0.25

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 9

Thời gian làm cho bài:60 phút

(không nói thời hạn vạc đề)

(Đề số 4)

Bài 1: (1,0 đ) : Tìm điều kiện của x để các căn thức sau bao gồm nghĩa.

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 9 tất cả câu trả lời (10 đề)">

Bài 2 : (2,0 đ) Tính :

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm câu trả lời (10 đề)">

Bài 3 : (1,0 đ) Cho biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 bao gồm lời giải (10 đề)">

a)Rút ít gọn gàng A.

b)Tìm x để A = 6

Bài 4 : (2,0 đ): Cho biểu thức

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 9 gồm đáp án (10 đề)">

a) Rút gọn gàng biểu thức M

b) Tính cực hiếm của M Khi

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 9 bao gồm đáp án (10 đề)">

c) Tìm quý hiếm của x để M > 0

Bài 5 (3,0 đ): Cho tam giác ABC vuông trên A bao gồm đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 centimet cùng HC = 6 centimet.