Đề Thi Giữa Kì 1 Tin 8

b, Chương trình là gì? Chương trình trong Pascal gồm mấy phần, đó là những phần nào?

Câu 2 (2điểm):

 a, Cho biết các kiểu dữ liệu có trong Free Pascal, lấy mỗi loại một ví dụ.

 b, Tính giá trị của các biểu thức sau:

 +) 15 mod 3 – 5 div 2 +7=

 +) 20- 8 div 5 +7mod 4 =

Câu 3 (3điểm):

1.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 tin 8

(1,5đ) Viết các khai báo sau:

 a, Cân nặng của một số bạn học sinh trong lớp.

 b, Tiền thuê bao điện thoại hàng tháng là 120000 đồng

 c, Lan đạp xe quanh sân trường hình vuông có cạnh là a(m)với thời gian là t (giây). Tìm vận tốc bạn Lan đã đi

 


*
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra giữa học kì I Tin học Lớp 8 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tiết: 18 KIỂM TRA GIỮA KỲ 1(Lý Thuyết)I. Mục tiêu : 1. Kiến thức - Kiểm tra kiến thức học sinh về viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal - Kiểm tra kiến thức HS về chuyển các biểu thức từ dạng toán học sang TP, từ TP sang toán học.2. Kỹ năng - Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra phải sạch sẽ rõ ràng3. Thái độ: có thái độ nghiêm túc khi làm bài.II.Phương pháp: kiểm tra viết 45 phút A- MA TRẬN ĐỀ Chủ đềNhận biếtThông hiểu Vận dụng TổngMức độ thấpMức độ caoKhái niệm ban đầu về chương trình và ngôn ngữ lập trìnhCâu 1a 1điểmCâu 1b 1điểm 2 câu 2 điểmThực hiện tính toán với các kiểu dữ liệu.Câu 2a 1điểmCâu 2b 1 điểm 2 câu 2 điểmSử dụng biến trong chương trình Câu 3.1a,b 1 điểmCâu 3.1c 0,5 điểm3 câu 1.5 điểm Thực hành viết chương trìnhCâu 3.2 1.5 điểmCâu 4 3 điểm2 câu 4.5 điểmTổng4 câu 3 điểm2 câu 1,5 điểm2 câu 2.5 điểm1 câu 3 điểm9 câu 10 điểmB- ĐỀ BÀICâu 1: (2 điểm )a, Hãy liệt kê các từ khóa đã học trong ngôn ngữ Pascal . b, Chương trình là gì? Chương trình trong Pascal gồm mấy phần, đó là những phần nào? Câu 2 (2điểm): a, Cho biết các kiểu dữ liệu có trong Free Pascal, lấy mỗi loại một ví dụ. b, Tính giá trị của các biểu thức sau: +) 15 mod 3 – 5 div 2 +7= +) 20- 8 div 5 +7mod 4 = Câu 3 (3điểm): 1. (1,5đ) Viết các khai báo sau: a, Cân nặng của một số bạn học sinh trong lớp. b, Tiền thuê bao điện thoại hàng tháng là 120000 đồng c, Lan đạp xe quanh sân trường hình vuông có cạnh là a(m)với thời gian là t (giây). Tìm vận tốc bạn Lan đã đi 2.(1,5đ) Tìm và sửa lỗi cho đoạn chương trình sau trong Pascal:Program tim_loi Var a,b: interger; Begin a:=5; b= 10 Write(‘Tong cua a va b la:, a+b); Readln End. Câu 4 (3 điểm): - Viết chương trình nhập vào 2 số từ bàn phím, viết chương trình tính THC của 2 số và in kết quả ra màn hình.C- Đáp án và biểu điểmCÂUNỘI DUNGĐIỂMCâu 1Trả lời đúng a, : Program, uses, var, const, begin, end.

Xem thêm: Đáp Án, Đề Thi Sử Thpt Quốc Gia 2021 Đề 319, Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022 Môn Sử

b, Chương trình là tập hợp các câu lệnh theo một quy tắc nào đó dùng để giải các bài toán. Chương trình trong Pascal gồm 2 phần đó là: Phần khai báo và phần thân. (2 điểm)1.00.50.250.25Câu 2 a. Các kiểu dữ liệu có trong Free Pascal là: (Mối ý đúng 0,25 đ) - Kiểu Số: + Số nguyên: 5, 7.... kí hiệu: Integer + Số thực: 3.2; 5.7...... kí hiệu: Real - Kiểu kí tự: “a”; .... kí hiệu : Char - Kiểu xâu kí tự: Hanoi; “123”... kí hiệu: string b, Tính giá trị của các biểu thức sau: (Mối ý đúng 0,5 đ) +) 15 mod 3 – 5 div 2 +7= 5 +) 20- 8 div 5 +7mod 4 = 22(2 điểm)1.01.0Câu 3 3.1. (Mỗi ý đúng 0,5đ) a. Var cannang : Real; b. Const tienthuebao = 120000; c. Var a, p : Integer; t, v: Real; ( P là chu vi; v là vận tốc)3.2Program tim_loi Program tim_loi; (0,5đ)Var a,b: interger; var a,b:integer; Begin Begin a:=5; a:=5; b= 10 b:=10; (0,5đ)Write(‘Tong cua a va b la:, a+b); write(‘Tong cua a va b la:’,a+b); (0.5đ)readln readlnEnd. End.(3 điểm)1.51.5Câu 4: Viết được chương trình Program Trung_binh_cong; Var a,b: Integer; TBC: Real; Begin Write("Nhap so a:");Readln(a); Write("Nhap so b:");Readln(b); TBC:=(a+b)/2; Writeln("Trung binh cong hai so la:" ,TBC: 9 : 2); Readln End. (3 điểm)0.250.50.250.50.50.50.50.250.25TỔNG10 điểm