ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 VẬT LÝ 12

Câu 1: Trong phương thơm trình dao động điều hòa: (x = Acosleft( omega t + varphi ight)), radian bên trên giây (left( rad/s ight)) là đơn vị đo của đại lượng

A. biên độ A

B. pha dao động (left( omega t + varphi ight))

C. tần số góc (omega m )

D. chu kì xê dịch T

Câu 2: Một hóa học điểm giao động theo pmùi hương trình (x = 2sqrt 2 .cos left( 5pi t + 0,5pi ight)left( cm ight)). Dao đụng của hóa học điểm bao gồm biên độ là

A. 2 centimet. B. 5 cm 

C. (2sqrt 2 cm) D. 0,5π cm

Câu 3: Vec tơ sức kéo về chức năng lên vật dụng dao động cân bằng luôn

A. hướng về vị trí thăng bằng.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 vật lý 12

B. cùng hướng vận động.

C. ngược hướng vận động.

D. hướng ra phía xa địa chỉ cân bằng.

Câu 4: Đồ thị trình diễn xê dịch điều hoà sống mẫu vẽ bên ứng cùng với phương trình xấp xỉ làm sao sau đây?

*
 

A. (x = 3cosleft( m2pi mtmkern 1mu mkern 1mu - mkern 1mu mkern 1mu fracpi m2 ight)cm)

B. (x = 3cos(2pi t)cm)

C. (x = 3cosleft( m2pi mtmkern 1mu mkern 1mu + mkern 1mu fracpi m2 ight)cm)

D. (x = 3cos(pi t)cm)

Câu 5: Một chất điểm xấp xỉ cân bằng cùng với phương thơm trình (x = 4cosleft( 6pi t + fracpi 3 ight)left( cm ight)). Trong từng giây hóa học điểm tiến hành được

A. 3 giao động toàn phần 

B. (frac16) giao động toàn phần

C. (frac13) xấp xỉ toàn phần

D. 6 giao động toàn phần

Câu 6: Sóng truyền trên một gai dây hai đầu cố định gồm bước sóng (lambdomain authority ). Để có sóng dừng trên dây thì chiều nhiều năm (l) của dây đề xuất thỏa mãn nhu cầu điều kiện (cùng với k = 1,2,3,... )

A. (l = kfraclambda 4)

B. (l = klambdomain authority )

C. (l = (2k + 1)fraclambdomain authority 4)

D. (l = kfraclambda 2)

Câu 7: Trong sóng cơ học, tốc độ truyền sóng là

A. quãng con đường sóng truyền được trong một chu kì sóng.

B. vận tốc lan truyền xấp xỉ trong môi trường xung quanh.

C. tốc độ vừa đủ của bộ phận môi trường xung quanh.

D. vận tốc xấp xỉ của các phần từ môi trường xung quanh.

Câu 8: Một nguồn phạt sóng cơ xấp xỉ cùng với phương trình (u = 4cos left( 4pi t - fracpi 4 ight)left( mcm ight)). Biết xê dịch trên nhị điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m tất cả độ lệch pha là (fracpi 3.) Tốc độ truyền của sóng đó là:

A. 1,0 m/s. B. 2,0 m/s.

C. 1,5 m/s. D. 6,0 m/s.

Câu 9: Một sóng ngang truyền bên trên pmùi hương x theo pmùi hương trình (u = 3cos (100pi t - x)mkern 1mu cm), trong đó x tính bằng mét (m), t tính bằng giây (s). Tốc độ xấp xỉ cực đại của phần tử vật chất môi trường là 

A.(300pi mkern 1mu mkern 1mu cm/s)

B. (300cm/s)

C. (150cm/s)

D. (100pi mkern 1mu mkern 1mu cm/s)

Câu 10: Một sóng ngang được biểu lộ bởi pmùi hương trình (y = y_0.cos2pi left( ft - fracxlambdomain authority ight)), trong các số đó x, y được đo bằng cm, và t đo bởi giây. Vận tốc xấp xỉ cực to của mỗi thành phần môi trường vội 4 lần tốc độ sóng nếu:

A. (lambdomain authority = fracy_0pi 2)

B. (lambdomain authority = fracpi y_04)

C. (lambda = 2pi y_0)

D. (lambda = pi y_0)

Câu 11: Một sóng cơ truyền vào một môi trường thiên nhiên dọc theo trục Ox với phương thơm trình (u = 5cos left( 6pi t - pi x ight)mkern 1mu mkern 1mu left( cm ight)) ( x tính bởi mét, t tính bởi giây). Tốc độ truyền sóng trong môi trường xung quanh bằng

A. (frac16mkern 1mu mkern 1mu m/s)

B. (3m/s)

C. (6cm/s)

D. (6m/s)

Câu 12: Một xoắn ốc vơi tất cả k = 100N/m một đầu cố định và thắt chặt, đầu sót lại thêm trang bị m = 0,1kilogam. Kích yêu thích cho trang bị dao động cân bằng theo phương thơm ngang. Lấy (pi ^2 = 10). Tại thời điểm t = 1s, độ to lực bầy hồi là 6N, thì trên thời gian tiếp nối 2019s độ phệ của lực hồi phục là

A. (3sqrt 3 mkern 1mu mkern 1mu N) B. (6N)

C. (3sqrt 2 mkern 1mu mkern 1mu N) D. (3N)

Câu 13: Một đồ tất cả khối lượng m = 100g, giao động điều hoà dọc từ trục Ox. Hình bên là đồ vật thị trình diễn sự phụ thuộc của khả năng kéo về F theo thời gian t. Biên độ giao động của vật là

A. 6centimet.  B. 12cm.

C. 4cm. D. 8centimet.

Câu 14: Một con lốc xoáy có đồ gia dụng nhỏ tuổi khối lượng m với lốc xoáy dịu có độ cứng 40N/m, được treo vào trong 1 điểm cố định và thắt chặt. Kích ưng ý đến thiết bị xấp xỉ cân bằng theo phương thẳng đứng. Trong quá trình xê dịch lực bầy hồi tất cả độ to cực đại cấp 1,5 lần trọng lượng của vật. Biết tốc độ cực lớn của trang bị bởi 35cm/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Giá trị của m là:

A. 408g. B. 102g.

C.  306g. D. 204g.

Câu 15: Con lắc xoắn ốc treo thẳng đứng vào giá bán cố định, cân nặng đồ vật nặng là m = 100g. Con rung lắc giao động cân bằng theo pmùi hương trình (x = cos left( 10sqrt 5 t ight)mkern 1mu mkern 1mu left( cm ight)). Lấy (g = 10mkern 1mu mkern 1mu m/s^2). Lực lũ hồi cực lớn với rất đái công dụng lên giá treo có mức giá trị là

A. (1,5N;,,0,5N) B. (1,5N;,,0N)

C. (2N;,,0,5N) D. (1N;,0N)

Câu 16: Hai xoắn ốc bao gồm chiều dài đều nhau độ cứng khớp ứng là (k_1;k_2). khi mắc đồ gia dụng m vào trong 1 lò xo k1, thì đồ m giao động cùng với chu kì (T_1 = 0,45s). Lúc mắc đồ m vào lò xo k2, thì đồ m dao động với chu kì (T_2 = 0,60s). lúc mắc thứ m vào hệ lò xo (k_1)tuy vậy song với (k_2) thì chu kì xê dịch của m là:

A. 0,36s B. 0,7s 

C. 0,25s D. 0,88s

Câu 17: Điểm M phía trong vùng giao trét của nhị sóng phối kết hợp cùng pha, bao gồm bước sóng λ. hotline với theo lần lượt là khoảng cách tự nhị mối cung cấp sóng S1 và S2 cho M. Lấy (k = 0;mkern 1mu pm 1;mkern 1mu pm 2;;...). Điều khiếu nại nhằm M xê dịch với biên độ cực lớn là

A. (d_2 - d_1 = left( 2k + 1 ight)fraclambdomain authority 4)

B. (d_2 - d_1 = left( 2k + 1 ight)fraclambdomain authority 2)

C. (d_2 - d_1 = klambdomain authority )

D.  (d_2 - d_1 = kfraclambda 2)

Câu 18: Thực hiện nay thí điểm sóng dừng bên trên một sợi dây trực tiếp đứng tất cả đầu bên trên cố định và thắt chặt, đầu dưới đính thêm cùng với buộc phải rung giao động theo pmùi hương ngang cùng với tần số 10 Hz. Quan ngay cạnh bên trên dây thấy bao gồm 4 bó sóng cùng đo được khoảng cách hai đầu dây là 0,8m. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 2 m/s. B. 8 m/s

C. 4 m/s. D. 16 m/s.

Câu 19: Tại hai điểm S1 với S2 cùng bề mặt hóa học lỏng tất cả nhị mối cung cấp kết hợp xấp xỉ theo pmùi hương trực tiếp đứng, cùng trộn với tần số 50 Hz. Trên khía cạnh hóa học lỏng xẩy ra hiện tượng giao quẹt. Điểm M phương pháp S1 cùng S2 thứu tự là 12 cm và 14 cm xấp xỉ cùng với biên độ cực lớn. Trong khoảng thân M và đường trung trực của S1S2 còn có 1 vân cực lớn khác. Tốc độ truyền sóng cùng bề mặt chất lỏng là

A. 50 cm/s. B.  25 cm/s.

C.  200 cm/s. D. 100 cm/s.

Câu 20: Giao quẹt sóng nước với nhì nguồn hệt nhau nhau A, B bí quyết nhau 20cm gồm tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là một trong những,5m/s. Trên khía cạnh nước xét mặt đường tròn chổ chính giữa A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn xấp xỉ cùng với biên độ cực to biện pháp mặt đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là.

A. 18,67mm B. 17,96mm

C. 19,97milimet D. 15,34mm

Câu 21: Một con lắc đối chọi tất cả chiều dài l dao động với chu kỳ 2s trên vị trí có tốc độ trọng trường g = 10 m/s2. Lấy (pi ^2 = 10) . Chiều dài l của con lắc là

A. 1 centimet. B. 50 cm. 

C. 100 centimet. D. 0,5 cm.

Câu 22: Dao động cùng với biên độ nhỏ tuổi của con rung lắc đối chọi (chiều lâu năm không đổi) gồm chu kì nhờ vào vào

A. cân nặng riêng của bé lắc.

B. cân nặng của nhỏ nhấp lên xuống.

C. tỉ số thân cân nặng và trọng lượng của nhỏ rung lắc.

D. trọng lượng của bé nhấp lên xuống.

Câu 23: Một bé lắc solo có chiều nhiều năm 50centimet xê dịch ổn định trên khu vực gồm (g = 9,8;;fracms^2) cùng với biên độ góc (alpha _0) . Thời gian ngắn độc nhất vật dụng đi từ địa chỉ biên dương cho địa điểm bao gồm li độ góc (alpha = fracaltrộn _0sqrt 2 ) sát cực hiếm nào nhất sau đây?

A. 0,236s. B. 0,118s.

C. 0,355 s. D. 0,177 s.

Câu 24: Ở một vị trí gồm (g = 9,87mkern 1mu mkern 1mu m/s^2), một con lắc đối kháng gồm chiều nhiều năm 98,7cm và quả cầu nhỏ tất cả khối lượng 90g với điện tích ( - 9mkern 1mu mkern 1mu mu C) đặt vào điện trường đều sở hữu các đường sức gồm phương trực tiếp đứng. Kích ưa thích nhỏ nhấp lên xuống dao động ổn định cùng với chu kì 1,8s. Veclớn độ mạnh năng lượng điện trường tất cả độ béo là

A. 12026V/m cùng hướng lên.

B. 21563V/m với phía xuống.

Xem thêm: Nam & Nữ Sư Tử Hợp Với Cung Sư Tử Hợp Với Cung Nào Nhất? Cung Sư Tử Hợp Với Cung Nào

C. 21563V/m và hướng lên.

D. 12026V/m với phía xuống.

Câu 25: Con rung lắc đối chọi tất cả quả cầu bé dại tích năng lượng điện âm xê dịch cân bằng vào năng lượng điện ngôi trường đều có vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường trực tiếp đứng. Độ mập lực điện công dụng lên quả cầu bởi 0,2 trọng lượng của chính nó. khi năng lượng điện ngôi trường phía xuống, chu kì xấp xỉ của nhỏ rung lắc là (sqrt 3 s). khi năng lượng điện trường phía lên thì chu kỳ xê dịch của con rung lắc là

A. 2s B. 5s

C. 2,41s D. 1,41s

Câu 26: Lúc nói tới hết sức âm, tuyên bố làm sao sau đây sai?

A. Siêu âm hoàn toàn có thể truyền được trong chân không 

B. Siêu âm bao gồm tần số lớn hơn trăng tròn kHz

C. Siêu âm rất có thể bị sự phản xạ Lúc chạm chán thứ cản 

D. Siêu âm có thể truyền được vào chất rắn

Câu 27: Độ cao của âm là một tính năng sinc lí phụ thuộc vào

A. tích điện âm 

B. gia tốc âm

C. tần số âm.

D. biên độ âm.

Câu 28: Một gai dây đàn hồi dài 1,2 m gồm hai đầu thắt chặt và cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Không đề cập nhì đầu dây, bên trên dây còn quan tiền tiếp giáp được hai điểm nhưng mà thành phần dây tại kia đứng lặng. Biết sóng truyền bên trên dây với vận tốc 8 m/s. Khoảng thời gian giữa hai lần tiếp tục tua dây xoạc trực tiếp là 

A. 0,075 s B. 0,025 s

C. 0,05 s D. 0,10 s

Câu 29: Trên một tua dây dài 60 centimet có sóng dừng, toàn bô điểm bụng cùng điểm nút bên trên dây là 16. Sóng trên dây tất cả bước sóng bằng

A. 9,6 cm. B. 16 centimet.

C. 8 cm. D. 6,4 cm.

Câu 30: Một nhạc nắm phân phát ra âm cơ bạn dạng có tần số (f_1 = 370Hz). Một người chỉ nghe được âm tối đa có tần số là 18000Hz, kiếm tìm tần số lớn số 1 mà nhạc cầm cố này hoàn toàn có thể phân phát ra nhằm fan kia nghe được

A. 18500Hz. B. 18130Hz.

C. 17760Hz. D. 17390Hz.

Câu 31: Một đồ xấp xỉ tắt dần tất cả các đại lượng bớt thường xuyên theo thời gian là

A. biên độ với tích điện.

B. li độ và tốc độ.

C. biên độ và gia tốc

D. biên độ cùng tốc độ

Câu 32: Một con rung lắc xoắn ốc dao động tắt dần xung quanh phẳng nằm theo chiều ngang. Cứ đọng sau mỗi chu kì biên độ giảm 2%. Gốc chũm năng trên vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của bé lắc bị không đủ trong nhì giao động toàn phần liên tục có giá trị gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?

A. 8%. B. 10%.

C. 4%.  D. 7%.

Câu 33: Một con rung lắc đơn tất cả độ dài 16 cm được treo vào toa tàu nghỉ ngơi tức thì địa điểm bên trên trục của bánh xe pháo. Chiều dài từng thanh hao ray là 12 m. Coi đoàn tàu hoạt động trực tiếp rất nhiều. Lấy (g = 9,8mkern 1mu mkern 1mu m/s^2). Con nhấp lên xuống đối kháng sẽ xê dịch bạo dạn nhất khi vận tốc của đoàn tàu bằng

A. 15 m/s B. 15 cm/s 

C. 1,5 m/s D. 1,5 cm/s

Câu 34: Dao rượu cồn của một đồ gia dụng là tổng vừa lòng của hai xấp xỉ ổn định cùng phương thơm tất cả phương trình lần lượt là (x_1 = 6cosleft( 10t + fracpi 2 ight)cm) với (x_2 = 8cosleft( 10t + fracpi 6 ight)cm) (t tính bằng s). Tốc độ cực to của vật dụng là

A. 1,22 m/s B. 1,35 m/s.

C. 13,5 m/s. D. 12,2 m/s.

Câu 35: Dao rượu cồn của một đồ tất cả cân nặng 100 g là tổng hợp của hai dao động cùng phương gồm phương trình thứu tự là (x_1 = 5.cos left( 10t + fracpi 3 ight)cm;x_2 = 5cos left( 10t - fracpi 6 ight)cm) (t tính bằng giây). Động năng cực đại của thứ là

A. 25 mJ B. 12,5 mJ 

C. 50 mJ D. 37,5 mJ

Câu 36: Hai nhạc thế vạc ra nhị âm có thiết bị thị dao động thể hiện như hình mặt. Chọn tuyên bố đúng

*
 

A. Độ cao của âm 1 to hơn âm 2

B. Hai âm tất cả đồng âm sắc

C. Hai âm tất cả thuộc tần số

D. Độ cao của âm 2 lớn hơn âm 1

Câu 37: Trong những tóm lại sau, tìm kiếm kết luận sai:

A. Độ lớn là 1 trong những công dụng sinch lí của âm dựa vào vào các công năng đồ vật lí là nút độ mạnh âm với tần số âm. B. Nhạc âm là đông đảo âm gồm tần số khẳng định. Tạp âm là phần đa âm không tồn tại tần số khẳng định.

C. Âm sắc là một trong những công năng sinc lí của âm dựa vào vào các công dụng vật dụng lí là tần số và biên độ.

D. Độ cao là một trong đặc tính sinc lí của âm dựa vào vào những đặc tính đồ gia dụng lí là tần số với tích điện âm

Câu 38: Một gai dây bầy hồi OM = 90centimet có nhị đầu thắt chặt và cố định. Lúc được kích mê thích thì trên dây có sóng ngừng cùng với 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3centimet. Tại điểm N bên trên dây ngay gần O độc nhất gồm biên độ giao động là một trong những,5 centimet. ON có giá trị là:

A. 10 centimet B. (5sqrt 2 cm)

C. 5 cm D. 7,5 centimet.

Câu 39: Tại một điểm trên trục Ox bao gồm một mối cung cấp âm điểm vạc âm đẳng hướng ra môi trường. Hình vẽ bên là đồ gia dụng thị trình diễn sự dựa vào của cường độ âm I tại phần đa điểm bên trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là (I_0; = 10^--12;W/m^2). M là vấn đề trên trục Ox gồm tọa độ x = 4 m. Mức cường độ âm tại M có giá trị ngay gần nhất với giá trị làm sao sau đây?

*

A. 23 dB. B. 24,4 dB. 

C. 24 dB. D. 23,5 dB.

Câu 40: Hai nguồn sóng kết hợp (O_1,O_2) bí quyết nhau 25centimet, xê dịch cùng pha. Ở mặt hóa học lỏng, điểm M phương pháp (O_1,O_2) thứu tự là 15cm cùng 20cm giao động cùng với biên độ cực to. Số điểm giao động cùng với biên độ cực to trên (MO_2) nhiều hơn thế nữa đối với bên trên (MO_1) là 8. Xét các điểm xung quanh chất lỏng thuộc đường trực tiếp vuông góc với (O_1O_2) tại (O_1), điểm xê dịch với biên độ cực to phương pháp M một đoạn bé dại độc nhất vô nhị là

A.  90,44milimet B.  90,98mm

C.  90,14milimet D.  90,67mm

Lời giải đưa ra tiết

1.C

2.C

3.A

4.D

5.A

6.D

7.B

8.D

9.A

10.A

11.D

12.B

13.C

14.D

15.A

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.C

22.C

23.D

24.C

25.D

26.A

27.C

28.C

29.B

30.C

31.A

32.A

33.A

34.A

35.A

36.A

37.D

38.C

39.B

40.A

Câu 1:

Phương pháp giải:

Sử dụng lí tngày tiết đại cương về xấp xỉ điều hòa

Lời Giải:

(rad/s) là đơn vị chức năng đo của tần số góc (omega m )

Chọn C.

Câu 2:

Pmùi hương pháp giải:

Pmùi hương trình giao động tổng quát (x = A.cos left( omega t + varphi ight)(cm))

Trong đó A là biên độ dao động.

Lời Giải:

Phương trình dao động điều hòa:

(x = 2sqrt 2 .cos left( 5pi t + 0,5pi ight)(cm) \Rightarrow A = 2sqrt 2 cm)

Chọn C.

Câu 3:

Lực kéo về tính năng lên trang bị xê dịch cân bằng luôn luôn hướng tới VTCB

Chọn A.

Câu 4:

Phương pháp giải:

Phương trình tổng thể của giao động điều hòa là (x = A.cos left( omega t + varphi ight))

Từ thiết bị thị ta đưa ra biên độ, chu kì cùng pha lúc đầu của xấp xỉ.

Lời Giải:

Từ đồ thị ta thấy:

+ Biên độ giao động là A = 3cm

+ Thời gian từ t = 0,5s đến t = 2,5s là một chu kì ( Rightarrow T = 2s Rightarrow omega = pi left( rad/s ight))

+ Ban đầu thứ nghỉ ngơi biên dương ( Rightarrow varphi = 0)

Vậy phương trình dao động là: (x = 3.cos left( pi t ight)cm)

Chọn D.

Câu 5:

Phương thơm pháp giải:

+ Đọc pmùi hương trình dao động

+ Sử dụng biểu thức tính tần số (f = fracomega 2pi )

Lời Giải:

Số dao động toàn phần chất điểm thực hiện được vào 1s là: (f = fracomega 2pi = frac6pi 2pi = 3)