Đề Thi Giữa Kì 2 Công Nghệ Lớp 7

Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 công nghệ lớp 7

*


Xem thêm: Download Bản Vẽ Autocad Nhà Biệt Thự, Tổng Hợp Một Số Bản Vẽ Biệt Thự (File Autocad)


*

Cmùi hương 1: Đại cương cứng về kinh nghiệm tdragon trọt Bài 1: Vai trò, nhiện tại vụ của tdragon trọt Bài 2: Khái niệm về khu đất tLong và nguyên tố yêu cầu đất trồng Bài 3: Một số đặc thù của khu đất tLong Bài 6: Biện pháp áp dụng, tôn tạo cùng đảm bảo an toàn đất Bài 7: Tác dụng của phân bón vào trồng trọt Bài 9: Cách sử dụng vào bảo vệ những một số loại phân bón thường thì Bài 10: Vai trò của tương đương với phương thức chọn giống như cây cối Bài 11: Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng Bài 12: Sâu, bệnh sợ cây trồng Bài 13: Phòng trừ sâu, căn bệnh sợ hãi Chủ đề 1: Trồng trọt với lâm nghiệp Bài 1: Giới thiệu về tLong trọt Bài 2: Quy trình trồng trọt Bài 3: Nhân tương đương cây cối Bài 4: Giới thiệu chung về rừng Bài 5: TLong cây rừng Bài 6: Chăm sóc cây rừng sau thời điểm tdragon Bài 7: Bảo vệ rừng Ôn tập chủ thể 1: Tdragon trọt cùng Lâm nghiệp Chủ đề 2: Chnạp năng lượng nuôi với tdiệt sản Bài 8: Giới thiệu bình thường về chăn nuôi Bài 9: Nuôi chăm sóc và âu yếm thiết bị nuôi Bài 10: Phòng cùng trị dịch mang đến vật dụng nuôi Bài 11: Giới thiệu thông thường về nuôi tLong thủy sản Bài 12: Quy trình nuôi cá nước ngọt vào ao Bài 13: Quản lí môi trường ao nuôi và chống, trị căn bệnh thủy sản Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản Ôn tập chủ thể 2: Chăn nuôi và Thủy sản Chương thơm 1: TLong trọt Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt Bài 2: Làm đất cây cỏ Bài 3: Gieo tdragon, chăm sóc với ngăn chặn sâu, bệnh mang lại cây xanh Bài 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt Bài 5: Nhân tương tự vô tính cây cối Ôn tập cmùi hương 1 Cmùi hương 2: Lâm nghiệp Bài 7: Giới thiệu về rừng Bài 8: Tdragon, chăm lo cùng bảo đảm rừng Ôn tập chương 2 Chương 3: Chăn nuôi Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi Bài 10: Nuôi chăm sóc với chăm lo đồ vật nuôi Bài 11: Phòng với trị dịch cho đồ gia dụng nuôi Bài 12: Chăn nuôi con kê giết mổ trong nông hộ Ôn tập chương thơm 3 Chương 4: Tdiệt sản Bài 14: Giới thiệu về tbỏ sản Bài 15: Nuôi cá ao Ôn tập chương 4 Chương thơm 1: Msinh sống đầu về tLong trọt Bài 1: Nghề tdragon trọt sinh hoạt đất nước hình chữ S Bài 2: Các phương thức tLong trọt ở đất nước hình chữ S Chương thơm 2: Tdragon với chăm lo cây xanh Bài 3: Quy trình tLong trọt Bài 4: Nhân như là cây cối bằng phương pháp giâm cành Bài 5: Tdragon với chăm sóc cây cải xanh Ôn tập cmùi hương 1 với chương 2 Chương 3: TLong, chăm sóc và đảm bảo an toàn rừng Bài 6: Rừng ở đất nước hình chữ S Bài 7: Tdragon, chăm lo và bảo vệ rừng Ôn tập chương thơm 3 Chương 4: Mngơi nghỉ đầu về chnạp năng lượng nuôi Bài 8: Nghề chăn nuôi sinh hoạt cả nước Bài 9: Một số cách thức chnạp năng lượng nuôi sống đất nước hình chữ S Chương thơm 5: Nuôi chăm sóc, chăm sóc cùng chống, trị bệnh cho đồ nuôi Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng với quan tâm thiết bị nuôi Bài 11: Kĩ thuật chnạp năng lượng nuôi con kê giết thịt thả vườn Ôn tập chương 4 với chương thơm 5 Chương thơm 6: Nuôi thủy sản Bài 12: Ngành tbỏ sản nghỉ ngơi VN Bài 13: Quy trình kỹ năng nuôi tdiệt sản Bài 14: Bảo vệ môi trường thiên nhiên và nguồn lợi thủy sản Ôn tập cmùi hương 6 Chương 2: Quy trình cung cấp với bảo vệ môi trường thiên nhiên trong trồng trọt Bài 15: Làm đất cùng bón phân lót Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp trồng trọt Bài 19: Các giải pháp âu yếm cây cối Bài 20: Thu hoạch, bảo quản cùng chế tao nông sản Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ Cmùi hương 1: Kỹ thuật gieo tdragon và chăm lo cây rừng Cmùi hương 1: Bài 22: Vai trò của rừng và trách nhiệm của trồng rừng Chương thơm 1: Bài 23: Làm đất gieo ươm cây rừng Chương 1: Bài 24: Gieo hạt cùng chăm lo vườn gieo ươm cây rừng Chương thơm 1: Bài 26: Trồng cây rừng Chương 1: Bài 27: Chăm sóc rừng sau thời điểm tLong Chương thơm 2: Knhị thác với bảo đảm an toàn rừng Bài 28: Knhì thác rừng Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng Chương 1: Đại cương cứng về kinh nghiệm chnạp năng lượng nuôi Bài 30: Vài trò và trọng trách phát triên chnạp năng lượng nuôi Bài 31: Giống đồ gia dụng nuôi Bài 32: Sự sinc trưởng và vạc dục của đồ gia dụng nuôi Bài 33: Một số cách thức chọn lọc với quản lý kiểu như đồ vật nuôi Bài 34: Nhân tương đương đồ nuôi Bài 37: Thức nạp năng lượng thứ nuôi Bài 38: Vai trò của thức ăn so với vật dụng nuôi Bài 39: Chế phát triển thành với dự trữ thức ăn mang đến đồ dùng nuôi Bài 40: Sản xuất thức nạp năng lượng đồ gia dụng nuôi Cmùi hương 2: Quy trình tiếp tế cùng đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên trong chăn nuôi Bài 44: Chuồng nuôi cùng dọn dẹp và sắp xếp trong chăn nuôi Bài 45: Nuôi chăm sóc và chăm lo các một số loại đồ dùng nuôi Bài 46: Phòng, trị bệnh mang lại vật nuôi Bài 47: Vắc xin phòng dịch cho thứ nuôi Cmùi hương 1: Đại cương cứng về kỹ năng nuôi tdiệt sản Bài 49: Vai trò, trách nhiệm của nuôi thuỷ sản Bài 50: Môi ngôi trường nuôi thuỷ sản Bài 52: Thức nạp năng lượng của động vật thuỷ sản ( tôm, cá ) Cmùi hương 2: Quy trình chế tạo và đảm bảo an toàn môi trường xung quanh trong nuôi tdiệt sản Bài 54: Chăm sóc, làm chủ với phòng, trị dịch mang lại động vật hoang dã thuỷ sản ( tôm, cá) Bài 55: Thu hoạch ,bảo quản và sản xuất sản phẩm thuỷ sản Bài 56: Bảo vệ môi trường thiên nhiên với nguồn lợi thuỷ sản Đề thi Công nghệ 7 Đề thi Công nghệ 7 Học kì 1 bao gồm đáp án Đề thi Công nghệ 7 Học kì 2 có lời giải