Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn lý

Câu 1: điện thoại tư vấn A là công của lực triển khai vào thời hạn t. Biểu thức như thế nào sau đấy là đúng với biểu thức công suất?()

A. (P = fracAt)

B. (P; = At)

C. (P; = fractA)

D. (P; = A.t^2)

Câu 2: Một nên cẩu nâng một kiện mặt hàng tất cả khối lượng (800kg) lên rất cao (5m) vào thời gian (20s), rước (g = 10m/s^2). Công suất của yêu cầu cẩu là bao nhiêu:

A.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn lý

(200W) B. (400W)

C. (4000W) D. (2000W)

Câu 3: Một ôtô khối lượng 1 tấn vận động với tốc độ (72km/h). Động năng của ô tô có mức giá trị là bao nhiêu:

A. (15.10^5J)

B. (5.10^5J)

C. (25.10^5J)

D. (10^5J)

Câu 4: Động năng của một vật biến hóa ra sao nếu khối lượng của đồ gia dụng không thay đổi nhưng vận tốc tăng 2 lần?

A. tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. tăng 6 lần

D. Giảm 2 lần

Câu 5: Khi một đồ gia dụng vận động rơi thoải mái từ bỏ trên xuống bên dưới thì:

A. cố năng của trang bị sút dần dần.

B. hễ năng của vật bớt dần dần.

C. vắt năng của đồ vật tăng nhiều.

D. cố năng của thiết bị ko đổi.

Câu 6: Một đồ dùng tất cả khối lượng (1kg), gồm cố kỉnh năng trọng trường là (20J). (Lấy (g = 10m/s^2)). Lúc đó thiết bị gồm độ dài là bao nhiêu:

A. 12 m B. 6m.

C. 3m D. 2m

Câu 7: Tính hóa học làm sao tiếp sau đây KHÔNG đề xuất là của phân tử?

A Giữa các phân tử có khoảng cách.

B. Có thời gian đứng lặng, có lúc đưa động

C. Chuyển đụng ko xong.

D. Chuyển hễ càng nhanh thì ánh sáng của thứ càng cao.

Câu 8: Công thức làm sao sau đây kể đến quy trình đẳng nhiệt?

A. (fracpT = const)

B. (PV = const)

C. (fracpV = const)

D. (fracVT = const)

Câu 9: Trong hệ toạ độ (left( p,T ight)) đường trình diễn nào sau đó là mặt đường đẳng tích?

A. Đường hypebol.

B. Đường trực tiếp xiên góc ví như kéo dãn dài thì đi qua cội toạ đô .

C. Đường thẳng xiên góc ví như kéo dài thì không trải qua góc toạ đô .

D. Đường thẳng cắt trục áp suất trên điểm (p = p_0) .

Câu 10: Một kăn năn khí được nhốt vào bình bí mật rất có thể tích không thay đổi sống áp suất (10^5Pa) với ánh nắng mặt trời (300K). Nếu tăng áp suất khối hận khí mang đến (1,5.10^5Pa;) thì nhiệt độ khối khí là bao nhiêu?

 A. (300K) B. (30^0C)

C. (450K) D. (45^0C)

Câu 11: Trong quy trình đẳng áp của một lượng khí cố định thì:

A. thể tích tỉ trọng nghịch cùng với ánh sáng giỏi đối

B. thể tích tỉ lệ thành phần nghịch với áp suất

C. thể tích tỉ lệ thành phần thuận cùng với nhiệt độ giỏi đối

D. thể tích tỉ lệ thành phần thuận với áp suất.

Câu 12: Biểu thức đúng của phương thơm trình tâm trạng khí lý tưởng phát minh là:

A. (fracp_1V_1T_1 = fracp_2V_2T_2)

B. (fracp_1V_2 = fracp_2V_1)

C. (fracp_1T_1 = fracp_2T_2)

D. (p_1V_1 = p_2V_2)

II – TỰ LUẬN:

Câu 1: Một vật dụng bao gồm khối lượng (100g) được ném trực tiếp vùng dậy cao với vận tốc (10m/s) từ độ cao (2m) so với khía cạnh đất. Bỏ qua mức độ cản của không khí, mang (g = 10m/s^2). Chọn nơi bắt đầu nỗ lực năng trên phương diện đất. Hãy tính:

a) Động năng, cố kỉnh năng, cơ năng của hòn bi tại thời gian ném.

b) Độ cao cực lớn nhưng hòn bi giành được.

c) Độ cao và gia tốc của vật dụng lúc đồ vật bao gồm hễ năng bằng cụ năng.

Câu 2: Đun nóng đẳng tích một kân hận khí sinh sống ánh sáng tăng (1^0C) thì áp suất khí tăng lên (frac1360) áp suất ban sơ. Tìm nhiệt độ lúc đầu của khí.

Lời giải bỏ ra tiết


1. A

2. D

3. B

4. B

5. A

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. A

I – TRẮC NGHIỆM

Câu 1:

Phương thơm pháp:

Công suất là đại lượng đo bởi công hình thành trong một đơn vị thời gian.

Công thức tính công suất: (Phường = fracAt)

Cách giải:

Biểu thức tính công suất: (Phường = fracAt)

Chọn A.

Câu 2:

Pmùi hương pháp:

Công thức tính công suất: (P.. = fracAt = fracF.s.cosleft( overrightarrow F ;overrightarrow s ight)t)

Cách giải:

Công suất của nên cẩu là:

(P = fracAt = fracP.ht = fracmght = frac800.10.520 = 2000W)

Chọn D.

Câu 3:

Phương thơm pháp:

Công thức tính động năng: (W_d = frac12mv^2)

Cách giải:

Ta có: (left{ eginarraylm = 1T = 1000kg\v = 72km/h = 20m/sendarray ight.)

Động năng của xe hơi có giá trị là:

(W_d = frac12mv^2 = frac12.1000.20^2 = 2.10^5J)

Chọn B.

Câu 4:

Phương pháp:

Công thức tính động năng: (W_d = frac12mv^2)

Cách giải:

Ta có: (W_d = frac12mv^2 Rightarrow W_d slặng v^2)

( Rightarrow ) khi tốc độ tăng 2 lần thì đụng năng tăng 4 lần.

Xem thêm: Sinh Ngày 15/12 Là Cung Gì ? Người Sinh 15 Tháng 12 Là Cung Hoàng Đạo Gì

Chọn B.

Câu 5:

Phương thơm pháp:

Công thức tính động năng: (W_d = frac12mv^2)

Công thức tính vắt năng trọng trường: (W_t = mgh)

Chuyển hễ rơi tự do thoải mái là vận động trực tiếp nkhô nóng dần dần phần lớn theo pmùi hương thẳng đứng, chiều từ bỏ trên xuống.

Cách giải:

Khi đồ hoạt động rơi thoải mái từ bên trên xuống thì h sút, v tăng.

( Rightarrow ) Thế năng của đồ gia dụng bớt dần, hễ năng của vật dụng tăng nhiều.

Chọn A.

Câu 6:

Phương pháp:

Công thức tính vậy năng trọng trường: (W_t = mgh)

Cách giải:

Ta có: (W_t = mgh Rightarrow h = fracW_tmg = frac201.10 = 2m)


Chọn D.

Câu 7:

Phương thơm pháp:

Tmáu hễ học tập phân tử chất khí:

- Chất khí được cấu tạo từ những phân tử tất cả form size khôn cùng bé dại so với khoảng cách thân chúng.

- Các phân tử khí vận động láo loạn không ngừng, hoạt động này càng nhanh thì ánh nắng mặt trời hóa học khí càng tốt.

- lúc chuyển động láo lếu loạn các phân tử khí va va vào thành bình tạo áp suất lên thành bình.

Cách giải:

Chất khí vận động lếu loạn không hoàn thành ( Rightarrow ) Tính hóa học không hẳn là của phân tử: Có dịp đứng lặng, có những lúc chuyển động.

Chọn B.

Câu 8 :

Phương pháp:

Định nguyên tắc Bôi-lơ – Ma-ri-ot: Trong quá trình đẳng nhiệt độ của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. (p~frac1V Rightarrow p.V = const)

Cách giải:

Công thức kể đến quá trình đẳng nhiệt độ là: (PV = const)

Chọn B.

Câu 9 :

Phương pháp:

+ Quá trình biến đổi tinh thần Lúc thể tích ko đổi là quá trình đẳng tích.


+ Định biện pháp Saclo: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với ánh nắng mặt trời hoàn hảo.

Hệ thức: (p~T Rightarrow fracpT = const)

+ Trong hệ tọa độ (left( p,T ight)) đường đẳng tích là con đường trực tiếp cơ mà trường hợp kéo dài đang trải qua nơi bắt đầu tọa độ.

Cách giải:

Trong hệ toạ độ (p, T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua nơi bắt đầu toạ độ.

Chọn B.

Câu 10 :

Phương thơm pháp:

Định luật Sác - lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tốt đối.

Hệ thức: (p~T Rightarrow fracpT = const)

Cách giải:

Theo định chế độ Sác – lơ ta có:

(fracp_1T_1 = fracp_2T_2 Rightarrow T_2 = fracp_2p_1.T_1 = frac1,5.10^510^5.300 = 450K)


Chọn C.

Câu 11 :

Pmùi hương pháp:

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất mực, thể tích tỉ trọng thuận với nhiệt độ xuất xắc đối :

(fracVT = const Leftrightarrow fracV_1T_1 = fracV_2T_2)

Cách giải:

Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí khăng khăng thì thể tích tỉ trọng thuận cùng với nhiệt độ hoàn hảo và tuyệt vời nhất.

Chọn C.

Câu 12:

Phương pháp:

Pmùi hương trình tâm trạng của khí lí tưởng: (fracpVT = const Rightarrow fracp_1V_1T_1 = fracp_2V_2T_2)

Cách giải:

Biểu thức đúng của phương thơm trình tâm lý của khí lí tưởng là: (fracp_1V_1T_1 = fracp_2V_2T_2)

Chọn A.

II – TỰ LUẬN:

Câu 1:

Pmùi hương pháp:

Công thức tính hễ năng: (W_d = frac12mv^2)

Công thức tính nạm năng trọng trường: (W_t = mgh)

Cơ năng của thứ vận động vào trọng trường: (W = W_d + W_t = frac12mv^2 + mgh)


lúc một vật dụng vận động trong trọng ngôi trường chỉ chịu công dụng của trọng tải thì cơ năng của thứ là 1 trong đại lượng bảo toàn.

Cách giải:

Ta có: (left{ eginarraylm = 100g = 0,1kg\v = 10m/s\h = 2m\g = 10m/s^2endarray ight.)

a) Tại vị trí ném:

Động năng: (W_d = frac12mv^2 = frac12.0,1.10^2 = 5J)

Thế năng: (W_t = mgh = 0,1.10.2 = 2J)

Cơ năng: (W_0 = W_d + W_t = 5 + 2 = 7J)

b) Tại địa điểm thiết bị có độ cao cực đại (v_1 = 0)

Cơ năng tại địa chỉ này: (W_1 = mgh_max )

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn cơ năng ta có:

(W_1 = W_0 Leftrightarrow mgh_max = 7 Rightarrow h_max = frac7mg = frac70,1.10 \= 7m)

c) Lúc đồ dùng tất cả động năng bởi cụ năng:

Cơ năng của vật: (W_2 = W_d2 + W_t2 = 2W_t2 = 2.mgh_2)

Áp dụng định phép tắc bảo toàn cơ năng ta có:

(W_2 = W_0 Leftrightarrow 2.mgh_2 = 7 Rightarrow h_2 = frac72mg = frac72.0,1.10 \= 3,5m)

Câu 2:

Phương pháp:

Định luật Sác - lơ: Trong thao tác đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ xuất xắc đối.

Hệ thức: (p~T Rightarrow fracpT = const)

Cách giải:

Áp dụng định biện pháp Saclo ta có:

(eginarraylfracp_1T_1 = fracp_2T_2 Leftrightarrow fracp_1T_1 = fracfrac361360p_1T_1 + 1 Leftrightarrow frac1T_1 = frac361360.frac1T_1 + 1\ Leftrightarrow 360.left( T_1 + 1 ight) = 361.T_1 Rightarrow T_1 = 360K\ Rightarrow t_1 = 360 - 273 \= 87^0Cendarray).