De Thi Giữa Kì 2 Lớp 3 Môn Toán

*
Tlỗi viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinch Đại học, Cao đẳng Tuyển sinc Đại học, Cao đẳng

Bộ Đề thi Toán thù lớp 3 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề)


Tải xuống 25 3.331 79

Tài liệu Sở đề thi Toán lớp 3 giữa học kì 2 năm học 2021 - 2022 bao gồm 15 đề thi tổng đúng theo trường đoản cú đề thi môn Toán thù 3 của các trường đái học tập trên toàn quốc đã có được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài xích thi giữa học tập kì 2 Tân oán lớp 3. Mời các bạn thuộc đón xem:

Phòng Giáo dục với Đào tạo ra .....

Bạn đang xem: De thi giữa kì 2 lớp 3 môn toán

Đề thi thân học tập kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

Phần 1

1.Đọc, viết số vào nơi trống (…)

Viết số

Đọc

2008

Hai nghìn không trăm linh tám

6385

………………………………..

…..

Ba nghìn ko trăm mười hai

7120

……………………………….

…..

Sáu nghìn bốn trăm chín mươi bảy

2.a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…)

b)Số nhỏ xíu độc nhất tất cả 4 chữ số là:…….

c)Số lập tức trước của 1000 là :……..

3.Nêu tên các nửa đường kính, đường kính bao gồm vào hình tròn mặt :

- Bán kính:…… - Đường kính:……

Phần 2

1. Đặt tính rồi tính:

805 + 6478 1317 × 5 3204 : 3

2. Tìm x:

7547 - x = 729

x – 4020 = 111

3. Có 40 lít dầu đựng phần đa vào 5 can. Hỏi 4 can dầu bao gồm bao nhiêu lít dầu ?

..................................

Phòng Giáo dục với Đào sinh sản .....

Đề thi giữa học kì 2 - môn: Tân oán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước lời giải đúng (3 diểm)

Câu 1: 4m 2centimet =........cm. Số điền vào khu vực trống là:

A. 4 B. 2 C. 42 D. 402

Câu 2: Chữ số làm việc hàng ngàn trong các 4519 là:

A.9

B.1

C.5

D.4

Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 24cm, chiều rộng là 4cm. Chiều lâu năm là:

A. 6centimet

B. 8cm

C.12cm

D.trăng tròn centimet

Câu 4: Lúc 7 giờ đồng hồ 55 phút thì:

A. Kim tiếng chính giữa số 6 và số 7, kim phút chỉ vào số 5.

B. Kyên giờ trọng điểm số 6 và số 7, kyên ổn phút ít chỉ vào số 11.

C. Klặng giờ đồng hồ chính giữa số 7 với số 8, kim phút chỉ vào số 5.

Xem thêm: Đề Thi Hk1 Văn 12 Bến Tre Năm 2020 Môn Văn Lớp 12, Bộ Đề Thi Ngữ Văn Lớp 12 Năm 2022

D. Kyên ổn giờ chính giữa số 7 cùng số 8, kyên phút chỉ vào số 11.

Câu 5: Trung điểm bên trên đoạn thẳng MN là điểm:

A. H B. I C. K D. G

Câu 6: Ta có: 4*37 > 4837 (Dấu * là một trong những chữ số) chữ số nên điền vào chỗ * là:

A. 9

B. 8

C. 7

D.6

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1.

a) (1 điểm) Đọc số sau: 5 275

b) (1 điểm) Viết số sau: Tám ngàn tứ trăm năm mươi mốt

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

4 837 + 3 427

8 273 - 5 634

1304 x 7

3 258 : 9

Câu 3:

a) Tìm X, biết: 7562 – X = 1928.

b) Tính giá trị biểu thức: 375 + 8 28

Câu 4. Có 128 cuốn sách được xếp phần đa vào 8 ông xã. Hỏi 5 ck bao gồm bao nhiêu quyển sách?

.......................................

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Tân oán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số bao gồm có :9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị chức năng là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn số 1 có 4 chữ số mà lại chữ số nghỉ ngơi từng hàng đầy đủ không giống nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Câu 2 :Điền kết quả tương thích vào :

*

Câu 3 :Ghi Đ hoặc S vào ô̇:

a) Từ 1000 mang đến 10 000 bao gồm 10 số tròn nghìṅ

b) 999m > 1kṁ

c)

*

1. C là điểm ở giữa 2 điểm A với Ḃ

2. A, I, B là 3 điểm thẳng hànġ

Câu 4 :Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Câu 5 :

a) Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 120m, chiều dài là 75m. Tính chiều rộng khu đất ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bởi chiều lâu năm khu đất nêu trên

Câu 6 :Ghi ra toàn bộ những giải pháp bố trí 3 chúng ta A, B, C vào ngồi tầm thường ngơi nghỉ 1 bàn, theo mẫu :

*

...................................

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

Câu 1 :Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) Bốn số như thế nào được viết theo thứ từ bỏ trường đoản cú Khủng đến bé nhỏ ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 :Cho hình tròn vai trung phong O

Hãy viết tên đoạn thẳng vào vị trí trống (…)

*

- Bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) Tìm x, biết: 2009 : x = 7

Câu 4 :Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 224m, chiều rộng bằng

*
chiều lâu năm. Tính chu vi mảnh đất kia.

Câu 5 :Trong một năm :

a) Những tháng làm sao tất cả 30 ngày ?

b) Những tháng nào bao gồm 31 ngày ?

....................................

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Tân oán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ gồm câu trả lời đúng nhất

Câu 1 :Số bao gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, cha đơn vị chức năng được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 :3426 = 3000 + … + đôi mươi + 6

Số tương thích viết vào địa điểm chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 :Số lớn số 1 trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 :Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

*

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 :Đồng hồ chỉ :

*

a) 8 giờ 15 phút

b) 9h 15 phút

c) 3 giờ 40 phút

Câu 6 :Tháng tám trong thời hạn có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 :Ngày 30 tháng 5 là ngày nhà nhật thì ngày một mon 6 cùng năm kia là:

a) Thđọng hai

b) Thứ đọng ba

c) Thđọng tư

Câu 8 :Các đường kính gồm vào hình tròn trọng điểm O bên là:

*

a) AB với MN

b) AB và CD

c) CD cùng MN

Phần 2.

Câu 1 :Viết các số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo vật dụng trường đoản cú trường đoản cú to mang đến bé:…………………………………………………..