ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 SINH HỌC 7

Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 sinh học 7

*


Xem thêm: Nhâm Tý 1972 Mệnh Gì, Tuổi Con Gì, Hợp Hướng Nào Và Màu Gì Nhất?


*

Chương 1: Ngành động vật hoang dã ngulặng sinh Bài 1: Thế giới động vật đa dạng, đa dạng chủng loại Bài 2: Phân biệt động vật hoang dã với thực đồ. Điểm sáng thông thường của động vật Bài 4: Trùng roi Bài 5: Trùng phát triển thành hình với trùng giầy Bài 6: Trùng kiết lị cùng trùng nóng rét Bài 7: điểm lưu ý bình thường với vai trò thực tế của Động vật dụng ngulặng sinh Chương thơm 2: Ngành ruột vùng Bài 8: Tbỏ tức Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột vùng Bài 10: điểm lưu ý tầm thường với vai trò của ngành Ruột vùng Chương thơm 3: Các ngành giun Bài 11: Sán lá gan Bài 12: Một số giun dẹp không giống với điểm sáng bình thường của ngành Giun dẹp Bài 13: Giun đũa Bài 14: Một số giun tròn không giống với Đặc điểm thông thường của ngành Giun tròn Bài 15: Giun đất Bài 17: Một số giun đốt không giống cùng điểm lưu ý phổ biến của ngành Giun đốt Cmùi hương 4: Ngành thân mềm Bài 18: Trai sống Bài 19: Một số thân mượt khác Bài 21: Điểm sáng phổ biến cùng phương châm của ngành Thân mượt Chương 5: Ngành chân khớp Bài 22: Tôm sông Bài 24: Đa dạng cùng mục đích của lớp Giáp xác Bài 25: Nhện với sự phong phú và đa dạng của lớp hình nhện Bài 26: Châu chấu Bài 27: Đa dạng với điểm lưu ý chung của lớp Sâu bọ Bài 29: điểm sáng bình thường với sứ mệnh của ngành Chân khớp Bài 30: Ôn tập phần 1 - Động đồ không xương sinh sống Chương thơm 6: Ngành động vật hoang dã bao gồm xương sống Bài 31: Cá chnghiền Bài 33: Cấu tạo nên trong của con cá chép Bài 34: Đa dạng và Đặc điểm thông thường của những lớp Cá Bài 35: Ếch đồng Bài 37: Đa dạng cùng Đặc điểm phổ biến của lớp lưỡng thê Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi lâu năm Bài 39: Cấu chế tác trong của thằn lằn Bài 40: Đa dạng với điểm sáng chung của lớp Bò gần kề Bài 41: Chlặng bồ câu Bài 43: Cấu chế tạo ra trong của chyên ý trung nhân câu Bài 44: Đa dạng cùng điểm lưu ý phổ biến của lớp chlặng Bài 46: Thỏ Bài 47: Cấu chế tạo vào của thỏ Bài 48: Đa dạng của lớp Thụ. Bộ Trúc huyệt, bộ Trúc túi Bài 49: Đa dạng của lớp thụ bộ dơi và cỗ cá voi Bài 50: Đa dạng của lớp trúc bộ ăn sâu bọ, cỗ gặm nhnóng, bộ ăn giết Bài 51: Đa dạng của lớp thụ các bộ móng guốc cùng bộ linh trưởng Chương 7: Sự tiến hóa của động vật hoang dã Bài 53: Môi ngôi trường sinh sống cùng sự chuyên chở dịch chuyển Bài 54: Tiến hóa về tổ chức khung hình Bài 55: Tiến hóa về chế tạo ra Bài 56: Cây tạo ra giới động vật Chương thơm 8: Động đồ dùng cùng đời sống con bạn Bài 57: Đa dạng sinc học tập Bài 58: Đa dạng sinh học tập (tiếp theo) Bài 59: Biện pháp chiến đấu sinch học Bài 60: Động đồ dùng quý và hiếm Bài 63: Ôn tập Đề thi Sinc học tập 7 Đề thi Sinc học tập 7 Học kì 1 bao gồm đáp án Đề thi Sinh học 7 Học kì 2 gồm lời giải