Đề Thi Giữa Kì Hóa 11

*
Tlỗi viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học tập, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Sở đôi mươi Đề thi Hóa Học lớp 11 Giữa học kì 1 năm 2022 mua nhiều duy nhất


Tải xuống 87 1.062 42

Tài liệu Sở đề thi Hóa học lớp 11 Giữa học kì 1 năm học tập 2022 - 2023 gồm đôi mươi đề thi tổng đúng theo tự đề thi môn Hóa học tập 11 của những ngôi trường trung học cơ sở trên toàn nước đã được soạn lời giải cụ thể góp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao vào bài bác thi Giữa học tập kì 1 Hóa học tập 11. Mời các bạn cùng đón xem:


Bộ đôi mươi Đề thi Hóa Học lớp 11 Giữa học tập kì 1 năm 2022 thiết lập nhiều tốt nhất - Đề 1

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo thành .....

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì hóa 11

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Hóa Học lớp 11

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(không đề cập thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1. Dung dịch nào sau đâykhôngdẫn điện?

 A. Dung dịch NaCl trong nước.

 B. Dung dịch C2H5OH nội địa.

 C. Dung dịch KCl trong nước.

 D. Dung dịch H2SO4nội địa.

Câu 2. Trị số pH của dung dịch HCl 0,0005M là

 A. 2,4.

 B. 3,1.

 C. 1,68.

 D. 3,3.

Câu 3. Dãy nào dưới đây có các ion thuộc vĩnh cửu vào một dung dịch?

 A. NH4+, Al3+, NO3-, Cl-.

 B. K+, Ca2+, Cl-, CO32-.

 C. K+, Na+, OH-, HCO3-.

 D. Mg2+, PO43-, OH-, Ca2+.

Câu 4. Phản ứng hội đàm ion trong dung dịch các hóa học điện li thực tế là bội nghịch ứng giữa các

 A. nguyên ổn tử.

 B. ion.

 C. tinh thể.

 D. phân tử.

Câu 5. Dung dịch làm sao dưới đây có môi trường kiềm?

 A. Dung dịch có = 10-11M.

 B. Dung dịch bao gồm = 10-7M.

 C. Dung dịch gồm = 10-7M.

 D. Dung dịch bao gồm = 10-11M.

Câu 6. Thí nghiệm như thế nào tiếp sau đây gồm ra đời hóa học khí nhưng lại ko xuất hiện chất kết tủa?

 A. Cho dung dịch (NH4)2SO4vào dung dịch Ba(OH)2.

 B. Cho hỗn hợp FeCl3vào dung dịch NH3.

 C. Cho dung dịch (NH4)2CO3vào hỗn hợp Ca(OH)2.

 D. Cho hỗn hợp HCl vào dung dịch NH4HCO3.

Câu 7. Phản ứng làm sao sau đây bao gồm pmùi hương trình ion rút ít gọn là: S2-+ 2H+→ H2S?

 A. Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S.

 B. Na2S + 2CH3COOH → 2CH3COONa + H2S.

 C. FeS + 2HCl → FeCl2+ H2S.

 D. FeS + H2SO4→ FeSO4+ H2S.

Câu 8. Dung dịch làm sao dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ?

 A. Dung dịch bao gồm pH = 8.

 B. Dung dịch bao gồm pH = 10.

 C. Dung dịch có pH = 4.

 D. Dung dịch có pH = 7.

Câu 9. Trong số những muối sau: KHSO4, CH3COONa, NH4Cl, Ca3(PO4)2, số muối axit là

 A. 3.

 B. 1.

 C. 2.

 D. 4.

Câu 10. Trong những hỗn hợp, hóa học nào sau đây gồm phản ứng với NaHCO3?

 A. KOH.

 B. NaCl.

 C. KNO3.

 D. Na2SO4.

Câu 11. Phản ứng xảy ra trong dung dịch thân cặp hóa học như thế nào sau đấy là phản nghịch ứng hiệp thương ion?

 A. BaCl2+ K2SO4.

 B. SO2+ H2S.

 C. Cu + H2SO4sệt.

 D. sắt + HCl.

Câu 12. Phương thơm trình điện li nào tiếp sau đây được viết đúng ?

 A. H2SO4⇌ H++ HSO4-.

 B. H2CO3⇌ H++ HCO3-.

 C. H2SO3→ 2H++ SO32-.

 D. Na2S ⇌ 2Na++ S2-.

Câu 13. Có 4 dung dịch: NaOH, NaCl, CH3COOH, Na2SO4đều có độ đậm đặc 0,1M. Dung dịch gồm tổng mật độ mol của những ion nhỏ tuổi độc nhất vô nhị là

 A. NaCl.

 B. NaOH.

 C. CH3COOH.

 D. Na2SO4.

Câu 14. Hòa rã một ít tinc thể CH3COOK vào hỗn hợp CH3COOH thì mật độ H+trong dung dịch chiếm được sẽ biến đổi ra làm sao đối với hỗn hợp ban đầu?

 A. tăng.

 B. tăng kế tiếp giảm.

 C. ko đổi.

 D. sút.

Câu 15. Hiđroxit nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

 A. Fe(OH)3.

 B. Zn(OH)2.

Xem thêm: 5 Cách Kết Nối Laptop Với Tivi, 8 Cách Kết Nối Máy Tính

 C. KOH.

 D. Ba(OH)2.

Câu 16. Dãy hóa học làm sao tiếp sau đây, nội địa đều là chất điện li yếu ?

 A. H2S, HCl, NH3.

 B. CuCl2, HCOOH, Ba(OH)2.

 C. H2S, CH3COOH, H3PO4.

 D. NaCl, H2SO3, Al2(SO4)3.

Câu 17. Theo tngày tiết Areniut, tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

 A. Một phù hợp chất trong yếu tắc phân tử bao gồm hiđro là axit.

 B. Axit càng nhiều H thì sẽ càng dũng mạnh.

 C. Bazơ táo tợn là bazơ các nút.

 D. Bazơ là chất lúc tung nội địa phân li ra anion OH-.

Câu 18. Trong số các chất sau: Cu(OH)2, Ba(NO3)2, HClO2, H2S, chất năng lượng điện li mạnh mẽ là

 A. HClO2.

 B. H2S.

 C. Ba(NO3)2.

 D. Cu(OH)2.

Câu 19. Cặp hóa học làm sao dưới đây vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa chức năng cùng với dung dịch NaOH?

 A. Zn(OH)2, NaHCO3.

 B. Al(OH)3, NH4HSO4.

 C. KAlO2, (NH4)2CO3.

 D. NH4Cl, NaHS.

Câu 20.Hòa tung m gam tất cả hổn hợp X gồm nhì muối bột vào nước chiếm được hỗn hợp chứa 0,05 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol Cl-và x mol SO42-. Giá trị của m là

 A. 29,85.

 B. 23,7.

 C. 16,6.

 D. 13,05.

Câu 21. Cho 4 dung dịch loãng, có cùng mật độ mol: C2H5COOH, HCl, NH3, Ba(OH)2. Dung dịch gồm pH nhỏ độc nhất vô nhị và lớn nhất thứu tự là

 A. HCl với NH3.

 B. CH3COOH và Ba(OH)2.

 C. HCl cùng Ba(OH)2.

 D. CH3COOH và NH3.

Câu 22. Dung dịch X cất 0,07 mol H+; a mol Al3+; 0,12 mol NO3-và 0,02 mol SO42-. Cho 1đôi mươi ml hỗn hợp hỗn hợp KOH 1,2M cùng Ba(OH)đôi mươi,1M vào X, sau khoản thời gian những phản nghịch ứng dứt, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 5,835.

 B. 5,055.

 C. 4,275.

 D. 4,512.

Câu 23. Cho 4,48 lkhông nhiều CO2vào 150 ml dung dịch Ca(OH)21M, cô cạn hỗn hợp những hóa học sau phản ứng ta chiếm được chất rắn tất cả khối lượng là

 A. 18,1 gam.

 B. 15 gam.

 C. 8,4 gam.

 D. đôi mươi gam.

Câu 24. Hỗn vừa lòng X tất cả (NH4)2SO4và Na2CO3. Cho 2,91 gam X công dụng với hỗn hợp BaCl2dư nhận được 5,285 gam kết tủa. Cho 2,91 gam X tác dụng với hỗn hợp KOH dư, thì số mol KOH đã phản nghịch ứng là

 A. 0,030 mol.

 B. 0,015 mol.

 C. 0,0trăng tròn mol.

 D. 0,025 mol.

Câu 25. Cho từ từ 65 ml dung dịch HCl 1,6M vào 70 ml dung dịch Na2CO30,8M, sau thời điểm những phản ứng chấm dứt chiếm được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

 A. 0,2668.

 B. 0,9408.

 C. 1,0752.

 D. 0,8064.

Câu 26. Cho khoan thai cho đến khi hết 140 ml dung dịch NaOH 0,6M vào 90 ml dung dịch AlCl30,3M. Kăn năn lượng kết tủa nhận được là

 A. 0,936 gam.

 B. 1,560 gam.

 C. 1,872 gam.

 D. 1,404 gam.

Câu 27. NH3miêu tả tính khử lúc công dụng với hóa học X và biểu lộ tính bazơ khi công dụng với hóa học Y. Các chất X, Y khớp ứng là

 A. O2, HCl.

 B. HCl, O2.

 C. H2O, ZnCl2.

 D. ZnCl2, H2O.

Câu 28. Trộn 80 ml dung dịch HCl 0,03M cùng với 50 ml hỗn hợp H2SO40,02M nhận được hỗn hợp có pH = x. Giá trị của xngay sát nhấtvới mức giá trị làm sao sau đây?

 A. 1,6.

 B. 1,5.

 C. 2,0.

 D. 1,8.

Câu 29. Cho 150 ml dung dịch CuSO40,1M vào 30 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)đôi mươi,1M, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 0,699.

 B. 1,287.

 C. 4,083.

 D. 2,169.

Câu 30. Trộn tía dung dịch: HCl 0,2M; H2SO40,1M và HNO30,08M với thể tích đều nhau thu được dung dịch X. Cho 150 ml X công dụng cùng với 150 ml dung dịch tất cả hổn hợp NaOH 0,1M với KOH 0,058M nhận được hỗn hợp Y tất cả pH = x. Giá trị của x là