ĐỀ THI GIỮA KÌ LỚP 3

Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 1 năm học tập 2021 - 2022 Đề số 2

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học tập 2021 – 2022 Đề 2Đáp án đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm học 2021 – 2022

Đề thi giữa học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2021 - Đề số 2 là tư liệu được soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kỉnh kiến thức những dạng bài xích tập hay chuẩn bị cho bài thi thân học tập kì 1 cực tốt. Sau trên đây mời các em thuộc tìm hiểu thêm và cài đặt về để ôn tập thi giữa kì lớp 3 đạt tác dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì lớp 3

Sở đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm học tập 2021 - 2022 Đề 1

Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm học tập 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm học 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi thân kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 5


Để cài đặt đề thi, mời ấn vào con đường liên kết sau: Đề thi toán thù lớp 3 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

Xem thêm: Took Over Là Gì - Ý Nghĩa Của Một Số Cụm Từ Khác Với Take

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc

Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các số 139; 187; 142; 193, số lớn nhất là số:

A. 139

B. 187

C. 142

D. 193

Câu 2: Kết trái của phép nhân 14 × 5 là:

A. 100

B. 90

C. 80

D. 70

Câu 3:

*
của 74kg là:

A. 37kg

B. 36kg

C. 35kg

D. 34kg

Câu 4: Số phù hợp để điền vào địa điểm chnóng 1m 12cm = …centimet là:

A. 122

B. 110

C. 112

D. 121

Câu 5: Chu vi hình tam giác tất cả độ lâu năm tía cạnh theo thứ tự là 5centimet, 7cm với 13cm là:

A. 24cm

B. 25cm

C. 26cm

D. 27cm

Câu 6: Hình sau đây có:


A. 5 hình tam giác, 3 hình tđọng giác

B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ đọng giác

C. 3 hình tam giác, 4 hình tứ giác

D. 4 hình tam giác, 4 hình tđọng giác

I. Phần từ luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

a) 173 + 318

b) 282 – 97

c) 48 × 6

d) 40 : 5

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a) 16 × 7 + 284

b) 868 – 72 x 3

Câu 9 (1 điểm): Tìm x, biết:

a) x × 3 = 15

b) x : 4 = 24

Câu 10 (2 điểm): Đoạn dây trước tiên dài 17dm, đoạn dây lắp thêm hai nhiều năm vội vàng 5 lần đoạn dây thứ nhất. Hỏi:

a) Đoạn dây vật dụng nhị nhiều năm từng nào đề-xi-mét?

b) Hai đoạn dây tương đối dài tất cả từng nào đề-xi-mét?

Đáp án đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm học tập 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: A

II. Phần tự luận

Câu 7: Học sinh từ đặt phnghiền tính rồi tính:

a) 173 + 318 = 491

b) 282 – 97 = 185

c) 48 × 6 = 288

d) 40 : 5 = 8

Câu 8:

a) 16 × 7 + 284 = 112 + 284 = 396

b) 868 – 72 x 3 = 868 – 216 = 652

Câu 9:

a) x × 3 = 15

x = 15 : 3

x = 5

b) x : 4 = 24

x = 24 × 4

x = 96

Câu 10:

a) Đoạn dây sản phẩm công nghệ nhì lâu năm số đề-xi-mét là:

17 × 5 = 85 (dm)

b) Hai đoạn dây dài toàn bộ số đề-xi-mét là:

17 + 85 = 102 (dm)

Đáp số: a) 85dm

b) 102dm

---------------

Ngoài Đề thi Tân oán thân học kì 1 lớp 3 trên. Các chúng ta cũng có thể bài viết liên quan nhiều đề thi hay cùng quality, các dạng toán nâng cấp tốt với nặng nề dành cho chúng ta học tập Tân oán lớp 3 được chắc chắn, củng thế và núm chắc kỹ năng tuyệt nhất.