ĐỀ THI GIỮA KÌ MÔN TOÁN LỚP 7

Hệ thống dạy dỗ neftekumsk.com xin giới thiệu mang đến quý phụ huynh, thầy cô cùng các em học viên Tuyển tập Đáp án cùng Đề kiểm tra thân học kì II - MônTân oán Lớp 7. Hi vọng đề đã là tài liệu có ích góp chúng ta học viên ôn tập lại kỹ năng, rèn luyện năng lực có tác dụng bài xích. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì môn toán lớp 7

TUYỂN TẬP.. ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II TOÁN 7

ĐỀ SỐ 01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRƯỜNG THCS & trung học phổ thông NGUYỄN TẤT THÀNH

----------------------

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2018 - 2019

MÔN: TOÁN LỚPhường 7

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1:(2 điểm)

1.Cho biểu thức: A = $frac116x^4+3x^2-frac54x+5$. Tính quý hiếm của biểu thức A lúc $x=4$.

2.Cho biểu thức B = $fracx^3-4x^2y+3y^2-43x^3-3y^2-3y$. Tính quý hiếm của biểu thức B Khi $x=frac12;y=-1$.

Câu 2:(2,5 điểm)Cho biểu thức: C = $4x+3$

1.Tính quý giá của biểu thức C tại $x$ thỏa mãn nhu cầu $|2x-1|=frac32$

2.Với quý giá nào của $x$ thì C = $frac-52$.

Câu 3:(1,5 điểm)Tính giá trị của biểu thức D = $frac4x-5y3x+4y$ cùng với $fracxy=frac34$

Câu 4:(3,5 điểm)Cho tam giác DEF (DE = DF). Call N và M theo thứ tự là trung điểm của DE và DF, kẻ DH vuông góc với EF tại H.

1.Chứng minh: HE = HF. Giả sử DE = DF = 5 cm; EF = 8 centimet. Tính độ nhiều năm đoạn DH.

2.Chứng minh: EM = FN với $widehatDEM=widehatDFN$.

3.hotline giao điểm của EM và FN là K. Chứng minh: KE = KF.

4.Chứng minc bố điểm D, K, H thẳng sản phẩm.

Câu 5:(0,5 điểm)Cho nhị biểu thức: M = $3xleft( x-y ight)$ với N = $y^2-x^2$. Biết $left( x-y ight)vdots 11$. Chứng minh rằng: (M – N) $vdots 11$

---------------Hết-------------------

-Cán cỗ coi thi ko phân tích và lý giải gì thêm.

-Học sinch không áp dụng tài liệu và máy tính đuc rút.

HƯỚNG DẪN GIẢI:

Câu 1.

1.Thay x = 4 vào A ta được:

$A=frac116.4^4+3.4^2-frac54.4+5=64$

Vậy A=64 tại x=4

2.

Ttốt $x=frac12,y=-1$ vào B ta được:

$B=fracleft( frac12 ight)^3-4.frac12^2.left( -1 ight)+3.left( -1 ight)^2-43.left( frac12 ight)^3-3.left( -1 ight)^2-3.left( -1 ight)$

$=fracfrac18+4.frac14+3-43.frac18-3+3=fracfrac183.frac18=frac13$

Vậy $B=frac13$ trên $x=frac12;y=-1$

Câu 2.

1.Ta có:

$left| 2x-1 ight|=frac32$

$=>left< eginalign& 2x-1=frac32 \và 2x-1=frac-32 \endalign ight.$

$=>left< eginalignvà x=frac54 \& x=frac-14 \endalign ight.$

+Với $x=frac54=>C=4.frac54+3=8$

+ Với $x=frac-14=>C=4.left( -frac14 ight)+3=-1+3=2$

2.$C=frac-52=>4x+3=-frac52=>4x=-frac52-3=>x=frac-112:4=>x=frac-118$

Câu 3.

$D=frac4x-5y3x+4y=frac4.left( fracxy ight)-53.left( fracxy ight)+4$ (phân tách cả tử và chủng loại mang đến y)

Mà $fracxy=frac34$

$=>D=frac4.frac34-53.frac34+4=frac3-5frac254=frac-825$

Câu 4.

*

1.

Xét $Delta DHE$ và $Delta DHF$ có:

HD: chung

DE = DF (gt)

$widehatDHE=widehatDHF=90^0$

=>$Delta DHE=Delta DHF$ (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

=> EH = FH (cạnh tương ứng)

=>$widehatHDE=widehatHDF$ (góc tương ứng)

Ta có:

EF = 8cm

Mà $EH=FH=fracEF2=>EH=frac82=4cm$

Áp dụng định lý Pytago đến tam giác DEH vuông tại H:

$DE^2=DH^2+EH^2=>5^2=DH^2+4^2=>DH^2=9=>DH=3$

2.

Xét $Delta DEM$ cùng $Delta DFN$ có:

DE = DF

DM = Doanh Nghiệp (Vì M, N là trung điểm của DE = DF)

$widehatD$ :chung

=>$Delta DEM=Delta DFN$ (c – g – c )

=> EM = EN (cạnh tương ứng)

=>$widehatDEM=widehatDFN$ (góc tương ứng)

3.

Xét $Delta DEK$ với $Delta DFK$ có;

DE = DF

$eginalignvà widehatDEK=widehatDFK,,left( cmt ight) \và widehatEDK=widehatFDK,left( cmt ight) \endalign$

=>$Delta DEK=Delta DFK$ (g – c – g )

=> EK = FK (cạnh tương ứng)

4.

Có: DE = DF => D trực thuộc đường trung trực của EF

KE = KF (cmt) => K thuộc con đường trung trực của EF

Mà H là trung điểm EF

=>H nằm trong đường trung trực của EF.

=>Ba điểm D, K, H trực tiếp hàng.

ĐỀ SỐ 02

TRƯỜNG THCS SƠN ĐÔNG

--------**---------

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 3

Môn: Toán thù lớp 7 – Năm học: 2018 - 2019

Thời gian làm cho bài: 90 phút

I.TRẮC NGHIỆM:(2,0 điểm) Hãy chọn đán án đúng:

Điểm kiểm tra unique môn Toán thù của học sinh lớp 7A1 được những thống kê lại trong bảng sau (Dùng bảng số liệu để vấn đáp câu 1, câu 2)

Điểm số (x)

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

2

2

6

7

10

9

4

N = 40

Câu 1:Mốt của tín hiệu là:

A.40 B. 5 C. 8 D. 18

Câu 2:Điểm đánh giá trung bình môn Toán của những học viên vào lớp 7A1 bằng:

A.7,4 B. 7,5 C. 7,6 D. 7.7

Câu 3:Tam giác vuông bao gồm cạnh huyền bởi 10, một cạnh góc vuông bằng 8. Cạnh góc vuông còn lại bao gồm độ lâu năm là:

A.6 B. 2 C. 18 D. $sqrt164$

Câu 4:Phát biểu làm sao sau đó là sai:

A.Tam giác cân tất cả hai cạnh cân nhau.

B.Tam giác cân bao gồm nhị góc đều bằng nhau.

C.Tam giác vuông cân nặng tất cả một góc bằng $60^0$

D.Tam giác đều phải có cha cạnh cân nhau.

II.TỰ LUẬN(8,0 điểm)

Bài 1:(1,5 điểm)Điểm đánh giá học kì I môn Tân oán của học viên lớp 7A được ghi lại trong bẳng bên dưới đây:

4

5

3

5

4

7

6

9

6

10

7

8

7

8

9

9

4

5

10

10

6

7

6

2

10

6

8

7

8

3

5

6

5

3

6

6

6

6

3

6

a.Dấu hiệu khảo sát là gì ?

b.Lập bảng tần số của dấu hiệu. Tính số vừa đủ cộng.

c.Tìm kiểu mốt của tín hiệu.

Bài 2:(2,5 điểm)

1.Thực hiện nay phxay tính:

a.$10.sqrt0,01.sqrtfrac169+3.sqrt49-frac16.sqrt4$

b.$23frac14.frac75-13frac14:frac57$

2.Tính quý hiếm của biểu thức $15x^3y-20xy+10xy^2$ cùng với $x,y$ thỏa mãn:

$3.2^x+1-15=33$ với $frac12y-frac34=frac-12$

Bài 3:(3,5 điểm)Cho tam giác ABC tất cả góc A bởi $90^0$, phân giác BE, E $in $ AC. Lấy điểm H nằm trong cạnh BC làm thế nào cho BH = BA.

a.Chứng minh: EH $ot $ BC.

b.Chứng minh: BE là mặt đường trung trực của AH.

c.Đường thẳng EH giảm đường trực tiếp AB sinh sống K. Chứng minh: EK = EC.

d.Chứng minh: AH // KC.

Bài 4:(0,5 điểm)Cho $abc e 0$ và $fraca+b-cc=fracb+c-aa=fracc+a-bb$

Tính quý giá biểu thức P = $left( 1+fracba ight)left( 1+fraccb ight)left( 1+fracac ight)$

HƯỚNG DẪN GIẢI

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1.C

Câu 2.C

Câu 3.A

Câu 4.C

II.TỰ LUẬN

Bài 1.

a.

Dấu hiệu: Điểm kiểm soát học tập kì I môn Toán của học sinh lớp 7A

b.

Bảng tần số:

Điểm số (x)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

4

3

5

11

5

4

3

4

N=40

$TBC=frac2.1+3.4+4.3+5.5+6.11+7.5+8.4+9.3+10.440=6,275$

c.

Mốt của tín hiệu là: 6

Bài 2.

1.

a.$10sqrt0,01.sqrtfrac169+3sqrt49-frac16.sqrt4$

=$10.frac110.frac43+3.7-frac16.2=frac583$

b.$23.frac14.frac75-13.frac14.frac57=23.frac720-13.frac720=frac720left( 23-13 ight)=frac720.10=frac72$

2.

Ta có: $3.2^x+1-15=33=>3.2^x+1=48=>2^x+1=16=>2^x+1=2^4=>x+1=4=>x=3$

$frac12y-frac34=frac-12=>frac12y=frac14=>y=frac12$

Tgiỏi $x=3;y=frac12$ vào ta được:

$15.3^3.frac12-trăng tròn.3.frac12+10.3.left( frac12 ight)^2=180$

Bài 3.

*

a.

Xét $Delta BAE$ và $Delta BHE$ có:

$widehatABE=widehatHBE$ (vày BE là phân giác góc B)

BA = BH (gt)

BE: chung

=>$Delta BAE=Delta BHEleft( c-g-c ight)$

=>AE = HE (cạnh tương ứng)

=>$widehatBAE=widehatBHE$ (góc tương ứng)

Mà $widehatBAE=90^0$ =>$widehatBHE=90^0=>EHot BC$

b.

Xem thêm: Cách Cài Win Từ File Iso Ngay Trên Ổ Cứng, Please Wait

Ta có:

BA = BH (gt)

=>B trực thuộc đường trung trực của AH

Lại có: EA = EH (cmt)

=>E ở trong đường trung trực của AH

=>BE là con đường trung trực của AH (đpcm)

c.

Xét $Delta AEK$ cùng $Delta HEC$ có:

$widehatEAK=widehatEHC=90^0$

$widehatAEK=widehatHEC,$ (đối đỉnh)

AE = HE (cmt)

=>$Delta AEK=Delta HEC$ (g – c – g )

=>EK = EC (cạnh tương ứng)

=>AK = HC (cạnh tương ứng)

d.

Ta có: AH = HC (cmt) => BK = BC => B ở trong đường trung trực của KC

EK = EC (cmt) => E thuộc mặt đường trung trực của KC

=>BE là mặt đường trung trực của KC

=>$BEot KC$

Mà $BEot AH,,left( cmt ight)$

=>AH // KC (đpcm)

Bài 4.

Ta có:

$fraca+b-cc=fracb+c-aa=fracc+a-bb=>fraca+bc-1=fracb+ca-1=fracc+ab-1$

$=>fraca+bc=fracb+ca=fracc+ab$

+Nếu $a+b+c=0=>a+b=-c;b+c=-a;c+a=-b$

Có: $P=left( 1+fracba ight)left( 1+fraccb ight)left( 1+fracac ight)=fraca+ba.fracb+cb.fracc+ac=frac-ca.frac-ab.frac-bc=-1$

+ Nếu $a+b+c e 0$

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số đều nhau ta có:

$fraca+bc=fracb+ca=fracc+ab=frac2left( a+b+c ight)a+b+c=2$

$=>a+b=2c;b+c=2a;c+a=2b$

$=>P=frac2ca.frac2bc.frac2ab=2.2.2=8$

ĐỀ SỐ 03

TRƯỜNG trung học cơ sở PHÚC DIỄM

--------**---------

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Toán lớp 7 – Năm học: 2018 - 2019

Thời gian làm cho bài: 90 phút

I) TRẮC NGHIỆM:(2,0 điểm)

Bài 1:Hãy chnghiền lại phương pháp vấn đáp đúng:

a) Giá trị của biểu thức $x+2x^2y-y^2$ trên $x=-1;y=-1$ là:

A.0 B. -4 C. 2 D. -2

b) Bậc của đối chọi thức $-5xleft( xy ight)^2$ là:

A.2 B. 3 C. 4 D. 5

c) Cặp 1-1 thưc đồng dạng là:

A.$2x^3y^2$ với $-2y^2x^3$ B. $-12x^3y$ với $6xy^3$

C.$frac13left( ab^2 ight)^2$ cùng $frac-52a^2b^4$ D. $frac98xy^2z^3$ và $frac98x^3y^2z$

d) Tích của nhì đối chọi thức $frac-15x^2y$ cùng $-4left( xy^3 ight)^2$ là:

A.$frac-45x^3y^4$ B. $frac45x^3y^7$ C. $frac-45x^4y^4$ D. $frac45x^4y^7$

Bài 2:Trong các xác định sau, khẳng định như thế nào đúng, xác định làm sao không nên ?

A.Nếu hai tam giác tất cả cha góc đều bằng nhau từng đôi một thì hai tam giác đó đều bằng nhau.

B.Nếu A là góc sinh hoạt lòng của một tam giác cân nặng thì số đo góc A nhỏ rộng $90^0$.

C.Trong một tam giác vuông nhị góc nhọn bù nhau.

D.Góc quanh đó của một tam giác bằng tổng hai góc trong ko kề với nó.

II) TỰ LUẬN(8 điểm)

Bài 1:(1,5 điểm)

Một xạ thủ đột kích. Số điểm đã có được sau các lần phun được khắc ghi ở bảng sau:

7

9

10

9

9

10

8

7

9

10

7

10

9

8

10

8

9

8

8

9

10

10

10

9

9

9

8

7

8

9

9

9

8

8

9

9

Từ bảng số liệu bên trên, hãy:

a.Lập bảng tần số.

b.Tính số vừa phải cộng.

c.Tìm mốt của tín hiệu ?

Bài 2:(1 điểm)Tính giá trị của biểu thức: $2x-3y+4z^2$ trên $x=|-2|;y=-1;z=-1$

Bài 3:(1,5 điểm)Cho nhị biểu thức:

A = $frac35xy.left( -frac25xy^2z ight)^2$

B = $-5ax^3y^2z+2ax^3y^2z+frac13ax^3y^2z$ (với $a$ là hằng số)

a.Rút ít gọn A và B

b.Tìm tích của A cùng B rồi xác định thông số cùng search bậc của đối kháng thức chiếm được.

Bài 4:(3,5 điểm)Cho tam giác ABC bao gồm AB = AC = 5 cm; BC = 8 centimet. Kẻ AH $ot $ BC (H $in $ BC).

a.Chứng minh: HB = HC và $widehatBAH=widehatCAH$

b.Tính độ dài đoạn AH.

c.Kẻ HD $ot $ AB (D $in $ AB); HE $ot $AC (E $in $AC). Chứng minh: $Delta $ HDE là tam giác cân nặng.

d.Chứng minh: AH là đường trung trực của đoạn trực tiếp DE.

Bài 5:(0,5 điểm)Tìm tất cả những cặp số ngulặng $left( a;b ight)$ thỏa mãn điều kiện: $3a-b+2ab-10=0$

HƯỚNG DẪN GIẢI

A.TRẮC NGHIỆM

Bài 1.

a.B

b.D

c.A và C

d.D.

Bài 2.

A.sai

B.đúng

C.sai

D.đúng

B.TỰ LUẬN

Bài 1.

a.

Số điểm (x)

7

8

9

10

Tần số (n)

4

9

15

8

N=36

b.

$TBC=frac7.4+8.9+9.15+10.836=8,75$

c.

Mot = 9

Bài 2.

Ttuyệt x = | - 2| = 2, y = -1; z = -1 vào biểu thức, ta được:

$2.2-3.left( -1 ight)+4.left( -1 ight)^2=4+3+4=11$

Bài 3.

a.

$A=frac35xy.left( -frac25xy^2z ight)^2=frac12125.x^3y^5.z^2$

$B=-5x^3ay^2z+2x^3ay^2z+frac13x^3ay^2z=left( -5a+2a+frac13a ight)x^3y^2z=frac-83ax^3y^2z$

b.

Tích A.B=$frac12125x^3y^5z^2.left( -frac83 ight)ax^3y^2z=frac-32125ax^6y^7z^3$

=>Hệ số: $-frac32125$

Bậc: 6+7+3=16

Bài 4.

*

a.

Xét tam giác ABC bao gồm AB = AC

=>Tam giác ABC cân tại A

Mà AH là con đường cao

=>AH đôi khi là mặt đường trung con đường, đường phân giác

=>$left{ eginalignvà HB=HC \& widehatBAH=widehatCAH \endalign ight.$

b.

$BH=HC=fracBC2=4cm$

Áp dụng ĐL Pytago mang đến tam giác ABC vuông tại H

$AB^2=BH^2+AH^2=>AH^2=5^2-4^2=9=>AH=3$

c.

Xét $Delta ADH$ cùng $Delta AEH$ có:

$widehatADH=widehatAEH=90^0$

$widehatDAH=widehatEAH$ (cmt)

AH: chung

=>$Delta ADH=Delta AEH$ (cạnh huyền – góc nhọn)

=>AD = AE (cạnh tương ứng)

=> DH = EH (cạnh tương ứng)

=>$Delta HDE$ cân nặng tại H

d.

+HD = HE (cmt)

=>H thuộc con đường trung trực của DE

+AD = AE (cmt)

=>A thuộc mặt đường trung trực của DE

=>AH là đường trung trực của DE.

Bài 5.

$3a-b+2ab-10=0=>a.left( 3+2b ight)=b+10=>a=fracb+102b+3$

Mà a nguyên

Suy ra: $fracb+102b+3$ ngulặng $=>b+10vdots 2b+3=>2b+20vdots 2b+3=>left( 2b+3 ight)+17:left( 2b+3 ight)$

$=>17vdots left( 2b+3 ight)$ $=>2b+3in $ Ư(17)

Mà Ư(17) = $left pm 1;pm 17 ight$

+$2b+3=1=>2b=-2=>b=-1=>a=9$

Tương tự:

+$2b+3=-1=>b=-2=>a=-8$

+$2b+3=17=>b=7=>a=1$

+$2b+3=-17=>b=-10=>a=0$

Vậy những cặp (a;b) nguyên ổn là: (-8; -2); (1; 7); (9; -1)

ĐỀ SỐ 04

TRƯỜNG THCS CỔ NHUẾ

--------**---------

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Toán lớp 7 – Năm học: 2017 - 2018

Thời gian làm cho bài: 90 phút

I) TRẮC NGHIỆM (1 điểm)Chọn lời giải đúng:

Câu 1:Thu gọn gàng đơn thức $left( frac-73x^3y^2 ight).left( frac317x^2yz^3 ight)$ ta được đối chọi thức:

A.$x^4y^3z^2$ B. $frac-717x^5y^3z^3$ C. $frac717x^5y^3z^3$ D. $frac-717x^4y^3z^3$

Câu 2:Đơn thức như thế nào đồng dạng cùng với đối chọi thức $left( -5xy ight)^2$

A.$3x^2y$ B. $-7x^2y^2$ C. $-2xy^2$ D. $-2x^2y$

Câu 3:$Delta $ MNPhường cân trên M. Biết $widehatN=70^0$. Số đo góc M bằng:

A.$70^0$ B. $40^0$ C. $50^0$ D. $80^0$

Câu 4: $Delta $MNP bao gồm MP.. = 6 cm; MN = 10 cm; NPhường. = 8 centimet. Khẳng định nào sau đó là đúng:

A.$Delta $MNP.. cân C. $Delta $MNP vuông trên P

B.$Delta $MNPhường vuông tại M D. MN là cạnh huyền.

II) Tự luận(9 điểm)

Bài 1:(1,5 điểm)Một cô giáo quan sát và theo dõi thời gian làm cho bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh cùng lưu lại nhỏng sau:

10

5

8

8

9

7

8

9

14

8

5

7

8

10

9

8

10

7

14

8

9

8

9

9

9

9

10

5

5

14

Hãy cho biết:

a.Dấu hiệu nhưng fan ta đề nghị quan tâm là gì ?

b.Lập bảng tần số và tính số vừa đủ cộng (có tác dụng tròn cho chữ số thập phân lắp thêm hai)

Bài 2:(2 điểm)Thu gọn các đối chọi thức sau (cùng với $x,y$ là biến đổi số)

a.$12x^2y^2.left( -frac34x^3y ight)$

b.$-3x^3y^2.left( -x^2y ight)^3$

c.$-16x^3-n.left( -frac58ax^3+n ight).left( -2017x^n ight)^0$ (với $a$ là hằng số)

Bài 3:(1,5 điểm)

a.Thu gọn gàng cùng tìm kiếm bậc của đa thức A = $frac-34xy^2+frac12x^3yz+frac34xy^2-5x^3yz-8+frac52x^3yz$

b.Tính quý hiếm của A khi $x=-1;y=2;z=3$

Bài 4:(4 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại B, BC

Giá trị (x)

5

7

8

9

10

14

Tần số (n)

4

3

8

8

4

3

N=30

TBC$=frac5.4+7.3+8.8+9.8+10.4+14.330approx 8,63$

Bài 2.

a.$12x^2y^2.left( -frac34x^3y ight)=-9x^5y^3$

b.$-3x^3y^2.left( -x^2y ight)^3=-3x^9y^5$

c.$-16x^3-n.left( -frac58ax^3+n ight).left( -2017x^n ight)^0=left( -16 ight).left( frac-58 ight)ax^3-n+3+n.1=10ax^6$

Bài 3.

a.A=$frac-34xy^2+frac12x^3yz+frac34xy^2-5x^3yz-8+frac52x^3yz$

$=left( -frac34xy^2+frac34xy^2 ight)+left( frac12x^3yz-5x^3yz+frac52x^3yz ight)-8=-2x^3yz-8$

=>Bậc của đa thức: 5

b.

Tgiỏi x = -1; y=2; z=3 vào biểu thức:

$A=-2.left( -1 ight)^3.2.3-8=12-8=4$

Bài 4.

*

a.

Xét tam giác ACE có:

$left{ eginalign& ABot E \ & BC=BE \ endalign ight.left( gt ight)$

=>AB vừa là con đường cao vừa là con đường trung tuyến

=> Tam giác ACE cân nặng tại A

=> AB cũng chính là đường phân giác góc ACE

b.

Xét $Delta AHN$ với $Delta AHM$ có:

AH: chung

$widehatHAN=widehatHAM,left( cmt ight)$

$widehatANH=widehatAMH=90^0$

=>$Delta AHN=Delta AHM$ (cạnh huyền – góc nhọn)

=>HN = HM (cạnh tương ứng)

=> AN = AM (cạnh tương ứng)

=>Tam giác MAN cân nặng trên A

Ta có:AN = AM =>A ở trong mặt đường trung trực MN

HN=HM =>H trực thuộc mặt đường trung trực của MN

=>AH là con đường trung trực của MN

=>$AHot MN$

Mà $AHot CE$

=>MN // CE

c.

Xét tam giác CTP Hà Nội có:

CH cạnh huyền

Hà Nội là cạnh góc vuông

=>CH > HN

Mà TP Hà Nội = HM (cmt)

=>CH > HM

d.

Tam giác CMN cân nặng tại N

$Leftrightarrow widehatNCM=widehatNMC$

Mà MN // CE yêu cầu $widehatNMC=widehatMCE$

=>CM là tia phân giác góc ECA

Mà CM là đường cao

=>Tam giác CEA cân trên C

=>Tam giác CEA đều

=>AC = CE = 2BC

=>AC = 2BC

Vậy nhằm tam giác CMN cân nặng tại N thì tam giác ABC vuông trên B thỏa mãn: AC = 2BC

ĐỀ SỐ 05

TRƯỜNG THCS XUÂN ĐỈNH

NĂM HỌC: 2017 - 2018

------------------

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: Toán thù lớp 7

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Bài 1(2 điểm): Thời gian làm cho bài bác tập của học viên lớp 7A tính bằng phút được thống kê vị bảng sau