Đề Thi Giữa Kì Toán 10 Kì 2

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tmê man khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tmê say khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Đề thi Toán 10 Giữa kì hai năm 2022 - 2023 tất cả giải đáp (đôi mươi đề) | Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để ôn luyện với có tác dụng giỏi các bài bác thi Toán thù 10, bên dưới đấy là Top 20 Đề thi Toán 10 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 sách new Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttránh trí tuệ sáng tạo bao gồm câu trả lời, cực cạnh bên đề thi thỏa thuận. Hi vọng bộ đề thi này để giúp các bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 10.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì toán 10 kì 2

Đề thi Toán 10 Giữa kì hai năm 2022 - 2023 gồm đáp án (20 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(ko đề cập thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1. Trong các phương pháp sau, cách làm làm sao ko trình diễn y là hàm số của x?

A. 2x + y = 5;

B. x-1 + y = 5;

C. y = x2-2;

D. 2x2 – 3y2 = 0.

Câu 2. Cho hàm số dưới dạng bảng nhỏng sau:

x

0

1

2

3

4

y

0

1

4

9

16

Giá trị của hàm số y trên x = 1 là

A. 1;

B. 4;

C. 9;

D. 16.


Câu 3. Cho hàm số y = f(x) tất cả trang bị thị như hình dưới.

*
⇒A1;0,B3;2 là giao điểm của (C), (C").

Hàm số trên nghịch biến đổi bên trên khoảng

A. (– ∞; 2);

B. (2; + ∞);

C. (0; 2);

D. (– ∞; 0).

Câu 4. Hàm số y=x+2+5-x tất cả tập xác định là

A. (– 2; 5);

B. <– 2; 5>;

C. (– ∞; – 2> ∪ <5; + ∞);

D. ℝ – 2; 5.


Câu 5. Cho hàm số

*
. Giá trị của hàm số trên x = 5 là

A. – 1998;

B. 0;

C. 1;

D. Không trường tồn.

Câu 6. Trong những hàm số sau, hàm số làm sao không phải là hàm số bậc hai?

A. y = x2 – 2x + 1;

B. y = (x2)2 – 3x2 + 6;

C. y = x2 + 5x + 9;

D. y = 10 – 4x – x2.

Câu 7. Cho vật thị hàm số bậc nhị y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) nlỗi hình vẽ sau.

*

Điều kiện của hệ số a của hàm số bậc nhì này là

A. a = 1;

B. a > 1;

C. a > 0;

D. a 2 + 5 + 3x có trục đối xứng là

A. x=32;

B. x=-32;

C. x = 3;

D. x = 5.

Câu 9. Cho hàm số bậc nhị f(x) = – 2x2 – x + 1. Giá trị lớn số 1 của hàm số là

A. -14;

B. -98;

C. 98;

D. Không trường thọ.

Câu 10. Cho hàm số bậc nhị bao gồm bảng trở thành thiên nhỏng sau:

*

Công thức hàm số bậc hai trên là

A. y = – x2 + 4x;

B. y = x2 + 4x;

C. y = x2 – 4x;

D. y = – x2 – 4x.

Câu 11. Biểu thức như thế nào sau đây không phải là tam thức bậc hai?

A. f(x) = 2x2 + 5x – 3;

B. f(x) = x2 – 9;

C. f(x) = 32x2 + 3x + 4;

D. f(x) = x4 – 2x2 + 5.

Câu 12. Cho tam thức bậc hai f(x) = ax2 + bx + c, (a ≠ 0) cùng ∆ = b2 – 4ac. Mệnh đề như thế nào tiếp sau đây đúng?

A. Nếu ∆ > 0 thì f(x) luôn luôn cùng vết với hệ số a, với tất cả x ∈ ℝ;

B. Nếu ∆ -b2a ;

D. Nếu ∆ 0 Khi còn chỉ Lúc x ∈ (1; 3);

D. f(x) ≥ 0 khi và chỉ còn khi x ∈ <1; 3>.

Câu 14. Tam thức như thế nào tiếp sau đây luôn luôn dương với mọi giá trị của x?

A. x2 – 10x + 2;

B. x2 – 2x – 10;

C. x2 – 2x + 10;

D. – x2 + 2x + 10.

Xem thêm: Nữ 1968 Mệnh Gì - Xem Tử Vi Tuổi Mậu Thân Nữ Mạng Sinh Năm 1968

Câu 15. Call S là tập nghiệm của bất pmùi hương trình x2 – 8x + 7 ≥ 0. Tromg những tập đúng theo sau, tập nào ko là tập con của S?

A. (– ∞; 0>;

B. <6; + ∞);

C. <8; + ∞>;

D. (– ∞; – 1>.

Câu 16. Trong những tuyên bố sau, phát biểu làm sao là đúng?

A. Tập nghiệm của phương thơm trình ax2+bx+c=dx+e là tập nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2;

B. Tập nghiệm của pmùi hương trình ax2+bx+c=dx+e là tập hòa hợp những nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2 vừa lòng bất phương trình dx + e ≥ 0;

C. Mọi nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2 phần đông là nghiệm của phương thơm trình ax2+bx+c=dx+e;

D. Tập nghiệm của pmùi hương trình ax2+bx+c=dx+e là tập vừa lòng những nghiệm của pmùi hương trình ax2 + bx + c = (dx + e)2 thỏa mãn bất phương trình ax2 + bx + c ≥ 0.

Câu 17. Trong các tuyên bố sau, phát biểu nào là đúng?

A. Tập nghiệm của phương trình ax2+bx+c=dx2+ex+f là tập nghiệm của phương thơm trình ax2 + bx + c = dx2 + ex + f;

B. Tập nghiệm của pmùi hương trình ax2+bx+c=dx2+ex+f là tập nghiệm của pmùi hương trình (ax2 + bx + c)2 = (dx2 + ex + f)2;

C. Mọi nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = dx2 + ex + f phần đa là nghiệm của pmùi hương trình ax2+bx+c=dx2+ex+f;

D. Tập nghiệm của phương thơm trình ax2+bx+c=dx2+ex+f là tập hợp các nghiệm của phương thơm trình ax2 + bx + c = dx2 + ex + f thỏa mãn bất phương trình ax2 + bx + c ≥ 0 (hoặc dx2 + ex + f ≥ 0).

Câu 18. Pmùi hương trình -x2+4x=2x-2 bao gồm số nghiệm là

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 19. Cho phương thơm trình -x2+4x-3=2m+3x-x2 (1). Để phương thơm trình (1) bao gồm nghiệm thì m ∈ . Giá trị a2 + b2 bằng

A. 2;

B. 4;

C. 1;

D. 3.

Câu đôi mươi. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang lại đường thẳng d: – x + 2y + 7 = 0. Vectơ pháp con đường của đường thẳng d là

A. n→=1;-2;

B. n→=-1;2;

C. n→=2;-1;

D. n→=2;1.

Câu 21. Điểm như thế nào dưới đây ko thuộc mặt đường trực tiếp d: 2x – 5y + 3 = 0?

A. A(1; 1);

B. B0;35;

C. C-32;0;

D. D(2; 3).

Câu 22. Pmùi hương trình tmê man số của mặt đường trực tiếp ∆ đi qua điểm A(– 4; 2) với dìm u→=2;-5 làm cho vectơ chỉ pmùi hương là

*

Câu 23. Phương thơm trình tổng quát của mặt đường thẳng d đi qua điểm A(1; – 3) với nhấn n→=-2;7 có tác dụng vectơ pháp đường là

A. 2x – 7y + 23 = 0;

B. – 2x + 7y – 23 = 0;

C. 2x – 7y – 23 = 0;

D. – 2x – 7y + 23 = 0.

Câu 24. Cho con đường thẳng d tất cả phương trình tổng quát: x + 2y – 3 = 0. Phương thơm trình tđê mê số của mặt đường trực tiếp d là

*

Câu 25. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang đến hai điểm A(3; – 1) cùng B(– 6; 2). Pmùi hương trình như thế nào dưới đây không hẳn là phương thơm trình tyêu thích số của mặt đường thẳng AB?

*

Câu 26. Trong phương diện phẳng tọa độ, xét hai tuyến đường trực tiếp

∆1: a1x + b1y + c1 = 0; ∆2: a2x + b2y + c2 = 0.

và hệ phương trình:

*
(*).

khi đó, ∆­1 trùng với ∆2 Lúc và chỉ lúc

A. hệ (*) có vô vàn nghiệm;

B. hệ (*) vô nghiệm;

C. hệ (*) bao gồm nghiệm duy nhất;

D. hệ (*) bao gồm hai nghiệm.

Câu 27. Cho điểm M(x0; y0) với đường trực tiếp ∆: ax + by + c = 0. Khoảng cách từ điểm M mang đến mặt đường trực tiếp ∆, kí hiệu là d(M, ∆), được tính vị công thức

A. dM,∆=|ax0+by0+c|a2+b2;

B. dM,∆=ax0+by0+ca2+b2;

C. dM,∆=ax0+by0+cx02+y02;

D. dM,∆=|ax0+by0+c|x02+y02.

Câu 28. Trong khía cạnh phẳng tọa độ, đến hai tuyến phố trực tiếp

∆1: a1x + b1y + c1 = 0; ∆2: a2x + b2y + c2 = 0,

với các vectơ pháp đường n1→=a1;b1 cùng n2→=a2;b2 khớp ứng. lúc kia góc φ thân hai đường trực tiếp đó được xác định vày công thức

A. cosφ=cosn1→,n2→=n1→.n2→|n1→|.|n2→|=a1a2+b1b2a12+b12.a22+b22;

B. cosφ=-|cosn1→,n2→|=|n1→.n2→||n1→|.|n2→|=|a1a2+b1b2|a12+b12.a22+b22;

C. cosφ=|cosn1→,n2→|=|n1→.n2→||n1→|.|n2→|=|a1a2+b1b|a12+b12.a22+b22;

D. cosφ=|cosn1→,n2→|=|n1→.n2→||n1→|.|n2→|=|a1a2+b1b2|a12+a22.b12+b22.

Câu 29. Khoảng bí quyết từ điểm M(5; – 1) đến con đường trực tiếp d: 3x + 2y + 13 = 0 là

A. 213;

B. 2813;

C. 26;

D. 132.

Câu 30. Góc giữa hai tuyến đường trực tiếp a: 6x – 5y + 15 = 0 cùng b:

*
bằng

A. 30°;

B. 90°;

C. 60°;

D. 45°.

Câu 31. Phương trình nào sau đây là phương trình con đường tròn?

A. x2 + 2y2 – 4x – 8y + 1 = 0;

B. x2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0;

C. x2 + y2 – 2x – 8y + 20 = 0;

D. 4x2 + y2 – 10x – 6y – 2 = 0.

Câu 32. Đường tròn (x + 3)2 + (y – 4)2 = 16 có chổ chính giữa là

A. I(3; 4);

B. I(3; – 4);

C. I(– 3; 4);

D. I(– 3; – 4).

Câu 33. Pmùi hương trình như thế nào sau đây là phương trình của đường tròn trọng tâm I(1; 2), bán kính bằng 5?

A. x2 + y2 – 2x – 4y – trăng tròn = 0;

B. x2 + y2 + 2x + 4 + đôi mươi = 0;

C. x2 + y2 + 2x + 4y – đôi mươi = 0;

D. x2 + y2 – 2x – 4y + đôi mươi = 0.

Câu 34. Phương thơm trình đường tròn đường kính AB cùng với A(1; 3) với B(5; – 1) là

A. (x + 3)2 + (y – 1)2 = 8;

B. (x + 3)2 + (y + 1)2 = 8;

C. (x – 3)2 + (y + 1)2 = 8;

D. (x – 3)2 + (y – 1)2 = 8.

Câu 35. Trong phương diện phẳng tọa độ, đến đường tròn (C): x2 + y2 – 2x – 4y – 4 = 0 với điểm A(1; 5). Tiếp con đường của con đường tròn (C) trên điểm A bao gồm pmùi hương trình là

A. y – 5 = 0;

B. y + 5 = 0;

C. x + y – 5 = 0;

D. x – y – 5 = 0.

II. Tự luận (3 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Giải những pmùi hương trình sau:

a) 3x2-4x+5=2x2-3x+11;

b) 2x2-13x+21=x-3.

Bài 2. (1 điểm) Viết pmùi hương trình tổng quát của đường thẳng

a) trải qua M(– 1; – 4) với tuy vậy tuy vậy với con đường thẳng 3x + 5y – 2 = 0;

b) trải qua N(1; 1) cùng vuông góc với con đường trực tiếp 2x + 3y + 7 = 0.

Bài 3. (1 điểm) Hà ý định làm một khung ảnh hình chữ nhật làm thế nào cho bên trong của khung là hình chữ nhật tất cả form size 7 centimet × 13 centimet, độ rộng viền bao bọc là x cm (nhỏng hình vẽ). Diện tích của viền khung ảnh ko vượt quá 44 cmét vuông. Hỏi phạm vi viền khung hình họa lớn nhất là bao nhiêu xen-ti-mét?