Đề thi giữa kì toán lớp 6 học kì 2

Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 gồm lời giải (4 đề)

Haylamvì biên soạn cùng xem tư vấn Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì hai năm 2022 - 2023 gồm lời giải (4 đề) được tổng hòa hợp chọn lọc từ bỏ đề thi môn Toán thù 6 của những ngôi trường bên trên toàn quốc để giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ bỏ kia đạt điểm cao trong những bài thi Toán thù lớp 6.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì toán lớp 6 học kì 2

*

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề khảo sát unique Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề thi số 1)

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước giải đáp đúng chotừng thắc mắc sau

Câu 1: Với a = -1; b = -2 thì quý hiếm biểu thức a2.b2 là:

A. 1B. -2C. 3D. 4

Câu 2: Cho thì a bằng:

A. 6B. 4C. 2D. 8

Câu 3: Số đối của phân số là:

*

Câu 4: tóm lại làm sao sau đây là đúng:

A. Hai góc kề nhau bao gồm tổng cộng đo bằng 90o.

B. Hai góc phú nhau có tổng số đo bằng 180o.

C. Hai góc bù nhau có tổng thể đo bởi 90o.

D. Hai góc kề bù gồm tổng số đo bằng 180o.

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm) Thực hiện tại phép tính

*

Câu 6: (2 điểm) Tìm x biết

*

Câu 7: (2 điểm)

Trên nửa mặt phẳng bờ đựng tia Ox, vẽ tia Oy sao cho

*
, vẽ tia Ot làm sao cho
*
. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?

Câu 8: (1 điểm)

Cho biểu thức

*

a)Với quý giá nào của n thì A là phân số?

b)Tìm những quý hiếm của n nhằm A là số nguyên ổn.

Đáp án với Hướng dẫn có tác dụng bài

I.Trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu1234
Đáp ánDBCD
Câu 1:

Ttốt a = -1, b = -2 vào biểu thức a2.b2 ta được:

a2.b2 = (-1)2.(-2)2 = 4

Chọn D.

Câu 2:

Vì yêu cầu 6.a = 8.3 => a = 4 .Chọn B.

Câu 3:

Số đối của phân số là

*
.

Câu 4:

Theo lý thuyết, ta có:

Hai góc bù nhau gồm tổng thể đo bởi 180o.

Hai góc phú nhau tất cả tổng thể đo bởi 90o.

Hai góc kề bù tất cả tổng thể đo bằng 180o.

Không khẳng định được toàn bô đo của nhì góc kề nhau.

Xem thêm: Tạo Mật Khẩu Cho Folder Đơn Giản, Nhanh Chóng, Please Wait

Chọn D

II.Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm)

*

*

Câu 6: (2 điểm)

*

Câu 7: (2 điểm)

*

Câu 8: (1 điểm)

a) Để A là phân số thì 2n - 4 ≠ 0 => 2n ≠ 4 => n ≠ 2

Vật cùng với n ≠ 2 thì A là phân số

b) Ta có :

*

Để A là số nguyên ổn thì 3M - 2 xuất xắc n - 2 là ước của 3.

Mà (n – 2) ∈ Ư(3) = -3; -1; 1; 3

n - 2 = 1 => n = 3

n - 2 = -1 => n = 1

n - 2 = 3 => n = 5

n - 2 = -3 => n = -1

Vậy n ∈ -1; 1; 3; 5 thì A là số nguyên

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo .....

Đề điều tra khảo sát unique Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề thi số 2)

Bài 1 (3,0 điểm): Tính

a) – 47. 69 + 31. (- 47) – (- 155) + 5. (-3)2

*

*

Bài 2 (3,5 điểm): Tìm x

a) 3 – (17 – x) = 289 – ( 36 + 289)

*

*

*

Bài 3 (2,5 điểm)

Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng gồm cất tia Ox, vẽ nhì tia Oy với Oz làm sao để cho

a) Tia như thế nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc yOz?

c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz gồm là tia phân giác của góc aOy không? Vì sao?

Bài 4 (1,0 điểm):

*

Chứng tỏ:

*

Đáp án cùng Hướng dẫn làm cho bài

Câu 1 (3,0 điểm)

a) - 47. (69 + 31) + 155 + 5.9 = - 47. 100 + 155 + 45

= - 4500

*

Câu 2 (3,5 điểm)

a)

3 – 17 + x = 289 – 36 – 289

-14 + x = 36

x = -22

*

d)

*

Vậy x2 = 36

Vì x là số nguyên ổn dương buộc phải x = 6.

Câu 3 (2,5 điểm)

*

*

c)

Vì Oa cùng Ox là hai tia đối nhau nên tia Oz nằm giữa nhì tia Ox cùng Oa. Suy ra, Ox và Oa nằm trên hai nửa khía cạnh phẳng đối nhau gồm bờ đựng tia Oz.

Vì tia Oy nằm trong lòng hai tia Ox với Oz phải hai tia Ox cùng Oy vị trí và một nửa khía cạnh phẳng có bờ chứa tia Oz.

Suy ra, tia Oy với Oa vị trí hai nửa phương diện phẳng đối nhau tất cả bờ cất tia Oz.

Tia Oz nằm giữa hai tia Oa và Oy.

Ta có:

*

Vậy tia Oz là tia phân giác của góc aOy.

Câu 4 (1,0 điểm)

Ta có:

*

Cộng từng vế của những bất đẳng thức trên:

*
Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa kì 2

Năm học tập 2021

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(Đề thi số 3)

Câu 1: (3 điểm)

a) Cho A = {x ∈ Z | - 3 0, góc xOt = 1200.

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

Câu 5: (1 điểm) Tìm số ngulặng n sao để cho n + 5 phân chia hết mang đến n – 2.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1 (3điểm)

a/ A = -2; -1; 0; 1;2

b/ Sắp xếp những số nguyên theo sản phẩm tự giảm dần:

137; |-100| ; 12; 0; -8 ; - 15; -324

c/ Ư(6) = -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

Ư(-7) = -7; -1; 1; 7

Câu 2 (2điểm)

a/ ( 42 – 98 ) – ( 42 – 12) -12

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

= (42 – 42) + ( 12 -12 ) – 98

= - 98

b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

= <(-5).(-2)>.<4.(-25)>.3

= - 3000

Câu 3 (2điểm)

a/ x – 105 : 3 = - 23

x – 35 = - 23

x = 12

Vậy x = 12

b/ |x – 8| + 12 = 25

|x – 8| = 25 – 12

|x – 8| = 13

=> x - 8 = 13 hoặc x - 8 = - 13

x = 21 ; x = -5

Vậy x = 21 hoặc x = -5

Câu 4 (2 điểm)

a)Ta có hình vẽ:

*

*

Câu 5 (1 điểm)

Ta có: n + 5 = (n - 2) + 7

Vì n – 2 chia không còn cho n – 2

Để n + 5 phân tách không còn mang lại n – 2 thì 7 phân chia không còn cho n - 2

Suy ra, n – 2 ∈ Ư(7)

Mà Ư(7) =-7; -1; 1; 7

Suy ra (n – 2)∈-7; -1; 1; 7

Ta bao gồm bảng sau:

n - 2-7-117
n-5139
Vậy n ∈ -5;1;3;9.

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Đề điều tra quality Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(Đề thi số 4)

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên ổn x, biết:

a) x – 105 : 3 = - 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện tại phép tính:

*

Câu 4: (3,0 điểm) Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ đựng tia Ox. Vẽ 2 tia Oy với Oz thế nào cho góc xOy = 50o, góc xOz = 120o. Vẽ Om là tia phân giác cua góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz