Đề Thi Giữa Kỳ 2 Môn Toán 6

Sở đề thi thân học kì 2 môn Tân oán lớp 6 sách mới Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân ttránh sáng tạo, Cánh Diều bao gồm đề thi tiên tiến nhất năm nay cùng những đề thi qua những năm gồm lời giải cụ thể mang đến từng đề.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kỳ 2 môn toán 6

Qua cỗ đề thi này các các bạn sẽ làm cho quen cùng với dạng đề thi, rèn luyện với cải thiện chuyên môn, kiến thức và kỹ năng về Toán lớp 6. Chúc chúng ta thi tốt!

Link tải trọn cỗ đề thi 3 sách mới lớp 6


1. Đề thi Toán giữa kì 2 lớp 6 Kết nối tri thức

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Trong nhì phân số bao gồm cùng mẫu mã dương, phân số bao gồm tử to hơn thì

A. bự hơn

B. bé dại hơn

C. không so sánh được

D. bởi nhau

Câu 2: Biết

*
. Giá trị của x bằng

A. 10

B.

*

C.

*

D. 15

Câu 3: Giá trị của y để

*

A. y = 49

B. y = −56

C. y = 56

D. y = −49

Câu 4: Quan gần kề hình với cho biết thêm đâu là xác minh đúng

A. Điểm A thuộc mặt đường trực tiếp d

B. Điểm C thuộc đường thẳng d

C. Đường trực tiếp AB đi qua điểm C


D. Ba điểm ABC thẳng hàng

Câu 5: Giá trị

*
của a là

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: Được cô giáo giao trọng trách thống kê lại điểm kiểm tra thân kì môn Toán của những member vào tổ, bạn Minc lập được bảng sau:

Số điểm10987653
Số người3334111

Theo thống kê trên, số bạn lấy điểm 8 là

A. 8 bạn

B. 4 bạn

C. 1 bạn

D. 3 bạn

Câu 7: Biểu đồ tiếp sau đây cho biết thêm con số khách hàng (đối chọi vị: người) đến du lịch làm việc một số trong những địa phương năm 2018.

Theo biểu vật dụng trên, địa pmùi hương nào bao gồm khách hàng mang đến phượt nhiều tốt nhất với số lượng khách mang lại đó là bao nhiêu?

A. Nha Trang với 45000 người

B. TP.. Đà Nẵng cùng với 60000 người

C. TP Đà Nẵng cùng với 50000 người

D. Huế với 36000 người

Câu 8: Cho đoạn AB = 6centimet. M là điểm ở trong đoạn AB thế nào cho MB = 5cm . Khi kia độ dài đoạn MA là


A. 1 cm

B. 3 cm

C. 11 cm

D. 2 cm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1 (2 điểm).Thực hiện các phép tính (tính hợp lý ví như bao gồm thể):

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2 (2 điểm). Tìm x, biết:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 3 (1 điểm) Ông Ba mong mỏi lát gạch ốp và trồng cỏ cho vườn cửa. Biết diện tích phần trồng cỏ bởi

*
diện tích sân vườn và mặc tích phần lát gạch là 36m2

a) Tính diện tích sân vườn.

b) Giá 1m2 cỏ là 50000 đồng, mà lại khi mua ông được tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá 5% . Vậy số chi phí yêu cầu mua cỏ là bao nhiêu?

Câu 4 (2 điểm)

Trên tia Ox, rước nhì điểm A và B sao cho: OA = 3cm, OB =6 centimet.

a) Kể tên các tia trùng nhau nơi bắt đầu O, các tia đối nhau nơi bắt đầu A?

b) Điểm A tất cả đề nghị trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

Câu 5 (1 điểm)

a) Tính tổng:

*

b) Chứng minh rằng:

*
0,5b
*
0,5c
*

0,25

0,25

d
*

0,25

0,25

2a
*

0,25

0,25

b
*

0,25

0,25

c
*

0,25

0,25

d
*

0,25

0,25

3a

Phân số biểu hiện diện tích S phần lát gạch men là :

*
(diện tích Sảnh vườn)

Diện tích sân vườn là:

*
(m2)

0,25

0,25

b

Diện tích đất tdragon cỏ là:

45 − 36 = 9 (m2)

Giá của 9mét vuông cỏ là: 50000.9 450000 = (đồng)

Vì ông Ba được áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 5% nên số tiền nên trả để sở hữ cỏ bởi 95% mức chi phí ban đầu của 9mét vuông cỏ.

Vậy số chi phí tải cỏ là: 95%.450000 = 427500(đồng)

0,25

0,25

a

0,54

+ Các tia trùng nhau nơi bắt đầu O là: tia Ox, tia OA, tia OB

+ Các tia đối nhau nơi bắt đầu A là: tia AO với tia AB , tia AO và tia Ax .

0,25

0,25

b

Theo mẫu vẽ, ta có: OA + AB = OB

AB = OB −OA = 6 − 3 = 3 cm

Mà OA = 3cm

OA = ABTheo mẫu vẽ, ta gồm A nằm giữa O với B

Mà OA = AB

Suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng OB

0,5

2. Đề thi thân kì 2 Toán 6 sách Cánh Diều

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm)

* Khoanh tròn vào phương án vấn đáp đúng độc nhất vô nhị trong các câu sau:

Câu 1 (0,25đ): (NB-TD) Trong giải pháp viết dưới đây, giải pháp viết như thế nào mang đến ta phân số?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2 (0,25đ): (NB-GQVĐ) Phân số làm sao sau đây bởi phân số

*
?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3 (0,25đ): (NB-TD) Phân số đối của phân số

*
?


A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4 (0,25đ): (NB-TD) Hãy chọn cách so sánh đúng?

A.

*
C.
*
D.
*

Câu 6 (0,25đ): (NB-TD)Trong những số sau, số như thế nào là số thập phân âm?

A. 75B. -75C. -7,5D. 7,5

Câu 7 (0,25đ): (NB-TD) Phân số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân?

A. 1,3B. 3,3C. -3,2 chiều. -3,1

Câu 8 (0,25đ): (NB-TD) Số đối của số thập phân -1,2?

A. 12B. 1,2C. -12D. 0,12

Câu 9 (0,25đ): (NB-GQVĐ)Số 3,148 được làm tròn mang lại mặt hàng phần chục?

A. 3,3B. 3,1C. 3,2D. 3,5

Câu 10 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Giá trị của tổng

*
?

A.

*
B.
*
C. -1D.
*

Câu 11 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính

*
?

A. 3B. 4C. - 3D. -4

Câu 12 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả phép tính

*
?

A. 3B. 4C. 1D. 2

Câu 13 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Tính

*
của 20?

A. 4B. 5C. 6D. 7

Câu 14 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết trái của phxay tính 7,5:2,5?

A. 2B. 4C. -3D. 3

Câu 15 (0,25đ): (TH-GQVĐ) Kết quả của phxay tính 3,2 - 5,7?

A. -2,5B. 2,5C. 5,2 chiều. -5,2

Câu 16 (0,5đ): (NB-TD) Điểm A không thuộc mặt đường thẳng d được kí hiệu?

A. d ∈ AB. A ∈ dC. A ∉ dD. A ⊂ d

Câu 17 (0,25đ): (NB-TD)Có từng nào con đường trực tiếp trải qua nhì điểm phân biệt A với B?

A. 1B. 2C. 3D. Vô số mặt đường thẳng

Câu 18 (0,25đ): (NB-GT) Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia trong mẫu vẽ đã cho?

A. 1B. 2C. 3 chiều. 4

Câu 19 (0,25đ): (TH-GT) Cho hình mẫu vẽ bên: Hãy chỉ ra rằng hai đường trực tiếp AB và AC


A. Cắt nhauB. Song tuy vậy với nhauC. Trùng nhauD. Có hai điểm chungCâu trăng tròn (0,25đ): (TH-GQVĐ,CC) Cho điểm B nằm trong lòng nhị điểm A và C. Biết AB = 3centimet, AC = 8centimet. Độ dài BC = ?

A. 5cmB. 11cmC. 4cmD. 8cm

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): (TH-GQVĐ)Thực hiện phxay tính một giải pháp hợp lí

a)

*

b) B = 6,3 + (-6,3) + 4,9


Câu 22 (1đ): (VD-GQVĐ)Tìm x, biết

a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

b)

*

Câu 23 (1đ): (VD-MHH,GQVĐ)Chi team lớp 6A bao gồm 45 học viên. Trong số đó, có 18 học viên tmê say gia Đại hội thể thao thể thao. Tính tỉ số Xác Suất số học sinh tham gia Đại hội thể dục thể dục.

Câu 24 (1,25đ): (TH- GT-CC-GQVĐ)Cho đoạn trực tiếp AB nhiều năm 8centimet. Lấy điểm C nằm trong lòng nhị điểm A và B làm thế nào cho AC = 4centimet. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng CB.

Câu 25 (1đ): (VD-GQVĐ) Tính giá trị của biểu thức:

*

Đáp án Đề thi thân học kì 2 lớp 6 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,5 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,25 điểm


Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ĐA

A

C

A

B

A

C

D

B

B

B

Câu hỏi

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ĐA

C

C

B

D

A

C

A

D

A

A


II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 21 (0,75): Thực hiện tại phxay tính một bí quyết hợp lí

a)

*
(0,5đ)

b) C = 6,3 + (-6,3) + 4,9 = <6,3 + (-6,3)> + 4,9 = 0 + 4,9 = 4,9 (0,25đ)

Câu 22 (1đ): Tìm x, biết:


a) x - 5,01 = 7,02 - 2.1,5

x - 5,01 = 4,02

x = 4,02 + 5,01

x = 9,03 (0,5đ)


b)

*

*

*

*
(0,5đ)


Câu 23 (1đ):

Số Tỷ Lệ học viên tđắm đuối gia Đại hội thể thao thể thao:

*
(1đ)

Câu 24 (1,25đ):

Vẽ đúng hình: 0,25đ.

AB = 8cm

AC = 4cm

CB = AB - AC = 8 - 4 = 4cm (1đ)

Câu 25 (1đ):

*

*

*
(1đ)

3. Đề thi Toán thân kì 2 lớp 6 Chân trời sáng tạo

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Kết trái của phxay trừ

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2: Hãy chọn trường đoản cú hoặc cụm từ bỏ phù hợp nắm vào chỗ ....nhằm dứt câu sau: Hình chế tạo ra thành bởi điểm A cùng 1 phần đường trực tiếp bị chia ra vì A được gọi là một trong....

A. Tia

B. Đường thẳng

C. Điểm

D. Đoạn thẳng

Câu 3: Trong tía điểm thẳng sản phẩm, tất cả bao nhiêu điểm nằm trong lòng hai điểm còn lại?

A. bao gồm vô vàn điểm.

Xem thêm: Mạng 078 Là Mạng Gì - Đầu Số 078 Là Mạng Nào

B. có rất nhiều hơn nhị điểm.

C. có không thực sự hai điểm.

D. tất cả tốt nhất một điểm.

Câu 4: Kết trái của phxay nhân

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 5: Sau lúc rút gọn về tối giản phân số

*
ta được phân số

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

Câu 6: Trong từ bỏ STUDENT tất cả từng nào chữ cái gồm trục đối xứng?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7: Số đối của

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8: Các vần âm in hoa vào từ bỏ TOAN, chữ nào sau đây tất cả tâm đối xứng?

A. T

B. O

C. A

D. N

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 9: (2,0 điểm) Thực hiện phxay tính sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 10: (1,5 điểm) Tìm x biết

*

*

*

Câu 11: (1,5 điểm) Mẹ đến Hà một trong những tiền đi mua đồ dùng học tập . Sau khi mua hết 24 ngàn tiền vlàm việc, 36 ngàn tiền sách, Hà sót lại

*
số tiền. Vậy người mẹ đang đến Hà số chi phí là bao nhiêu?

Câu 12: (1,0 điểm) Tính quý giá của biểu thức

*

Câu 13: (1,0 điểm) Nhà An có một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 4m , chiều dài6 m. An đề nghị đắp bờ bao bọc ruộng. Hỏi An đề nghị đắp bao nhiêu mét bờ?

Câu 14: (1,0 điểm)

a) Cho mẫu vẽ bên. Có từng nào cặp đường trực tiếp song song?

b) Từ 4 hình tam giác vuông bằng nhau (hình minh họa phía dưới) ta có thể ghxay thành bao nhiêu hình có trục đối xứng?

Đáp án Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 CTST

I. Trắc nghiệm

Câu12345678
Đáp ánDADDCBBB

II. Tự luận

CâuNội dung đáp ánThang điểm
9a
*
0,5
b

*

*

0,25

0,25

c
*
0,5
d

*

*

0, 25
10a
*

0,25

0,25

b
*

0,25

0,25

c
*
11

Số tiền Hà sẽ tiêu là:

24 + 36 = 60 (nghìn đồng)

Mẹ đến Hà số chi phí là:

60 x 3 = 180 (nghìn đồng)

Đáp số: 180 đồng

0,5

0,5

0,5

12
*

0,25

0,25

0,25

13

Do thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều rộng là 4 m, chiều dài 6 m suy ra chu vi là 24 m nhưng chiều dài bờ. An đề xuất đắp chủ yếu bằng chu vi thửa ruộng.

An buộc phải đắp số mét bờ là:

(6 + 4).2=20 (m)

Đáp số: trăng tròn m

0,5

0,5

14

Dựa vào hình mẫu vẽ, ta thấy có các cặp đường thẳng tuy vậy tuy nhiên là KM cùng QO ; KQ với MO ; KT cùng SO ; KS và TO . Vậy gồm tất cả tứ cặp đường thẳng song song.

b) Có nhiều hơn nữa 5 biện pháp ghnghiền 4 tam giác vuông đều bằng nhau và để được một hình gồm trục đối xứng. Sau đấy là một số trong những ví dụ:

0,5

0,5

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 môn khác

Tmê man khảo giải thuật 3 bộ sách bắt đầu Toán lớp 6

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán thù lớp 6 tiên tiến nhất bên trên, các em học sinh xem thêm các bài bác giải SGK môn Tân oán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinch Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....với những đề thi học kì 2 lớp 6 nhằm sẵn sàng cho các bài xích thi đề thi học tập kì 2 đạt kết quả cao.