ĐỀ THI GMAT TIẾNG ANH VÀO CANON

Như họ sẽ biết, gmat (Graduate Management Admission Test) là bài bác thi tiêu chuẩn nhằm mục tiêu Reviews chuyên môn học vấn cùng tài năng tiếp nhận báo cáo của học viên khi nộp đối kháng vào các công tác học siêng ngành cai quản trị kinh doanh trên những ngôi trường đại học nổi tiếng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nghỉ ngơi toàn quốc Khi thu tuyển chọn vào một vài chủ thể nhỏng Canon thì các bạn cũng đề nghị trải qua môn thi Gmat. Sau trên đây họ hãy thuộc tìm hiểu thêm một đề thi Gmat tiếng anh vào canon nhé.

Bạn đang xem: Đề thi gmat tiếng anh vào canon


*

Câu 1: A rope 40 feet long is cut into two pieces. If one piece is 1 feet longer than the other, what is the length, in feet, of the shorter piece?

A. 9

B. 11

C. 1

D. 22

E . 29

Câu 2: A collection of books went on sale, and 2/3 of them were sold for $2.5 each. If none of the 36 remaining books were sold. What was the total amount received for the books that were sold?

A . $10

B . $35

C . $90

D . $60

E . $54

*

Câu 3: Bill’s school is 10 miles from his home. He travels 4 miles from school to football practice, & then 2 miles to lớn a friend’s house. If he is then x miles from home, what is the range of possible value for x?

A . 2 ≤ x ≤ 10

B . 4 ≤x ≤10

C . 4 ≤x ≤12

D . 4 ≤x ≤16

E . 6 ≤x ≤16

*

Câu 4: A factory that employs 1,000 assembly line workers pays each of these workers $5 per hour for the first 40 hour worker during a week và 1 times that rate for hour workers in excess of 40. What was the total payroll for the assembly line workers for a week in which 30 percent of them worked 20 hours, 50 percent worked 40 hours, and the rest worked for 50 hours?

A . $180,000

B . $185,000

C . $190,000

D . $200,000

E . $205,000

Câu 5: One a certain road, 10 percent of the motorists exceed the posted speed limit & receive speeding tickets, but 20 percent of the motorists who exceed the posted speed limit vì chưng ot receive speeding tickets. What percent of the motorists on the road exceed the posted tốc độ limit.

A . 10 (½) %

B . 12(½)%

C . 15%

D . 22%

E . 30%

*

Câu 6: What is the value of x?

1. 2x + 3y = 12

2. 5x + 7y = 29

A . Statement 1 ALONE sufficient, but statement 2 alone is not sufficient.

B . Statement 2 ALONE sufficient, but statement 1 alone is not sufficient.

Xem thêm: Kính Gửi Quý Khách Hàng Tiếng Anh Là Gì ? Quý Khách Hàng Tiếng Anh Là Gì

C . Both statements 1 và 2 TOGETHER are sufficient, but NEITHER statement alone is sufficient.

D . EACH statement ALONE sufficient.

E . Statements 1 TOGETHER are not sufficient.

Câu 7: The average (arithmetic mean) of 10, 30 và 50 is more than the average of 20, 40?

A . 15

B . 25

C . 35

D . 45

E . 55

Câu 8: A và B are numbered between 1 and 9. What is abab/ab? (AB is a two digit number, ABAB is a 4 digit number)

A . 11

B . BAB

C . 101

D . AB

E . 100

Câu 9: If Sam were twice as old he is, he would be 40 years older than Jlặng. If Jyên ổn is 10 year younger than Sam, how old is Sam?

A . 20

B . 30

C . 40

D . 50

E . 60

Câu 10: In how many arrangements can a teacher seat 3 girls and3 boys in a row of 6 seats if boys are khổng lồ have the first, third & fifth seats?

A . 3

B . 6

C . 9

D . 36

E . 720

Câu 11: If x4 + y4 = 100 then the greakiểm tra possible value of x is between?

A . 0 và 3

B . 3 & 6

C . 6 and 9

D . 9 and 12

E . 12 and 15

Câu 12: How many multiples of 4 are there between 12 and 96, inclusive?

A . 21

B . 22

C , 23

D . 24

E . 25

Câu 13: During a certain season, a team won 80% of its first 100 games và 50% of its remaining games. If the team won 70% of its games for the entire season, what was the total number of games that the team played?

A . 180

B . 170

C . 156

D . 150

E . 105

Câu 14: The amounts of time that three secretaries worked on a special project are in the ratio of lớn 2 khổng lồ 5. If they worked a combined total of 112 hours, how many hours đi the secretary who worked the longest spkết thúc on the project?

A . 0

B . 70

C . 56

D . 16

E . 14

Kết

Với chủng loại đề thi gmat giờ anh phổ cập bên trên đây, hiện đang rất được phần đông tín đồ kiếm tìm kiếm với thực hiện các ôn luyện. Hãy máy cho mình hành trang kiến thức chi tiết cùng đầy đủ tuyệt nhất. Giúp bản thân đầy niềm tin lao vào chống thi cùng với bộ đề thi gmat giờ anh vào canon tốt nhất.