Đề Thì Hiện Tại Đơn

Thì bây giờ đối kháng – Present Simple tense là một trong những trong số 12 thì cơ bản của giờ đồng hồ Anh và cũng là thì thứ nhất nhưng mà những các bạn sẽ học tập Khi bắt đầu làm cho quen thuộc cùng với ngữ pháp của ngữ điệu quốc tế này. Trong nội dung bài viết ngày lúc này, Vietop xin gửi tới các bạn khối hệ thống bài xích tập thì hiện thời đối chọi trường đoản cú cơ bạn dạng cho nâng cao, góp các bạn củng cầm lại phần kiến thức và kỹ năng ngữ pháp khôn cùng đặc trưng này.

Bạn đang xem: Đề thì hiện tại đơn


Tổng quan liêu về thì hiện tại đơn

Trước khi bắt đầu có tác dụng bài xích tập, họ hãy thuộc hệ thống lại đợt nữa về thì hiện nay 1-1.

Thì hiện giờ 1-1 – Present Simple tense được dùng để miêu tả một thực sự minh bạch, một hành vi ra mắt lặp đi lặp lại theo kiến thức, hoặc một kỹ năng của người nào đó.


*
*

Công thức

Câu khẳng định – Affirmative
Động tự “khổng lồ be”Động tự thường
Công thứcS + am/ is/ are + N/ AdjS + V (s/es)
Lưu ýI + am = I’mHe/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is = he’s / she’s / it’sYou/ We/ They/ Danh trường đoản cú số những + are = You’re / we’re / they’reI/ We/ You/ They/ Danh từ số các + V-infinitiveHe/ She/ It/ Danh trường đoản cú số ít/ Danh tự không đếm được + V (s/es)
Ví dụI am a teacher. (Tôi là cô giáo.)He is / He’s a teacher. (Anh ta là cô giáo.)They are / They’re teacher. (Họ là cô giáo.)I like Math. (Tôi mê say môn Toán thù.)She likes Math. (Cô ta ưa thích môn Tân oán.)We like Math. (Chúng tôi ưng ý môn Toán thù.)
Câu phủ định – Negative
Động từ bỏ “lớn be”Động từ thường
Công thứcS + am/ is/ are + N/ AdjS + V (s/es)
Lưu ýI + am = I’mHe/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ bỏ không đếm được + is = he’s / she’s / it’sYou/ We/ They/ Danh từ bỏ số nhiều + are = You’re / we’re / they’reI/ We/ You/ They/ Danh tự số các + V-infinitiveHe/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V (s/es)
Ví dụI am a teacher. (Tôi là gia sư.)He is / He’s a teacher. (Anh ta là giáo viên.)They are / They’re teacher. (Họ là giáo viên.)I like Math. (Tôi yêu thích môn Toán.)She likes Math. (Cô ta ưa thích môn Tân oán.)We lượt thích Math. (Chúng tôi ham mê môn Tân oán.)

*Lưu ý: Ở câu phủ định cùng với động trường đoản cú thông thường sẽ có công ty ngữ là số không nhiều, phía sau trợ rượu cồn từ does not/doesn’t ta vẫn duy trì hễ trường đoản cú nghỉ ngơi nguyên ổn thể chứ không cần thêm s/es.

Vậy bắt buộc “She doesn’t likes Math” là không nên, câu đúng bắt buộc là “She doesn’t lượt thích Math.”

Câu nghi vấn – Interrogative

Ta có 3 dạng là câu nghi ngờ gồm – ko hoặc đúng – sai (Yes – No questions), câu nghi hoặc WH- (WH- questions) và câu nghi vấn thực hiện trợ rượu cồn trường đoản cú do/does.

Câu nghi hoặc WH- có các từ bỏ để hỏi như: what, where, when, why, which, who, whose, how.

Yes – No questionsWH- questionsDo/does
Công thứcHỏi: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?Đáp: Yes, S + am/ are/ is.No, S + am not/ are not/ is not.Hỏi: WH-word + am/ is/ are + S +…?Đáp: S + am/ is/ are (+ not) +…Hỏi: Do/ Does (not) + S + V-infinitiveĐáp: Yes, S + do/does.No, S + vày not/ does not.
Lưu ýis not = isn’tare not = aren’tvì chưng not = don’tdoes not = doesn’tbởi not = don’tdoes not = doesn’t
Ví dụAre you a teacher?Yes, I’m a teacher. / Yes, I am.No, I’m not a teacher. / No, I am not.Is he a teacher?Yes, he’s a teacher. / Yes, he is.No, he’s not a teacher. / No, he isn’t.What is it? It is a book.Where are you? I am at school.Who is that person? She is Mrs. Lan.Do you like Math?– Yes, I do. / Yes, I lượt thích Math.– No, I don’t. / No, I don’t like Math.Does she like Math?– Yes, she does. / Yes, she likes Math.– No, she doesn’t. / No, she doesn’t like Math.

Quy tắc thêm s/es vào cồn tự với công ty ngữ số không nhiều trong thì hiện tại đơn

Thêm “es” vào sau cùng động từ bỏ tận thuộc bởi “o, x, ss, sh, ch” – ví như go thành goes, wash thành washes,…Động tự tận thuộc bằng y, thay đổi y thành i cùng thêm es – ví dụ như study thành studies.Các cồn từ còn lại sẽ thêm s vào sau – ví như like thành likes, make thành makes,…

Công dụng của thì bây chừ đơn

Ta thực hiện thì bây chừ đối kháng khi:

Nói về một hành động, vấn đề diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại hay như là một kiến thức.

E.g.: I walk to lớn school everyday. (Tôi đi dạo mang đến trường hằng ngày.)

Nói về một thực sự rõ ràng, một chân lý.

E.g.: Water boils at 100°C. (Nước sôi ngơi nghỉ 100 °C).

Nói về một định kỳ trình có sẵn, bao gồm thời gian biểu thắt chặt và cố định, cụ thể.

E.g.: The plane takes off at 10 a.m today. (Máy cất cánh cất cánh lúc 10 tiếng sáng hôm nay.)

Nói về suy xét, xúc cảm, cảm giác của một người.

E.g.: I think that you should tell her the truth. (Tôi cho rằng chúng ta nên nói sự thật cùng với cô ấy.)

Dấu hiệu phân biệt thì bây giờ đơn

Để nhận thấy thì hiện tại đối kháng, ta chú ý cho một vài trạng tự chỉ tần suất như:

Always (luôn luôn)Usually (hay xuyên)Often/ Frequently/ Regularly (thường)Sometimes (thỉnh thoảng)Seldom/ Rarely/ Hardly (thi thoảng khi)Never (ko bao giờ)

E.g.: I often go jogging in the morning. (Tôi hay chạy bộ vào buổi sáng.)

She always remembers my birthday. (Cô ấy luôn luôn thức khuya.)

Một số nhiều tự mở ra vào câu thực hiện thì ngày nay đơn:

Every + khoảng thời gian (every month,…)Once/ twice/ three times/ four times + khoảng chừng thời hạn (once a week,..)In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

E.g.: They go abroad every year. (Họ đi nước ngoài hàng năm.)

I go khổng lồ art class twice a week. (Tôi đến lớp vẽ gấp đôi một tuần lễ.)She goes lớn the park in the morning. (Cô ấy đi tới công viên vào buổi sớm.)

những bài tập thì bây giờ đơn

các bài tập luyện cnạp năng lượng bản

bài tập 1: Complete the following sentences with the correct verb form of Present Simple tense

1. I usually _______ (walk) khổng lồ school.

2. They _______ (visit) us often.

3. You _______ (play) basketball once a week.

4. Tom _______ (work) every day.

5. He always _______ (tell) us funny stories.

6. She never _______ (help) me with that!

7. Martha & Kevin _______ (swim) twice a week.

8. In this club people usually _______ (dance) a lot.

9. Lindomain authority _______ (take care) of her sister.

Xem thêm: What Is Utc /Gmt+7 Local Date And Time, Current Time Zone Gmt +7

10. John rarely _______ (leave) the country.

11. We _______ (live) in the thành phố most of the year.

12. Lorie _______ (travel) to lớn Paris every Sunday.

13. I _______ (bake) cookies twice a month.

14. You always _______ (teach) me new things.

15. She _______ (help) the kids of the neighbourhood.

những bài tập 2: Convert the given sentences into lớn affirmative sầu, negative và interrogative sầu forms

1. She lives in Thailand.

Negative: _____________________.

Interrogative: _____________________?

2. Are they students?

Affirmative: _____________________.

Negative: _____________________.

3. This is not the bookstore.

Affirmative: _____________________.

Interrogative: _____________________?

4. Does Helen walk to school?

Affirmative: _____________________.

Negative: _____________________.

những bài tập 3: Choose the correct answer

1. Do you _____ chocolate milk?

likelikesbe like

2. She _____ not want to lớn go to lớn the movies.

dodoesis

3. He ____________.

plays tenniswants breakfastwalks home

4. It _____ a beautiful day today.

isaream

5. We _____ European.

vày bearebởi vì areNhững bài tập 4: Make sentences using these hintsHow/ you/ go to lớn school/ ?_________________?we/ not/ believe in/ ghosts._________________.How often/ you/ study English/ ?_________________?play/in/the/soccer/Mike/doesn’t/afternoons._________________.She/daughters/two/have._________________.

2.2. các bài tập luyện nâng cao

Những bài tập 1: Put the verbs into the correct tense (Present Simple or Present Continuous)Look! He (leave) ________ is leaving the house.Quiet please! I (write) ________ a letter.She usually (walk) ________ khổng lồ school. But today she (go) ________ by bike.He often (go) ________ khổng lồ the cinema.We (play) ________ computer games at the moment.The child seldom (cry) ________ .I (not / do) ________ anything at the moment.(watch / he) ________ the news regularly?Bài tập 2: Complete the paragraph using Present Simple or Present Continuous

Look! Jenny (go) 1. ________ to lớn school. She (wear) 2. ________ a raincoat và wellies & she (carry) 3. ________ an umbrella. Jenny usually (cycle) 4. ________ to school, but today she (take) 5. ________ the bus because it (rain) 6. ________. The bus (leave) 7. ________ at 7.35 và (arrive) 8. ________ at Jenny’s school at 7.45. The first lesson (begin) 9. ________ at 8 o’clock.

bài tập 3: Complete the following sentences with the correct verb khung of Present Simple tense và Adverbs of frequencyOur teacher, Mrs Smith, ________ (never/be) late for lessons.I ________ (often/clean) my bedroom at the weekend.My brother ________ (hardly ever/help) me with my homework.I ________ (sometimes/be) bored in the maths lessons.We ________ (rarely/watch) football on TV.You & Maria ________ (never/play) computer games with me.They ________ (usually/be) at the sports centre on Sunday.The school bus ________ (always/arrive) at half-past eight.Bài tập 4: Put the verbs in brackets into the gaps using Present SimpleThey ________ hockey at school. (khổng lồ play)She ________ e-mails. (not/to lớn write)________ you ________ English? (lớn speak)My parents ________ fish. (not/khổng lồ like)________ Anne ________ any hobbies? (to have)Andy’s brother ________ in an office. (lớn work)Leroy ________ very fast. (can/not/khổng lồ read)Jyên ổn & Joe ________ the flowers every week? (lớn water)Yvonne’s mother ________ a motorxe đạp. (not/to lớn ride)________ Elisabeth ________ cola? (khổng lồ drink)

Đáp án

các bài tập luyện cơ bản

các bài tập luyện 1: 1. Walk; 2. Visit; 3. Play; 4. Works; 5. Tells; 6. Helps; 7. Swim; 8. Dance; 9. Takes care; 10. Leaves; 11. Live; 12. Travels; 13. Bake; 14. Teach; 15. Helps

các bài tập luyện 2: 1. Negative: She doesn’t live sầu in Xứ sở nụ cười Thái Lan.

Interrogative: Does she live sầu in Thailand?

2. Affirmative: They are students.

Negative: They are not students.

3. Affirmative: This is the bookstore.

Interrogative: Is this the bookstore?

4. Affirmative: Helen walks to school.

Negative: Helen doesn’t walk to lớn school.

bài tập 3: 1. like; 2. does; 3. wants breakfast; 4. is; 5. are

những bài tập 4: 1. How vì chưng you go to lớn school?

2. We bởi vì not believe in ghosts.

3. How often vì chưng you study English?

4. Mike doesn’t play soccer in the afternoons.

5. She has two daughters.

các bài tập luyện nâng cao

Những bài tập 1: 1. Is leaving; 2. Am writing; 3. Walks – Is going; 4. Go; 5. Goes; 6. Are playing; 7. Cries; 8. Not doing; 9. Does he

Những bài tập 2: 1. Is going; 2. Is wearing; 3. Is carrying; 4. Cycles; 5. Is taking; 6. Is raining; 7. Leaves; 8. Arrives; 9. Begins

Bài tập 3: 1. is never; 2. often clean; 3. hardly ever helps; 4. am sometimes; 5. rarely watch; 6. never play; 7. are usually; 8. always arrives.

bài tập 4: 1. Play; 2. does not write; 3. Do – speak; 4. Do not like; 5. Does – have; 6. Works; 7. Cannot read; 8. Do – water; 9. Does not ride; 10. Does – drink

Hy vọng cùng với phần hệ thống lại tư tưởng với bí quyết thực hiện thì ngày nay đối chọi cùng hồ hết bài xích tập nhỏ dại bên trên, Trung tâm luyện thi IELTS Vietop đã hỗ trợ các bạn củng chũm lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh quan trọng đặc biệt này. Các các bạn hãy thường xuyên luyện tập nhằm dành được công dụng tốt nhất có thể nhé! Chúc các bạn học tốt!