De thi hk2 toán 9 bến tre 2018

Câu 9 : Cho những chất: K, NaOH, Cu, NaHCO3. Số chất chức năng được cùng với rượu etylic là

A.

Bạn đang xem: De thi hk2 toán 9 bến tre 2018

1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10 : Kân hận lượng benzen cần dùng làm điều chế 15,7 gam brombenzen?

A. 15,6 g

B. 7,8 g

C. 7,75 g

D. 5,15 g

Câu 11 : Đốt cháy chất nào sau đây chiếm được số mol CO2 gấp đôi số mol H2O?

A. C2H2

B. CH4

C. C2H4

D.

Xem thêm: Năm 2020 Là Năm Con Gì Và Mệnh Gì ? Mọi Vấn Đề Thắc Mắc Về Tuổi Canh Tý 2020

C6H6

Câu 12 : Biết 0,336 lít khí axetilen (đktc) làm mất màu sắc buổi tối nhiều V ml dung dịch brom 0,2M. Giá trị của V là?

A. 75

B. 150

C. 200

D. 300

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 : Viết phương trình hóa học triển khai chuỗi chuyển đổi sau (ghi ĐK nếu có)

 

*

Bài 2 : Bằng phương thức hóa học hãy nhận biết những hóa học sau: CH4,C2H4, CO2. Viết phương trình (giả dụ có)

Bài 3 : Cho 27,2 gam hỗn hợp A tất cả ancol etylic cùng axit axetic tác dụng cùng với natri dư chiếm được 5,6 lkhông nhiều khí H2 (đktc)

a) Viết pmùi hương trình hóa học của phản bội ứng

b) Tính trọng lượng từng chất trong hỗn hợp A

c) Nếu các thành phần hỗn hợp A trên làm thể nghiệm, thêm tiếp axit sunfuric quánh với đun nóng. Tính năng suất của phản bội ứng biết sau phản ứng thu được 14,08 gam etyl axetat.


Lời giải bỏ ra tiết


ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

1.D

2.B

3.A

4.B

5.A

6.A

7.C

8.D

9.A

10.B

11.A

12.B

Câu 1:

Pmùi hương pháp:

Dựa vào định nghĩa về phù hợp chất hữu cơ: phù hợp chất hữu cơ là vừa lòng hóa học của cacbon (trừ CO, CO2,H2CO3 các muối cacbonat kim loại...)

Hướng dẫn giải:

C2H6O là đúng theo hóa học hữu cơ

Đáp án D

Câu 2:

Pmùi hương pháp:

Dựa vào trạng thái thoải mái và tự nhiên của các hóa học nhằm chọn giải đáp phù hợp

Hướng dẫn giải:

Thành phần chủ yếu của gai bông gỗ nứa là xenlulozơ

Đáp án B

Câu 3:

Hướng dẫn giải:

Iot chế tác vừa lòng hóa học greed color tím cùng với hỗn hợp hồ tinh bột

Đáp án A

Câu 4:

Pmùi hương pháp:

Dựa vào kỹ năng và kiến thức phát âm biết thực tiễn về đụng y tế

Hướng dẫn giải:

Cồn trong y tế nhằm xác trùng vết tmùi hương gồm mật độ etylic trường đoản cú 700 mang lại 750

Đáp án B

Câu 5:

Phương thơm pháp:

Chất tất cả nối song hoặc nối bố kỉm bền đang làm mất màu sắc hỗn hợp nước brom

Hướng dẫn giải:

C2H2 có phản ứng với dd Br2 cần làm mất màu sắc hỗn hợp Br2

Đáp án A

Câu 6:

Phương thơm pháp:

Các kim loại đứng trước H trong hàng năng lượng điện hóa thì bao gồm phản ứng với dung dịch CH3COOH

Hướng dẫn giải:

Chất tác dụng được cùng với dd CH3COOH là Fe

2CH3COOH + sắt → (CH3COO)2Fe + H2↑

Đáp án A

Câu 7:

Hướng dẫn giải:

PE là polime etilen → được pha chế tử etilen C2H4

CH2=CH2 (xrightarrowt^0,p,xt) (-CH2-CH2-)n (PE)

Đáp án C

Câu 8:

Pmùi hương pháp:

Các hidroncacbon bao gồm từ một mang lại 4 cacbon sinh hoạt thể khí, trường đoản cú lớn hơn 4 cacbon trnghỉ ngơi lên sống thể lỏng hoặc rắn sinh sống điều kiện thường.

Hướng dẫn giải:

C2H2, CH4,C2H2 phần nhiều là các hidrocacbon sống thể khí sinh sống ĐK thường

C6H6 là hóa học lỏng sinh sống điều kiện thường

Đáp án D

Câu 9:

Phương pháp:

Dựa vào tính chất chất hóa học của C2H5OH

Hướng dẫn giải:

Có tuyệt nhất K chức năng được cùng với rượu etylic → có một chất


2K + 2C2H5OH → 2C2H5OK + H2

Đáp án A

Câu 10:

Pmùi hương pháp:

Tính toán thù mol C6H6 theo mol C6H5Br phụ thuộc PTHH: C6H6 + Br2 .(xrightarrowbot,Fe) C6H5Br + HBr

Hướng dẫn giải:

(n_C_6H_5Br = frac15,712 imes 6 + 5 + 80 = 0,1,(mol))

PTHH: C6H6 + Br2 .(xrightarrowbot,Fe) C6H5Br + HBr

0,1 ← 0,1 (mol)

→ mC6H6 = 0,1.78 = 7,8 (g)

Đáp án B

Câu 11:

Pmùi hương pháp:

Giả sử gần như đốt cháy 1 mol chất

Viết các phản nghịch ứng cháy của các hóa học ra, kế tiếp chọn hóa học gồm số mol CO2 cấp 2 lần mol H2O

Hướng dẫn giải:

Giả sử số đông đốt cháy 1 mol chất

C2H2 + 2,5O2 (xrightarrowt^0) 2CO2 + H2O

CH4 + 2O2 (xrightarrowt^0) CO2 + 2H2O

C2H4 + 3O2 (xrightarrowt^0) 2CO2 + 2H2O

C6H6 + 7,5O2 (xrightarrowt^0) 6CO2 + 3H2O

Vậy đốt C2H2 cho số mol CO2 vội vàng gấp đôi mol H2O


Đáp án A

Câu 12:

Pmùi hương pháp:

Tính toán thù theo PTHH: C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Hướng dẫn giải:

nC2H2(đktc) = 0,336 :22,4 = 0,015 (mol)

PTHH: C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

0,015 → 0,3 (mol)

nBr2 = 2nC2H2 = 2.0,015 = 0,03 (mol)

→ CM Br2 = nBr2 : V = 0,03 : 0,2 = 0,15 (lít) = 150 (ml)

Đáp án B

Câu 13:

Phương thơm pháp:

Dựa vào phần tính chất chất hóa học về rượu etylic, axit axetic nhằm xong xuôi phương thơm trình chất hóa học.

Hướng dẫn giải:

*

Câu 14:

Phương thơm pháp:

Dựa vào phần tính chất chất hóa học khác biệt của 3 khí để lựa chọn dung dịch demo nhận ra, chăm chú đặc thù chất hóa học khác biệt là hóa học này có mà chất kia không tồn tại cùng lúc mang lại dung dịch test vào thì nên quan liêu sát được hiện tượng lạ ví dụ như sự biến đổi về Màu sắc dung dịch, gồm kết tủa hay không,...

Hướng dẫn giải:

Cho các khí lội qua dung dịch nước vôi vào dư, khí như thế nào làm đục nước vôi trong thì sẽ là khí CO2, các khí còn lại không tồn tại hiện tượng lạ là CH4 và C2H4


- Cho 2 khí còn sót lại này lội qua hỗn hợp nước Br2 dư, khí làm sao làm cho nhạt màu dung dịch nước Br2 thì chính là C2H4, khí sót lại không có hiện tượng gì là CH4

PTHH xảy ra:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(màu nâu đỏ) (dd ko màu)

Câu 15:

Phương pháp:

a) ancol etylic + Na → muối + H2

axit axetic + Na → muối + H2

b) Đặt số mol C2H5OH với CH3COOH lúc đầu lần lượt là x cùng y (mol)

Lập hệ hai pmùi hương trình với số mol H2 cùng khối lượng hỗn hợp A → x, y =?

c) acol etylic + axit axetic .(undersetoversetH_2SO_4,dac,t^0longleftrightarrow) este + H2O

xác minh xem ví như H=100% thì ancol etylic hay axit axetic phản ứng không còn. Từ kia tính toán hiệu suất bội nghịch ứng theo hóa học phản nghịch ứng hết.

Với lượng phản nghịch ứng thì tính theo số mol este thu được.

Hướng dẫn giải:

nH2(đktc) = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)


a) PTHH xảy ra:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

x → 0,5x (mol)

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2

y → 0,5y (mol)

b) Đặt số mol C2H5OH và CH3COOH ban đầu theo lần lượt là x với y (mol)

Ta bao gồm hệ pmùi hương trình:

(left{ eginarrayln_H_2 = 0,5x + 0,5y = 0,25\m_hh = 46x + 60y = 27,2endarray ight. Rightarrow left{ eginarraylx = 0,2\y = 0,3endarray ight.)

→ Khối lượng của C2H5OH là: 0,2× 46 = 9,2 (g)

→ Khối lượng của CH3COOH là: 0,3×60 = 18 (g)

c) số mol của CH3COOC2H5 thu được là:

 (n_CH_3COOC_2H_5=frac14,0888=0,16,(mol))

PTHH: CH3COOH + C2H5OH .(undersetoversetH_2SO_4,dac,t^0longleftrightarrow) CH3COOC2H5 + H2O

Theo PT (mol): 1 : 1

Theo ĐB (mol): 0,2 : 0,3

Ta có: (frac0,21 2H5OH phản bội ứng không còn, vậy hiệu suất tính theo số mol của C2H5OH.

Theo PTHH (3): nC2H5OH pư = nCH3COOC2H5 = 0,16 (mol)

Hiệu suất của phản ứng bên trên là:

(\% H = fracn_C_2H_5OH,_pun_C_2H_5OH,_bd.100\% = frac0,160,2.100\% = 80\% )