ĐỀ THI HOÁ 12 HỌC KÌ 1

Đề thi học kì 1 Hóa 1hai năm 2021 - 2022 bao gồm 4 đề khám nghiệm chất lượng cuối kì 1 bao gồm lời giải chi tiết hẳn nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi hoá 12 học kì 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Hóa học được biên soạn với cấu trúc đề vô cùng nhiều chủng loại, bao gồm cả trường đoản cú luận 100% và đề trắc nghiệm 100%, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Thông qua cỗ đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa quý thầy cô cùng những em học viên tất cả thêm các tư liệu ôn tập củng nắm kỹ năng luyện giải đề sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng đến kì thi tới đây. Vậy sau đấy là văn bản chi tiết đề thi HK1 Hóa 12, mời các bạn thuộc theo dõi và quan sát trên đây.


Đề thi học tập kì 1 Hóa 12 năm 2021


Ma trận đề thi học tập kì 1 Hóa 12


STại GD&ĐT………….TRƯỜNG…………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: HÓA HỌC LỚP 12

Thời gian làm cho bài: 45 phút ( câu trắc nghiệm)

Nội dung loài kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

Este – Lipit 3 (1đ)2 (0,66đ)1 (0,33đ)6
Cacbohiđrat3 (1đ)2 (0,66đ)5
Amin – Amino axit – Protein 3 (1đ)2 (0,66đ)1 (0,33đ)6
Polime – Vật liệu polime3 (1đ)2 (0,66đ)5
Đại cưng cửng kyên ổn loại3 (1đ)1 (0,33đ)1 (0,33đ)5
Tổng hợp hữu cơ2 (0,66đ)1 (0,33đ)3
Cộng50%30%10%10%30 (100%)

Đề thi học tập kì 1 Hóa 12

Câu 1: Trùng thích hợp 5,6 lít C2H4 (đktc). Hiệu suất phản bội ứng là 90% thì trọng lượng polime thu được là

A. 7,3gam.

B. 4,3gam.

C. 5,3gam.

D. 6,3 gam.

Câu 2: Polime làm sao tiếp sau đây thuộc một số loại polime thiên nhiên?

A. Poli(vinyl clorua).


B. Tơ nitron.

C. Tơ tằm.

D. Tơ nilon -6,6.

Câu 3: Chất như thế nào tiếp sau đây không tmê man gia làm phản ứng tbỏ phân?

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Glucozơ.

Câu 4: Một tất cả hổn hợp A tất cả 2 este 1-1 chức, mạch hở X, Y (MX Y). Đun nóng 12,5 gam hỗn hợp A với cùng một lượng hỗn hợp NaOH trọn vẹn chiếm được 7,6 gam tất cả hổn hợp B (gồm 2 ancol no, đối chọi chức có khối lượng phân tử hơn kỉm nhau 14 đvC) và hỗn hợp nhì muối hạt Z. Đốt cháy 7,6 gam B chiếm được 7,84 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) cùng 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong các thành phần hỗn hợp A theo lần lượt là

A. 59,2%; 40,8%.

B. 40,8%; 59,2%.

C. 66,67%; 33,33%.

D. 50%; một nửa.

Câu 5: Một loại polietilen tất cả phân tử kân hận là 50000. Hệ số polime hóa trung bình của nhiều loại polietilen đó là

A. 1230.

B. 9trăng tròn.

C. 1786.

D. 1529.

Câu 6: Đồng phân của glucozơ là

A. tinc bột.

B. xenlulozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ.

Câu 7: Dung dịch không làm cho đổi màu quỳ tím là

A. metyl amin.

B. alanin.

C. axit glutamic.

D. lysin.

Câu 8: Thuốc demo được dùng làm riêng biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. hỗn hợp NaCl.

B. hỗn hợp NaOH.

C. Cu(OH)2vào môi trường thiên nhiên kiềm.

D. hỗn hợp HCl.

Câu 9: Xét sơ đồ: Glyxin A X .X có cấu tạo là

A. H2NCH2COONa.

B. ClH3NCH2COOH.

C. ClH3NCH2COONa.


D. H2NCH2COOH.

Câu 10: Poli(vinyl clorua) bao gồm cách làm là

A. (-CH2-CHCl-)n

B. (-CH2-CHBr-)n.

C. (-CH2-CHF-)n.

D. (-CH2-CH2-)n.

Câu 11: Cho một mẩu Na vào hỗn hợp CuSO4, hiện tượng xẩy ra là

A. có khí thoát ra, xuất hiện thêm kết tủa xanh, kết tủa ko chảy.

B. có khí bay ra, lộ diện kết tủa xanh, sau đó kết tủa chảy.

C. hỗn hợp mất blue color, xuất hiện Cu màu đỏ.

D. dung dịch tất cả greed color, mở ra Cu màu đỏ.

Câu 12: Lên men m gam glucozơ với năng suất 80%. Lấy nhiều loại khí CO2 nhận được mang đến tính năng cùng với dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 33,75 gam.

B. 27,0 gam.

C. 22,5 gam.

D. 67,5 gam.

Câu 13: Để chứng tỏ đặc điểm lưỡng tính của glyxin (H2N-CH2-COOH) ta đến glyxin tính năng cùng với cặp chất nào sau đây?

A. Dung dịch Br2cùng kim loại Na.

B. Dung dịch NaOH và hỗn hợp HCl.

C. Dung dịch NaOH và dung dịch NaCl.

D. Dung dịch HCl cùng hỗn hợp NaCl.

Câu 14: Cho m(g) các thành phần hỗn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ đựng 1 nhóm - COOH cùng 1 nhóm - NH2) tính năng cùng với 100 ml dung dịch HCl 2M được hỗn hợp X. Để phản ứng vừa hết với các chất trong X đề xuất dùng 200(g) hỗn hợp NaOH 8,4% được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được 34,37(g) chất rắn khan. Giá trị m là

A. 19,8.

B. 11,7.

C. 17,83.

D. 71,1.

Câu 15: Hợp hóa học X bao gồm cách làm cấu tạo CH3COOC2H5. Tên Hotline của X là

A. metyl propionat.

B. metyl axetat

C. etyl propionat.

D. etyl axetat.

Xem thêm: Ôn Thi Lại Nên Học Trên Moon Hay Hocmai, #7189 Em Muốn Mua Khóa Học Online

Câu 16: Hợp hóa học X là một trong những - aminoaxit. Cho 0,01 mol X tính năng hoàn toản cùng với 80ml hỗn hợp HCl 0,125M. Sau đó cô cạn hỗn hợp thu được 1,875g muối bột. Khối lượng phân tử của X là


A. 189 đvC.

B. 145 đvC.

C. 149 đvC.

D. 151 đvC.

Câu 17: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm sắt và Cu vào dung dịch HCl dư sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí H2(đktc). Khối lượng của Cu vào hỗn hợp là

A. 11,2 gam.

B. 6,4 gam.

C. 5,6 gam.

D. 0,64 gam.

Câu 18: Polime như thế nào dưới đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Polietilen.

B. Amilopectin.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Xenlulozơ.

Câu 19: 3 ống nghiệm đựng ba chất lỏng ko màu: hỗn hợp glucozơ, anilin, hỗn hợp saccarozơ được đánh dấu đột nhiên. Nhỏ từng giọt nước brom thứu tự vào cụ thể từng ống nghiệm, thấy

- Ống nghiệm (1) thấy nước brom mất màu.

- Ống nghiệm (2) thấy nước brom mất color và tất cả kết tủa trắng.

- Ống nghiệm (3) thấy nước brom vẫn tồn tại color.

Chất trong ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt là

A. glucozơ, saccarozơ, anilin.

B. saccarozơ, glucozơ, anilin.

C. anilin, saccarozơ, glucozơ.

D. glucozơ, anilin, saccarozơ.

Câu 20: Cho 7,4 gam CH3COOCH3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 8,2.

B. 10,8.

C. 4,2.

D. 6,8.

Câu 21: Cho 0,3 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tính năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, đun cho nóng, chiếm được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 14,4.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 4,6.

Câu 22: Số đồng phân của amin ứng với phương pháp phân tử C2H7N là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 23: Cho 3,1 gam một amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. CH5N.

B. C3H7N.

C. C3H9N.

D. C2H5N.

Câu 24: Dãy tất cả các chất được xếp theo hướng tính bazơ sút dần dần tự trái thanh lịch nên là

A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

B. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3

D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

Câu 25: Kim nhiều loại cứng duy nhất là

A. W.

B. Al.

C. Cu.

D. Cr.

Câu 26: Tính chất vật dụng lý như thế nào tiếp sau đây của kim loại không đề nghị bởi những electron tự do khiến ra?

A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn năng lượng điện và nhiệt độ.

C. Ánh kim.

D. Tính cứng.

Câu 27: Glucozơ được ứng dụng để tráng gương, tráng ruột phích. Người ta đến 180 gam hỗn hợp glucozơ độ đậm đặc 10% công dụng cùng với AgNO3/NH3 dư để thực hiện phản ứng tráng bạc, Lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được m(g) Ag. Giá trị của m là


A. 10,8 gam.

B. 14,4 gam.

C. 21,6 gam.

D. 16,2 gam.

Câu 28: Số đồng phân este ứng cùng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 29: Chất nào dưới đây không phải là este ?

A. HCOOH.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOCH3.

D. HCOOC6H5.

Câu 30: Cho những cặp oxi hoá - khử sau: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu , Fe2+/sắt. Biết tính oxi hoá của những ion tăng nhiều theo vật dụng tự: Zn2+, Fe2+, Cu2+, tính khử giảm dần dần theo máy tự: Zn, Fe, Cu. Trong những bội phản ứng hoá học tập sau, phản bội ứng không xảy ra là

Fe + CuCl2.

B. Zn + CuCl2.

C. Cu + FeCl2.

D. Zn + FeCl2

(Cho H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137; Ca=40)