ĐỀ THI HÓA HK1 LỚP 11

Câu 1: Một học viên đã điều động chế và thu khí NH3 theo sơ đồ dùng tiếp sau đây, mà lại kết quả phân tích không thành công. Lí vị chính là:

*
 

A. NH3 không được điều chế trường đoản cú NH4Cl cùng Ca(OH)2.

Bạn đang xem: Đề thi hóa hk1 lớp 11

B. NH3 không được thu bằng cách thức đẩy nước nhưng là đẩy không gian.

C. Thí nghiệm bên trên xảy ra nghỉ ngơi điều kiện thường xuyên đề nghị không đề xuất nhiệt độ.

D. Ống nghiệm phải đặt phía xuống chđọng chưa phải hướng lên.

Câu 2: Độ dinh dưỡng của phân lân được Đánh Giá bởi hàm lượng % của :

A. N B. K2O

C. Phường D. P2O5

Câu 3: Sục V lít CO2(đkc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 2M thu được 10 gam kết tủa.V có mức giá trị là:

A. 2,24 lkhông nhiều hoặc 6,72 lkhông nhiều.

B. 2,24 lít.

C. 6,72 lkhông nhiều.

D. 2,24 lkhông nhiều hoặc 4,48 lkhông nhiều.

Câu 4: Hiđroxit nào tiếp sau đây không đề nghị là hiđroxit lưỡng tính:

A. Cr(OH)3. B. Al(OH)3 .

 C. Zn(OH)2. D. Ba(OH)2.

Câu 5: Cho trăng tròn gam sắt chức năng cùng với HNO3 loãng nhận được sản phẩm khử nhất NO. Sau Lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sống đktc là :

A. 2,24 lkhông nhiều. B. 1nửa lít.

 C. 4,48 lít. D. 6,72 lkhông nhiều.

Câu 6: Cho hàng những chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có từng nào hóa học vào hàng vừa tác dụng được cùng với hỗn hợp HCl, vừa tính năng được cùng với dung dịch NaOH?

A. 5. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 7: Cho N (Z = 7). Cấu hình electron của Nitơ là?

A. 1s22s22p4.

B. 1s22s22p6. 

C. 1s22s22p3 .

D. 1s22s22p5.

Câu 8: Photpho White được bảo vệ bằng cách ngâm trong:

A. benzen. B. ete. 

C. dầu hoả. D. nước.

Câu 9: “Nước đá khô” ko lạnh chảy mà thăng hoa cần được dùng để chế tác môi trường thiên nhiên giá và khô rất nhân tiện đến câu hỏi bảo quản thực phđộ ẩm. Nước đá khô là:

A. H2O rắn. B. CO2 rắn.

C. SO2 rắn. D. CO rắn.

Câu 10: Dẫn luồng khí CO qua tất cả hổn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 đun cho nóng, sau thời điểm phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn là:

A. Al2O3, Cu, MgO, Fe .

 B. Al; sắt, Cu, Mg.

C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

D. Al2O3, Cu, MgO, Fe2O3.

Câu 11: Khi mang đến quỳ tím vào dung dịch HCl 0,10M thì quỳ tím đảo sang màu:

A. quà. B. xanh.

C. White. D. đỏ.

Câu 12: Phân đạm hỗ trợ cho cây cải tiến và phát triển nhanh khô, mang đến các hạt, củ, trái. Lúc này tín đồ ta chủ yếu sử dụng đạm urê để bón đến cây cối. Công thức phân tử của đạm urê là:

A. NaNO3. B. (NH2)2CO.

Xem thêm: " Maturity Date Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Maturity Date Là Gì

C. NH4NO3. D. NH4Cl.

Câu 13: Một dung dịch gồm nồng độ = 2,5.10-10 mol/l. Môi ngôi trường của dung nhờn này là:

A. Kiềm.

B. Axit.

 C. Trung tính

D. Lưỡng tính.

Câu 14: Những kim loại nào sau đây không công dụng được cùng với dung dịch HNO3 đặc, nguội

A. sắt, Al B. Zn, Pb

C. Mn, Ni D. Cu, Ag

Câu 15: Chất nào dưới đây không dẫn năng lượng điện được?

A. Nước sinh sống hồ nước, nước mặn.

 B. Nước biển.

C. KCl rắn, khan.

 D. Dung dịch KCl trong nước.

Câu 16: Dung dịch X bao gồm cất a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl- và d mol SO42-. Biểu thức như thế nào tiếp sau đây đúng:

A. a + b = c + d.

 B.  a + 2b = c + 2d.

C. a + 2b = c + d.

 D. a + 2b = - c - 2d.

Câu 17: Cho từ từ hỗn hợp (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Hiện tượng xẩy ra là?

A. có kết tủa white.

 B. không tồn tại hiện tượng lạ.

 C. giữ mùi nặng knhị cất cánh lên với gồm kết tủa white.

 D. gồm khí mùi hương knhị bay lên.

Câu 18: Cho trăng tròn gam NaOH vào dung dịch đựng 39,2 gam H3PO4. Hỏi muối bột làm sao được tạo thành? Kăn năn lượng là bao nhiêu ?

A. Na3PO4: 50 gam.

B. Na2HPO4: 14,2 gam và Na3PO4: 49,2 gam.

C. Na3PO4: 50 gam và Na2HPO4: 22,5 gam.

 D. NaH2PO4: 36 gam cùng Na2HPO4: 14,2 gam.

 II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Viết pmùi hương trình hóa học theo sơ đồ sau, ghi rõ ĐK (nếu như có):

 

Câu 2: (2,0 điểm) khi mang đến 3,32 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với 400 ml dung dịch HNO3 0,5M thu được một,008 lít khí NO độc nhất (đktc).

a) Tính Xác Suất cân nặng từng kim loại trong các thành phần hỗn hợp thuở đầu ?

b) Tính mật độ mol của axit HNO3  trong dung dịch sau làm phản ứng ? Biết thể tích hỗn hợp ko đổi.

Lời giải bỏ ra tiết


1

2

3

4

5

B

D

A

D

C

6

7

8

9

10

A

C

D

B

A

11

12

13

14

15

D

B

B

A

C

16

17

18

 

B

C

D

Câu 1:

NH3 rã tốt nhất có thể trong nước, yêu cầu không được thu bằng cách thức đẩy nước

Đáp án B

Câu 2:

Độ bồi bổ của phân lạm được Đánh Giá bằng các chất % của P2O5

Đáp án D

Câu 3:

n Ca(OH)2 = 0,1 .2 = 0,2 mol

n CaCO3 = 10 : 100 = 0,1 mol

* TH1

Phương thơm trình bội phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

(1) n CaCO3 = n CO2 = 0,1 mol

V CO2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lit

* TH2

Phương trình bội nghịch ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (3)

(2) n CO2 = n Ca(OH)2 = n CaCO3 = 0,1 mol

(3) n Ca(OH)2 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

(3) n CO2 = 2 . n Ca(OH)2 = 0,2 mol

=> V CO2 = (0,1 + 0,2) , 22,4 = 6,72 lít

Đáp án A

Câu 4:

Đáp án D

Câu 5:

m Fe bội phản ứng = đôi mươi – 3,2 = 16,8 gam

n Fe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Sau phản nghịch ứng sắt còn dư yêu cầu muối hạt chiếm được là muối bột sắt (II)

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn electron:

2 . n sắt = 3 . n NO

=> 2 .0,3 = 3 . n NO

=> n NO = 0,2 mol

V NO = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít

Đáp án C

Câu 6:

Các hóa học tính năng được cùng với dung dịch NaOH với HCl là:

Al, NaHCO3,(NH4)2CO3, Al2O3, Zn

Đáp án A

Câu 7:

Đáp án C

Câu 8:

Photpho White được bảo quản bằng cách ngâm vào nước

Đáp án D

Câu 9:

Đáp án B

Câu 10:

CO khử được rất nhiều oxit kim loại thua cuộc Al

Đáp án A

Câu 11:

Đáp án D

Câu 12:

Đáp án B

Câu 13:

-7

=> Môi ngôi trường axit

Đáp án B

Câu 14:

Đáp án A

Câu 15:

Đáp án C

Câu 16:

Áp dụng định quy định bảo toàn năng lượng điện ta có:

a + 2b = c + 2d

Đáp án B

Câu 17:

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O


=> Có mùi knhị cất cánh lên (NH3) và có kết tủa White BaSO4

Đáp án C

Câu 18:

n NaOH = 20 : 40 = 0,5 mol

n H3PO4 = 39,2 : 98 = 0,4 mol

Ta bao gồm : n OH : n H3PO4 = 0,5 : 0,4 = 1,25

=> Sau phản bội ứng hóa học nhận được là: Na2HPO4 cùng NaH2PO4

Ta bao gồm pmùi hương trình:

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O (1)

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O (2)

hotline số mol Na2HPO4; NaH2PO4 thứu tự là x, y

=> Ta gồm hệ phương thơm trình:

x + y = 0,4

2x + y = 0,5

=> x = 0,1 mol; y = 0,3 mol

m Na2HPO4 = 0,1 . 142 = 14,2 gam

m NaH2PO4 = 0,3 . 120 = 36 gam

Đáp án D

II. TỰ LUẬN

Câu 1

(1) N2 + O2 (uildrel exttia lửa điện overlongrightarrow )2NO

(2) 2NO + O2 → 2NO2

(3) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(4) 6HNO3 + Fe2O3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 2

nHNO3 bđ = 0,4.0,5 = 0,2 mol

nNO = 1,008/22,4 = 0,045 mol

Đặt nFe = x mol cùng nCu = y mol

a) Kân hận lượng của tất cả hổn hợp là 3,32 gam buộc phải ta có: 56x + 64y = 3,32 (1)


Ta tất cả quy trình mang đến – dìm e:

Fe0 – 3e → Fe+3

x → 3x (mol)

Cu0 – 2e → Cu+2

y → 2y (mol)

N+5 + 3e → N+2

0,135←0,045 (mol)

Theo định lý lẽ bảo toàn e ta có: 3x + 2y = 0,135 (2)

Từ (1) và (2) ta tất cả hệ pmùi hương trình:

(eginarraylleft{ eginarrayl56x + 64y = 3,32\3x + 2y = 0,135endarray ight. o lớn left{ eginarraylx = 0,025\y = 0,03endarray ight.\ khổng lồ left{ eginarraylm_Fe = 0,025.56 = 1,4(g)\m_Cu = 3,32 - 1,4 = 1,92(g)endarray ight. \lớn left{ eginarrayl\% m_Fe = frac1,43,32.100\% = 42,17\% \\% m_Cu = 100\% - 42,17\% = 57,83\% endarray ight.endarray)