Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 1 Có Đáp Án

Đề thi Học kì 1 Hóa học lớp 8 có giải đáp (4 đề)

Với Đề thi Học kì 1 Hóa học tập lớp 8 có lời giải (4 đề) được tổng thích hợp chọn lọc trường đoản cú đề thi môn Hoá học 8 của các ngôi trường trên cả nước sẽ giúp đỡ học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm trên cao trong số bài bác thi Hoá học tập lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 8 học kì 1 có đáp án

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi 45 phút ít Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số e vào nguyên tử Al (có số proton = 13), là:

A. 10B. 11C. 12 D. 13

Câu 2: Số e lớp bên ngoài thuộc của nguyên ổn tử Al (bao gồm số proton = 13) là:

A. 1B. 2C. 3 chiều. 4

Câu 3: Số lớp e của nguyên ổn tử Al (gồm số proton = 13) là:

A. 1B. 2C. 3D. 4.

Câu 4: Khối lượng của một nguyên ổn tử Cacbon là:

A. 1,9926.10-23g

B. 1,9926g

C. 1,9926.10-23 đvC

D. 1,9926 đvC

Câu 5: Kân hận lượng của 1 đvC là:

A. 1,6605.10-23 g

B. 1,6605.10-24 g

C. 6.1023 g

D. 1,9926.10-23 g

Câu 6: Hiện tượng hoá học tập khác cùng với hiện tượng lạ đồ lý là :

A. Chỉ chuyển đổi về trạng thái.

B. Có sinh ra hóa học new.

C. Biến đổi về mẫu mã.

D. Kân hận lượng chuyển đổi.

Câu 7 : Cho biết công thức chất hóa học thích hợp chất của nguim tố X cùng với O là: XO với thích hợp hóa học của nguyên tố Y cùng với H là: YH3 (X; Y là đều nguim tố như thế nào đó). Công thức chất hóa học hợp lý cho vừa lòng hóa học X với Y là:

A. X3Y2 B.X2Y3 C.XY3D.XY

Câu 8 : Trong 1 bội phản ứng hoá học các hóa học bội phản ứng với sản phẩm đựng cùng:

A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.

B. Số phân tử trong những hóa học.

C. Số phân tử của mỗi hóa học.

D.Số nguyên ổn tố tạo ra hóa học.

Câu 9: Tỉ lệ % trọng lượng của những ngulặng tố Ca, C, O trong CaCO3 theo lần lượt là:

A. 40% , 40% , 20%

B. 20% , 40% , 40%

C. 40% , 12% , 48%

D. 10% , 80% , 10%

Câu 10: Trong đúng theo chất AxBy . Hoá trị của A là m, hoá trị của B là n thì luật lệ hóa trị là:

A. m.n = x.yB. m.y = n.xC. m.A= n.BD. m.x = n.y

Phần từ bỏ luận

Câu 1 (2đ): Phát biểu câu chữ định cách thức bảo toàn khối lượng.

Áp dụng : Nung 10,2g đá vôi ( CaCO3 ) hiện ra 9g vôi sống và khí cacbonic

a. Viết cách làm về trọng lượng.

b. Tính cân nặng khí cacbonic xuất hiện.

Câu 2 (2đ): Lập phương trình hóa học của những làm phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (3đ): Cho 13 gam Kẽm công dụng toàn vẹn cùng với axit clohiđric theo pmùi hương trình

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

a. Tính số mol Zn và lập phương trình làm phản ứng bên trên.

b. Tính thể tích khí H2 bay ra (đktc).

c. Tính cân nặng axit clohiđric (HCl) sẽ dùng mang đến phản bội ứng bên trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al(III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án cùng Thang điểm

A . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 Điểm)

Chọn với khoanh tròn vào vần âm có giải pháp vấn đáp đúng tuyệt nhất. Mỗi câu vấn đáp đúng 0.3đ

Câu12345678910
Đáp ánDCCABBADCD

B. PHẦN TỰ LUẬN : (7 Điểm)

Câu 1: (2đ) Phát biểu đúng văn bản định cách thức bảo toàn khối lượng được (1đ).

Áp dụng :

a. mCaCO3 = mCaO + mCO2 (0.5 điểm)

b. mCO2 = mCaCO3 – mCaO = 10,2 – 9 = 1,2 g (0.5 điểm)

Câu 2: (2đ)

- Mỗi PTHH viết đúng được (0.5 điểm)

- Mỗi PTHH cân đối đúng được (0.5 điểm)

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Câu 3: (3đ):

a. Số mol Zn: nZn = m/M = 0,2 mol(0.5 điểm)

Lập phương trình bội phản ứng trên.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2(0.5 điểm)

1mol2mol1mol1mol

0,2 mol0,4 mol0,2 mol0,2 mol

b. nH2 = nZn = 0,2 mol (0.5 điểm)

Thể tích khí H2 thoát ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít(0.5 điểm)

c. Khối hận lượng axit clohiđric (HCl) sẽ sử dụng cho phản bội ứng trên.

nH2 = 2nZn = 0,4 mol (0.5 điểm)

mHCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g(0.5 điểm)

*

Phòng Giáo dục cùng Đào sinh sản .....

Đề thi 45 phút ít Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu 1: ( 1 diểm) Đơn chất là gì? Viết cách làm hoá học của 2 đơn chất

Câu 2: ( 1 điểm) Hiện tượng hoá học tập là gì? Cho ví dụ?

Câu 3: ( 3 điểm) Lập PTHH của những phản bội ứng sau:

a. Mg + O2 → MgO

b. sắt + Cl2 → FeCl3

c. NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + NaCl

d. HCl + Mg → MgCl2 + ?

e. Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O

f. Al + O2 → Al2O3

Câu 4: ( 2 điểm) Một hóa học khí A tất cả tỉ kân hận đối với H2 là 8, có yếu tắc các nguyên tố gồm: 75% C cùng 25% H. Hãy lập cách làm hoá học của đúng theo chất A

(Biết C = 12 , H = 1)

Câu 5: (3 điểm) Cho 13g kẽm chức năng cùng với HCl theo sơ đồ bội nghịch ứng

Zn + HCl → ZnCl2 + H2

a. Lập PTHH của phản nghịch ứng.

b. Tính trọng lượng HCl vẫn tyêu thích gia bội nghịch ứng

c. Tính thể tích khí H2 (ĐKTC) sẽ có mặt sau làm phản ứng

( Biết Zn = 65 , H = 1 , Cl = 35,5 )

Đáp án và Thang điểm

Câu 1:

- Đơn chất là phần lớn hóa học được làm cho từ 1 nguim tố hoá học.(0.5 điểm)

- Ví dụ: Al , N2 (từng ví dụ đúng 0,25 đ)(0.5 điểm)

Câu 2:

- Hiện tượng hóa học biến hóa có tạo nên chất new call là hiện tượng hoá học(0.5 điểm)

- Ví dụ: mặt đường cháy thành than và nước(0.5 điểm)

Câu 3:

Lập đúng những PTHH mỗi PT (0,5 điểm)

a. 2Mg + O2 → 2MgO

b. 2sắt + 3Cl2 → 2FeCl3

c. 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl

d. 2HCl + Mg → MgCl2 + H2

e. Fe2O3 + 6 HCl → 2FeCl3 + 3 H2O

f. 4Al + 3O2 → 2 Al2O3

Câu 4:

Ta có: MA = 8 . 2 = 16 (g) (0,5 điểm)

mC = 16. 75% = 12 (g) (0,25 điểm)

nC = 12 /12 = 1 (mol) (0,25 điểm)

mH = 16 – 12 = 4 (g) (0,25 điểm)

nH = 4 / 1 = 4 (mol) (0,25 điểm)

Công thức hoá học: CH4 (0,5 điểm)

Câu 5:

a. PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 (0,5 điểm)

nZn = 13 : 65 = 0,2 (mol) (0,5 điểm)

b.Theo PT: nHCl = 2 nZn = 2. 0,2 = 0,4 mol (0,5 điểm)

Vậy mHCl = 0,4 . 36,5 = 14,6(g) (0,5 điểm)

c. Theo PTHH: nH2 = nZn = 0,2 mol (0,5 điểm)

VH2 (đktc) = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l) (0,5 điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề thi 45 phút ít Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Hạt nhân nguim tử cấu trúc bởi:

A. Proton với electron

B. Proton cùng nơtron

C. Nơtron và electron

D. Proton, nơtron và electron.

Câu 2. Dãy hóa học có những đối chọi chất:

A. Na, Ca, CuCl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

Câu 3. Công thức hoá học tập của hòa hợp chất chế tác do nguim tố R cùng với đội SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học tập của hòa hợp hóa học tạo ra vì chưng nguyên ổn tố R cùng nguyên ổn tố O là:

A. RO B. R2O3C. RO2D. RO3

Câu 4. Chất khí A gồm dA/H2 = 14 phương pháp hoá học tập của A là:

A. SO2 B. CO2 C. NH3 chiều. N2

Câu 5.

Xem thêm: Cách Để Vẽ Xe Ô Tô Đẹp Nhất The Giới, Cách Để Vẽ Ô Tô

Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023B. 6. 1023C. 9. 1023 chiều. 12.1023

Câu 6. Đôt cháy không còn một phân tử vừa lòng hóa học A( chưa biết) buộc phải 2 phân tử O2 . Sau phản ứng chiếm được 2 phân tử CO2 cùng 2 phân tử H2O. Công thức hoá học tập của đúng theo chất A là:

A. C2H6B. C2H4C. C2H4O D. C2H4O2

Phần từ luận

Câu 1. (3 điểm): Hoàn thành các pmùi hương trình hoá học tập sau:

1.Na +O2 → Na2O

2.Na3PO4 +BaCl2 → NaCl + Ba3(PO4)2

3.Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

( Cân bằng luôn luôn vào các bội phản ứng bên trên, ko đề nghị viết lại)

Câu 2. (3 điểm): Cho a gam nhôm (Al) tác dụng đầy đủ cùng với hỗn hợp cất 29,4 gam axit sunfuric ( H2SO4 ). Sau làm phản ứng chiếm được muối nhôm sunfat ( Al2(SO4)3 ) với khí hiđro ( H2)

a. Viết pmùi hương trình hóa học?

b. Tính a gam nhôm đã tmê mệt gia phản bội ứng?

c. Tính thể tích khí hiđro ra đời ( sống đktc)?

Câu 3 (1 điểm): Hợp hóa học A chứa nguim tố: sắt với O . Trong phân tử A tất cả 7 nguim tử cùng MA = 232 (g/mol). Tìm cách làm hoá học của A?

(Cho biết : S = 32 ; O = 16; Al = 27; H = 1; sắt = 56; C = 12)

Đáp án cùng Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng (0.5 điểm)

Câu 123456
Đáp án BCBDAD

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm):

Câu 1 (3đ): Mỗi làm phản ứng cân đối đúng 1đ

1. 4Na + O2 → 2Na2O

2. 2Na3PO4 + 3BaCl2 → 6NaCl + Ba3(PO4)2

3. Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Câu 2 (3đ):

a.( 0,5đ) 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

b.(1,25đ) Tính được cân nặng a gam nhôm: 5,4( gam)

nH2SO4 = 29,4 / 98 = 0,3 mol

Theo pt: nAl = 2/3 . nH2SO4 = 0,3 . 2/3 = 0,2 mol

mAl = 27 . 0,2 = 5,4 g

c.(1,25đ) Tính được thể tích khí H2 hình thành (đktc): 6,72 ( lít)

Theo pt: nH2 = nH2SO4 = 0,3 mol

⇒ VH2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 l

Câu 3 (1đ) Xác định được phương pháp hoá học của thích hợp hóa học A: Fe3O4

Đặt CTHH là FexOy

Theo bài bác ta có: 56x + 16 y = 232

x + y = 7

Giải hệ ⇒ x = 3, y = 4 ⇒ Fe3O4

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Đề thi 45 phút ít Học kì 1

Môn: Hóa Học lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Trong những hàng chất sau dãy như thế nào toàn là 1-1 chất?

A. H2, O2, Na, Al

B. CaO, CO2, ZnO, O2

C. H2NO3, H2CO3, H2SO4.

D. Na2SO4, K2SO4, CaCO3.

Câu 2. Trong các dãy chất sau hàng nào toàn là hợp chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al , Zn;

C. CO2, CaO, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3.

Câu 3. Biết Al bao gồm hóa trị (III) và O có hóa trị (II) nhôm oxit tất cả cách làm chất hóa học là:

A. Al2O3B. Al3O2C. AlO3D. Al2O

Câu 4. Quá trình nào sau đó là xảy hiện tượng hóa học:

A. Muối nạp năng lượng hòa lẫn nước.

B. Đường cháy thành than cùng nước

C. Cồn bay hơi

D. Nước dạng rắn sang lỏng

Câu 5. Phân tử khối hận của hợp chất CaCO3 là:

A. 70 g/mol B. 80 g/mol C. 90 g/mol D.100 g/mol

Câu 6. Hiện tượng làm sao sau đây là hiện tượng lạ hóa học?

A. Nhôm nung nóng chảy để đúc xoong, nồi…

B. Than cần đập vừa nhỏ trước lúc chuyển vào phòng bếp lò.

C. Cồn để vào lọ ko kín bị bay khá.

D. Trứng nhằm nhiều ngày có khả năng sẽ bị thối.

Câu 7. Trong cách làm chất hóa học của hiđrô sunfua (H2S) và khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu hoàng thứu tự là:

A. I cùng II B. II cùng IVC. II cùng VID. IV với VI

Câu 8 : Trong quá trình phản nghịch ứng, lượng chất phản ứng :

A. Giữ nguyênB. TăngC. Giảm dần dần D. Cả a,b,c

Phần từ bỏ luận

Câu 1 (1,5đ): Trong những bí quyết hoá hoá học sau, bí quyết như thế nào đúng? Công thức như thế nào sai? Hãy sửa lại phương pháp không đúng.

a. NaOb. CaCl2 c. Al3O2

Câu 2 (2đ): Lập phương trình hoá học cùng cho thấy thêm tỉ trọng số ngulặng tử, số phân tử những hóa học vào bội nghịch ứng.

a) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O (nhiệt độ độ)

b) Fe + HCl → FeCl2 + H2

Câu 3 (2,5đ): Hòa tung trọn vẹn 56g Fe bằng dung dịch axit clohiđric( HCl ), làm phản ứng xong xuôi chiếm được muối bột Fe clorua ( FeCl2) và khí hiđro.