ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 10 MÔN TOÁN TRẮC NGHIỆM

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđam mê khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tmê say khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


*

Top 100 Đề thi Toán lớp 10 năm học 2022 - 2023 mới nhất | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân ttránh trí tuệ sáng tạo

Bộ 100 Đề thi Toán lớp 10 năm học 2021 - 2022 tiên tiến nhất rất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 có đề thi thân kì, đề thi học tập kì có lời giải cụ thể, rất liền kề đề thi bằng lòng giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm trên cao trong những bài thi Toán thù 10.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 10 môn toán trắc nghiệm


- Đề thi Toán thù lớp 10 Giữa kì 1

Lưu trữ: Đề thi Toán thù lớp 10 sách cũ

Đề thi Giữa kì 1 Toán 10

Đề thi Học kì 1 Tân oán 10

Đề thi Giữa kì 2 Toán thù 10

Đề thi Học kì 2 Tân oán 10

Lời giải bài xích tập môn Toán lớp 10 sách mới:

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Câu 1: Mệnh đề đậy định của mệnh đề

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 bao gồm lời giải (13 đề)"> là:

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 bao gồm lời giải (13 đề)">

Câu 2: Điểm nào dưới đây thuộc trang bị thị hàm số

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 gồm lời giải (13 đề)"> 

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 gồm giải đáp (13 đề)">

Câu 3: Trong những hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm số chẵn

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 có đáp án (13 đề)">

Câu 4: Cho tam giác đều ABC cạnh bởi a có trọng tâm G. Tính

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 có câu trả lời (13 đề)"> 

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 có lời giải (13 đề)">

Câu 5:Cho hai tập hợp

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 có đáp án (13 đề)"> 

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 tất cả giải đáp (13 đề)">

Câu 6: Cho hàm số

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 gồm đáp án (13 đề)"> . Khi đó:
*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 có câu trả lời (13 đề)"> bằng

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 có đáp án (13 đề)">

Câu 7: Cho hình bình hành ABCD trung ương O. Đẳng thức như thế nào dưới đấy là đẳng thức đúng?

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 tất cả câu trả lời (13 đề)">

Câu 8: Điều kiện khẳng định của hàm số

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 có giải đáp (13 đề)"> 

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 có đáp án (13 đề)">

Câu 9: Cho tập hòa hợp

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 gồm đáp án (13 đề)"> . Liệt kê bộ phận của A

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 gồm lời giải (13 đề)">

Câu 10: Cho hàm số:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 tất cả giải đáp (13 đề)"> . Khẳng định làm sao sau đây đúng?

A. f(x) là hàm số lẻ B. f(x) không chẵn

C. f(x) ko chẵn, ko lẻ D. f(x) chẵn

Câu 11: Cho tam giác ABC, I, H theo lần lượt là trung điểm của AB, AC. Tìm tập thích hợp điểm M vừa lòng

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 gồm đáp án (13 đề)"> 

A. Tập hòa hợp điểm M nằm trê tuyến phố trung trực của đoạn trực tiếp IH

B. Tập hòa hợp điểm M ở trê tuyến phố trung trực của đoạn trực tiếp HA

C. Tập vừa lòng điểm M ở trên phố trung tuyến BH

D. Tập thích hợp điểm M nằm trên phố trung tuyến đường CI

Câu 12: Tọa độ đỉnh của Parabol

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 có lời giải (13 đề)"> là vấn đề I bao gồm tung độ là:

A. x = 1 B. x = 2

C. y = 4 D. y = 11

Câu 13: Cho hình vuông ABCD có cạnh bởi a. khi đó:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 gồm đáp án (13 đề)"> 

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 gồm câu trả lời (13 đề)">

Câu 14: Cho tam giác ABC tất cả trung tâm G. Biểu diễn vectơ

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 có đáp án (13 đề)">qua 2 vectơ
*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 có câu trả lời (13 đề)"> là:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 gồm câu trả lời (13 đề)">

Câu 15: Một lớp bao gồm 53 học viên A là tập phù hợp học tập dinc yêu thích môn Tân oán, B là tập vừa lòng số học sinh say đắm môn Văn. Biết rằng bao gồm 40 học sinh ưng ý môn Tân oán, 30 học sinh thích hợp môn Vnạp năng lượng. Số phần tử lớn số 1 có thể tất cả của tập thích hợp

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 gồm đáp án (13 đề)"> là:

A. 40 B. 45 C. 30 D. 35

Câu 16: Tìm cực hiếm của m nhằm hàm số

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 tất cả giải đáp (13 đề)"> là hàm số chẵn

A. m = 0 B. m = 2 

C. m = ±1 D. m= -2

Câu 17: Cho tập A = a,b,c,d, bao gồm từng nào tập hòa hợp nhỏ tất cả đúng tía phần tử?

A. 2 B. 4 

C. 5 D. 6

Câu 18: Tìm m để hàm số

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 bao gồm câu trả lời (13 đề)"> xác định trên ( 0,1)

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 có đáp án (13 đề)"> 

Câu 19: Phần bù của <-2,3> trong R là:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 có lời giải (13 đề)">

Câu 20: Cho

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 tất cả đáp án (13 đề)">. lúc đó
*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 có lời giải (13 đề)">bằng:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 gồm câu trả lời (13 đề)">

Câu 21: Tìm tập xác minh của hàm số

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 tất cả câu trả lời (13 đề)"> 

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 có câu trả lời (13 đề)">

Câu 22: Cho hình vuông ABCD. hotline M là trung điểm cạnh AB, N là điểm sao để cho

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 có câu trả lời (13 đề)">. Biểu diễn
*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 tất cả câu trả lời (13 đề)"> . Giá trị u, v theo thứ tự là:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 bao gồm lời giải (13 đề)">

Câu 23: Cho nhị tập phù hợp

*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 có đáp án (13 đề)"> . Khi đó tập đúng theo
*
Đề thi Giữa kì 1 Tân oán lớp 10 có giải đáp (13 đề)"> là:

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 gồm câu trả lời (13 đề)">

Câu 24: Cho 3 điểm A (-2, -1), B (1; 3), C(10, 3). Tìm tọa độ D để ABCD là hình bình hành

A. D(5,1) B. D(2,-3)

C. D(1,-1) D. D(-7,1)

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 gồm giải đáp (13 đề)">

Câu 25: Tìm tsi mê số m để hàm số

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 bao gồm lời giải (13 đề)"> xác minh trên nửa khoảng tầm
*
Đề thi Giữa kì 1 Toán thù lớp 10 bao gồm lời giải (13 đề)"> 

*
Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 10 tất cả giải đáp (13 đề)">

Đáp án - Đề số 3

1.C

2.C

3.A

4.B

5.D

6.D

7.A

8.B

9.C

10.D

11.A

12.D

13.B

14.D

15.C

16.A

17.B

18.A

19.D

đôi mươi.D

21.B

22.A

23.C

24.D

25.B

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề thi Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tân oán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: Trong các tuyên bố sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng : 

A. π là một số trong những hữu tỉ

B. Tổng của hai cạnh một tam giác to hơn cạnh vật dụng ba

C. quý khách hàng có siêng học tập không?

D. Con thì tốt rộng cha

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông trên C tất cả AC = 9; BC= 5. Tính

*

A. -27 B. 81

C. 9 D. -18

Câu 3: Phủ định của mệnh đề “ Có ít nhất một vài vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn ” là mệnh đề làm sao tiếp sau đây : 

A. Mọi số vô tỷ hầu như là số thập phân vô hạn tuần hoàn

B. Có ít nhất một số trong những vô tỷ là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn

C. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn

D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn

Câu 4: Trong các tập hòa hợp sau, tập hợp làm sao là tập thích hợp rỗng:

*

Câu 5. Cho nhị tập hợp A =2,4,6,9 và B = 1,2,3,4.Tập thích hợp A B bởi tập nào sau đây?

*

Câu 6. Tìm tập khẳng định D của hàm số

*

*

Câu 7. Cho A = <1; 4>, B = (2; 6), C = (1; 2). Tìm A Ç B Ç C :

*

Câu 8. Cho

*
. Lúc kia là:

*

Câu 9. Tìm m để hàm số

*
nghịch trở thành bên trên R. 

m > 1 B. Với đa số m

m -1

Câu 10. Cho tam giác ABC có AB= AC cùng con đường cao AH. Đẳng thức như thế nào sau đây đúng?

*

Câu 11. Cho tam giác ABC với A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2). Tìm tọa độ điểm D nằm tại trục Ox làm sao cho DA = DB

A. D( 5;0) B. D( 7; 0)

C. D( 7,5 ;0) D. tất cả sai

Câu 12. Tìm tất cả các quý hiếm thực của ttê mê số m để hàm số

*
khẳng định trên (0; 1)

*

Câu 13. Trong những hàm số y = 2015x; y = năm ngoái x + 2; y = 3x2 – 1; y = 2x3 – 3x có bao nhiêu hàm số lẻ?

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

Câu 14: Cho hình thoi ABCD trung tâm O, cạnh 2a. Góc . Tính độ dài vectơ

*
.

*

Câu 15. Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tham mê số m nhằm mặt đường thẳng y = 3x + 1 song tuy vậy với đường thẳng y = (mét vuông -1)x + (m-1).

*

Câu 16. Biết rằng trang bị thị hàm số y = ax + b trải qua điểm N ( 4; -1) và vuông góc với mặt đường thẳng 4x – y + 1= 0. Tính tích Phường = ab.

*

Câu 17. Cho mẫu vẽ với M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AC, BC. Khẳng định nào sau đây đúng? 

*

*

Câu 18. Tìm a với b đựng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua những điểm A (-2; 1); B(1; -2).

A. a =-2; b = -1

B. a = 2; b =1

C. a = 1; b = 1

D. a = -1; b = -1  

Câu 19. Cho hàm số y = 2x + m + 1. Tìm quý hiếm thực của m đựng đồ thị hàm số giảm trục tung tại điểm tất cả tung độ bởi -2.

A. m = -3 B. m = 3 

C. m = 0 D. m = -1 

Câu đôi mươi. Cho nhì góc α với β cùng với α+ β = 1800. Tính quý giá của biểu thức

P = cosα.cosβ- sinα. sinβ

A. P. = 0 B. Phường. = 1

C. Phường. = -1 D.P = 2

Câu 21. Cho hàm số y = x - 1 có thứ thị là con đường Delta;. Đường thẳng Delta; tạo nên cùng với nhì trục tọa độ một tam giác bao gồm diện tích S bởi bao nhiêu?

*

Câu 22. Tính tổng

*
.

*

Câu 23. Cho hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh bởi a. Khi đó

*
bằng:

*

Câu 24: Cho tam giác ABC vuông cân nặng tại A có AB = a.Tính

*

A. a2 B. a

B. 2a D. 2a2

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm M( 1; 0) và N(4; m) . Tìm m nhằm khoảng cách hai đặc điểm này là 5?

A. m =3

B. m = 1 hoặc m = 3

C. m = 2 hoặc m = - 4 

D. m = 4 hoặc m = -4

Câu 26. Cho biết

*
. Giá trị của biểu thức
*
bằng bao nhiêu?

*

Câu 27. Cho những vectơ

*
. khi đó góc thân chúng là

A. 450 B. 600

C. 300 D.1350

Câu 28. Cho tam giác ABC cùng với G là trọng tâm. Đặt

*
, . Khi đó,
*
được biểu diễn theo hai vectơ a và b là :

*

Câu 29. Tổng những nghiệm của phương thơm trình

*
bằng:

*

Câu 30. Phương thơm trình

*
tất cả từng nào nghiệm?

A. 0. B. 1.

C. 2. D. 4.

Câu 31.

*

Câu 32: Cho hàm số

*
. Trong những mệnh để sau đây, tìm kiếm mệnh đề đúng?

*

Câu 33. Có bao nhiêu quý giá nguim của tmê say số m ở trong <-5; 5> để phương trình 

*
có nhị nghiệm âm phân biệt?

A. 5 B. 6

C. 10 D. 11

Câu 34. Giả sử phương thơm trình

*
( m là tsay mê số) gồm nhì nghiệm là x1 ; x2. Tính quý giá biểu thức
*
theo m.

A. P = - m + 9

B. P = 5m + 9

C. P = m + 9

 D. P. = - 5m + 9

Câu 35a. Tập nghiệm của pmùi hương trình

*
là:

*

Câu 35b. Đường thẳng nào trong những mặt đường thẳng sau đó là trục đối xứng của parabol

*
?

*

Câu 36. Pmùi hương trình

*
tất cả bao nhiêu nghiệm?

A. 0 B. 1

C. 2 D. 3

Câu 37. Phương trình

*
gồm nghiệm tuyệt nhất khi:

*

Câu 38. Tìm tất cả những cực hiếm thực của tmê mệt số m để pmùi hương trình

*
bao gồm một nghiệm gấp rất nhiều lần nghiệm sót lại.

*

Câu 39. Cho parabol

*
biết rằng parabol đó trải qua hai điểm A(1;5) cùng B(-2;8) . Parabol đó là:

*

Parabol đó đi qua nhì điểm A(1;5) và B(-2;8) buộc phải :

Chọn C.

Câu 40. Cho hình vuông vắn ABCD cạnh bằng 2. Điểm M nằm tại đoạn trực tiếp AC làm thế nào cho

*
 . hotline N là trung điểm của đoạn trực tiếp DC. Tính
*

A. - 4 B. 0

C. 4 D. 16

PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC bao gồm A( -3;0); B(3;0) cùng C(2;6). Call H(a;b) là tọa độ trực tâm của tam giác đã đến. Tính a + 6b

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC có A(1;2); B(-2;0) cùng C(1;-3) Tìm tọa độ trung khu I của con đường tròn ngoại tiếp tam giác đã đến.

Câu 3. Tìm phương trình đường trực tiếp d: y = ax+ b. Biết con đường trực tiếp d đi qua điểm

 I(1; 2) cùng tạo cùng với nhị tia Ox; Oy một tam giác có diện tích S bằng 4.

Câu 4. Có bao nhiêu cực hiếm nguyên ổn của tsi số m trực thuộc đoạn < -5; 5> nhằm phương thơm trình:

| mx + 2x – 1|= | x- 1| bao gồm đúng nhị nghiệm phân biệt?

Đáp án cùng Hướng dẫn làm cho bài

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1:  Chọn B

Câu 2: 

Do tam giác ABC vuông trên C đề xuất

*

Ta có:

*

Chọn B.

Xem thêm: Mã Ngành, Tổ Hợp Xét Tuyển Đại Học Dms, Đăng Nhập Tài Khoản

Câu 3:  Chọn C.

Câu 4: 

Xét pmùi hương trình:

*

Không gồm số như thế nào là số hữu tỉ bắt buộc tập C là tập rỗng

Chọn C

Câu 5:  Chọn C

Câu 6: 

Hàm số xác minh Khi

*

Vậy tập xác minh của hàm số là D = R 1; -4

Chọn B.

Câu 7: 

*

Chọn D.

Câu 8: 

*

Chọn A

Câu 9: 

Hàm số bậc nhất y = ax + b nghịch trở thành trên R Lúc a Suy ra: hàm số y = f(x) là hàm số lẻ.

Xét f(x)= 2015x + 2 bao gồm TXĐ: D = R nên

Ta bao gồm f( -x) = năm ngoái . (-x) + 2 = -2015 x + 2

*

Suy ra: hàm số y = 2015x + 2 ko chẵn, không lẻ.

* Xét f(x) = 3x2 - 1 bao gồm TXĐ: D = R đề xuất

Ta gồm f(-x) = 3. (-x)2 – 1 = 3x2 – 1 = f(x)

Suy ra, hàm số này là hàm số chẵn.

* Xét f(x) = 2x3 – 3x gồm TXĐ: D = R yêu cầu

Ta có f(-x) = 2. (-x)3 – 3.(-x) = -2x3 + 3x = -f(x)

Suy ra, đây là hàm số lẻ.

Vậy bao gồm nhì hàm số lẻ. 

Chọn B.

Câu 14: 

*

Tam giác ABD cân nặng trên A bởi vì ABCD là hình thoi và có góc phải tam giác ABD số đông.

Áp dụng phép tắc hình bình hành ta có:

*

 Trong số đó O là trọng điểm của hình thoi

Ta tính AO: Tam giác ABD đầy đủ phải AO đồng thời là mặt đường cao và:

*

Chọn A.

Câu 15: 

- Để mặt đường trực tiếp y = (m2 -1)x + (m – 1) tuy nhiên tuy vậy cùng với mặt đường thẳng y = 3x + 1 khi:

*

Chọn C.

Câu 16: 

Đồ thị hàm số đi qua điểm N( 4; -1) phải -1 = 4a + b (1)

Mặt khác, đồ dùng thị hàm số vuông góc cùng với đường thẳng 4x – y + 1 = 0 tuyệt y = 4x + 1

đề nghị 4a = -1 (2)

Từ (1) cùng (2), ta bao gồm hệ

*

Suy ra: P = ab = 0

 Chọn A.

Câu 17: 

*

 Ta có :

Chọn A

Câu 18: 

Đồ thị hàm số trải qua các điểm A ( -2; 1) buộc phải 1 = -2a + b (1) 

Đồ thị hàm số trải qua những điểm B(1; -2) yêu cầu – 2 = a +b (2) 

- Từ (1) và (2) ta bao gồm hệ:

*

Chọn D.

Câu 19: 

Đồ thị hàm số cắt trục tung trên điểm gồm tung độ bằng -2 cần điểm B (0 ; -2) trực thuộc thứ thị hàm số.

Suy ra: 0 = 2. (-2) + m + 1 phải m = -3

Chọn A.

Câu 20: 

Hai góc α và β bù nhau buộc phải sinα = sinβ cùng cosα = -cosβ

Do kia Phường. = cosα.cosβ- sinα. sinβ

P. = - cosβ.cosβ- sinβ.sinβ = -( cos2β + sin2β ) = - 1

Chọn C.

Câu 21: 

 Giao điểm của cùng với trục hoành, trục tung theo lần lượt là A ( 1; 0); B(0; -1).

Ta có: OA = 1; OB = 1

 Diện tích tam giác vuông OAB là

*
.

 Chọn A.

Câu 22: 

Ta có:

*

Chọn B

Câu 23: 

Áp dụng nguyên tắc hình bình hành ta có:

*

+ Ta tính AC:

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông ABC ta có:

*

Chọn A.

Câu 24: 

- Do tam giác vuông cân nặng tại A đề xuất AB=AC= a và BC= a√2 cùng góc C= 450

Ta có:

*

Chọn A.

Câu 25: 

Khoảng biện pháp thân hai điểm M với N là:

*

Để khoảng cách hai đặc điểm này là 5 lúc còn chỉ khi:

*

Chọn D.

Câu 26: 

Nhân cà tử và mẫu mã cùng với tanα với chăm chú tanα.cotα= 1 ta được:

*

*

Chọn C.

Câu 27: 

*

Chọn A.

Câu 28: 

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên:

*

Chọn D

Câu 29: 

Ta có:

*

Chọn B.

Câu 30: 

*

Vậy phương thơm trình có tư nghiệm là x = -3; x = -2; x = 0; x = 1

Câu 31: 

Ta có:

*

Chọn A.

Câu 32: 

Do

*
với yêu cầu hàm số tăng bên trên (1; + ∞).

Đồ thị có đỉnh là I(1; 2)

Chọn D.

Câu 33: 

Ta có:

*

 Phương thơm trình vẫn cho có hai nghiệm âm riêng biệt Khi :

*

Có 5 cực hiếm của m thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ bài tân oán.

 Chọn A.

Câu 34: 

Ta có:

*

Theo định lý Viet, ta có:

*

Ttốt vào P, ta được:

*

Chọn B.

Câu 35a: 

Điều kiện: x > 2

Lúc kia phương thơm trình:

*

Chọn D.

Câu 35b: 

Đồ thị hàm số có trục đối xứng là:

*

Chọn C .

Câu 36: 

*

Đối chiếu ĐK, ta được nghiệm của phương trình đã cho là x = 1

Vậy phương trình đang mang đến tất cả nghiệm tuyệt nhất.

Chọn B.

Câu 37: 

Phương thơm trình viết lại

*
(*)

- Với m = 0.

 lúc kia, phương trình trở thành

*
.

 Do kia, m = 0 là một quý hiếm nên tìm kiếm.

- Với , pmùi hương trình (*) là phương thơm trình bậc hai ẩn x

 Ta có:

*

khi kia, pmùi hương trình sẽ mang lại luôn luôn gồm nhì nghiệm tách biệt yêu cầu m ≠ 0 không thỏa mãn nhu cầu.

Chọn B.

Câu 38: 

Phương trình tất cả nhì nghiệm phân biệt

*

Theo đinh lí Viet, ta tất cả :

*

Tgiỏi (1) vào (2) ta được:

*

Chọn A.

Câu 39: 

Parabol kia trải qua nhì điểm A(1;5) với B(-2;8) đề xuất :

Chọn C.

Câu 40: 

Ta phân tích những vectơ

*
theo các vectơ có mức giá vuông góc cùng nhau.

*

Suy ra:

*

*

*

Chọn B.

PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: 

Ta có:

*

- Do H là trực vai trung phong tam giác ABC nên:

*

Suy ra: a + 6b= 7

Câu 2: 

điện thoại tư vấn toạ độ trung ương mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC là I(x; y) .

Ta có:

*

Do I là chổ chính giữa đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC đề xuất IA = IB = IC

*

Câu 3: 

Vì đường thẳng d: y = ax + b đi qua điểm I(1; 2)nên 2 = a + b (1)

Ta có:

*

Suy ra:

*

(bởi vì A; B ở trong nhị tia Ox, Oy).

Tam giác OAB vuông tại O. Do kia, ta có:

*

Từ (1) suy ra b = 2 – a. Ttuyệt vào (2) , ta được:

*

 Vậy đường trực tiếp cần tìm kiếm là d: y = -2x + 4.

Câu 4: 

*

* Xét (1) ta có:

Nếu m = -1 thì phương thơm trình nghiệm đúng với đa số x.

Nếu m≠ -1 thì pmùi hương trình có nghiệm x = 0

* Xét (2) ta có:

Nếu m = - 3 thì phương trình vô nghiệm.

Nếu m≠ -3 thì phương trình bao gồm nghiệm tốt nhất

*
.

*
bắt buộc phương trình gồm nhị nghiệm riêng biệt là
*
lúc m ≠ -1; m≠ -3

*

Vậy bao gồm 9 cực hiếm của m vừa lòng.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Toán lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Tam thức bậc nhị

*
. Với cực hiếm như thế nào của m thì f(x) bao gồm nhì nghiệm phân biệt?

A. 

*
.

B. 

*
.

C. 

*

.D. 

*
.

Câu 2: Tìm tất cả các cực hiếm vừa lòng ĐK của bất phương thơm trình 

*
.

A. 

*
B. 
*

C. 

*
D. 
*

Câu 3: Cặp bất phương trình nào sau đấy là tương đương?

A. 

*
 và 
*
*

B. 

*
 và 
*

C. 

*
 và 
*

D. 

*
 và 
*

Câu 4: Bất phương thơm trình nào sau đấy là bất phương thơm trình số 1 một ẩn?

A. 

*
. B. 
*
.

C. 

*
. D. 
*
.

Câu 5: Hệ bất phương trình sau

*
 có tập nghiệm là

A. 

*
. B. 
*
.

C. 

*
D. 
*
.

Câu 6: Bảng xét vết sau là của biểu thức nào?

Câu 7: Tập nghiệm của phương thơm trình -3x -6 > 0 là:

Câu 8:

*
 Khi còn chỉ khi

*

Câu 9: Tìm số những cực hiếm nguyên của m để phần lớn x nằm trong đoạn

*
hầu như là nghiệm của bất pmùi hương trình 
*

A. 6. B. 4.

C. 5. D. 3

Câu 10: Miền nghiệm của bất phương thơm trình

*
 ko chứa điểm như thế nào trong số điểm sau?

*

Câu 11: Cho hệ bất pmùi hương trình

*
 tất cả tập nghiệm là s. Mệnh đề như thế nào sau đây là đúng?

A. Biểu diễn hình học của s là nửa phương diện phẳng đựng gốc tọa độ của cả bờ d, cùng với d là mặt đường trực tiếp

*
.

B. Biểu diễn hình học tập của s là nửa phương diện phẳng không cất cội tọa độ kể cả bờ d, với d là con đường thẳng

*
.

*

Câu 12: Phần ko gạch chéo sống hình sau đấy là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương thơm trình như thế nào vào tứ hệ sau?

*

*

Câu 13: Một tín đồ nông dân ý định tLong mía với ngô trên diện tích 8 sào đất (1 sào bởi 360m2). Nếu tdragon mía thì bên trên mỗi sào buộc phải 10công và thu tiền lãi 1500000 đồng, nếu như tdragon ngô thì trên mỗi sào bắt buộc công cùng thu tiền lời 2000000 đồng. Biết tổng thể công đề nghị cần sử dụng không thừa quá 90công. Tính toàn bô tiền lãi cao nhất mà fan dân cày có thể nhận được.

A. 14 (triệu đồng) B. 12 (triệu đồng)

C. 16 (triệu đồng) D. 13 (triệu đồng)

Câu 14: Tập nghiệm của bất pmùi hương trình

*
 là:

*

Câu 15: Tam thức bậc nhị

*
 thừa nhận quý hiếm dương Lúc còn chỉ khi

*

Câu 16: Tập nghiệm của bất phương thơm trình:

*
 là:

*

Câu 17: Gọi M,m lần lượt là nghiệm nguim lớn số 1 và bé dại tuyệt nhất của bất phương thơm trình

*
. Tính M+m.

*

Câu 18: Hệ bất phương thơm trình

*
 gồm toàn bộ từng nào nghiệm nguyên?

A. 5. B. 1.

C. 2. D. 0.

Câu 19: Cho hệ bất phương trình

*
. Hệ vẫn đến bao gồm nghiệm lúc và chỉ còn khi

*

Câu 20: Bất pmùi hương trình

*
có tập nghiệm là:

*

Câu 21: Cho tam thức bậc nhị

*
. Điều khiếu nại bắt buộc với đầy đủ nhằm
*
 là:

*

Câu 22: Cho tam thức bậc hai

*
. Tìm m nhằm f(x) luôn âm với đa số
*
.

*

Câu 23: Bất pmùi hương trình

*
tất cả nghiệm Lúc và chỉ còn lúc
*
. Tính
*
.

A. 5. B. 1.

C. 2. D. 0.

Câu 24: Tập nghiệm của bất phương thơm trình 

*
 là :

*

Câu 25: Tam giác ABC tất c