ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 2

48 đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 được neftekumsk.com.teo.vn xem tư vấn nhằm gửi cho quý thầy thầy giáo với các em học sinh. Thông qua tư liệu này để giúp đỡ các em học viên ôn tập cùng khối hệ thống lại kỹ năng môn Toán nhằm mục tiêu chuẩn bị tốt nhất đến kỳ thi học tập kì 1 lớp 2 sắp tới. Dường như đó cũng là tư liệu xem thêm ra đề thi dành cho quý thầy thầy giáo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 2


Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 2 theo Thông tứ 22

Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 2

Sở đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 2 (Có đáp án)


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề số 1

Bài 1: Viết số tương thích vào khu vực chấm:

a. 87; 88; 89; ……….; ……….; ………..; …………; 94; 95

b. 82; 84; 86;………..;………..;…………;…………;97; 98

Bài 2: Viết số hoặc chữ phù hợp vào khu vực chấm:


Đọc số

Viết số

Chín mươi sáu.

………….................................

.....................................................

84

Bài 3: Tính nhẩm:

a. 9 + 8 = ….. b. 2 + 9 =…… c.14 – 6 = …. d. 17 – 8 =……

Bài 4: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a. 57 + 26 b. 39 + 6 c. 81 – 35 d. 90 - 58

………… ……….. ……….. …………

………... ………. ……….. ………….

………... ………. ….. …… …….......

Bài 6: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. 8 dm + 10 dm = …….. dm

A. 18 dm B. 28 dm C. 38 dm


b. Tìm x biết: X + 10=10

A. x = 10 B. x = 0 C. x = 20

Bài 7: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Có bao nhiêu hình chữ nhật?

A. 1 hình B. 2 hình C. 3 hình

b. Có từng nào hình tam giác?

A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình

Bài 8:

a. Nhà chúng ta Mai nuôi 44 nhỏ gà. Nhà chúng ta Hà nuôi ít hơn nhà của bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà của bạn Hà nuôi bao nhiêu bé gà?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

b. Em hái được đôi mươi bông hoa ,chị hái được nhiều hơn em 5 hoa lá .Hỏi chị hái được mấy bông hoa ?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ 2

Bài 1: Số ?

10, đôi mươi, 30,…….,……,60, …….,80,…….,100.

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào vị trí ….. của từng phnghiền tính


a, 12 - 8 = 5 ……. c, 17 - 8 = 9 ………

b, 24 -6 = 18 ……. d, 36 + 24 = 50……...

Bài 3: Đặt tính rồi tính: 32 - 25 94 - 57 53 + 19 100 -59

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tìm x: a, x + 30 = 80 b, x -22 = 38

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5:

a, Tổ em tLong được 17 cây. Tổ bạn tdragon được 21 cây. Hỏi cả nhì tổ tdragon được bao nhiêu cây ?

b, Quyển truyện có 85 trang. Tâm vẫn đọc 79 trang. Hỏi Tâm còn đề nghị đọc mấy trang nữa thì không còn quyển truyện ?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Cọ Vẽ Móng, Cách Vẽ Móng Tay Bằng Cọ Cơ Bản

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Bài 6: Viết tiếp vào địa điểm chấm

17 giờ đồng hồ hay…….giờ chiều 24 giờ đồng hồ giỏi ……..tiếng đêm

Bài 7: Xem tờ kế hoạch mon 5 sau đây rồi vấn đáp câu hỏi:

Thứ hai

Thứ đọng ba

Thđọng tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thđọng bảy

Chủ nhật

Tháng

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

- Ngày 19 - 5 là trang bị .........

- Trong mon 5 có…. ngày công ty nhật. Đó là những ngày ……………..

- Tuần này, vật dụng năm là ngày 17. Tuần trước, thiết bị năm là mgày … . Tuần sau, sản phẩm năm là ngày….