ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 7 MÔN TOÁN MỚI NHẤT

Sở đề thi cuối kì 1 Toán thù 7 Kết nối trí thức 2022-2023 được neftekumsk.com chia sẻ trong nội dung bài viết này bao hàm 7 đề kiểm tra cuối học tập kì 1 môn Tân oán lớp 7 sách Kết nối trí thức bao gồm ma trận cùng đáp án chi tiết sẽ giúp các em ôn thi môn Tân oán lớp 7 kết quả. Các đề thi cuối kì 1 môn Toán thù 7 KNTT cùng với các câu hỏi trắc nghiệm với từ bỏ luận bsát hại cùng với nội dung lịch trình môn Toán lớp 7 trong sách giáo khoa mới. Sau đấy là nội dung chi tiết, mời các bạn thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 7 môn toán mới nhất


1. Ma trận đề thi cuối kì Tân oán 7 KNTT cuối học kì 1

T T

Chương/ Chủ đề

Nội dung/đơn vị con kiến thức

Mức độ tấn công giá

Tổng % điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNK Q

TL

TNK Q

TL

TNK Q

TL

TNK Q

TL

1

Số hữu tỉ 14 tiết

(đôi mươi,6%)

Số hữu tỉ với tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong

tập phù hợp những số hữu tỉ

1

(0,25 đ)

1

(0,25 đ)

20%

Các phnghiền tính với số hữu tỉ

1

(0,5đ)

1

(1đ)

2

Số thực 13 tiết

(19,1%)

Căn uống bậc nhị số học

1

(0,25 đ)

1

(0,5đ)

20%

Số vô tỉ. Số thực

1

(0,25 đ)

1

(1đ)

3

Các hình học tập cơ bản

27 tiết

(39,7%)

Góc tại đoạn quan trọng đặc biệt.

Xem thêm: De Thi Văn Lớp 8 Học Kì 2 Năm 2021, Đề Thi Văn Lớp 8 Học Kì 2 Năm 2021

Tia phân giác của một góc

1

(0,25 đ)

40%

Hai đường trực tiếp song tuy vậy. Tiên đề Euclid về đường trực tiếp song

1

(0,25 đ)

1

(1đ)

Các trường vừa lòng đều nhau của tam giác

1

(1đ)

Tam giác cân nặng. Trung trực của tam giác

1

(0,25 đ)

1

(0,25 đ)

1

(1đ)

4

Thu thập với tổ chức dữ liệu. Phân tích với giải pháp xử lý tài liệu.

14tiết

(20,6%)

Thu thập, phân các loại,

màn trình diễn tài liệu theo các tiêu chí mang lại trước

2

(0,5 đ)

1

(0,25 đ)

20%

Mô tả và trình diễn tài liệu bên trên những bảng, biểu đồ

1

(0,25 đ)

2

(1đ)

Tổng

7

2

5

3

3

1

21

Tỉ lệ %

17,5%

10%

12,5%

20%

30%

10%

100%

Tỉ lệ chung

60%

40%

100%


2. Đề soát sổ cuối kì 1 môn Tân oán 7 2022-2023

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0điểm) Hãy lựa chọn đáp án đúng độc nhất vô nhị cho từng câu hỏi.