Đề Thi Học Kì 1 Toán 8 Trắc Nghiệm

Câu 1 :Kết quả của phnghiền tính: (left( a^2 + 2a + 4 ight)left( a - 2 ight)) là:

A. (a^3 - 8)

B. (left( a - 2 ight)^3)

C. (a^3 + 8)

D. (left( a + 2 ight)^3)


Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 toán 8 trắc nghiệm

Câu 2 : Kết quả của phxay tính: (left( - 2017x^4y^3 ight):left( - x^3y^3 ight)) là:

A. ( - 2017x)

B. (2017x)

C. ( - 2017xy)

D. (2017xy)


A.(left( x + 2 ight)left( x + 3 ight))

B.(left( x - 2 ight)left( x + 3 ight))

C.(left( x - 2 ight)left( x - 3 ight))

D.(left( x + 2 ight)left( x - 3 ight))


Câu 4 : Tập hợp toàn bộ những quý hiếm của (x) thỏa mãn: (x^3 = - x) là:

A. (left 0;, - 1 ight\)

B. (emptyphối )

C. (left 0 ight\)

D. (left 0; pm 1 ight\)


Câu 5 : Hình chữ nhật (ABC mD) tất cả (AB = 6,centimet,,BC = 4,cm). Lúc đó, diện tích hình chữ nhật ABCD là:

A. (2,cm^2)

B. (10,cm^2)

C. (12,cm^2)

D. (24,cm^2)


Câu 7 : Một hình thoi tất cả cạnh bằng (10,cm)và độ dài một con đường chéo cánh là (12,cm). lúc đó, độ dài mặt đường chéo còn sót lại của hình thoi là:

A. (16,cm)

B. (12,cm)

C. (8,cm)

D. (4cm)


Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2020, Tổng Hợp Đề Thi Writing Ielts 2020 Và Bài Mẫu

Câu 8 : Tứ đọng giác là hình vuông Khi tđọng giác đó có:

A. Hai đường chéo cánh đều nhau và vuông góc với nhau

B. Bốn cạnh bằng nhau

C. Bốn cạnh đều nhau với có một góc vuông

D. Bốn góc vuông.

II. TỰ LUẬN (8 điểm)


Bài 2 (1,25 điểm)

a)Tìm số(m), biết đa thức (2x^3 - 3x^2 + x + m)phân tách không còn mang đến đa thức (x + 2)

b)Cho (P = x - x^2 - 1), chứng minh (P.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

A

B

D

C

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

D

B

A

C


LG bài bác 1

Lời giải bỏ ra tiết:

(a),,2x - 4x^2 = 2xleft( 1 - 2x ight))

(b),,3xleft( x - 2 ight) - 4x + 8)

(= 3xleft( x - 2 ight) - 4left( x - 2 ight) )

(= left( x - 2 ight)left( 3x - 4 ight).)

(c),,x^2 - 2xy + y^2 - 9 mz^2 )

(= left( x - y ight)^2 - left( 3 mz ight)^2 )

(= left( x - y - 3 mz ight)left( x - y + 3 mz ight).)LG bài 3

Lời giải chi tiết:

(a),A = dfrac45xleft( 2 - x ight)15xleft( x - 2 ight)^2 = dfrac3left( 2 - x ight)left( 2 - x ight)^2 = dfrac32 - x.)

(eginarraylb),,B = dfracx^3 + 2x^2y - xy^2 - 2y^3x^2 + 3xy + 2y^2 \= dfracleft( x^3 + 2x^2y ight) - left( xy^2 + 2y^3 ight)x^2 + xy + 2xy + 2y^2\ = dfracx^2left( x + 2y ight) - y^2left( x + 2y ight)xleft( x + y ight) + 2yleft( x + y ight)\ = dfracleft( x + 2y ight)left( x^2 - y^2 ight)left( x + y ight)left( x + 2y ight)\ = dfracleft( x + 2y ight)left( x + y ight)left( x - y ight)left( x + y ight)left( x + 2y ight) = x - y.endarray)


LG bài bác 4

Phương thơm pháp giải:

*

a)Vì (M,,N) lần lượt là hình chiếu của (H) bên trên (AB,,AC) (gt) nên ( Rightarrow angle HNA = angle HMA = 90^0)

Lại gồm (angle MAN = 90^0left( gt ight) Rightarrow AMHN) là hình chữ nhật (dhnb)

b)Xét (Delta _vHNC) tất cả K là trung điểm của (HCleft( gt ight) Rightarrow NK) là con đường trung con đường.

Áp dụng đặc điểm trong tam giác vuông đường trung con đường ứng cùng với cạnh huyền bằng nửa cạnh ấy:

( Rightarrow NK = HK = dfracHC2 Rightarrow Delta HKN) cân tại K (định nghĩa)

( Rightarrow angle KHà Nội = angle KNH) (tính chất)

Vì (AMHN) là hình chữ nhật (cmt) ( Rightarrow angle MNH = angle AHN)

Lại có: (angle ATP Hà Nội + angle NHC = 90^0 )

(Rightarrow angle MNH + angle HNK = 90^0)

(Rightarrow angle MNK = 90^0)

c)Xét (Delta AHC) gồm (O,;K) thứu tự là trung điểm của (AH,;;HC Rightarrow OK) là mặt đường vừa phải của (Delta AHC.)

( Rightarrow OK//AC.)(tính chất con đường trung bình)

Mà (AC ot AB = left A ight\;;left( gt ight) Rightarrow OK ot AB.)

Xét (Delta ABK) có (AH,;KO) là những mặt đường cao giảm nhau trên (O Rightarrow O) là trực trung khu của (Delta ABK.)

( Rightarrow BO) là đường cao của (Delta ABK Rightarrow BO ot AK.) (đpcm)