Đề Thi Học Kì 2 Lớp 1 Môn Toán

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 5 (1đ) : Mỗi hình vẽ dưới đây bao gồm từng nào đoạn trực tiếp ?

Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 2

Bài 1:

a) Điền số phù hợp vào chỗ chấm:


60;…; …;…, 64;

65; …; 67;…;…; 70


71;…; 73;…;…;

76; 77; …; …; 80


b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba:………. Ba mươi hai:…………

Chín mươi bảy:……… Hai mươi tám: ………..

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán

Sáu mươi chín:……. Tám mươi tư: ………

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a)


45 + 34

……………….

……………….

……………….

56 – 20

……………….

……………….

……………….

Xem thêm: Cách Lên Đồ Miss Fortune - Bảng Ngọc Và Build Mùa 11


18 + 71

……………….

……………….

……………….

74 – 3

……………….

……………….

……………….


b) 58centimet + 40centimet = …. 57 + 2 – 4 = ….

Bài 3. Điền > Bài 4: Mẹ hái được 85 trái hồng, người mẹ đã buôn bán 60 quả hồng. Hỏi người mẹ còn lại bao nhiêu trái hồng?

Bài giải

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:

– Một hình vuông vắn và một hình tam giác?

Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ nhiều năm 8 cm?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán – Đề 3

Bài 1: Viết số (2 điểm)

A) Viết những số từ bỏ 89 cho 100:

………………………………………..………………………………………..………

B) Viết số vào địa điểm chấm:

Số ngay tắp lự trước của 99 là ………… ; 70 bao gồm ………… chục với …………đối kháng vị

Số tức tốc sau của 99 là ………… ; 81 tất cả ………… chục với …………đơn vị

Bài 2: (3 điểm)

A) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……… ; 45 – đôi mươi = ……… ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

B) Đặt tính rồi tính:

51 + 27 78 – 36

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ? (1 điểm)


…………… giờ


…………… giờLiên Quan:


*
So sánh tiếng chyên ổn hót trong Chí Phèo cùng giờ đồng hồ sáo thổi trong Vợ ông xã A Phủ (Dàn ý + 2 mẫu)
*
Kế hoạch giáo dục lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn uống 2345 (6 môn)
*
Văn uống mẫu mã lớp 9: Nghị luận buôn bản hội về ăn gian vào thi cử