Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Tân oán lớp 10Bộ đề thi Toán thù lớp 10 - Kết nối tri thứcBộ đề thi Tân oán lớp 10 - Cánh diềuSở đề thi Tân oán lớp 10 - Chân ttách sáng sủa tạo
Đề thi Tân oán 10 Cuối Học kì 2 năm 2023 có đáp án (trăng tròn đề) | Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttránh trí tuệ sáng tạo

Để ôn luyện và làm cho giỏi những bài bác thi Toán thù 10, dưới đấy là Top đôi mươi Đề thi Tân oán 10 Học kì hai năm 2022 - 2023 sách new Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo bao gồm giải đáp, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp chúng ta ôn tập và đạt điểm trên cao trong các bài bác thi Toán thù 10.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán có đáp án


Đề thi Toán thù 10 Cuối Học kì hai năm 2023 có câu trả lời (đôi mươi đề) | Kết nối học thức, Cánh diều, Chân ttránh sáng sủa tạo

Xem thử Đề Toán 10 Cuối kì 2 KNTTXem test Đề Tân oán 10 Cuối kì 2 Cánh diềuXem demo Đề Toán thù 10 Cuối kì 2 CTST

Chỉ 100k download trọn bộ Đề thi Toán 10 Cuối kì 2 (từng cỗ sách) bản word tất cả giải mã đưa ra tiết:


Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo ra ...

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phân phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

Câu 1. Cho hàm số bên dưới dạng bảng như sau:

x

1

2

3

4

5

y

0

1

2

3

4

Giá trị của hàm số y trên x = 3 là

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Câu 2. Trục đối xứng của hàm số bậc nhị y = 3t2 – 6.

A. t = 0;

B. t = – 1;

C. t = 1;

D. t = 2.


Câu 3. Cho hàm số bậc nhì y = 2x2 + 3x – 8. Hoành độ đỉnh của thứ thị hàm số bậc nhì này là

A. −34;

B. 34;

C. 32;

D. -32.

Câu 4. Cho parabol y = ax2 + bx – 3. Xác định thông số a, b biết parabol tất cả đỉnh

I(– 1; – 5)

A. a = 1; b = 2;

B. a = 1; b = – 2;

C. a = – 2; b = 4;

D. a = 2; b = 4.

Câu 5. Hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) luôn dương khi

A. a > 0, ∆ > 0;

B. a 0, ∆ 0.


Câu 6. Tập ngiệm của bất phương trình: x(x + 5) ≤ 2(x2 + 2) là:

A. (–∞;1>∪<4;+∞) ;

B. 1;4 ;

C. (–∞;1)∪(4;+∞);

D. (1; 4).

Câu 7. Nghiệm của pmùi hương trình 8−x2=x+2 là

A. x = – 3;

B.  x = – 2;

C. x = 2;

D. x=2x=−3.

Câu 8. Vectơ nào bên dưới đó là một vectơ chỉ phương thơm của đường thẳng song tuy nhiên với trục Oy?

A. u1→=1;−1;

B. u2→=0;1;

C. u3→=1;0;

D. u4→=1;1.

Câu 9. Vectơ làm sao dưới đó là một vectơ chỉ phương thơm của con đường trực tiếp d:x=2y=−1+6t?

A.u1→=6;0;

B.u2→=−6;0;

C.u3→=2;6;

D.u4→=0;1.

Câu 10. Cho α là góc tạo ra vì chưng hai tuyến phố trực tiếp d1: a1x + b1y + c1 = 0 và d2: a2x + b2y + c2 = 0. Khẳng định làm sao sau đấy là đúng?

A. cosα = a1a2+b1b2a12+b12.a22+b22;

B. cosα = a1b1+a2b2(a12+b12).(a22+b22);

C. cosα =a1b1−a2b2a12+b12.a22+b22;

D. cosα = a1a2+b1b2a12+b12.a22+b22.

Câu 11. Góc tạo thành bởi hai tuyến phố trực tiếp d1: 2x – y – 10 = 0 cùng d2: x − 3y + 9 = 0

A.  30°;

B. 45°;

C. 60°;

D. 135°.

Câu 12. Cho 4 điểm A(4; – 3) ; B(5; 1), C(2; 3) với D(– 2; 2). Xác xác định trí tương đối của hai đường trực tiếp AB cùng CD:

A. Trùng nhau;

B. Song song;

C. Vuông góc ;

D. Cắt nhau dẫu vậy ko vuông góc

Câu 13. Phương thơm trình x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 là pmùi hương trình đường tròn (C) lúc và chỉ còn lúc

A. a2 + b2 > 0;

B. a2 + b2 − c = 0;

C. a2 + b2 − c 2 + b2 − c > 0.

Câu 14. Đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 2y + 6 = 0 có trung ương I cùng bán kính R theo thứ tự là:

A. I(3; −1) cùng R = 4;

B. I(3; 1) với R = 4;

C. I(3; −1) cùng R = 2;

D. I(-6; 2) và R = 2.

Câu 15. Cho mặt đường tròn (C) gồm đường kính AB cùng với A(−2; 1), B(4; 1). khi đó, phương thơm trình mặt đường tròn (C):

A. x2 + y2 + 2x + 2y + 9 = 0;

B. x2 + y2 + 2x + 2y – 7 = 0;

C. x2 + y2 – 2x – 2y – 7 = 0;

D. x2 + y2 – 2x – 2y + 9 = 0.

Câu 16. Cho phương trình x2 + y2 – 2mx – 4(m – 2)y + 6 – m = 0 (1) . Tìm ĐK của m nhằm (1) là phương trình đường tròn.

A. m ∈ (1; 2);

B. m ∈ (−∞; 1) ∪ (2; +∞);

C. m ∈ (−∞; 1> ∪ <2; +∞);

D. m ∈ <1; 2>.

Câu 17. Hai tiêu điểm của hypebol x216−y29=1

A. F1 (−3; 0) với F2 (3; 0);

B. F1 (−4; 0) với F2 (4; 0);

C. F1 (−5; 0) cùng F2 (5; 0);

D. F1 (−6; 0) cùng F2 (6; 0).

Câu 18. Cho phương trình y=x2a2+y2b2 là phương thơm trình của elip khi

A. a > b > 0;

B. a, b > 0;

C. a = b > 0;

D. Với hầu như quý giá của a với b.

Câu 19. Pmùi hương trình chính tắc của elip tất cả độ dài tiêu cự bằng 6 với tổng khoảng cách từ từng điểm trên elip cho tới nhị tiêu điểm bởi 8 là:

A. 16x2 + 7y2 = 112;

B. x264+y228=1;

C. 7x2 + 16y2 = 1;

D. x216+y27=1.

Câu trăng tròn. Cho parabol (P): y2 = 4x cùng 2 điểm A(0; -4) , B(-6; 4).Tìm điểm C thuộc (P) thế nào cho tam giác ABC vuông tại A

A. C(16; 8) hoặc 169;−83;

B. C(16; 8);

C. C169;83;

D. C(16; -8) hoặc C169;83.

Câu 21. Giả sử một quá trình hoàn toàn có thể tiến hành theo 1 trong những nhì cách thực hiện khác nhau:

- Phương thơm án 1 gồm nmột cách thực hiện;

- Phương thơm án 2 gồm n2 cách triển khai (ko trùng cùng với bất kì phương án tiến hành làm sao của giải pháp số 1)

Vậy số biện pháp tiến hành quá trình có:

A. n1 + n2 (cách thực hiện);

B. n1 . n2 (phương pháp thực hiện);

C. n1n2(cách thực hiện);

D. n2 – n1 (giải pháp thực hiện).

Câu 22. Quý khách hàng An ý muốn đi từ bỏ vị trí A mang đến vị trí C thì phải trải qua địa điểm B như sơ vật bên dưới đây:

*

Có bao nhiêu cách để An đi tự địa điểm A mang đến vị trí C?

A. 6; B. 3; C. 9; D. 5.

Xem thêm: Download Removewat 2

Câu 23. Có từng nào số chẵn có 3 chữ số tách biệt bé dại hơn 547?

A. 80;

B. 128;

C. 114;

D. 149.

Câu 24. Có hai loại khía cạnh đồng hồ thời trang treo tay (vuông, tròn) với có cha đẳng cấp dây (sắt kẽm kim loại, da, nhựa). Hỏi tất cả từng nào giải pháp lựa chọn một dòng đồng hồ thời trang bao gồm một mặt với một dây?

A. 7;

B. 6;

C. 8;

D. 5.

Câu 25. Công thức nào dưới đấy là đúng?

A. Ank=n!n−k!  1≤k≤n;

B. Cnk=Cnn−k0≤k≤n;

C. Pn=Annn>0,n∈ℕ;

D. Cả A, B, C mọi đúng.

Câu 26. Cho tập đúng theo E bao gồm 10 thành phần. Hỏi có từng nào tập con gồm 8 thành phần của tập vừa lòng E?

A. 100;

B. 80;

C. 45;

D. 90.

Câu 27. Trong một kì thi trung học phổ thông Quốc gia trên một điểm thi tất cả 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực chỉ dẫn thí sinc thi làm việc 5 vị trí khác biệt. Yêu cầu từng địa chỉ có đúng 1 sinch viên. Hỏi gồm nhiêu cách cắt cử địa chỉ trực đến 5 fan đó.

A. 120;

B. 625;

C. 3125;

D. 80.

Câu 28. Khai triển của (a + b)3 là

A. a3 + 3a2b + 3ab2 + 13;

B. (a – b)(a2 + ab + b2);

C. a3 + 3a2b + 3ab2 + b3;

D. (a + b)(a2 – ab + b).

Câu 29. Cho knhị triển (a + b)5 = a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + ... ab4 + b5. Số bắt buộc điền vào vị trí ... là

A. 10;

B. 5;

C. – 5;

D. – 10.

Câu 30. Hệ số của x4 vào knhị triển (3 – 4x)5 là

A. 1 024;

B. 4 320;

C. – 5 760;

D. 3 840

Câu 31. Khẳng định làm sao tiếp sau đây đúng về phát triển thành nạm đối của thay đổi vậy E?

A. Biến cố gắng đối của E được kí hiệu là – E;

B. Biến cố gắng đối của E là phần bù của E vào Ω;

C. A với B các sai;

D. A với B hầu như đúng.

Câu 32. Xếp thiên nhiên 3 bạn An; Bình ; Cường đứng thành 1 mặt hàng dọc. Tính tỷ lệ nhằm Bình và Cường đứng cạnh nhau.

A. 23;

B. 56;

C. 13;

D. 12.

Câu 33. Sơ thứ cây tiếp sau đây màn biểu diễn các tuyển lựa xiêm y đi học của khách hàng Linc.

*

Dựa vào sơ trang bị cây cho thấy chúng ta Linc gồm từng nào sự gạn lọc xiêm y tới trường?

A. 4;

B. 2;

C. 6;

D. 1.

Câu 34. Trong một chiếc vỏ hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, 10 viên bi white. Lấy bỗng dưng 4 viên bi. Tính số thành phần của đổi thay cố kỉnh A :” 4 viên bi lấy ra tất cả ít nhất một viên bi màu đỏ”

A. n(A) = 7366;

B. n(A) = 7563;

C. n(A) = 7566;

D. n(A) = 7568.

Câu 35. Cho đường trực tiếp d:3x+5y+2022=0. Hệ số góc của mặt đường thẳng d là

A. (d) bao gồm hệ số góc k=35;

B. (d) tất cả hệ số góc k=−53;

C. (d) tất cả thông số góc k=−35;

D. (d) tất cả hệ số góc k=53.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Bài 1. (1 điểm) Trong một tờ gồm 18 học viên phái nam với 12 học viên con gái. Hỏi gồm bao nhiêu bí quyết lựa chọn 3 học sinh để

a) trong cha các bạn có duy nhất một bạn nữ?

b) làm cho ban cán sự lớp tất cả lớp trưởng, lớp phó tiếp thu kiến thức và lớp phó vnạp năng lượng thể mĩ?

Bài 2. (1 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đến mặt đường tròn (C) tất cả phương trình (x – 2)2 + (y – 1)2 = 10.

a) Lập phương thơm trình tiếp tuyến đường với con đường tròn (C) tại điểm M(5; 2).

b) Tìm điều kiện của m nhằm mặt đường thẳng (dm): x – my – 4 = 0 cắt mặt đường tròn (C) theo một dây cung có độ nhiều năm bởi 6.

Bài 3. (1 điểm) Đề thi trắc nghiệm môn Toán thù có 50 thắc mắc, mỗi câu gồm bốn phương án trả lời trong các số ấy chỉ tất cả một phương pháp vấn đáp đúng. Mỗi câu vấn đáp đúng được 0,2 điểm. Một học viên không học tập bài bác đề nghị mỗi câu trả lời đa số chọn thiên nhiên một phương pháp. Xác suất để học sinh này được đúng 6 điểm là bao nhiêu?

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo ra ...

Đề thi Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1. Một lớp có 31 học sinh nam với 16 học viên đàn bà. Có bao nhiêu biện pháp lựa chọn một học sinh làm cho lớp trưởng của lớp.

A. 31;

B. 16;

C. 47;

D. 15.

Câu 2. Số biện pháp thu xếp 6 bạn học viên thành một sản phẩm dọc là:

A. 6 cách;

B. 12 cách;

C. 7trăng tròn cách;

D. 18 cách.

Câu 3. Có từng nào số tự nhiên gồm 5 chữ số, những chữ số khác 0 cùng song một không giống nhau.

A. 5!;

B. 95;

C. A95;

D. 59.

Câu 4. Khai triển biểu thức (a + 2b)5 ta nhận được công dụng là:

A. a5 + 10a4b + 40a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5;

B. a5 – 10a4b – 40a3b2 – 80a2b3 – 80ab4 – 32b5;

C. a5 + 20a4b + 30a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5;

D. a5 + 10a4b + 40a3b2 + 60a2b3 + 60ab4 + 32b5.

Câu 5. Tổng các hệ số vào knhị triển Px=1+x5 là:

A. 30;

B. 31;

C. 32;

D. 33.

Câu 6. Giá trị làm sao bên dưới đó là quý hiếm đúng mực của số π ?

A. 3,14;

B. 3,1;

C. 3,146;

D. Không có câu vấn đáp đúng.

Câu 7. Quy tròn số 3,1234567 mang đến mặt hàng phần nghìn. Số sấp xỉ nhận được là:

A. 3,124;

B. 3,123;

C. 3,12;

D. 3,1235.

Câu 8. Thực hiện nay đo chiều lâu năm của bốn cây cầu, kết quả đo đạc như thế nào trong các kết quả sau đây là đúng đắn nhất?

A. 15,34 m ± 0,01 m;

B. 127,4 m ± 0,2 m;

C. 2135,8 m ± 0,5 m;

D. 63,47 m ± 0,15 m.

Câu 9. Giá trị lộ diện các độc nhất trong mẫu mã số liệu được Hotline là

A. trung bình;

B. tứ đọng phân vị;

C. trung vị;

D. kiểu mẫu.

Câu 10. Cho chủng loại số liệu sau: 11; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 23; 24; 25. Trung vị của mẫu số liệu là

A. 21;

B. 20,5;

C. 21,5;

D. 22.

Câu 11. Năng suất lúa htrằn thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh sống VN được những thống kê vào bảng sau: